Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2017

22-08-2017 | Forum

Populisme en zelfmanagement

Zorg in tijden van politiek onbehagen

Auteur: Dr. A. Bergsma

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 5/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

‘Ik rook en drink, omdat de zorg over twintig jaar heus wel in staat is te repareren, wat nu eventueel kapotgaat.’ Was getekend, mijn zoon. In dit essay probeer ik aan de hand van een uitstapje naar het huidige politieke klimaat uit te leggen waarom professionals begrip zouden moeten hebben voor onredelijkheid.
Voetnoten
2
Douglas spreekt hier alleen over de winnaars en verliezers van individualisering, maar het is waarschijnlijker dat zowel de winnaars als de verliezers voor- en nadelen ondervinden van individualisering. Zie bijvoorbeeld: [9].
 
Literatuur
6.
go back to reference Thoomes DT. Opnieuw aandacht voor de doorbraakpedagogiek van M.J. Langeveld. Waagschaal. 2011;40(16):24–7. Thoomes DT. Opnieuw aandacht voor de doorbraakpedagogiek van M.J. Langeveld. Waagschaal. 2011;40(16):24–7.
7.
go back to reference Dehue T. Betere mensen: over gezondheid als keuze en koopwaar. Amsterdam: Atlas Contact; 2014. Dehue T. Betere mensen: over gezondheid als keuze en koopwaar. Amsterdam: Atlas Contact; 2014.
9.
go back to reference Bergsma A, Veenhoven R. The happiness of people with a mental disorder in modern society. Psychol Well-Being: Theory Res Pract 2011;1(1):2. Bergsma A, Veenhoven R. The happiness of people with a mental disorder in modern society. Psychol Well-Being: Theory Res Pract 2011;1(1):2.
10.
go back to reference Dehue T. De depressie-epidemie: over de plicht het lot in eigen hand te nemen. Amsterdam: Atlas Contact; 2010. Dehue T. De depressie-epidemie: over de plicht het lot in eigen hand te nemen. Amsterdam: Atlas Contact; 2010.
11.
13.
go back to reference Pouwels M, Hooft J van, Bergsma A. Schoenverkoper wijst gezondheidszorg de weg. M O. 2015;2/3:94–104. Pouwels M, Hooft J van, Bergsma A. Schoenverkoper wijst gezondheidszorg de weg. M O. 2015;2/3:94–104.
14.
go back to reference Bakhuys Roozeboom M, Vroome ED, Zwieten MV, et al. Agressie op het werk 2014: ontwikkelingen, risico’s, impact en behoefte aan maatregelen. Leiden: TNO; 2016. Bakhuys Roozeboom M, Vroome ED, Zwieten MV, et al. Agressie op het werk 2014: ontwikkelingen, risico’s, impact en behoefte aan maatregelen. Leiden: TNO; 2016.
15.
go back to reference Douglas M. The construction of the physician: a cultural approach to medical fashions. In: Budd S, Sharma U (red.). The healing bond: the patient-practitioner relationship and therapeutic responsibility. London: Routledge; 1994. pag. 23–41. Douglas M. The construction of the physician: a cultural approach to medical fashions. In: Budd S, Sharma U (red.). The healing bond: the patient-practitioner relationship and therapeutic responsibility. London: Routledge; 1994. pag. 23–41.
16.
go back to reference Stuurgroep Bachelor of Nursing 2020. Bachelor Nursing 2020: een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. Utrecht: Landelijk overleg opleidingen Verpleegkunde; 2015. Stuurgroep Bachelor of Nursing 2020. Bachelor Nursing 2020: een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. Utrecht: Landelijk overleg opleidingen Verpleegkunde; 2015.
18.
go back to reference Vocht H de. Shades of grey... in a colourful way! Over nut en noodzaak van grijsdenken binnen praktijkgericht onderzoek en opleiden. Deventer: Saxion; 2013. Lectorale rede. Vocht H de. Shades of grey... in a colourful way! Over nut en noodzaak van grijsdenken binnen praktijkgericht onderzoek en opleiden. Deventer: Saxion; 2013. Lectorale rede.
20.
go back to reference Bergsma A, Dijk M van de. Zelfmanagement: kansen of risico’s. TVZ. 2015;4:40–1. Bergsma A, Dijk M van de. Zelfmanagement: kansen of risico’s. TVZ. 2015;4:40–1.
21.
go back to reference Oosterkamp E, Benning B, Bergsma A. Eigen kracht en eigen regie: bejegening versus oplossing. Soc Bestek. 2016;78(3):37–9. CrossRef Oosterkamp E, Benning B, Bergsma A. Eigen kracht en eigen regie: bejegening versus oplossing. Soc Bestek. 2016;78(3):37–9. CrossRef
22.
go back to reference Frances A. Saving normal: an insider’s revolt against out-of-control psychiatric diagnosis, DSM-5, big pharma and the medicalization of ordinary life. Psychother Aust. 2013;19(3):14. Frances A. Saving normal: an insider’s revolt against out-of-control psychiatric diagnosis, DSM-5, big pharma and the medicalization of ordinary life. Psychother Aust. 2013;19(3):14.
23.
go back to reference KNMG. Niet alles wat kan, hoeft. Passende zorg in de laatste levensfase. Utrecht: KNMG; 2015. KNMG. Niet alles wat kan, hoeft. Passende zorg in de laatste levensfase. Utrecht: KNMG; 2015.
24.
go back to reference Smits C, Jukema JS, (redactie) Gezamenlijke besluitvorming in zorg en welzijn. Amsterdam: Boom; 2016. Smits C, Jukema JS, (redactie) Gezamenlijke besluitvorming in zorg en welzijn. Amsterdam: Boom; 2016.
25.
go back to reference Delespaul PAEG, Milo M, Schalken F, et al. Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Leusden: Diagnosis; 2016. Delespaul PAEG, Milo M, Schalken F, et al. Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Leusden: Diagnosis; 2016.
26.
go back to reference Boonstra N. Op weg naar effectieve, vroegtijdige en herstelondersteunende geestelijke gezondheidszorg. Leeuwarden: NHL Hogeschool; 2016. Lectorale rede. Boonstra N. Op weg naar effectieve, vroegtijdige en herstelondersteunende geestelijke gezondheidszorg. Leeuwarden: NHL Hogeschool; 2016. Lectorale rede.
27.
go back to reference Loon E van. Reflexive standardization and standardized reflexivity: development and use of healthcare practices. Proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit; 2015. Loon E van. Reflexive standardization and standardized reflexivity: development and use of healthcare practices. Proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit; 2015.
28.
go back to reference Aspinwall LG. Future-oriented thinking, proactive coping, and the management of potential threats to health and well-being. In: Folkman S (redactie). The Oxford handbook of stress, health and coping. New York: Oxford University Press; 2011. pag. 334–65. Aspinwall LG. Future-oriented thinking, proactive coping, and the management of potential threats to health and well-being. In: Folkman S (redactie). The Oxford handbook of stress, health and coping. New York: Oxford University Press; 2011. pag. 334–65.
29.
go back to reference Boevink W, Dröes J. Herstelwerk van mensen met een psychische beperking en wat kunnen hulpverleners doen om hen te ondersteunen? Psychopraxis. 2005;7(1):11–6. CrossRef Boevink W, Dröes J. Herstelwerk van mensen met een psychische beperking en wat kunnen hulpverleners doen om hen te ondersteunen? Psychopraxis. 2005;7(1):11–6. CrossRef
Metagegevens
Titel
Populisme en zelfmanagement
Zorg in tijden van politiek onbehagen
Auteur
Dr. A. Bergsma
Publicatiedatum
22-08-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 5/2017
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-017-0064-3

Andere artikelen Uitgave 5/2017

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2017 Naar de uitgave

Wetenschappelijk artikel

Gezondheidsmonitor 2012