Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2017

10-08-2017 | Spectrum

Psychosociale hulpverlening: de GGD als verbindende schakel

Auteurs: René Stumpel, Sjef Timmermans

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 5/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Psychosociale hulpverlening (PSH) is een relatief nieuw taakveld binnen het domein van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het belang ervan lijkt de laatste jaren alleen maar toegenomen te zijn. In deze bijdrage gaan we in op het ontstaan van PSH en de huidige stand van zaken, en schetsen we de uitdagingen voor de toekomst. …
Voetnoten
1
In het programmacollege PSH hebben vertegenwoordigers zitting van (in alfabetische volgorde): Arq/Impact, GGD GHOR NL, GGZ NL, Instituut Fysieke Veiligheid, Managementraad Bevolkingszorg, Ministerie van VWS, MO-groep (Maatschappelijk Werk), NIVEL, RIVM/CGM en Slachtofferhulp Nederland (SHN).
 
Literatuur
1.
go back to reference Dückers MLA, (redactie) Multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises. Diemen: Impact; 2014. Dückers MLA, (redactie) Multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises. Diemen: Impact; 2014.
2.
go back to reference Dückers M, Jacobs J, Timmermans S, et al. Psychosociale hulp bij rampen en crises. Inventarisatie rollen en taken van betrokken partijen. Utrecht, Diemen, Bilthoven: GGD GHOR Nederland, Impact, RIVM; 2017. Dückers M, Jacobs J, Timmermans S, et al. Psychosociale hulp bij rampen en crises. Inventarisatie rollen en taken van betrokken partijen. Utrecht, Diemen, Bilthoven: GGD GHOR Nederland, Impact, RIVM; 2017.
3.
go back to reference Holsappel J. GGD Capaciteitenanalyse PSH 2015. Diemen: Impact; 2017. Holsappel J. GGD Capaciteitenanalyse PSH 2015. Diemen: Impact; 2017.
Metagegevens
Titel
Psychosociale hulpverlening: de GGD als verbindende schakel
Auteurs
René Stumpel
Sjef Timmermans
Publicatiedatum
10-08-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 5/2017
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-017-0062-5

Andere artikelen Uitgave 5/2017

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2017 Naar de uitgave