Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 3/2020

26-06-2020 | Opmerkelijk

Voedings- en eetstoornissen en obesitas bij kinderen en jongeren

Auteurs: Dr. H. J. Elgersma, Dr. N. C. Jonker

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Alle kinderen en jongeren hebben te maken met eten en drinken. Toch ervaren veel kinderen en jongeren op enig moment in hun leven problemen met eten. Van de kinderen tussen de twee en vijf jaar ervaart bijvoorbeeld naar schatting 25 tot bijna 40% problemen met eten. De meerderheid van deze kinderen groeit daar doorgaans overheen (Mayes et al. 1993; Nederlands Centrum Jeugdgezondheid 2017), maar dat geldt niet voor alle kinderen. Wanneer de verstoring van eet(‑gerelateerd) gedrag persisteert en leidt tot significante belemmeringen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied spreken we van voedings- of eetstoornissen. Jongeren met een voedings- of eetstoornis blijven bijvoorbeeld achter in groei, kunnen de hele dag bezig zijn met eten of niet-eten en worden geremd in hun sociale ontwikkeling als eten in gezelschap moeilijk is geworden. Op het gebied van voedings- en eetstoornissen worden in de DSM‑5 (APA 2013) verschillende categorieën onderscheiden. In deze bijdrage beschrijven we de verschillende categorieën en de betekenis voor het werken met kinderen en jongeren in de praktijk. Hoewel obesitas op zich een beschrijving is van een lichamelijk toestandsbeeld en niet per definitie een psychische stoornis, besteden we hier wel aandacht aan, omdat obesitas ook voor jongeren met voedings- en eetstoornissen of andere mentale stoornissen van belang kan zijn kan zijn en vice versa. …
Literatuur
go back to reference Bryant-Waugh, R., Micali, N., Cooke, L., Lawson, E., Eddy, T., Kamryn, J., & Thomas, J. J. (2019). Development of the Pica, ARFID, and Rumination Disorder Interview, a multi-informant, semi-structured interview of feeding disorders across the lifespan: a pilot study for ages 10–22. International Journal of Eating Disorders, 52, 378–387. CrossRef Bryant-Waugh, R., Micali, N., Cooke, L., Lawson, E., Eddy, T., Kamryn, J., & Thomas, J. J. (2019). Development of the Pica, ARFID, and Rumination Disorder Interview, a multi-informant, semi-structured interview of feeding disorders across the lifespan: a pilot study for ages 10–22. International Journal of Eating Disorders, 52, 378–387. CrossRef
go back to reference Elgersma, H. J., & Mulkens, S. (2019). Diagnostiek bij eetstoornissen: Eating Disorder Examination (EDE); Nederlandse versie voor kinderen en volwassenen. Blended e‑learning module. Utrecht: VGCt/BLEND leren. Elgersma, H. J., & Mulkens, S. (2019). Diagnostiek bij eetstoornissen: Eating Disorder Examination (EDE); Nederlandse versie voor kinderen en volwassenen. Blended e‑learning module. Utrecht: VGCt/BLEND leren.
go back to reference Van Ginkel, L., & Adema, S. (2019). Cognitieve gedragstherapie bij (lvb-) jongeren met obesitas: Baas over obesitas. Houten: Bohn Stafleu van Loghum (Kind en Adolescent Praktijkreeks). CrossRef Van Ginkel, L., & Adema, S. (2019). Cognitieve gedragstherapie bij (lvb-) jongeren met obesitas: Baas over obesitas. Houten: Bohn Stafleu van Loghum (Kind en Adolescent Praktijkreeks). CrossRef
go back to reference Glashouwer, K. A., Van der Veer, R., Van Malderen, E., & Goossens, L. (2019). ChEDE 17. Geautoriseerde vertaling. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Glashouwer, K. A., Van der Veer, R., Van Malderen, E., & Goossens, L. (2019). ChEDE 17. Geautoriseerde vertaling. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
go back to reference K‑EET (2019). Voorstel en advies voor een landelijke ketenaanpak eetstoornissen – al dan niet in combinatie met andere (psychische) aandoeningen – bij kinderen en jongeren. Rijksoverheid: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. K‑EET (2019). Voorstel en advies voor een landelijke ketenaanpak eetstoornissen – al dan niet in combinatie met andere (psychische) aandoeningen – bij kinderen en jongeren. Rijksoverheid: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
go back to reference Mayes, L., Volkmar, F., Hooks, M., & Cicchetti, D. (1993). Differentiating pervasive developmental disorder not otherwise specified from autism and language disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 23(1), 79–90. CrossRef Mayes, L., Volkmar, F., Hooks, M., & Cicchetti, D. (1993). Differentiating pervasive developmental disorder not otherwise specified from autism and language disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 23(1), 79–90. CrossRef
go back to reference Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (2017). JGZ-Richtlijn Voeding en Eetgedrag. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (2017). JGZ-Richtlijn Voeding en Eetgedrag. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.
go back to reference Neimeijer, R., & Mulkens, S. (2018). The Pica, ARFID en Rumination Disorder Interview (PARDI). Nederlandse geautoriseerde vertaling. Unpublished manuscript. Neimeijer, R., & Mulkens, S. (2018). The Pica, ARFID en Rumination Disorder Interview (PARDI). Nederlandse geautoriseerde vertaling. Unpublished manuscript.
go back to reference Neimeijer, R.A.M. (2018). De Proefkampioen. Behandelprotocol voor selectief etende kinderen.  Unpublished manuscript. Neimeijer, R.A.M. (2018). De Proefkampioen. Behandelprotocol voor selectief etende kinderen.  Unpublished manuscript.
go back to reference Treasure, J., Claudino, A. M., & Zucker, N. (2010). Eating disorders. The Lancet, 375, 583–593. CrossRef Treasure, J., Claudino, A. M., & Zucker, N. (2010). Eating disorders. The Lancet, 375, 583–593. CrossRef
go back to reference Van Winckel, M., & Van Mil, E. (2001). Wanneer is dik té dik. Behandelingsstrategieën bij kinderen met overgewicht (pag. 11–12). Houten: Bohn Stafleu van Loghum (Care & Cure). Van Winckel, M., & Van Mil, E. (2001). Wanneer is dik té dik. Behandelingsstrategieën bij kinderen met overgewicht (pag. 11–12). Houten: Bohn Stafleu van Loghum (Care & Cure).
Metagegevens
Titel
Voedings- en eetstoornissen en obesitas bij kinderen en jongeren
Auteurs
Dr. H. J. Elgersma
Dr. N. C. Jonker
Publicatiedatum
26-06-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2020
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-020-00243-7

Andere artikelen Uitgave 3/2020

Kind en adolescent 3/2020 Naar de uitgave