Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 3/2020

25-06-2020 | Opmerkelijk

‘It takes a learning organization to protect a child’: Effectieve bescherming van kinderen tegen mishandeling

Auteur: Prof. dr. Corine de Ruiter

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

In 2003 mocht ik co-referent zijn bij de Marie Kamphuis-lezing, die Eileen Munro gaf met de titel: ‘Formal risk assessment instruments or intuitive knowledge’ (De Ruiter 2003). In 2002 verscheen de eerste editie van haar boek Effective child protection (Munro 2002). In dat boek brak zij een lans voor de empathische expertise van de jeugdzorgwerker, die in de toenmalige Britse ‘child welfare sector’ ondergeschikt dreigde te raken aan de bureaucratische afrekencultuur. Die laatste ontwikkeling was het gevolg van de geruchtmakende dood van de achtjarige Victoria Climbié in 2000, die in beeld was bij veel kinderbeschermingsorganisaties, maar toch stierf als gevolg van maandenlange mishandeling binnen haar gezin. In de eerste editie zette Munro risicotaxatie-instrumenten lijnrecht tegenover de intuïtieve kennis van sociaal werkers. In mijn toenmalige co-referaat heb ik daar een nuancering bij geplaatst, omdat er volgens mij deels sprake is van een schijntegenstelling. De professional die als taak heeft kinderen te beschermen, dient beide vormen van kennis te gebruiken: intuïtieve en rationele, analytische vormen van kennen en redeneren, om uiteindelijk tot een taxatie van de veiligheidssituatie en tot een afgewogen besluit te komen. Ik heb toen gewezen op de ontwikkeling van Structured Professional Judgment (SPJ) -methoden voor risicotaxatie (De Ruiter 2003), waartoe bijvoorbeeld de CARE-NL (De Ruiter en Jong 2006; De Ruiter et al. 2020) behoort, waarin beide vormen geïntegreerd worden. …
Literatuur
go back to reference Munro, E. (2002). Effective child protection. Hoboken: SAGE. Munro, E. (2002). Effective child protection. Hoboken: SAGE.
go back to reference Munro, E. (2019). Effective child protection (3e druk.). London: SAGE. Munro, E. (2019). Effective child protection (3e druk.). London: SAGE.
go back to reference Otgaar, H., Howe, M. L., Merckelbach, H., & Muris, P. (2018). Who is the better eyewitness? Sometimes adults but at other times children. Current Directions in Psychological Science, 27, 378–385. CrossRef Otgaar, H., Howe, M. L., Merckelbach, H., & Muris, P. (2018). Who is the better eyewitness? Sometimes adults but at other times children. Current Directions in Psychological Science, 27, 378–385. CrossRef
go back to reference De Ruiter, C. (2003). Co-referaat bij Eileen Munro’s Marie Kamphuis-lezing ‘Formal risk assessment instruments or intuitive knowledge. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. De Ruiter, C. (2003). Co-referaat bij Eileen Munro’s Marie Kamphuis-lezing ‘Formal risk assessment instruments or intuitive knowledge. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference De Ruiter, C., & De Jong, E. M. (2006). CARE-NL: Richtlijn voor gestructureerde beoordeling van het risico van kindermishandeling. Utrecht: C. de Ruiter. De Ruiter, C., & De Jong, E. M. (2006). CARE-NL: Richtlijn voor gestructureerde beoordeling van het risico van kindermishandeling. Utrecht: C. de Ruiter.
go back to reference White, G. O., Hindley, N., & Jones, H. P. (2015). Risk factors for child maltreatment recurrence: an updated systematic review. Medicine, Science and the Law, 55, 259–277. CrossRef White, G. O., Hindley, N., & Jones, H. P. (2015). Risk factors for child maltreatment recurrence: an updated systematic review. Medicine, Science and the Law, 55, 259–277. CrossRef
Metagegevens
Titel
‘It takes a learning organization to protect a child’: Effectieve bescherming van kinderen tegen mishandeling
Auteur
Prof. dr. Corine de Ruiter
Publicatiedatum
25-06-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2020
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-020-00242-8

Andere artikelen Uitgave 3/2020

Kind en adolescent 3/2020 Naar de uitgave