Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Sociaal Bestek 5/2017

01-10-2017 | sociaal domein

Verklaring regionale verschillen meer dan een mentaliteitskwestie: Verkenning Platform31

Auteurs: Radboud Engbersen, Matthijs Uyterlinde, Ymkje Woudstra

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek | Uitgave 5/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de Overall rapportage sociaal domein 2015 constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) opvallend grote regionale verschillen in het gebruik van voorzieningen. Platform31 ging samen met provinciale kennisinstellingen op zoek naar verklaringen voor het hoge gebruik in vier krimpregio’s.
Metagegevens
Titel
Verklaring regionale verschillen meer dan een mentaliteitskwestie: Verkenning Platform31
Auteurs
Radboud Engbersen
Matthijs Uyterlinde
Ymkje Woudstra
Publicatiedatum
01-10-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Sociaal Bestek / Uitgave 5/2017
Print ISSN: 0921-5344
Elektronisch ISSN: 2468-1377
DOI
https://doi.org/10.1007/s41196-017-0104-1

Andere artikelen Uitgave 5/2017

Sociaal Bestek 5/2017 Naar de uitgave