Skip to main content
Top

Sociaal Bestek

Uitgave 5/2017

Inhoudsopgave (27 Artikelen)

redactioneel

Cortex

Bohn Stafleu van Loghum

actueel

Actueel

Bohn Stafleu van Loghum

sociaal domein

Verklaring regionale verschillen meer dan een mentaliteitskwestie: Verkenning Platform31

Radboud Engbersen, Matthijs Uyterlinde, Ymkje Woudstra

cliëntencolumn

Als Wajonger altijd in ontwikkeling

Lidia van der Klei

vakkundig aan het werk

Cliëntenparticipatie in onderzoek

Branko Hagen

maatschappelijke ondersteuning

Vraagstukken van wijkcoaches bij de inzet van flexibel budget in de wijk: ‘Voor wat, hoort wat?’

Nicole Ketelaar, Christine Ribbert, Jack de Swart

arbeidsmarkt

Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt: Feit of fictie?

Sofie Cabus, Melline Somers

binnenhof van buitenuit

Rassendiscriminatie

Mark Geers

schuldhulpverlening

Positieve gedragsbeïnvloeding om inwoners te activeren: Eigen schuld… of niet?

Marloes Janssen, Erik Bergsma, Kim Cooper

arbeidsmarkt in cijfers en trends

Biedt uitzendwerk kansen voor werkzoekende vijftigplussers?

Lambrecht van Eekelen, Marcel Spijkerman

column uit de beleidspraktijk

Swiebertje

Eric van Oosterhout, Burgemeester Emmen

maatschappelijke ondersteuning

Verdienen arme mensen geen perspectief?: 1Het moet anders!

Rina Beers, Karen van Brunschot, Marthe Riemeijer