Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7-8/2017

14-11-2017 | Wetenschappelijk artikel

Van fictie naar actie: naar een politiek-bestuurlijk gedragen integrale aanpak van overgewicht

Auteurs: Anna-Marie Hendriks, Stef Kremers, Aleid Wirix, Maria Jansen

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 7-8/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Overgewicht en obesitas zijn te beschouwen als wicked problems, oftewel venijnige problemen. De aanpak hiervan vraagt om integraal gezondheidsbeleid. Dit is beleid waarin aandacht is voor gezond gewicht als uitkomst van alle beleidsterreinen, zoals het vervoersbeleid, onderwijsbeleid, landbouwbeleid, ruimtelijke ordeningsbeleid, economisch beleid, sociaal beleid, milieubeleid en volksgezondheidsbeleid. Hiervoor is intensieve intersectorale samenwerking met partners binnen en buiten de overheid noodzakelijk. Deze samenwerking vraagt andere kwaliteiten van ambtenaren, politici en professionals dan sectoraal beleid, waarin niet sectoroverstijgend gewerkt hoeft te worden.
Dit artikel geeft een concrete omschrijving van de criteria voor integraal gezondheidsbeleid en beschrijft de theoretische uitgangspunten van de kwaliteiten en gedragingen die nodig zijn om intersectoraal te kunnen samenwerken. Door middel van interviews en literatuuronderzoek is een bestaand gedragsveranderingsmodel, Behaviour Change Wheel, aangepast. Centraal in dit model staan Capability, Opportunity en Motivation (COM) die het gedrag (Behaviour) verklaren (COM-B). De aangepast versie van dit model is de Behaviour Change Ball. De bal beschrijft de kwaliteiten die nodig zijn om intersectoraal te kunnen samenwerken, zodat integraal gezondheidsbeleid kan worden gerealiseerd. De Behaviour Change Ball kan na verdere doorontwikkeling door beleidsmakers als instrument worden gebruikt op strategisch, tactisch en operationeel niveau, als houvast bij de vormgeving van integraal gezondheidsbeleid, om de belangrijkste onderdelen van politiek-bestuurlijk draagvlak van integraal gezondheidsbeleid gestructureerd te identificeren, en om oplossingen te vinden voor intersectorale samenwerking.
Literatuur
1.
go back to reference Nguyen NT, Nguyen XMT, Lane J, et al. Relationship between obesity and diabetes in a US adult population: findings from the national health and nutrition examination survey, 1999–2006. Obes Surg. 2011;21:351–5.CrossRefPubMed Nguyen NT, Nguyen XMT, Lane J, et al. Relationship between obesity and diabetes in a US adult population: findings from the national health and nutrition examination survey, 1999–2006. Obes Surg. 2011;21:351–5.CrossRefPubMed
5.
go back to reference Steenbakkers M. Lokaal integraal gezondheidsbeleid: realistische uitdaging of utopie? Een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking. (Proefschrift). Maastricht: Maastricht University; 2012. Steenbakkers M. Lokaal integraal gezondheidsbeleid: realistische uitdaging of utopie? Een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking. (Proefschrift). Maastricht: Maastricht University; 2012.
6.
go back to reference Michie S, Stralen MM van, West R. The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implement Sci. 2011;6:1–12.CrossRef Michie S, Stralen MM van, West R. The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implement Sci. 2011;6:1–12.CrossRef
7.
go back to reference Cane J, O’Connor D, Michie S. Validation of the theoretical domains framework for use in behaviour change and implementation research. Implement Sci. 2012;7:1–17.CrossRef Cane J, O’Connor D, Michie S. Validation of the theoretical domains framework for use in behaviour change and implementation research. Implement Sci. 2012;7:1–17.CrossRef
8.
go back to reference Beard E, Lorencatto F, Gardner B, et al. Identifying the behaviour change techniques used in cost-effective interventions targeting five health behaviours: smoking, diet, physical activity, alcohol, and sexual health, or multiple health behaviours. UK Society for Behavioural Medicine 9th Annual Scientific Meeting ‘Behavioural medicine: from laboratory to policy’; 9.–10.12.2013. 2013. http://www.uksbm.org.uk/wp-content/uploads/2014/07/Parallel-session-A_Beard.pdf . Geraadpleegd op: 11 augustus 2017. Beard E, Lorencatto F, Gardner B, et al. Identifying the behaviour change techniques used in cost-effective interventions targeting five health behaviours: smoking, diet, physical activity, alcohol, and sexual health, or multiple health behaviours. UK Society for Behavioural Medicine 9th Annual Scientific Meeting ‘Behavioural medicine: from laboratory to policy’; 9.–10.12.2013. 2013. http://​www.​uksbm.​org.​uk/​wp-content/​uploads/​2014/​07/​Parallel-session-A_​Beard.​pdf . Geraadpleegd op: 11 augustus 2017.
9.
go back to reference Hendriks A‑M. Wicked problems and challenging opportunities. Development of integrated public health policies for the prevention of obesity. (Proefschrift). Maastricht: Maastricht University; 2016. Hendriks A‑M. Wicked problems and challenging opportunities. Development of integrated public health policies for the prevention of obesity. (Proefschrift). Maastricht: Maastricht University; 2016.
10.
go back to reference Thelen E, Smith LB. Dynamic systems theories. New York: Willey; 2006. Thelen E, Smith LB. Dynamic systems theories. New York: Willey; 2006.
11.
go back to reference Bekker M, Mutsaers B, Dumont R, et al. Responsieve evaluatie van Integrale Actie (RIA): een methode voor monitoring door stakeholderdialogen over gezondheidsgerelateerde actie. Tijdschr Gezondheidswet. 2015;93:226–34. Bekker M, Mutsaers B, Dumont R, et al. Responsieve evaluatie van Integrale Actie (RIA): een methode voor monitoring door stakeholderdialogen over gezondheidsgerelateerde actie. Tijdschr Gezondheidswet. 2015;93:226–34.
12.
go back to reference Bekker M, Mutsaers B, Dumont R, et al. Het belang van een ‘lenige geest’. Agendering van integrale actie voor een Gezonde Stad. Tijdschr Gezondheidswet. 2015;93:235–41. Bekker M, Mutsaers B, Dumont R, et al. Het belang van een ‘lenige geest’. Agendering van integrale actie voor een Gezonde Stad. Tijdschr Gezondheidswet. 2015;93:235–41.
13.
go back to reference Rogers EM. Diffusion of innovations. New York: Free Press; 2003. Rogers EM. Diffusion of innovations. New York: Free Press; 2003.
14.
go back to reference Magnusson D, Stattin H. The person in context: a holistic-interactionistic approach. New York: Willey; 2006. Magnusson D, Stattin H. The person in context: a holistic-interactionistic approach. New York: Willey; 2006.
15.
go back to reference Leeuw E de. Engagement of sectors other than health in integrated health governance, policy, and action. Annu Rev Public Health. 2017;38:329–49.CrossRefPubMed Leeuw E de. Engagement of sectors other than health in integrated health governance, policy, and action. Annu Rev Public Health. 2017;38:329–49.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Van fictie naar actie: naar een politiek-bestuurlijk gedragen integrale aanpak van overgewicht
Auteurs
Anna-Marie Hendriks
Stef Kremers
Aleid Wirix
Maria Jansen
Publicatiedatum
14-11-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 7-8/2017
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-017-0091-0

Andere artikelen Uitgave 7-8/2017

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7-8/2017 Naar de uitgave