Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

15-11-2017 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 7-8/2017

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7-8/2017

Sociale marketing inzetten voor gezond gedrag

De ontwikkeling en de effecten van een watercampagne voor grootstedelijke basisschoolleerlingen

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 7-8/2017
Auteurs:
Wilma Jansen, Vivian M. J. Kruitwagen-van de Gaar, Lyne M. G. Blanchette, Hein Raat

Samenvatting

Om overgewicht bij kinderen effectiever te bestrijden worden interventies aanbevolen op meerdere ecologische niveaus (school, thuisomgeving en buurt). Sociale marketing is een methode waarbij marketingtechnieken worden gebruikt om gezondheidsdoelen te bereiken. In dit onderzoek is met sociale marketing een watercampagne opgezet, die een uitbreiding is van Rotterdam Lekker Fit! met meer ecologische niveaus. Doel was om de consumptie van (ge)zoete dranken bij kinderen terug te dringen. Primaire doelgroep van de interventie waren Turkse en Marokkaanse moeders. De effecten en ontwikkeling van de Watercampagne worden beschreven. De effectiviteit van de Watercampagne is bepaald in een gecontroleerd onderzoek op twee interventie- en twee gematchte controlescholen (n = 1.288). Begin- en eindmetingen werden gedaan via oudervragenlijsten (groep 2–7), kindervragenlijsten (groep 5–7) en via observaties in de klas (groep 2–7). Uit de oudervragenlijsten (n = 322) bleek dat er gunstige interventie-effecten zijn voor de hoeveelheid (ge)zoete drank en het aantal keer per dag dat (ge)zoete dranken werden gedronken. Uit de observaties (n = 902) bleek er een gunstig interventie-effect te zijn wat betreft het aantal (ge)zoete dranken dat werd meegenomen naar school. De Watercampagne, opgezet met behulp van sociale marketing, is effectief in het terugdringen van de consumptie van (ge)zoete dranken. In hoeverre sociale marketing hieraan heeft bijgedragen, dient nader onderzocht te worden.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 7-8/2017

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7-8/2017 Naar de uitgave