Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

10-05-2017 | Artikel | Uitgave 3/2017

Neuropraxis 3/2017

Toestandregulatie, hersenlateralisatie en ADHD-symptomatologie bij volwassenen

Tijdschrift:
Neuropraxis > Uitgave 3/2017
Auteurs:
Saleh M. H. Mohamed, Reint H. Geuze, Norbert A. Börger, Jaap J. van der Meere

Samenvatting

Dit onderzoek betreft de relatie tussen zelfrapportage van attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) symptomatologie (zoals gedefinieerd in de DSM V) en het toestandregulatiemodel van Sanders, hersenlateralisatie en zelfmonitoring bij 84 volwassenen (universiteitsstudenten). Sanders’ model maakt een onderscheid tussen cognitieve informatieverwerkingsprocessen (input, centrale processen en outputprocessen) en de energetische processen die nodig zijn om de cognitieve processen operationeel te houden. Van afwijkende lateraliteit is sprake als een van beide hemisferen suboptimaal functioneert. Zelfmonitoring betreft de bewustwording van eigen fouten tijdens de uitvoering van een taak en het aanpassen van de responsstrategie (voorzichtiger worden) na een gemaakte fout. De energetische manipulatie bestond uit het aanbieden van een laterale lexicale decisietaak onder drie snelheden (snel, medium en traag). Volgens Sanders’ model zal het snel dan wel langzaam aanbieden van stimuli leiden tot een motorische over- respectievelijk onderactivatie wanneer de proefpersoon zijn toestand niet optimaal reguleert. Bij de laterale lexicale decisietaak moest de deelnemer beslissen of een stimulustekst, die werd gepresenteerd in het linker of rechter visuele gezichtsveld, een woord of een non-woord was. De uitkomsten laten zien dat bij deelnemers die hoger scoren op ADHD-symptomen de linkerhemisfeer minder snel stimuli verwerkt bij het langzaam aanbieden van stimuli. Ook het zelfmonitoren verloopt bij hen dan minder optimaal. We concluderen dat via zelfrapportage verkregen ADHD-symptomen samenhangen met een gebrekkige toestandregulatie en een afwijkende lateralisatie.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Neuropraxis

Neuropraxis is het eerste Nederlandstalige tijdschrift dat ingaat op achtergronden én toepassingen van actuele neurowetenschappelijke informatie. Er is aandacht voor onderzoek, diagnostiek en behandelingsmethoden.

Proefabonnement BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met dit online abonnement heeft u toegang tot meer dan 50 (hand)boeken en naslagwerken, 19 tijdschriften (o.a. GZ-psychologie en Kind & Adolescent Praktijk) en diverse e-learnings (van COMET tot schematherapie). Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Literatuur
Over dit artikel