Skip to main content
Top

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 8/2010

Inhoudsopgave (25 Artikelen)

HOOFDREDACTIONEEL

Wie doen er mee?

Bas Sorgdrager

REDACTIONEEL

Angst voor werk?

Bas Sorgdrager

ONDERZOEK

De mate van inspanning bij functionele testen en ergometrie

Marie-Christine Plat, Harry van Heesch, Judith Sluiter, Monique Frings-Dresen

COLUMN

Persoonsgebonden

Sjef Wijnen

VOOR DE PRAKTIJK

Sociaal-medische beoordeling van arbeidsvermogen vanuit een participatiegerichte benadering

Sandra Brouwer, Ute Bültmann, Jan Schellekens, Johan Groothoff, Jac van der Klink

VOOR DE PRAKTIJK

Chronische ziekte en langdurig verzuim op de werkplek: Maak werk van interactie tussen alle partijen!

Allard van der Beek, Han Anema, Inge Varekamp, Frank van Dijk

KLINISCHE ARBEIDSGENEESKUNDE

Hersenschade door werk?

Gert van der Laan

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Uitspraak Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

André Weel

PRAKTIJKPERIKEL

Een geval van Eigen Regie

André Weel, Marian Lebbink

BERICHTEN UIT HET NCVB

Preventieadvies bij zwangerschap en kinderwens

Teus Brand

AGENDA

AGENDA

   

TBV IN OUTLINE

Who’s joining in?

Bas Sorgdrager

EDITORIAL

Work anxiety?

Bas Sorgdrager

VERENIGINGSNIEUWS

NVAB

Freek Broekman

VERENIGINGSNIEUWS

NVVG

Han Hullen