Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 8/2010

Uitgave 8/2010

Inhoudsopgave ( 25 Artikelen )

01-10-2010 | HOOFDREDACTIONEEL | Uitgave 8/2010

Wie doen er mee?

Bas Sorgdrager

01-10-2010 | REDACTIONEEL | Uitgave 8/2010

Angst voor werk?

Bas Sorgdrager

01-10-2010 | ONDERZOEK | Uitgave 8/2010

De mate van inspanning bij functionele testen en ergometrie

Marie-Christine Plat, Harry van Heesch, Judith Sluiter, Monique Frings-Dresen

01-10-2010 | NIEUWS | Uitgave 8/2010

Wijziging overheidsbeleid treft ook de opleiding Duikerarts A en B

01-10-2010 | COLUMN | Uitgave 8/2010

Persoonsgebonden

Sjef Wijnen

01-10-2010 | OPINIE | Uitgave 8/2010

Determinisme en morele verantwoordelijkheid in de spreekkamer

Essay over de verantwoordelijkheid van de werknemer
Carla Bal

01-10-2010 | BOEKBESPREKING | Uitgave 8/2010

Het Compleet Arbo-Regelgevingboek 2010, inclusief www.arbowetweter.nl.

Bas Sorgdrager

01-10-2010 | ARTS EN WET | Uitgave 8/2010

De verzekeringsarts, de prognose, de angel van de WIA en de mangel van de jurist

Jim Faas

01-10-2010 | VOOR DE PRAKTIJK | Uitgave 8/2010

Sociaal-medische beoordeling van arbeidsvermogen vanuit een participatiegerichte benadering

Sandra Brouwer, Ute Bültmann, Jan Schellekens, Johan Groothoff, Jac van der Klink

01-10-2010 | VOOR DE PRAKTIJK | Uitgave 8/2010

Chronische ziekte en langdurig verzuim op de werkplek: Maak werk van interactie tussen alle partijen!

Allard van der Beek, Han Anema, Inge Varekamp, Frank van Dijk

01-10-2010 | NIEUWS | Uitgave 8/2010

Verwaarloosd talent… hoogbegaafde volwassenen Daar valt meer uit te halen!

01-10-2010 | KLINISCHE ARBEIDSGENEESKUNDE | Uitgave 8/2010

Hersenschade door werk?

Arbeidsgeneeskundige zorg bij mogelijke hersenschade als gevolg van blootstelling aan neurotoxische stoffen
Gert van der Laan

01-10-2010 | NIEUWS | Uitgave 8/2010

Vroegtijdige inzet kennis van verzekeringsarts kan uitval zieke werknemers voorkomen

01-10-2010 | CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG | Uitgave 8/2010

Uitspraak Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Klacht tegen verzekeringsarts wegens uitspraak naar aanleiding van fraude
André Weel

01-10-2010 | PROEFSCHRIFTBESPREKING | Uitgave 8/2010

De behandeling van lage rugpijn met ruggordels en medicatie

Leo Elders

01-10-2010 | REFERAAT | Uitgave 8/2010

Psychomentale gevolgen van de borstkankerbehandeling

Jan Willem Koten

01-10-2010 | REFERAAT | Uitgave 8/2010

Vaker ziek door verschil in kosten en baten van werk

Ingrid Snels

01-10-2010 | REFERAAT | Uitgave 8/2010

Leidt geïntegreerde aanpak van lage rugpijn sneller tot verkorting van het werkverzuim?

Jan Willem Koten

01-10-2010 | PRAKTIJKPERIKEL | Uitgave 8/2010

Een geval van Eigen Regie

André Weel, Marian Lebbink

01-10-2010 | BERICHTEN UIT HET NCVB | Uitgave 8/2010

Preventieadvies bij zwangerschap en kinderwens

Teus Brand

01-10-2010 | AGENDA | Uitgave 8/2010

AGENDA

01-10-2010 | TBV IN OUTLINE | Uitgave 8/2010

Who’s joining in?

LETTER FROM THE EDITOR
Bas Sorgdrager

01-10-2010 | EDITORIAL | Uitgave 8/2010

Work anxiety?

Bas Sorgdrager

01-10-2010 | VERENIGINGSNIEUWS | Uitgave 8/2010

NVAB

Freek Broekman

01-10-2010 | VERENIGINGSNIEUWS | Uitgave 8/2010

NVVG

Han Hullen

Recente publicaties