Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

02-07-2018 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 7/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2018

Sociaal-medische en tandheelkundige zorg voor dak- en thuislozen

Een inventarisatie van beleid en financiering in 43 centrumgemeenten

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 7/2018
Auteurs:
Igor van Laere, Ronald Smit, Maria van den Muijsenbergh

Samenvatting

Achtergrond. In Nederland zijn 43 centrumgemeenten door de overheid aangewezen voor opvang en zorg van dak- en thuislozen. Volgens ambtelijke richtlijnen moeten professionals van de maatschappelijke opvang de medische toestand beoordelen en afspraken maken met gezondheidszorgaanbieders. Onbekend is in hoeverre deze centrumgemeenten hiervoor beleid hebben ontwikkeld en hoe dit wordt gefinancierd.
Methode. Met hulp van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Nederlandse Straatdokters Groep (NSG) bij de opvang betrokken ambtenaren in alle 43 centrumgemeenten per e‑mail benaderd en gevraagd naar de aanwezigheid van specifiek beleid en financiering van deze zorg binnen hun gemeente.
Resultaten. Van 26 centrumgemeenten kwam een reactie; de respons was 60 %. Ruim een kwart van de deelnemende gemeenten (27 %) meldde geen beleid te hebben voor sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen, en twee derde (65 %) heeft geen beleid voor tandheelkundige zorg voor deze groep. Vooral gemeenten kleiner dan 150.000 inwoners hebben geen beleid. In de overige deelnemende gemeenten rapporteerde men uiteenlopende afspraken over de inzet van verschillende medische hulpverleners of voorzieningen. Voor de financiering rapporteerden de centrumgemeenten in totaal minimaal zestien geldstromen.
Conclusie. Centrumgemeenten geven op eigen wijze invulling aan beleid en financiering van sociaal-medische en tandheelkundige zorg voor dak- en thuislozen, en in vele gemeenten ontbreekt beleid. Landelijke VNG-richtlijnen voor de organisatie en financiering van deze zorg zouden gemeenten kunnen ondersteunen in hun beleid.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 7/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2018 Naar de uitgave