Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2018

02-07-2018 | Wetenschappelijk artikel

Sociaal-medische en tandheelkundige zorg voor dak- en thuislozen

Een inventarisatie van beleid en financiering in 43 centrumgemeenten

Auteurs: Igor van Laere, Ronald Smit, Maria van den Muijsenbergh

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 7/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Achtergrond. In Nederland zijn 43 centrumgemeenten door de overheid aangewezen voor opvang en zorg van dak- en thuislozen. Volgens ambtelijke richtlijnen moeten professionals van de maatschappelijke opvang de medische toestand beoordelen en afspraken maken met gezondheidszorgaanbieders. Onbekend is in hoeverre deze centrumgemeenten hiervoor beleid hebben ontwikkeld en hoe dit wordt gefinancierd.
Methode. Met hulp van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Nederlandse Straatdokters Groep (NSG) bij de opvang betrokken ambtenaren in alle 43 centrumgemeenten per e‑mail benaderd en gevraagd naar de aanwezigheid van specifiek beleid en financiering van deze zorg binnen hun gemeente.
Resultaten. Van 26 centrumgemeenten kwam een reactie; de respons was 60 %. Ruim een kwart van de deelnemende gemeenten (27 %) meldde geen beleid te hebben voor sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen, en twee derde (65 %) heeft geen beleid voor tandheelkundige zorg voor deze groep. Vooral gemeenten kleiner dan 150.000 inwoners hebben geen beleid. In de overige deelnemende gemeenten rapporteerde men uiteenlopende afspraken over de inzet van verschillende medische hulpverleners of voorzieningen. Voor de financiering rapporteerden de centrumgemeenten in totaal minimaal zestien geldstromen.
Conclusie. Centrumgemeenten geven op eigen wijze invulling aan beleid en financiering van sociaal-medische en tandheelkundige zorg voor dak- en thuislozen, en in vele gemeenten ontbreekt beleid. Landelijke VNG-richtlijnen voor de organisatie en financiering van deze zorg zouden gemeenten kunnen ondersteunen in hun beleid.
Literatuur
1.
go back to reference Coumans AM, Cruyff MJLF, Heijden PGM van der, et al. Estimating homelessness in the Netherlands using a capture-recapture approach. Soc Indic Res. 2017;130:189–212. CrossRef Coumans AM, Cruyff MJLF, Heijden PGM van der, et al. Estimating homelessness in the Netherlands using a capture-recapture approach. Soc Indic Res. 2017;130:189–212. CrossRef
2.
go back to reference Laere IR van, Wit MAS de, Klazinga NS. Pathways into homelessness: recently homeless adults problems and service use before and after becoming homeless in Amsterdam. BMC Public Health. 2009;9:3. CrossRef Laere IR van, Wit MAS de, Klazinga NS. Pathways into homelessness: recently homeless adults problems and service use before and after becoming homeless in Amsterdam. BMC Public Health. 2009;9:3. CrossRef
3.
go back to reference Straaten B van, Schrijvers CT, Laan J van der, et al. Intellectual disability among Dutch homeless people: prevalence and related psychosocial problems. PLoS ONE. 2014;9(1):e86112. CrossRef Straaten B van, Schrijvers CT, Laan J van der, et al. Intellectual disability among Dutch homeless people: prevalence and related psychosocial problems. PLoS ONE. 2014;9(1):e86112. CrossRef
4.
go back to reference Slockers M, Laere I van, Muijsenbergh M van den. Gezondheidsproblemen bij daklozen. Huisarts Wet. 2017;60(7):360–2. CrossRef Slockers M, Laere I van, Muijsenbergh M van den. Gezondheidsproblemen bij daklozen. Huisarts Wet. 2017;60(7):360–2. CrossRef
5.
go back to reference Reijn E, Henken S, Keetman M. Wie zorgt er voor daklozen? Inzicht in gezondheidsproblematiek en zorgaanbod voor daklozen in Den Haag. Epidemiol Bull. 2017;52(4):4–17. Reijn E, Henken S, Keetman M. Wie zorgt er voor daklozen? Inzicht in gezondheidsproblematiek en zorgaanbod voor daklozen in Den Haag. Epidemiol Bull. 2017;52(4):4–17.
7.
go back to reference Temorshuizen F, Bergen APL van, Smit RBJ, et al. Mortality and psychiatric disorders among public mental health care clients in Utrecht: a register-based cohort study. Int J Soc Psychiatry. 2014;60(5):426–35. CrossRef Temorshuizen F, Bergen APL van, Smit RBJ, et al. Mortality and psychiatric disorders among public mental health care clients in Utrecht: a register-based cohort study. Int J Soc Psychiatry. 2014;60(5):426–35. CrossRef
8.
go back to reference Slockers MT, Nusselder WJ, Rietjens J, et al. Unnatural death: a major but largely preventable cause-of-death among homeless people? Eur J Public Health. 2018;28(2):248–52. CrossRef Slockers MT, Nusselder WJ, Rietjens J, et al. Unnatural death: a major but largely preventable cause-of-death among homeless people? Eur J Public Health. 2018;28(2):248–52. CrossRef
9.
go back to reference Laere I van, Muijsenbergh M van der, Smit R, et al. Basiszorg voor daklozen is urgent probleem. Straatdokters bepleiten landelijk beleid. Med Contact. 2015;70(8):340–3. Laere I van, Muijsenbergh M van der, Smit R, et al. Basiszorg voor daklozen is urgent probleem. Straatdokters bepleiten landelijk beleid. Med Contact. 2015;70(8):340–3.
10.
go back to reference VNG. Kwaliteitseisen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Handreiking voor gemeenten. Ontwikkeld als onderdeel van het programma opvang en bescherming. Utrecht: Q‑consult/Vereniging Nederlandse Gemeenten; 2016. VNG. Kwaliteitseisen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Handreiking voor gemeenten. Ontwikkeld als onderdeel van het programma opvang en bescherming. Utrecht: Q‑consult/Vereniging Nederlandse Gemeenten; 2016.
13.
go back to reference Blok C de, Kok A, Ridder J de. Professionals in de opvang voor dak- en thuislozen aan het woord. Betere daklozenopvang tegen lagere kosten. Soc Bestek. 2018;1:54–6. CrossRef Blok C de, Kok A, Ridder J de. Professionals in de opvang voor dak- en thuislozen aan het woord. Betere daklozenopvang tegen lagere kosten. Soc Bestek. 2018;1:54–6. CrossRef
15.
go back to reference Fazel S, Geddes JR, Kushel M. The health of homeless people in high income countries: descriptive epidemiology, health consequences, and clinical and policy recommendations. Lancet. 2014;384(9953):1529–40. CrossRef Fazel S, Geddes JR, Kushel M. The health of homeless people in high income countries: descriptive epidemiology, health consequences, and clinical and policy recommendations. Lancet. 2014;384(9953):1529–40. CrossRef
16.
go back to reference Nusselder WJ, Slockers MT, Krol L, et al. Mortality and life expectancy in homeless men and women in Rotterdam: 2001–2010. PLoS ONE. 2013;8(10):e73979. CrossRef Nusselder WJ, Slockers MT, Krol L, et al. Mortality and life expectancy in homeless men and women in Rotterdam: 2001–2010. PLoS ONE. 2013;8(10):e73979. CrossRef
17.
go back to reference Vermeulen K, Toet J, Ameijden E van. Eindrapportage hostelonderzoek Utrecht. Beter af met bad, bed, brood en begeleiding? Utrecht: GG&GD, Bureau Epidemiologie en Informatie; 2005. Vermeulen K, Toet J, Ameijden E van. Eindrapportage hostelonderzoek Utrecht. Beter af met bad, bed, brood en begeleiding? Utrecht: GG&GD, Bureau Epidemiologie en Informatie; 2005.
20.
go back to reference Slockers M, Laere I van, Smit R. Straatdokters slaan alarm over epidemie van onverzekerde daklozen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D214. Slockers M, Laere I van, Smit R. Straatdokters slaan alarm over epidemie van onverzekerde daklozen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D214.
Metagegevens
Titel
Sociaal-medische en tandheelkundige zorg voor dak- en thuislozen
Een inventarisatie van beleid en financiering in 43 centrumgemeenten
Auteurs
Igor van Laere
Ronald Smit
Maria van den Muijsenbergh
Publicatiedatum
02-07-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 7/2018
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-018-0164-8

Andere artikelen Uitgave 7/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2018 Naar de uitgave