Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

04-10-2018 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 7/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2018

Scores op de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) en MijnZRM vergeleken

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 7/2018
Auteurs:
Wijnand van den Boom, Leonie Klaufus, Steve Lauriks, Els Evenboer, Matty de Wit

Samenvatting

In 2016 is de MijnZRM ontwikkeld, een online zelfrapportageversie van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). Het uitgangspunt was dat de cliënt in staat wordt gesteld om over zijn eigen functioneren na te denken en daardoor zijn eigen visie te etaleren. Met de MijnZRM komt de cliënt tot een score over zijn eigen functioneren die te vergelijken is met de score die de professional met de ZRM geeft als beoordeling van het functioneren van de cliënt. We hebben scores op beide instrumenten vergeleken en eventuele oorzaken van verschillen onderzocht. Overeenkomst in scores varieerde van 31 % voor het leefdomein Geestelijke gezondheid tot 83 % voor Justitie. Wanneer er verschillen bestonden, betroffen deze vaker een lagere score door de cliënt. Uit interviews kwam naar voren dat professional en cliënt soms een ander referentiekader hanteren of de toekomstige situatie willen scoren en dat professionals moeite hebben met het concept zelfredzaamheid. Ook kunnen verschillen mogelijk worden toegeschreven aan de MijnZRM: voor de cliënt is er geen mogelijkheid om andere relevante factoren, buiten de stellingen van de MijnZRM, mee te wegen in de score. Verschillen in scores zijn waardevol voor het gesprek tussen cliënt en professional, omdat uitwisseling van ideeën wordt bevorderd om te kunnen komen tot gezamenlijke beslissingen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 7/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2018 Naar de uitgave