Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

04-10-2018 | Wetenschappelijk artikel

Scores op de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) en MijnZRM vergeleken

Auteurs: Wijnand van den Boom, Leonie Klaufus, Steve Lauriks, Els Evenboer, Matty de Wit

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 7/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In 2016 is de MijnZRM ontwikkeld, een online zelfrapportageversie van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). Het uitgangspunt was dat de cliënt in staat wordt gesteld om over zijn eigen functioneren na te denken en daardoor zijn eigen visie te etaleren. Met de MijnZRM komt de cliënt tot een score over zijn eigen functioneren die te vergelijken is met de score die de professional met de ZRM geeft als beoordeling van het functioneren van de cliënt. We hebben scores op beide instrumenten vergeleken en eventuele oorzaken van verschillen onderzocht. Overeenkomst in scores varieerde van 31 % voor het leefdomein Geestelijke gezondheid tot 83 % voor Justitie. Wanneer er verschillen bestonden, betroffen deze vaker een lagere score door de cliënt. Uit interviews kwam naar voren dat professional en cliënt soms een ander referentiekader hanteren of de toekomstige situatie willen scoren en dat professionals moeite hebben met het concept zelfredzaamheid. Ook kunnen verschillen mogelijk worden toegeschreven aan de MijnZRM: voor de cliënt is er geen mogelijkheid om andere relevante factoren, buiten de stellingen van de MijnZRM, mee te wegen in de score. Verschillen in scores zijn waardevol voor het gesprek tussen cliënt en professional, omdat uitwisseling van ideeën wordt bevorderd om te kunnen komen tot gezamenlijke beslissingen.
Literatuur
1.
go back to reference Lauriks S, Buster M, Wit M de, et al. Zelfredzaamheid-Matrix. Amsterdam: GGD Amsterdam; 2013. Lauriks S, Buster M, Wit M de, et al. Zelfredzaamheid-Matrix. Amsterdam: GGD Amsterdam; 2013.
2.
go back to reference Fassaert T, Lauriks S, Weerd S van de, et al. Ontwikkeling en betrouwbaarheid van de Zelfredzaamheid-Matrix. Tijdschr Gezondheidswet. 2013;91(3):169–77.CrossRef Fassaert T, Lauriks S, Weerd S van de, et al. Ontwikkeling en betrouwbaarheid van de Zelfredzaamheid-Matrix. Tijdschr Gezondheidswet. 2013;91(3):169–77.CrossRef
3.
go back to reference Fassaert T, Lauriks S, Weerd S van de, et al. Psychometric properties of the Dutch version of the self-sufficiency matrix (SSM-D). Community Ment Health J. 2014;50(5):583–90.PubMed Fassaert T, Lauriks S, Weerd S van de, et al. Psychometric properties of the Dutch version of the self-sufficiency matrix (SSM-D). Community Ment Health J. 2014;50(5):583–90.PubMed
5.
go back to reference Whitney SN, McGuire AL, McCullough LB. A typology of shared decision making, informed consent, and simple consent. Ann Intern Med. 2004;140(1):54–9.CrossRef Whitney SN, McGuire AL, McCullough LB. A typology of shared decision making, informed consent, and simple consent. Ann Intern Med. 2004;140(1):54–9.CrossRef
7.
go back to reference Lauriks S, Buster M, Wit M de, et al. Zelfredzaamheid-Matrix. Amsterdam: GGD; 2017. Lauriks S, Buster M, Wit M de, et al. Zelfredzaamheid-Matrix. Amsterdam: GGD; 2017.
8.
go back to reference Lauriks S, Buster M, Wit M de, et al. Handleiding Zelfredzaamheid-Matrix. Amsterdam: GGD; 2017. Lauriks S, Buster M, Wit M de, et al. Handleiding Zelfredzaamheid-Matrix. Amsterdam: GGD; 2017.
Metagegevens
Titel
Scores op de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) en MijnZRM vergeleken
Auteurs
Wijnand van den Boom
Leonie Klaufus
Steve Lauriks
Els Evenboer
Matty de Wit
Publicatiedatum
04-10-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 7/2018
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-018-0174-6

Andere artikelen Uitgave 7/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2018 Naar de uitgave