Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2018

10-10-2018 | Forum

Kennisvraagstukken met betrekking tot mantelzorg: een inventarisatie

Auteurs: Simone R. de Bruin, Linda W. M. van Kerkhof, Tessa A. Hulshof, Tessa van der Maaden, Karin I. Proper

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 7/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

‘Het verlenen van mantelzorg kan soms zwaar zijn, zo zwaar zelfs dat hulp van buitenaf onontbeerlijk is. De mogelijkheden voor ondersteuning op emotioneel, praktisch en materieel gebied zijn over het algemeen onvoldoende. Enorm belangrijk is een andere attitude ten aanzien van het verlenen van mantelzorg [ 1 ].’ Dit waren de conclusies van Steenvoorden in haar publicatie uit 1993 over de stand van zaken van de mantelzorg in Nederland en mogelijke verbeterpunten. Inmiddels zijn we 25 jaar verder en heeft er veel onderzoek en beleidsontwikkeling op dit thema plaatsgevonden. Toch blijft mantelzorg een belangrijk punt op de beleids- en onderzoeksagenda. Dit komt onder andere doordat er veel mantelzorgers in Nederland zijn. Dat er in absolute zin meer mantelzorg wordt verleend, wordt onder andere veroorzaakt door een veranderend overheidsbeleid waarin mensen, ondanks hun beperkingen, gestimuleerd worden om steeds langer thuis te blijven wonen. Ook de groei van het absolute aantal ouderen speelt daarbij een rol. Daarnaast is het beleid erop gericht om het informele netwerk zo veel mogelijk te betrekken bij de zorg en ondersteuning. Deze ontwikkelingen roepen nieuwe vragen op die tot nu mogelijk onderbelicht zijn gebleven, bijvoorbeeld: kan de Nederlandse samenleving nog wel voldoen aan de toenemende vraag naar mantelzorg? Wat is er voor nodig om het verlenen van zorg en ondersteuning door mantelzorgers te kunnen blijven garanderen? Dit artikel geeft een beeld van de kennisvraagstukken rondom mantelzorg. In interviews met experts op het gebied van mantelzorg vanuit de praktijk, het beleid en het onderzoek is gevraagd naar de belangrijke vraagstukken op het terrein van mantelzorg, nu en in de toekomst, en wat er voor nodig is om een antwoord op deze vraagstukken te vinden.
Literatuur
1.
go back to reference Steenvoorden MAGA. Mantelzorg voor ouderen in Nederland: de stand van zaken en mogelijke verbeteringen. Tijdschr Gerontol Geriatr. 1993;24(2):66–69. PubMed Steenvoorden MAGA. Mantelzorg voor ouderen in Nederland: de stand van zaken en mogelijke verbeteringen. Tijdschr Gerontol Geriatr. 1993;24(2):66–69. PubMed
3.
go back to reference Klerk M de, Boer A de, Plaisier I, et al. Informele hulp: wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in. Planbureau, band 2015. Den Haag: Sociaal en Cultureel; 2014. Klerk M de, Boer A de, Plaisier I, et al. Informele hulp: wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in. Planbureau, band 2015. Den Haag: Sociaal en Cultureel; 2014.
4.
go back to reference Duchatteau DC, Vink MDH. Medisch-technologische ontwikkelingen zorg 20/20. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg; 2011. Duchatteau DC, Vink MDH. Medisch-technologische ontwikkelingen zorg 20/20. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg; 2011.
5.
go back to reference Nies H. Informele en formele zorg: over grenzen. In: Symposium De toekomst van de informele zorg. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2017;48(2):77–88. CrossRef Nies H. Informele en formele zorg: over grenzen. In: Symposium De toekomst van de informele zorg. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2017;48(2):77–88. CrossRef
Metagegevens
Titel
Kennisvraagstukken met betrekking tot mantelzorg: een inventarisatie
Auteurs
Simone R. de Bruin
Linda W. M. van Kerkhof
Tessa A. Hulshof
Tessa van der Maaden
Karin I. Proper
Publicatiedatum
10-10-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 7/2018
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-018-0176-4

Andere artikelen Uitgave 7/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2018 Naar de uitgave