Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2007

01-07-2007 | Wetenschappelijke artikelen

Risico op langdurig verzuim onderzocht met de Vragenlijst ArbeidsReïntegratie (VAR)

Auteur: Lex Vendrig

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 7/2007

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De Vragenlijst ArbeidsReïntegratie (VAR) is een nieuw, wetenschappelijk onderbouwd, instrument waarmee psychosociale risicofactoren voor langdurig verzuim kunnen worden gemeten. Het uitgangspunt van de VAR is dat deze vragenlijst inzetbaar moet zijn bij een brede groep werknemers die om uiteenlopende redenen en klachten uitvalt op het werk. De VAR telt 78 items verdeeld over acht schalen: ‘distress’, ‘klachteninterferentie’, ‘werkdruk’, ‘weinig regelmogelijkheden’, ‘arbeidsonvrede’, ‘vermijding/onzekerheid’, ‘perfectionisme/ijverigheid’, en ‘belastende thuissituatie’. De VAR is gebaseerd op een model waarin psychische klachten en ervaren beperkingen verondersteld worden direct de verzuimduur te beïnvloeden. De overige determinanten beïnvloeden de psychische klachten maar worden niet verondersteld rechtstreeks samen te hangen met verzuim. In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar de voorspellende waarde van de VAR. Bij een groep van 83 zieke werknemers die enkele weken verzuimden werd de VAR afgenomen. Gedurende een jaar werd bijgehouden hoe lang zij erover deden om voor het eerst het werk te hervatten (eerste herstelmelding) en hoe lang het duurde voordat zij het werk volledig hadden hervat. De aanwezigheid van een chronische ziekte, klachten die psychisch van aard zijn en de duur van de klachten blijken de verzuimduur te verlengen. De voorspelling van de verzuimduur kan nog verbeterd worden door te kijken of men ook echt hinder heeft van de klachten zoals gemeten met de schaal ‘Klachteninterferentie’ van de VAR.
Literatuur
1.
go back to reference Linton SJ. A review of psychological risk factors in back and neck pain. Spine 2001;25:1148-56. Linton SJ. A review of psychological risk factors in back and neck pain. Spine 2001;25:1148-56.
2.
go back to reference Turner JA, Franklin G, Turk DC. Predictors of chronic disability in injured workers: a systematic literature synthesis. Am J Indus Med 2000;38:707-22. Turner JA, Franklin G, Turk DC. Predictors of chronic disability in injured workers: a systematic literature synthesis. Am J Indus Med 2000;38:707-22.
3.
go back to reference Terluin B. De Vierdimensionele Klachtenlijst (4DKL). Een vragenlijst voor het meten van distress, depressie, angst en somatisatie. Huisarts Wet 1996;39:538-47. Terluin B. De Vierdimensionele Klachtenlijst (4DKL). Een vragenlijst voor het meten van distress, depressie, angst en somatisatie. Huisarts Wet 1996;39:538-47.
4.
go back to reference Schaufeli WB, Dierendonck D van. UBOS Utrechtse Burnout Schaal, Handleiding. Amsterdam: Harcourt, 2000. Schaufeli WB, Dierendonck D van. UBOS Utrechtse Burnout Schaal, Handleiding. Amsterdam: Harcourt, 2000.
5.
go back to reference Vendrig AA. De Vragenlijst ArbeidsReïntegratie. Diagnostiek-Wijzer 2005;8:27-39. Vendrig AA. De Vragenlijst ArbeidsReïntegratie. Diagnostiek-Wijzer 2005;8:27-39.
6.
go back to reference Gatchel RJ, Polatin PB, Mayer TG. The dominant role of psychosocial risk factors in the development of chronic low back pain disability. Spine 1995;20:2702-9. Gatchel RJ, Polatin PB, Mayer TG. The dominant role of psychosocial risk factors in the development of chronic low back pain disability. Spine 1995;20:2702-9.
7.
go back to reference Post M, Krol B, Groothoff JW. Self-related health as a predictor of return to work among employess on long-term sickness absence. Disabil Rehabil 2006;28:289-97. Post M, Krol B, Groothoff JW. Self-related health as a predictor of return to work among employess on long-term sickness absence. Disabil Rehabil 2006;28:289-97.
8.
go back to reference Jacobson, NS, Truax P. Clinical significance: A statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research . J Consult Clin Psychol 1991;59:12-19. Jacobson, NS, Truax P. Clinical significance: A statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research . J Consult Clin Psychol 1991;59:12-19.
9.
go back to reference Vuuren CV, Andries F, Smulders PGW. Vroegtijdige opsporing van dreigend langdurig verzuim. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 1998;6:194-200. Vuuren CV, Andries F, Smulders PGW. Vroegtijdige opsporing van dreigend langdurig verzuim. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 1998;6:194-200.
10.
go back to reference Vuuren CV, Heuvel SG. Kan dreigend langdurig verzuim vroegtijdig worden opgespoord? Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 1999;7:56-61. Vuuren CV, Heuvel SG. Kan dreigend langdurig verzuim vroegtijdig worden opgespoord? Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 1999;7:56-61.
Metagegevens
Titel
Risico op langdurig verzuim onderzocht met de Vragenlijst ArbeidsReïntegratie (VAR)
Auteur
Lex Vendrig
Publicatiedatum
01-07-2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 7/2007
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03078727

Andere artikelen Uitgave 7/2007

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2007 Naar de uitgave

Wetenschappelijke artikelen

Consultatiebureau voor ouderen

Redactioneel

Evidence

Service

Berichten