Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2007

01-07-2007 | Wetenschappelijke artikelen

Consultatiebureau voor ouderen

Auteurs: K. G. Luijkx, C. M. C. van Weert, J. A. M. van Oers, J. M. G. A. Schols

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 7/2007

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Ook bij ouderen is door preventie gezondheidswinst te behalen. In dat licht zijn consultatiebureaus voor ouderen in Nederland in opkomst. Zij richten zich op het voorkomen van ziekten en beperkingen en op het vroegtijdig opsporen daarvan. In dit artikel staat een pilotstudie naar het consultatiebureau voor ouderen van Stichting de Volckaert in Dongen, Noord-Brabant, centraal. Onderzocht is welke gezondheidsproblemen en –risico’s gesignaleerd worden, welke adviezen gegeven worden en in hoeverre de adviezen worden opgevolgd. Op basis van dossieranalyse van de eerste honderd ouderen die het consultatiebureau bezochten, zijn de genoemde vragen beantwoord. De belangrijkste gesignaleerde gezondheidsproblemen zijn: 1. hoge bloeddruk; 2. onvoldoende vochtinname; 3. overgewicht en verminderde visus. De gegeven adviezen corresponderen daar echter niet geheel mee, noch wat betreft percentage noch wat betreft volgorde. De meest gegeven adviezen gaan over: 1. meer vocht en/of melkproducten; 2. gewicht verminderen; 3. bloeddruk nogmaals laten meten. De adviezen worden goed opgevolgd, zowel door de ouderen zelf als door huisartsen. Deze pilotstudie laat zien dat een consultatiebureau voor ouderen meerwaarde kan hebben. Vanwege de beperkingen van het onderzoek moet deze conclusie genuanceerd worden. Er zijn zowel voor- als nadelen te noemen. Bovendien blijkt dat een aantal vragen nu nog niet te beantwoorden is. Verder onderzoek naar de organisatie en naar de effecten is dan ook geboden.
Literatuur
1.
go back to reference VWS. Kiezen voor gezond leven 2007-2010. Den Haag: Ministerie van VWS, 2006. VWS. Kiezen voor gezond leven 2007-2010. Den Haag: Ministerie van VWS, 2006.
2.
go back to reference Gezondheidsraad. Vergrijzen met ambitie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005. Gezondheidsraad. Vergrijzen met ambitie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005.
3.
go back to reference VWS. Ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing. Den Haag: Ministerie van VWS, 2005. VWS. Ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing. Den Haag: Ministerie van VWS, 2005.
4.
go back to reference Tweede Kamer. Rapport Themacommissie ouderenbeleid: “Lang zullen we leven!” In: Tweede Kamer der Staten-Generaal; 2005. p. 29. Tweede Kamer. Rapport Themacommissie ouderenbeleid: “Lang zullen we leven!” In: Tweede Kamer der Staten-Generaal; 2005. p. 29.
5.
go back to reference Baal PHM van, Wit GA de, Feenstra TL et al. Bouwstenen voor keuzes rondom preventie in Nederland. Bilthoven: RIVM, 2006. Baal PHM van, Wit GA de, Feenstra TL et al. Bouwstenen voor keuzes rondom preventie in Nederland. Bilthoven: RIVM, 2006.
6.
go back to reference De Boer AH. Rapportage ouderen 2006, Veranderingen in de leefsituatie en levensloop. Den Haag: SCP, 2006. De Boer AH. Rapportage ouderen 2006, Veranderingen in de leefsituatie en levensloop. Den Haag: SCP, 2006.
7.
go back to reference Jong Gierveld J de. De leeftijd van de sterken; de positie van oudere vrouwen in Nederland anno 1995. In: Smits CHM, Vernooij-Dassen MJFJ 9red). De Toekomst van Vrouwen. Oudere vrouwen in onderzoek, beleid en praktijk. Amsterdam: VU Uitgeverij, 1995, pp. 13-23. Jong Gierveld J de. De leeftijd van de sterken; de positie van oudere vrouwen in Nederland anno 1995. In: Smits CHM, Vernooij-Dassen MJFJ 9red). De Toekomst van Vrouwen. Oudere vrouwen in onderzoek, beleid en praktijk. Amsterdam: VU Uitgeverij, 1995, pp. 13-23.
8.
go back to reference Liefbroer AC, De Jong Gierveld J. Living Arrangements, Socio-economic resources, and Health. In: Knipscheer C, De Jong Gierveld J, Van Tilburg T, Dykstra P (eds). Living Arrangements and Social Networks of Older Adults. Amsterdam: VU University Press; 1995. p. 15-36. Liefbroer AC, De Jong Gierveld J. Living Arrangements, Socio-economic resources, and Health. In: Knipscheer C, De Jong Gierveld J, Van Tilburg T, Dykstra P (eds). Living Arrangements and Social Networks of Older Adults. Amsterdam: VU University Press; 1995. p. 15-36.
9.
go back to reference Luijkx KG. Zorg; wie doet er wat aan, een studie naar zorgarrangementen van ouderen. Wageningen: Wageningen Universiteit, 2001. Luijkx KG. Zorg; wie doet er wat aan, een studie naar zorgarrangementen van ouderen. Wageningen: Wageningen Universiteit, 2001.
10.
go back to reference Luijkx KG, Pardoel K. Ouderensegmenten. Behoeften wonen, welzijn en zorg in de wijk. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en advies, 2005. Luijkx KG, Pardoel K. Ouderensegmenten. Behoeften wonen, welzijn en zorg in de wijk. Tilburg: IVA Beleidsonderzoek en advies, 2005.
11.
go back to reference Slobbe L, Kommer G, Smit J, J. G, Meerding W, Polder J. Kosten van ziekten in Nederland 2003. Zorg voor euro’s-1. Bilthoven: RIVM, 2006. Slobbe L, Kommer G, Smit J, J. G, Meerding W, Polder J. Kosten van ziekten in Nederland 2003. Zorg voor euro’s-1. Bilthoven: RIVM, 2006.
12.
go back to reference Takken J, Polder JJ, Meerding WJ, Kommer GJ, Stokx LJ. Kosten van Ziekten in Nederland, De zorgeuro ontrafeld. Bilthoven: RIVM, 2002. Takken J, Polder JJ, Meerding WJ, Kommer GJ, Stokx LJ. Kosten van Ziekten in Nederland, De zorgeuro ontrafeld. Bilthoven: RIVM, 2002.
13.
go back to reference Kooiker S, Draak M den, Campen C van. Investeren in gezondheid. In: SCP. Investeren in vermogen. Sociaal en cultureel rapport 2006. Den Haag: SCP; 2006. Kooiker S, Draak M den, Campen C van. Investeren in gezondheid. In: SCP. Investeren in vermogen. Sociaal en cultureel rapport 2006. Den Haag: SCP; 2006.
14.
go back to reference Bogers RP, Tijhuis MAR, Van Gelder BM, Kromhout D. Final report of the HALE (Healthy Ageing: a Longitudinal study in Europe) project. 2006. Bogers RP, Tijhuis MAR, Van Gelder BM, Kromhout D. Final report of the HALE (Healthy Ageing: a Longitudinal study in Europe) project. 2006.
15.
go back to reference Draak M den. Gezondheid. In: Boer AH de (red). Rapportage ouderen 2006, Veranderingen in de leefsituatie en levensloop. Den Haag: SCP, 2006. Draak M den. Gezondheid. In: Boer AH de (red). Rapportage ouderen 2006, Veranderingen in de leefsituatie en levensloop. Den Haag: SCP, 2006.
16.
17.
go back to reference VWS. Website preventie www.min.vws (geciteerd 2006). VWS. Website preventie www.min.vws (geciteerd 2006).
18.
go back to reference Westert GP, Verkleij H. Zorgbalans, de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg in 2004. Bilthoven: RIVM, 2006. Westert GP, Verkleij H. Zorgbalans, de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg in 2004. Bilthoven: RIVM, 2006.
19.
go back to reference Berg Jeths A van den, Timmermans JM, Hoeymans N, Woittiez IB. Ouderen nu en in de toekomst. Gezondheid, verpleging en verzorging 2000 – 2020. Bilthoven/Den Haag: RIVM/SCP, 2004. Berg Jeths A van den, Timmermans JM, Hoeymans N, Woittiez IB. Ouderen nu en in de toekomst. Gezondheid, verpleging en verzorging 2000 – 2020. Bilthoven/Den Haag: RIVM/SCP, 2004.
20.
go back to reference Enthoven C, Pallast E. Kerngegevens regio Hart voor Brabant. Ouderenenquête 2004. ’s Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant, 2006. Enthoven C, Pallast E. Kerngegevens regio Hart voor Brabant. Ouderenenquête 2004. ’s Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant, 2006.
21.
go back to reference Visser M, Pluijm SMF, Horst MHL van der, Poppelaars JL, Deeg DJH. Leefstijl van 55-64-jarige Nederlanders in 2002/’03 minder gezond dan in 1992/’93. Ned Tijdschr Geneeskd 2005 2005;149:2973-8. Visser M, Pluijm SMF, Horst MHL van der, Poppelaars JL, Deeg DJH. Leefstijl van 55-64-jarige Nederlanders in 2002/’03 minder gezond dan in 1992/’93. Ned Tijdschr Geneeskd 2005 2005;149:2973-8.
22.
go back to reference Visser G, Schippers A. Het consultatiebureau voor ouderen. Inventarisatie van vijftien consultatiebureaus voor ouderen. Utrecht: NIZW Zorg Kenniscentrum ouderen; 2005. Visser G, Schippers A. Het consultatiebureau voor ouderen. Inventarisatie van vijftien consultatiebureaus voor ouderen. Utrecht: NIZW Zorg Kenniscentrum ouderen; 2005.
23.
go back to reference Visser G. Telefoongesprek over ontwikkelingen op het gebied van consultatiebureaus voor ouderen. Met: Luijkx K. Tilburg/Utrecht: Tranzo/Vilans, 2007. Visser G. Telefoongesprek over ontwikkelingen op het gebied van consultatiebureaus voor ouderen. Met: Luijkx K. Tilburg/Utrecht: Tranzo/Vilans, 2007.
24.
go back to reference Visser G, Schippers A, Hopstaken-Leckie V. Model voor de functie van het Consultatiebureau voor ouderen in Limburg. Advies voor de Provincie Limburg. Utrecht: Kenniscentrum Ouderen, Vilans, 2007. Visser G, Schippers A, Hopstaken-Leckie V. Model voor de functie van het Consultatiebureau voor ouderen in Limburg. Advies voor de Provincie Limburg. Utrecht: Kenniscentrum Ouderen, Vilans, 2007.
25.
go back to reference De Jong Gierveld J, Kamphuis FH. The development of a Raseh-type loneliness-scale. Appl Psychol Measur 1985;9(3):289-99. De Jong Gierveld J, Kamphuis FH. The development of a Raseh-type loneliness-scale. Appl Psychol Measur 1985;9(3):289-99.
26.
go back to reference De Vries J, Heck GL van. WHQOL-Bref. Nederlandse gevalideerde vertaling. Tilburg: Universiteit van Tilburg, 1996. De Vries J, Heck GL van. WHQOL-Bref. Nederlandse gevalideerde vertaling. Tilburg: Universiteit van Tilburg, 1996.
27.
go back to reference Brink TL, Yesavage JA, Heersema PH, Adey M, Rose TL. Screening tests for geriatric depression. Clin Gerontol 1982;1:37-43. Brink TL, Yesavage JA, Heersema PH, Adey M, Rose TL. Screening tests for geriatric depression. Clin Gerontol 1982;1:37-43.
28.
go back to reference Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. The Gerontologist 1969; 9: 179-186. Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. The Gerontologist 1969; 9: 179-186.
Metagegevens
Titel
Consultatiebureau voor ouderen
Auteurs
K. G. Luijkx
C. M. C. van Weert
J. A. M. van Oers
J. M. G. A. Schols
Publicatiedatum
01-07-2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 7/2007
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03078728

Andere artikelen Uitgave 7/2007

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2007 Naar de uitgave