Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-07-2016 | Onderzoek | Uitgave 7/2016

Huisarts en wetenschap 7/2016

PCR-fecesonderzoek bij gastro-enteritis

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 7/2016
Auteurs:
dr. Jan Weel, dr. Theo Schuurs, dr. Bert Mulder, dr. Lesla Bruijnesteijn van Coppenraet, dr. Adri van der Zanden, Wil van der Reijden, dr. Gijs Ruijs
Belangrijke opmerkingen
Centrum voor infectieziekten Friesland Izore, Jelsumerstraat 6, 8917 EN Leeuwarden: dr. J.F.L. Weel, arts-microbioloog; dr. T. Schuurs, moleculair microbioloog. Isala Klinieken, Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten (LMMI), Zwolle: dr. L.E.S. Bruijnesteijn van Coppenraet, moleculair microbioloog; dr. G.J.H.M. Ruijs, arts-microbioloog. LabMicta, laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten voor Twenthe en de Achterhoek, Enschede: dr. A.G.M. van der Zanden, moleculair microbioloog; dr. B. Mulder, arts-microbioloog. Streeklaboratorium Kennemerland, Haarlem: dr. W. van der Reijden, moleculair microbioloog • Correspondentie: jan.Weel@izore.nl• Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit onderzoek is eerder gepubliceerd als: Bruijnesteijn van Coppenraet LE, Dullaert-de Boer M, Ruijs GJ, Van der Reijden WA, Van der Zanden AG, Weel JF, Schuurs TA.Case-control comparison of bacterial and protozoan microorganisms associated with gastroenteritis: application of molecular detection. Clin Microbiol Infect 2015;21:592.e9-19. Deze bewerking is speciaal toegesneden op de huisartsen in Nederland. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Samenvatting

Weel J, Schuurs T, Mulder B, Bruijnesteijn van Coppenraet L, Van der Zanden A, Van der Reijden W, Ruijs G. PCR-fecesonderzoek bij gastro-enteritis. Huisarts Wet 2015;59(7):297-301.

Achtergrond

De polymerasekettingreactie (PCR) wordt steeds belangrijker in de diagnostiek van infectieuze diarree. De PCR-test is snel en sensitief, maar dit kan de interpretatie ook bemoeilijken. Er is weinig bekend over de prevalentie van de pathogenen bij gezonde mensen.

Methode

In een patiëntcontroleonderzoek deden vier regionale laboratoria PCR-fecesonderzoek bij 1515 patiënten met gastro-enteritis en 1195 gezonde controlepersonen. De inclusie vond plaats van medio 2010 tot eind 2012 door de bij de laboratoria aangesloten huisartsen, die fecesmonsters instuurden conform de indicatie in de NHG-Standaard Acute diarree. Patiënten en controlepersonen vulden vooraf een vragenlijst in.

Resultaten

Van de patiënten had 93,1% diarree en 69,7% buikpijn. Andere klachten, zoals slijm of bloed bij de ontlasting, braken en koorts, werden opvallend minder vaak gerapporteerd. Vergeleken met de controlepersonen hadden patiënten significant vaker gereisd en antacida of antibiotica gebruikt. Campylobacter spp, Salmonella spp, Clostridium difficile, Shigella/EIEC, ETEC, EAEC, aEPEC, Cryptosporidium parvum/hominis en Giardia lamblia werden bij patiënten significant vaker gevonden, maar niet in alle leeftijdsklassen. Deze micro-organismen werden ook vaak bij controlepersonen aangetroffen, vooral bij kinderen jonger dan 5 jaar. Voor tEPEC, EHEC en STEC was er geen verschil; Dientamoeba fragilis werd juist vaker aangetroffen bij controlepersonen dan bij patiënten.

Conclusie

Het aantonen van een bepaald pathogeen met PCR verklaart de klachten nog niet met zekerheid; bij de interpretatie zal altijd andere klinische informatie moeten meewegen. Een hoge DNA-load (lage Ct-waarde) geeft alleen zekerheid bij ETEC en Salmonella. Bij STEC/EHEC differentieert de PCR-test onvoldoende tussen pathogene en niet-pathogene varianten. Dat Dientamoeba fragilis vaker wordt aangetroffen bij gezonde mensen wijst erop dat het waarschijnlijk geen darmpathogeen is.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 7/2016

Huisarts en wetenschap 7/2016 Naar de uitgave

Huisartsenzorg in cijfers

Wat missen patiënten in het consult?