Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 3/2014

01-06-2014

Opvoedingsbelasting in kaart gebracht. Een kennismaking met de Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL)

Auteurs: J.W. Veerman, G. Kroes, R.E. De Meyer, L.M. Nguyen, A.A. Vermulst

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 3/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Iedere ouder ervaart bij tijd en wijle weleens stress bij het opvoeden. Wanneer deze stress niet van tijdelijke aard is of wanneer de stress erg hoog wordt, kan professionele hulp ingeschakeld worden. Het vaststellen van de aard en ernst van de opvoedingsstress is dan van belang. De Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL) is een recent ontwikkeld instrument hiervoor. De uitkomsten van het hier beschreven onderzoek geven positieve aanwijzingen voor de betrouwbaarheid en validiteit van de OBVL. De OBVL is ontwikkeld voor instellingen voor jeugdzorg, maar is ook op andere terreinen van zorg voor kinderen goed bruikbaar. De lijst is geschikt voor screening, diagnostiek en evaluatie van behandelingen.
Literatuur
1.
go back to reference Vermulst A, Kroes G, De Meyer R, Nguyen L, Veerman JW. Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL). Handleiding. Nijmegen: Praktikon; 2012. Vermulst A, Kroes G, De Meyer R, Nguyen L, Veerman JW. Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL). Handleiding. Nijmegen: Praktikon; 2012.
2.
go back to reference Deater-Deckard K. Parenting stress and child adjustment: Some old hypotheses and new questions. Clin Psychol Sci Prac. 1998 Sep;5(3):314–32.CrossRef Deater-Deckard K. Parenting stress and child adjustment: Some old hypotheses and new questions. Clin Psychol Sci Prac. 1998 Sep;5(3):314–32.CrossRef
3.
go back to reference Abidin RR. The determinants of parenting behavior. J Clin Child Psychol. 1992;21(4):407–12.CrossRef Abidin RR. The determinants of parenting behavior. J Clin Child Psychol. 1992;21(4):407–12.CrossRef
5.
go back to reference Abidin RR. The Parenting Stress Index. Charlottesville, VA: Pediatric Psychology Press; 1983. Abidin RR. The Parenting Stress Index. Charlottesville, VA: Pediatric Psychology Press; 1983.
6.
go back to reference Abidin, RR. Parenting Stress Index (PSI) manual. 3e druk. Charlottesville, VA: Pediatric Psychology Press; 1995. Abidin, RR. Parenting Stress Index (PSI) manual. 3e druk. Charlottesville, VA: Pediatric Psychology Press; 1995.
7.
go back to reference Brock AJLL de, Vermulst AA, Gerris JRM, Abidin RR. NOSI. Nijmeegse Ouderlijke Stress Index. Handleiding experimentele versie. Lisse: Swets & Zeitlinger; 1992. Brock AJLL de, Vermulst AA, Gerris JRM, Abidin RR. NOSI. Nijmeegse Ouderlijke Stress Index. Handleiding experimentele versie. Lisse: Swets & Zeitlinger; 1992.
8.
go back to reference Boer M den. Houden lastige kinderen hun gestresste ouders klein? Een longitudinaal onderzoek naar de relatie tussen internaliserend en externaliserend probleemgedrag van kinderen en de door ouders ervaren opvoedingsstress [doctoraalscriptie pedagogische wetenschappen]. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen; 2007. Boer M den. Houden lastige kinderen hun gestresste ouders klein? Een longitudinaal onderzoek naar de relatie tussen internaliserend en externaliserend probleemgedrag van kinderen en de door ouders ervaren opvoedingsstress [doctoraalscriptie pedagogische wetenschappen]. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen; 2007.
9.
go back to reference Carlson EA, Sampson MC, Sroufe LA. Implications of attachment theory and research for developmental-behavioral pediatrics. JDBP. 2003 Oct;24(5):364–79.PubMed Carlson EA, Sampson MC, Sroufe LA. Implications of attachment theory and research for developmental-behavioral pediatrics. JDBP. 2003 Oct;24(5):364–79.PubMed
10.
go back to reference Groenendaal H, Dekovic M. Risicofactoren voor kwaliteit van de opvoeding. Pedagogiek. 2000;20(1):3–22. Groenendaal H, Dekovic M. Risicofactoren voor kwaliteit van de opvoeding. Pedagogiek. 2000;20(1):3–22.
11.
go back to reference Bakel HJA van, Riksen-Walraven JMA. Parenting and development of one-year-olds: Links with parental, contextual, and child characteristics. Child Dev. 2002;73(1):256–73.PubMedCrossRef Bakel HJA van, Riksen-Walraven JMA. Parenting and development of one-year-olds: Links with parental, contextual, and child characteristics. Child Dev. 2002;73(1):256–73.PubMedCrossRef
12.
go back to reference Doesum KTM van, Riksen-Walraven JMA, Hosman CMH, Hoefnagels C. A randomized controlled trial of a home-visiting intervention aimed at preventing relationship problems in depressed mothers and their infants. Child Dev. 2008;79(3):547–61.PubMedCrossRef Doesum KTM van, Riksen-Walraven JMA, Hosman CMH, Hoefnagels C. A randomized controlled trial of a home-visiting intervention aimed at preventing relationship problems in depressed mothers and their infants. Child Dev. 2008;79(3):547–61.PubMedCrossRef
14.
go back to reference Zinbarg RE, Revelle W, Yovel I, Li W. Cronbach’s α, Revelle’s β, and McDonald’s ωh: Their relationship with each other and two alternative conceptualizations of reliability. Psychometrika. 2005;70(1):123–33.CrossRef Zinbarg RE, Revelle W, Yovel I, Li W. Cronbach’s α, Revelle’s β, and McDonald’s ωh: Their relationship with each other and two alternative conceptualizations of reliability. Psychometrika. 2005;70(1):123–33.CrossRef
15.
go back to reference Muthén LK, Muthén BO. Mplus user’s guide. 5e druk. Los Angeles, CA: Author; 1998–2007. Muthén LK, Muthén BO. Mplus user’s guide. 5e druk. Los Angeles, CA: Author; 1998–2007.
16.
go back to reference Evers A, Lucassen W, Meijer R, Sijtsma S. COTAN Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests. Amsterdam: NIP; 2010. Evers A, Lucassen W, Meijer R, Sijtsma S. COTAN Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests. Amsterdam: NIP; 2010.
17.
go back to reference Hu L, Bentler PM. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Struct Equ Modeling. 1999;6(1):1–55.CrossRef Hu L, Bentler PM. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Struct Equ Modeling. 1999;6(1):1–55.CrossRef
Metagegevens
Titel
Opvoedingsbelasting in kaart gebracht. Een kennismaking met de Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL)
Auteurs
J.W. Veerman
G. Kroes
R.E. De Meyer
L.M. Nguyen
A.A. Vermulst
Publicatiedatum
01-06-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 3/2014
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-014-0016-0

Andere artikelen Uitgave 3/2014

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 3/2014 Naar de uitgave

EditorialNotes

Redactioneel