Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg OnlineFirst articles

19-03-2019 | Onderzoeksartikel

Multidisciplinaire diagnostiek als startpunt voor een gepast zorgtraject voor kinderen met taalontwikkelingsproblemen

Niet alleen de ernst, maar ook de uitingswijze van taalontwikkelingsproblemen kan bij kinderen zeer gevarieerd zijn. Bovendien spelen kind-interne en -externe factoren een belangrijke rol en gaan taalontwikkelingsproblemen vaak samen met tekorten …

12-03-2019 | Onderzoeksartikel

Verbeterkansen voor preventie van kindermishandeling door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen

Kindermishandeling (inclusief verwaarlozing en seksueel misbruik) komt veel voor in Nederland. Vaak zijn de gevolgen voor het kind, diens omgeving en de maatschappij groot. Daarom had dit onderzoek als doel verbetermogelijkheden te identificeren …

08-03-2019 | Uit de praktijk

‘De vragen zijn netjes en deftig opgeschreven, sommigen begrijpen dat niet’

Over de begrijpelijkheid van de SDQ-vragenlijst voor laagopgeleide jongeren

Pharos kreeg signalen van professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) dat laaggeletterde jongeren moeite hebben met het begrijpen van (delen van) vragenlijsten van de JGZ. De Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) is een voorbeeld van …

07-03-2019 | Proefschrift

Screening naar kindermishandeling op de Spoedeisende Hulp (shERlock Study)

Wij hebben verschillende onderzoeken verricht naar de screening op kindermishandeling en de aanpak bij (vermoedens van) kindermishandeling in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Onze belangrijkste vraag was wat de resultaten waren …

06-02-2019 | Onderzoeksartikel

Jeugdgezondheidszorg is aan het verbeteren, maar moet op onderdelen nog actiever worden

De Inspectie gezondheidszorg en jeugd ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van de JGZ. In 2016–2017 heeft de inspectie alle JGZ-organisaties bezocht. Bij de bezoeken toetste zij op vijf centrale onderwerpen, geformuleerd in de vorm van vragen: …

Recente publicaties

Over dit tijdschrift

JGZ is een vakblad voor wie werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg of in zijn of haar praktijk veel met kinderen te maken heeft. Het tijdschrift is een efficiënt middel om op de hoogte te blijven van belangrijke praktijkervaringen, onderzoeksresultaten en aanverwante onderwerpen.

Meer informatie