Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-06-2014 | Uitgave 3/2014

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 3/2014

Triage bij zuigelingen: een gedifferentieerd en flexibel zorgaanbod door risicoprofilering

Tijdschrift:
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg > Uitgave 3/2014
Auteurs:
M.G.H. Niezen, K. Konijn, J.J.P. Mathijssen
Belangrijke opmerkingen
M.G.H. Niezen, wetenschappelijk onderzoeker Tilburg University, Departement Tranzo & Departement TILT. K. Konijn, staf- en jeugdarts KNMG, Thebe Jeugdgezondheidszorg. J.J.P. Mathijssen, coördinator Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant, Tilburg University, Departement Tranzo. Correspondentie: m.g.h.niezen@tilburguniversity.edu.

Samenvatting

De toegenomen aandacht voor zorg op maat in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 vraagt om een andere organisatie van zorg. De veronderstelling is dat de begeleiding van zuigelingen kan worden geflexibiliseerd op basis van zorgbehoefte. Om die reden is een triagezorgmodel ontwikkeld, waarbinnen drie risicoprofielen voor zuigelingen zijn gedefinieerd, met daaraan gekoppeld een gedifferentieerde begeleiding. Risicoprofilering komt tot stand op grond van risicofactorencumulatie en additionele professionele overwegingen.
Selectie van zuigelingen met het triagezorgmodel is gedurende 17 maanden door vier consultatiebureaus in Noord-Brabant toegepast op drie verschillende contactmomenten. Vervolgens zijn de risicoprofielverdeling en de factoren die vormgaven aan de triageoverwegingen onderzocht.
Het blijkt dat de leeftijd van het kind op het moment van triage en de interprofessionele variatie uniforme triage bemoeilijken. Desondanks zien de betrokken JGZ-professionals in differentiatie en flexibiliteit in het zorgaanbod een mogelijkheid om de zorg voor zuigelingen te verbeteren.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

Jeugdgezondheidszorg

Dit is een vakblad voor wie werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg of in zijn of haar praktijk veel met kinderen te maken heeft. Elke twee maanden verschijnt het blad met twintig pagina's op magazineformaat, waarin telkens vijf à zes onderwerpen in afgeronde vorm worden behandeld en ook veel informatie (actualiteiten, boekbesprekingen en nieuws over cursussen en adressen) in kort bestek wordt gegeven.

BSL Academy hbo-V Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2014

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 3/2014 Naar de uitgave

EditorialNotes

Redactioneel