Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 3/2014

01-06-2014

Triage bij zuigelingen: een gedifferentieerd en flexibel zorgaanbod door risicoprofilering

Auteurs: M.G.H. Niezen, K. Konijn, J.J.P. Mathijssen

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 3/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De toegenomen aandacht voor zorg op maat in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 vraagt om een andere organisatie van zorg. De veronderstelling is dat de begeleiding van zuigelingen kan worden geflexibiliseerd op basis van zorgbehoefte. Om die reden is een triagezorgmodel ontwikkeld, waarbinnen drie risicoprofielen voor zuigelingen zijn gedefinieerd, met daaraan gekoppeld een gedifferentieerde begeleiding. Risicoprofilering komt tot stand op grond van risicofactorencumulatie en additionele professionele overwegingen.
Selectie van zuigelingen met het triagezorgmodel is gedurende 17 maanden door vier consultatiebureaus in Noord-Brabant toegepast op drie verschillende contactmomenten. Vervolgens zijn de risicoprofielverdeling en de factoren die vormgaven aan de triageoverwegingen onderzocht.
Het blijkt dat de leeftijd van het kind op het moment van triage en de interprofessionele variatie uniforme triage bemoeilijken. Desondanks zien de betrokken JGZ-professionals in differentiatie en flexibiliteit in het zorgaanbod een mogelijkheid om de zorg voor zuigelingen te verbeteren.
Literatuur
1.
go back to reference Hermanns J, Öry F, Schrijvers G. Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Een advies over vroegtijdig signalering en interventies bij opvoed- en opgroeiproblemen. Utrecht; 2005. Hermanns J, Öry F, Schrijvers G. Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Een advies over vroegtijdig signalering en interventies bij opvoed- en opgroeiproblemen. Utrecht; 2005.
2.
go back to reference Bijnen V. Risicoregistratie in Tilburg. Master Pedagogiek. Utrecht: Utrecht University; 2008. Bijnen V. Risicoregistratie in Tilburg. Master Pedagogiek. Utrecht: Utrecht University; 2008.
3.
go back to reference Sameroff AJ, Seifer R, Baldwin A, Baldwin C. Stability of intelligence from preschool to adolescence - the influence of social and family risk-factors. Child Developm. 1993;64:80–97.CrossRef Sameroff AJ, Seifer R, Baldwin A, Baldwin C. Stability of intelligence from preschool to adolescence - the influence of social and family risk-factors. Child Developm. 1993;64:80–97.CrossRef
4.
go back to reference Loeber R, Farrington DP. Young children who commit crime: epidemiology, developmental origins, risk factors, early interventions, and policy implications. Developm Psychopathol. 2000;12:737–62.CrossRef Loeber R, Farrington DP. Young children who commit crime: epidemiology, developmental origins, risk factors, early interventions, and policy implications. Developm Psychopathol. 2000;12:737–62.CrossRef
6.
go back to reference Niezen MGH, Wensveen D van, Mathijssen JJP. Introductie van de verpleegkundig specialist in de JGZ 0-4 door triage. Dé Verpleegkundig Specialist. 2013;8(2):42–5. Niezen MGH, Wensveen D van, Mathijssen JJP. Introductie van de verpleegkundig specialist in de JGZ 0-4 door triage. Dé Verpleegkundig Specialist. 2013;8(2):42–5.
7.
go back to reference Smeele I, Meulepas M, Meulemans C, Reus I, Klomp M. Eerste ervaringen met COPD-keten. Huisarts Wet. 2012;55:194–8.CrossRef Smeele I, Meulepas M, Meulemans C, Reus I, Klomp M. Eerste ervaringen met COPD-keten. Huisarts Wet. 2012;55:194–8.CrossRef
8.
go back to reference Twijnstra ARH, Geomini PMAJ, Roovers JPWR, Milani AL. Registreren: wat doen we ermee en wat leren we ervan? NTOG. 2013;126(1):39–41. Twijnstra ARH, Geomini PMAJ, Roovers JPWR, Milani AL. Registreren: wat doen we ermee en wat leren we ervan? NTOG. 2013;126(1):39–41.
Metagegevens
Titel
Triage bij zuigelingen: een gedifferentieerd en flexibel zorgaanbod door risicoprofilering
Auteurs
M.G.H. Niezen
K. Konijn
J.J.P. Mathijssen
Publicatiedatum
01-06-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 3/2014
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-014-0017-z

Andere artikelen Uitgave 3/2014

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 3/2014 Naar de uitgave

EditorialNotes

Redactioneel