Skip to main content
Top

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Operante technieken en mediatietherapie bij ouders en leerkrachten

Auteurs : Dr. J. D. Bosch, drs. G. Albrecht

Gepubliceerd in: Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk worden de technieken en methoden, gebaseerd op het door Skinner ontwikkelde operante leerparadigma, uiteengezet en geïllustreerd aan de toepassingsmogelijkheden binnen de kindergedragstherapie. Extra aandacht krijgen de gezins- en schoolcontext, waarin via een intermediair of mediator kinderen en jongeren (cognitief-)gedragstherapeutisch kunnen worden behandeld, voorheen ook wel triadisch werken genoemd. Deze operante wijze van werken via ouders, leerkrachten en groepsleiding wordt in Nederland veelal aangeduid als mediatietherapie. In de internationale literatuur komt men deze benadering vooral tegen onder de noemer training (c.q. ouder-, leerkracht-, en groepsleidingtraining). Zowel preventieve als curatieve toepassingen van gedragsmanagement komen daarbij aan de orde. Met name over de nieuwste ontwikkelingen binnen de schoolwide positive behavior support (SWPBS) worden in deze geüpdatete versie gerapporteerd.
Literatuur
go back to reference Barkley, R. A. (1997). Opstandige kinderen: Een compleet oudertrainingsprogramma (vertaald door E. ten Brink). Lisse: Swets & Zeitlinger. Barkley, R. A. (1997). Opstandige kinderen: Een compleet oudertrainingsprogramma (vertaald door E. ten Brink). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Becker, W. C. (1971). Parents as teachers: A child management program. Champaign, Illinois: Research Press. Becker, W. C. (1971). Parents as teachers: A child management program. Champaign, Illinois: Research Press.
go back to reference Bilsen, H. van, Engelen, T., & Volker, S. (1996). Gedragstherapie in de klas (2 e, herziene druk). Lisse: Swets & Zeitlinger. Bilsen, H. van, Engelen, T., & Volker, S. (1996). Gedragstherapie in de klas (2 e, herziene druk). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Borduin Quetsch, L., Wallace, N. M., Herschell, A., & McNeil, C. B. (2015). Weighing in on the Time-out controversy. An empirical perspective. The Clinical Psychologist, 68(2), 4–19. Borduin Quetsch, L., Wallace, N. M., Herschell, A., & McNeil, C. B. (2015). Weighing in on the Time-out controversy. An empirical perspective. The Clinical Psychologist, 68(2), 4–19.
go back to reference Bosch, J. D. (1998). Werken met ouders: Training of mediatietherapie? In M. Akkerman-Zaalberg van Zelst, et al. (Red.), Ouderbegeleiding nader bekeken: Schouders onder de ouders. Lisse: Swets & Zeitlinger. Bosch, J. D. (1998). Werken met ouders: Training of mediatietherapie? In M. Akkerman-Zaalberg van Zelst, et al. (Red.), Ouderbegeleiding nader bekeken: Schouders onder de ouders. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Bosch, J. D., & Prins, P. J. M. (2017). N = 1 gevalsstudies kinderen en jongeren. Amsterdam: Boom. Bosch, J. D., & Prins, P. J. M. (2017). N = 1 gevalsstudies kinderen en jongeren. Amsterdam: Boom.
go back to reference Bosch, J. D., & Ringrose, H. J. (1997). Mediatietherapie met ouders: Individueel en in groepen. Praktijkreeks Gedragstherapie, deel 6. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Bosch, J. D., & Ringrose, H. J. (1997). Mediatietherapie met ouders: Individueel en in groepen. Praktijkreeks Gedragstherapie, deel 6. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Bosch, J. D., & Seys, D. M. (1998). Mediatietherapie en operante technieken bij ouders, leerkrachten en in de residentiële setting. In P. J. M. Prins & J. D. Bosch (Red.), Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Bosch, J. D., & Seys, D. M. (1998). Mediatietherapie en operante technieken bij ouders, leerkrachten en in de residentiële setting. In P. J. M. Prins & J. D. Bosch (Red.), Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Braet, C., & Bögels, S. (2013). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten (deel II). Amsterdam: Boom. Braet, C., & Bögels, S. (2013). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten (deel II). Amsterdam: Boom.
go back to reference Braet, C., & Bögels, S. (2014). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten (herziene druk, deel I). Amsterdam: Boom. Braet, C., & Bögels, S. (2014). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten (herziene druk, deel I). Amsterdam: Boom.
go back to reference Brooks, J. (2008). Process of Parenting. Boston: Mc Graw Hill. Brooks, J. (2008). Process of Parenting. Boston: Mc Graw Hill.
go back to reference Brummelmans, E., Thomaes, S., Overbeek, G., Orobio de Castro, B., Hout, M. A. van den, & Busman, B. J. (2014). Brief report. On feeding those hungry for praise: Person praise backfires in children with low self-esteem. Journal of Experimental Psycho Genetic, 143, 9–14. Brummelmans, E., Thomaes, S., Overbeek, G., Orobio de Castro, B., Hout, M. A. van den, & Busman, B. J. (2014). Brief report. On feeding those hungry for praise: Person praise backfires in children with low self-esteem. Journal of Experimental Psycho Genetic, 143, 9–14.
go back to reference Buyse, E., Koomen, H. M. Y., & Verschueren, K. (2007). Interacties tussen leerkrachten en leerlingen. In K. Verschueren & H. M. Y. Koomen (Red.), Handboek Diagnostiek in de Leerlingenbegeleiding. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Buyse, E., Koomen, H. M. Y., & Verschueren, K. (2007). Interacties tussen leerkrachten en leerlingen. In K. Verschueren & H. M. Y. Koomen (Red.), Handboek Diagnostiek in de Leerlingenbegeleiding. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
go back to reference Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2007). Applied behavior analysis (2nd ed.). New York: Prentice Hall. Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2007). Applied behavior analysis (2nd ed.). New York: Prentice Hall.
go back to reference Crone, D. A., Hawken, L. S., & Horner, R. H. (2014). Check-in, check-out in positive behavior support. Dagelijkse gedragsondersteuning in de school. Pica: Huizen. Crone, D. A., Hawken, L. S., & Horner, R. H. (2014). Check-in, check-out in positive behavior support. Dagelijkse gedragsondersteuning in de school. Pica: Huizen.
go back to reference DuPaul, G. J., & Stoner, G. (1994). ADHD in the schools: Assessment and intervention strategies. (The Guilford School Practioner Series). New York: Guilford Press. DuPaul, G. J., & Stoner, G. (1994). ADHD in the schools: Assessment and intervention strategies. (The Guilford School Practioner Series). New York: Guilford Press.
go back to reference Eber, L. (2006). Illinois PBIS evaluation report. LaGrange Park: Illinois State Board of Education, PBIS/EBD Network. Eber, L. (2006). Illinois PBIS evaluation report. LaGrange Park: Illinois State Board of Education, PBIS/EBD Network.
go back to reference Engelen, T., & Krab, K. (1993). Planmatige benadering van gedragsproblemen in de klas op basis van leertheoretische opvattingen: Het Rotterdamse model. In H. van Bilsen, et al. (Red.), Gedragstherapie in de klas. Lisse: Swets & Zeitlinger. Engelen, T., & Krab, K. (1993). Planmatige benadering van gedragsproblemen in de klas op basis van leertheoretische opvattingen: Het Rotterdamse model. In H. van Bilsen, et al. (Red.), Gedragstherapie in de klas. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Eyberg, S. M., & McDiarmid, M. D. (2005). Parent-child interaction therapy. In A. M. Gross & R. S. Drabman (Eds.), Encyclopedia of behavior modification and cognitive-behavior therapy (Vol. 2, pp. 940–944). Thousand Oaks, CA: Sage. Eyberg, S. M., & McDiarmid, M. D. (2005). Parent-child interaction therapy. In A. M. Gross & R. S. Drabman (Eds.), Encyclopedia of behavior modification and cognitive-behavior therapy (Vol. 2, pp. 940–944). Thousand Oaks, CA: Sage.
go back to reference Fabiano, G. A., Pelham, W. E., Coles, E. K., Gnagy, E. M., Chronis-Tuscano, A., & O’Connor, B. C. (2009). A meta-analysis of behavioral treatments for attention-deficits/hyperactivity disorder. Clinical Psychology Review, 29, 129–140. CrossRefPubMed Fabiano, G. A., Pelham, W. E., Coles, E. K., Gnagy, E. M., Chronis-Tuscano, A., & O’Connor, B. C. (2009). A meta-analysis of behavioral treatments for attention-deficits/hyperactivity disorder. Clinical Psychology Review, 29, 129–140. CrossRefPubMed
go back to reference Filcheck, H. A., McNeil, C. B., Greco, L. A., & Bernard, R. (2004). Using a whole-class token economy and coaching of teacher skills in a preschool classroom to manage disruptive behavior. Psychology in the Schools, 4, 351–361. CrossRef Filcheck, H. A., McNeil, C. B., Greco, L. A., & Bernard, R. (2004). Using a whole-class token economy and coaching of teacher skills in a preschool classroom to manage disruptive behavior. Psychology in the Schools, 4, 351–361. CrossRef
go back to reference Hattie, J. (2014). Leren zichtbaar maken. Rotterdam: Bazalt. Hattie, J. (2014). Leren zichtbaar maken. Rotterdam: Bazalt.
go back to reference Hermanns, J., Öry, F., & Schrijvers, G. (2005). Helpen bij opgroeien en opvoeden: Eerder, sneller en beter. Een advies over vroegtijdige signalering en interventies bij opvoed- en opgroeiproblemen. Advies uitgebracht op verzoek van Staatssecretaris drs. C. Ross-Van Dorp. Hermanns, J., Öry, F., & Schrijvers, G. (2005). Helpen bij opgroeien en opvoeden: Eerder, sneller en beter. Een advies over vroegtijdige signalering en interventies bij opvoed- en opgroeiproblemen. Advies uitgebracht op verzoek van Staatssecretaris drs. C. Ross-Van Dorp.
go back to reference Hinfelaar, M., Verheijden, A., & Prins, P. J. M. (2011). ADHD: Wat kan de juf (m/v) ermee? Effectiviteit van een leerkrachttraining. Kind & Adolescent, 42, 66–83. CrossRef Hinfelaar, M., Verheijden, A., & Prins, P. J. M. (2011). ADHD: Wat kan de juf (m/v) ermee? Effectiviteit van een leerkrachttraining. Kind & Adolescent, 42, 66–83. CrossRef
go back to reference Horner, R. H., Sugai, G., Smolkowski, K., Eber, L., Nakasato, J., Todd, A. W., et al. (2009). A randomized, wait-list controlled effectiveness trial assessing school-wide positive behavior support in elementary schools. Journal of Positive Behavior Interventions, 11(3), 133–144. CrossRef Horner, R. H., Sugai, G., Smolkowski, K., Eber, L., Nakasato, J., Todd, A. W., et al. (2009). A randomized, wait-list controlled effectiveness trial assessing school-wide positive behavior support in elementary schools. Journal of Positive Behavior Interventions, 11(3), 133–144. CrossRef
go back to reference Hunter, L. (2003). School psychology: A public health framework III. Managing disruptive behavior in schools: The value of a public health and evidence-based perspective. Journal of School Psychology, 41, 39–59. CrossRef Hunter, L. (2003). School psychology: A public health framework III. Managing disruptive behavior in schools: The value of a public health and evidence-based perspective. Journal of School Psychology, 41, 39–59. CrossRef
go back to reference Jones, H. A., & Chronis-Tuscano, A. (2008). Efficacy of teacher in-service training for attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychology in the Schools, 45, 918–929. CrossRef Jones, H. A., & Chronis-Tuscano, A. (2008). Efficacy of teacher in-service training for attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychology in the Schools, 45, 918–929. CrossRef
go back to reference Kaminsky, J. W., Valle, L. A., Filene, J. H., & Boyle, C. L. (2008). A meta-analytic review of components associated with parent training program effectiveness. Journal of Abnormal Child Psychology, 36, 567–589. CrossRef Kaminsky, J. W., Valle, L. A., Filene, J. H., & Boyle, C. L. (2008). A meta-analytic review of components associated with parent training program effectiveness. Journal of Abnormal Child Psychology, 36, 567–589. CrossRef
go back to reference Kazdin, A. (1987). Treatment of antisocial behavior in children: Current status and future directions. Psychological Bulletin, 102, 187–203. CrossRefPubMed Kazdin, A. (1987). Treatment of antisocial behavior in children: Current status and future directions. Psychological Bulletin, 102, 187–203. CrossRefPubMed
go back to reference Lange, M. de, Matthys, W., Foolen, N., Addink, A., Oudhof, M., & Vermeij, K. (2013). Richtlijn Ernstige gedragsproblemen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. ( www.​richtlijnenjeugd​hulp.​nl). Lange, M. de, Matthys, W., Foolen, N., Addink, A., Oudhof, M., & Vermeij, K. (2013). Richtlijn Ernstige gedragsproblemen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. ( www.​richtlijnenjeugd​hulp.​nl).
go back to reference Lovaas, O. I. (1987). Behavioral treatment and normal education and intellectual functioning of young autistic children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 3–9. CrossRefPubMed Lovaas, O. I. (1987). Behavioral treatment and normal education and intellectual functioning of young autistic children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 3–9. CrossRefPubMed
go back to reference Machalicek, W., O’Reilly, M. F., Beretvas, N., Sigafoos, J., & Lancioni, G. E. (2007). A review of interventions to reduce challenging behavior in school settings for students with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 1, 229–246. CrossRef Machalicek, W., O’Reilly, M. F., Beretvas, N., Sigafoos, J., & Lancioni, G. E. (2007). A review of interventions to reduce challenging behavior in school settings for students with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 1, 229–246. CrossRef
go back to reference Martin, G., & Pear, J. (2014). Behavior modification: What is it and how to do it (10th ed.). New York: Pearson Prentice. Martin, G., & Pear, J. (2014). Behavior modification: What is it and how to do it (10th ed.). New York: Pearson Prentice.
go back to reference Marzano, R. J. (2013). Wat werkt op school. Research in actie. Rotterdam: Bazalt. Marzano, R. J. (2013). Wat werkt op school. Research in actie. Rotterdam: Bazalt.
go back to reference Mathews, J. R., Friman, C., Barone, P. V. J., Ross, L. V., & Chistophersen, E. R. (1987). Decreasing dangerous infant behaviors through parent instruction. Journal of Applied Behavior Analysis, 20, 165–168. CrossRefPubMedPubMedCentral Mathews, J. R., Friman, C., Barone, P. V. J., Ross, L. V., & Chistophersen, E. R. (1987). Decreasing dangerous infant behaviors through parent instruction. Journal of Applied Behavior Analysis, 20, 165–168. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Matson, J. L., & Boisjoli, J. A. (2009). The token economy for children with intellectual disability and/or autism: A review. Research in Developmental Disabilities, 30, 240–248. CrossRefPubMed Matson, J. L., & Boisjoli, J. A. (2009). The token economy for children with intellectual disability and/or autism: A review. Research in Developmental Disabilities, 30, 240–248. CrossRefPubMed
go back to reference McCart, M. R., Priester, P. E., Davies, W. H., & Azen, R. (2006). Differential effectiveness of behavioral parent-training and cognitive-behavioral therapy for antisocial youth: A meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 34(4), 527–543. CrossRefPubMed McCart, M. R., Priester, P. E., Davies, W. H., & Azen, R. (2006). Differential effectiveness of behavioral parent-training and cognitive-behavioral therapy for antisocial youth: A meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 34(4), 527–543. CrossRefPubMed
go back to reference McIntosch, K., & Av-Gay, H. (2007). Implications of current research on the use of functional behavior assessment and behavior support planning in school systems. International Journal of Behavior and Cognitive Therapy, 3, 38–49. McIntosch, K., & Av-Gay, H. (2007). Implications of current research on the use of functional behavior assessment and behavior support planning in school systems. International Journal of Behavior and Cognitive Therapy, 3, 38–49.
go back to reference Mey, W. de, Messiaen, V., Hulle, N. van, Merlevede, E., & Winters, S. (2005). Samen sterker Terug Op Pad (STOP4-7) Een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Mey, W. de, Messiaen, V., Hulle, N. van, Merlevede, E., & Winters, S. (2005). Samen sterker Terug Op Pad (STOP4-7) Een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
go back to reference Mueller, C. M., & Dweck, C. S. (1998). Praise for intelligence undermines children’s motivation and performance. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 33–52. CrossRefPubMed Mueller, C. M., & Dweck, C. S. (1998). Praise for intelligence undermines children’s motivation and performance. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 33–52. CrossRefPubMed
go back to reference Nelen, M., Das, T., Blonk, A., Reijnders, I., Baard, M., Leeuwen, E. van, et al. (2016). De vijf pijlers van SWPBS anno 2016. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 55, 484–493. Nelen, M., Das, T., Blonk, A., Reijnders, I., Baard, M., Leeuwen, E. van, et al. (2016). De vijf pijlers van SWPBS anno 2016. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 55, 484–493.
go back to reference O’Donohue, W., & Ferguson, K. E. (2006). Evidence-based practice in psychology and behavior analysis. The Behavior Analyst Today, 7, 335–352. CrossRef O’Donohue, W., & Ferguson, K. E. (2006). Evidence-based practice in psychology and behavior analysis. The Behavior Analyst Today, 7, 335–352. CrossRef
go back to reference Patterson, G. R. (1982). Coercive family process. Eugene, OR: Castalia. Patterson, G. R. (1982). Coercive family process. Eugene, OR: Castalia.
go back to reference Patterson, G. R. (2005). The Next Generation of PMTO Models. The Behavior Therapist, 28, 25–32. Patterson, G. R. (2005). The Next Generation of PMTO Models. The Behavior Therapist, 28, 25–32.
go back to reference Patterson, G. R., Forgatch, M. F., & DeGarmo, D. S. (2010). Cascading effects following interventions. Development and Psychopathology, 22, 949–970. CrossRefPubMedPubMedCentral Patterson, G. R., Forgatch, M. F., & DeGarmo, D. S. (2010). Cascading effects following interventions. Development and Psychopathology, 22, 949–970. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Pearl, E. S. (2009). Parent management training for reducing oppositional and aggressive behavior in preschoolers. Aggression and Violent Behavior, 14, 295–305. CrossRef Pearl, E. S. (2009). Parent management training for reducing oppositional and aggressive behavior in preschoolers. Aggression and Violent Behavior, 14, 295–305. CrossRef
go back to reference Pizzat, F. (1965). Behavior modification in residential treatment for children: Model of a program. New York: Morningside Heights. Pizzat, F. (1965). Behavior modification in residential treatment for children: Model of a program. New York: Morningside Heights.
go back to reference Quiltich, H. R. (1975). A comparison of three staff management procedures. Journal of Applied behavior Analysis, 8, 59–66. CrossRef Quiltich, H. R. (1975). A comparison of three staff management procedures. Journal of Applied behavior Analysis, 8, 59–66. CrossRef
go back to reference Raemdonk, K. van (2009). Mediatietherapie in de residentiële zorg voor kinderen en jeugdigen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Raemdonk, K. van (2009). Mediatietherapie in de residentiële zorg voor kinderen en jeugdigen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
go back to reference Seys, D. M., & Duker, P. C. (1988). Effects of staff management on the quality of residential care for mentally retarded individuals. American Journal of Mental Deficiency, 93, 388–394. Seys, D. M., & Duker, P. C. (1988). Effects of staff management on the quality of residential care for mentally retarded individuals. American Journal of Mental Deficiency, 93, 388–394.
go back to reference Skinner, B. F. (1965). Technology of teaching. Proceedings of the Royal Society, 162, 427–443. CrossRef Skinner, B. F. (1965). Technology of teaching. Proceedings of the Royal Society, 162, 427–443. CrossRef
go back to reference Skinner, B. F. (1971). Beyond freedom and dignity. New York: Knopf. Skinner, B. F. (1971). Beyond freedom and dignity. New York: Knopf.
go back to reference Tarbox, R. S. F., Ghezzi, P. M., & Wilson, G. (2006). The effects of token reinforcement on attending in a young child with autism. Behavior Interventions, 21, 155–164. CrossRef Tarbox, R. S. F., Ghezzi, P. M., & Wilson, G. (2006). The effects of token reinforcement on attending in a young child with autism. Behavior Interventions, 21, 155–164. CrossRef
go back to reference Tharp, R., & Wetzel, R. (1969). Behavior modification in the natural environment. New York: Academic Press. Tharp, R., & Wetzel, R. (1969). Behavior modification in the natural environment. New York: Academic Press.
go back to reference Theunissen, A., & Haspels, M. J. G. (2007). 3× Groei. De oudertraining. Handleiding voor ouderbegeleiding. Amsterdam: PI Research. Theunissen, A., & Haspels, M. J. G. (2007). 3× Groei. De oudertraining. Handleiding voor ouderbegeleiding. Amsterdam: PI Research.
go back to reference Thorndike, E. L. (1911). Provisional laws of acquired behavior learning, animal intelligence. New York: McMillan. Thorndike, E. L. (1911). Provisional laws of acquired behavior learning, animal intelligence. New York: McMillan.
go back to reference Verschueren, K. (2009). Leraren maken een verschil. Kind en Adolescent, 30, 197–200. CrossRef Verschueren, K. (2009). Leraren maken een verschil. Kind en Adolescent, 30, 197–200. CrossRef
go back to reference Walker, D., Greenwood, Ch. R., & Terry, B. (1994). Management of Classroom Disruptive Behavior Performance Problems. In L. W. Craighhead, A. E. Kazdin, & M. J. Mahoney (Eds.), Cognitive and behavioral interventions: an empirical appraoch to mental health problems (pp. 215–234). Boston: Allyn & Bacon. Walker, D., Greenwood, Ch. R., & Terry, B. (1994). Management of Classroom Disruptive Behavior Performance Problems. In L. W. Craighhead, A. E. Kazdin, & M. J. Mahoney (Eds.), Cognitive and behavioral interventions: an empirical appraoch to mental health problems (pp. 215–234). Boston: Allyn & Bacon.
go back to reference Webster-Stratton, C., & Reid, J. M. (2011). The incredible years program for children from infancy to pre-adolescence: Prevention and treatment behavior problems. In R. C. Murrihy, A. D. Kidman, & T. H. Ollendick (Eds.), Clinician handbook for assessing and treatment of conduct problems in youth. New York: Springer Press. Webster-Stratton, C., & Reid, J. M. (2011). The incredible years program for children from infancy to pre-adolescence: Prevention and treatment behavior problems. In R. C. Murrihy, A. D. Kidman, & T. H. Ollendick (Eds.), Clinician handbook for assessing and treatment of conduct problems in youth. New York: Springer Press.
go back to reference Weisz, J. R., & Kazdin, A. E. (2010). Evidence-based psychotherapies for children and adolescents (2nd ed.). New York: Guilford Press. Weisz, J. R., & Kazdin, A. E. (2010). Evidence-based psychotherapies for children and adolescents (2nd ed.). New York: Guilford Press.
go back to reference Weisz, J. R., Kuppens, S., Ng, M. Y., Eckshtain, D., Ugueto, A. M., Vaughn-Coaxum, R., et al. (2017). What five decades of research tells us about the effects of youth psychological therapy: A multilevel meta-analysis and implications for science and practice. American Psychologist, 72(2), 79–117. CrossRefPubMed Weisz, J. R., Kuppens, S., Ng, M. Y., Eckshtain, D., Ugueto, A. M., Vaughn-Coaxum, R., et al. (2017). What five decades of research tells us about the effects of youth psychological therapy: A multilevel meta-analysis and implications for science and practice. American Psychologist, 72(2), 79–117. CrossRefPubMed
go back to reference Weymeis, H. (2015). Wij zijn gedrag: Positief gedrag in het onderwijs. Leuven: Acco. Weymeis, H. (2015). Wij zijn gedrag: Positief gedrag in het onderwijs. Leuven: Acco.
go back to reference Wiel, N. van de, Hoppe, A., & Matthys, W. (2003). Minder boos en opstandig. Een gedragstherapeutisch programma voor kinderen met disruptieve gedragsstoornissen en hun ouders. Utrecht: UMC, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Wiel, N. van de, Hoppe, A., & Matthys, W. (2003). Minder boos en opstandig. Een gedragstherapeutisch programma voor kinderen met disruptieve gedragsstoornissen en hun ouders. Utrecht: UMC, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
Metagegevens
Titel
Operante technieken en mediatietherapie bij ouders en leerkrachten
Auteurs
Dr. J. D. Bosch
drs. G. Albrecht
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1972-5_3