Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen: geschiedenis, kenmerken en overwegingen bij het gedragstherapeutische proces

Auteurs : Prof. dr. P. J. M. Prins, Dr. J. D. Bosch, Prof. dr. C. Braet

Gepubliceerd in: Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk worden de geschiedenis van de kindergedragstherapie, de theoretische basis en de hoofdkenmerken ervan geschetst. Belangrijke overwegingen bij het gedragstherapeutische proces – van aanmelding via probleemanalyse, de formulering van probleemsamenhang en de keuze van behandeldoelen tot de feitelijke behandeling en de evaluatie ervan – worden besproken. Ook de ontwikkelingen die de praktijk van de kindergedragstherapie de afgelopen decennia heeft doorgemaakt, zoals het modulaire en het transdiagnostische behandelen, komen aan de orde. De specifieke kenmerken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen, zoals het ontwikkelingsperspectief en het werken met ouders en school, worden besproken. Ook het spanningsveld tussen het gebruik van protocollen enerzijds en het behandelen van het kind als uniek individu krijgt in dit hoofdstuk aandacht. Ten slotte wordt het belang van herhaald meten benadrukt in het perspectief van het streven naar een evidence-based cognitief-gedragstherapeutische praktijk.
Voetnoten
1
In het vervolg spreken wij kortweg van kindergedragstherapie of gedragstherapie bij kinderen. Het betreft dan in het algemeen steeds kinderen tussen de 0 en 18 jaar, tenzij nader gespecificeerd.
 
Literatuur
go back to reference APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice (2006). Evidence-based practice in psychology. American Psychologist, 61, 271–285. APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice (2006). Evidence-based practice in psychology. American Psychologist, 61, 271–285.
go back to reference Bandura, A. (1969). Principles of behavior modification. New York: Holt, Rinehart & Winston. Bandura, A. (1969). Principles of behavior modification. New York: Holt, Rinehart & Winston.
go back to reference Barlow, D. H., Nock, M., & Hersen, M. (2009). Single case experimental designs: Strategies for studying behavior change (3rd ed.). New York: Allyn & Bacon. Barlow, D. H., Nock, M., & Hersen, M. (2009). Single case experimental designs: Strategies for studying behavior change (3rd ed.). New York: Allyn & Bacon.
go back to reference Bieling, P., & Kuyken, W. (2003). Is cognitive case formulation science or science-fiction? Clinical Psychology: Science and Practice, 10(1), 52–69. Bieling, P., & Kuyken, W. (2003). Is cognitive case formulation science or science-fiction? Clinical Psychology: Science and Practice, 10(1), 52–69.
go back to reference Borckardt, J., Nash, M. R., Murphy, M., Moore, M., Shaw, D., & O’Neil, P. (2008). Clinical practice as natural laboratory for psychotherapy research. A guide to case-based time series analysis. American Psychologist, 63(2), 77–95. CrossRefPubMed Borckardt, J., Nash, M. R., Murphy, M., Moore, M., Shaw, D., & O’Neil, P. (2008). Clinical practice as natural laboratory for psychotherapy research. A guide to case-based time series analysis. American Psychologist, 63(2), 77–95. CrossRefPubMed
go back to reference Bosch, J., & Prins, P. (2017). N = 1 Gevalsstudies kinderen en jongeren. Amsterdam: Boom. Bosch, J., & Prins, P. (2017). N = 1 Gevalsstudies kinderen en jongeren. Amsterdam: Boom.
go back to reference Braet, C., & Bögels, S. (2013, 2014). Protocollaire behandeling voor kinderen met psychische klachten. Deel 1 en Deel 2. Amsterdam: Boom. Braet, C., & Bögels, S. (2013, 2014). Protocollaire behandeling voor kinderen met psychische klachten. Deel 1 en Deel 2. Amsterdam: Boom.
go back to reference Brown, A., Creswell, C., Barke, C., Butler, S., Cooper, P., Hobbs, C., et al. (2017). Guided parent-delivered cognitive behavior therapy for children with anxiety disorders: Outcomes at 3–5 year follow-up. British Journal of Clinical Psychology, 56(2), 149–159. CrossRefPubMed Brown, A., Creswell, C., Barke, C., Butler, S., Cooper, P., Hobbs, C., et al. (2017). Guided parent-delivered cognitive behavior therapy for children with anxiety disorders: Outcomes at 3–5 year follow-up. British Journal of Clinical Psychology, 56(2), 149–159. CrossRefPubMed
go back to reference Chorpita, B. F., Becker, K., & Daleiden, E. (2007). Understanding the common elements of evidence-based practice: Misconceptions and clinical examples. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46(5), 647–652. CrossRefPubMed Chorpita, B. F., Becker, K., & Daleiden, E. (2007). Understanding the common elements of evidence-based practice: Misconceptions and clinical examples. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46(5), 647–652. CrossRefPubMed
go back to reference Chorpita, B., & Weisz, J. (2009). MATCH-ADTC: Modular approach to therapy for children with anxiety, depression, trauma, or conduct problems. Satellite Beach, FL: Practice Wise LLC. Chorpita, B., & Weisz, J. (2009). MATCH-ADTC: Modular approach to therapy for children with anxiety, depression, trauma, or conduct problems. Satellite Beach, FL: Practice Wise LLC.
go back to reference Chorpita, B., Weisz, J., Daleiden, E., Schoenwald, S., Palinkas, L., Miranda, J., et al. (2013). Long-term outcomes for the Child STEPs randomized effectiveness trial: A comparison of modular and standard treatment designs with usual care. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 81, 999–1009. CrossRefPubMed Chorpita, B., Weisz, J., Daleiden, E., Schoenwald, S., Palinkas, L., Miranda, J., et al. (2013). Long-term outcomes for the Child STEPs randomized effectiveness trial: A comparison of modular and standard treatment designs with usual care. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 81, 999–1009. CrossRefPubMed
go back to reference Cobham, V. E., Filus, A., & Sanders, M. (2017). Working with parents to treat anxiety disordered children: A proof of concept RCT evaluating fearless triple P. Behaviour Research and Therapy, 95, 128–138. CrossRefPubMed Cobham, V. E., Filus, A., & Sanders, M. (2017). Working with parents to treat anxiety disordered children: A proof of concept RCT evaluating fearless triple P. Behaviour Research and Therapy, 95, 128–138. CrossRefPubMed
go back to reference Dekovic, M., & Prinzie, P. (2014). Gezin en afwijkende ontwikkeling. In P. J. M. Prins & C. Braet (Red.), Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e herziene druk) (pag. 143–165). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Dekovic, M., & Prinzie, P. (2014). Gezin en afwijkende ontwikkeling. In P. J. M. Prins & C. Braet (Red.), Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e herziene druk) (pag. 143–165). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Drinkwater, J. (2005). Cognitive case formulation. In P. J. Graham (Ed.), Cognitive behaviour therapy for children and families (2nd ed., pp. 84–99). Cambridge: Cambridge University Press. Drinkwater, J. (2005). Cognitive case formulation. In P. J. Graham (Ed.), Cognitive behaviour therapy for children and families (2nd ed., pp. 84–99). Cambridge: Cambridge University Press.
go back to reference Ehrenreich-May, J., Rosenfield, D., Queen, A. H., Kennedy, S. M., Remmes, C. S., & Barlow, D. H. (2017). An initial wait-list controlled trial of the unified protocol for the treatment of emotional disorders in adolescents. Journal of Anxiety Disorders, 46, 46–55. CrossRefPubMed Ehrenreich-May, J., Rosenfield, D., Queen, A. H., Kennedy, S. M., Remmes, C. S., & Barlow, D. H. (2017). An initial wait-list controlled trial of the unified protocol for the treatment of emotional disorders in adolescents. Journal of Anxiety Disorders, 46, 46–55. CrossRefPubMed
go back to reference Friedberg, R. D., & McClure, J. M. (2015). Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents: The nuts and bolts (2nd ed.). New York: Guilford Press. Friedberg, R. D., & McClure, J. M. (2015). Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents: The nuts and bolts (2nd ed.). New York: Guilford Press.
go back to reference Hadwin, J. A., & Field, A. P. (2010). Information processing biases and anxiety: A developmental perspective. New York: Wiley & Sons. CrossRef Hadwin, J. A., & Field, A. P. (2010). Information processing biases and anxiety: A developmental perspective. New York: Wiley & Sons. CrossRef
go back to reference Hafkenscheid, A., Veeninga, A., & Witzenburg, D. (2009). Routine Process Monitoring (RPM) en Functionele Analytische Psychotherapie (FAP) in aanvulling op een protocollaire cognitief gedragstherapeutische behandeling. Gedragstherapie, 42, 167–183. Hafkenscheid, A., Veeninga, A., & Witzenburg, D. (2009). Routine Process Monitoring (RPM) en Functionele Analytische Psychotherapie (FAP) in aanvulling op een protocollaire cognitief gedragstherapeutische behandeling. Gedragstherapie, 42, 167–183.
go back to reference Hayes, S. C. (2016). The situation has changed: So what are we going to do about it? Cognitive and Behavioral Practice, 23, 446–450. CrossRef Hayes, S. C. (2016). The situation has changed: So what are we going to do about it? Cognitive and Behavioral Practice, 23, 446–450. CrossRef
go back to reference Hermans, D., Eelen, P., & Orlemans, J. W. G. (2007). Inleiding tot de gedragstherapie (6e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef Hermans, D., Eelen, P., & Orlemans, J. W. G. (2007). Inleiding tot de gedragstherapie (6e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef
go back to reference Hermans, D., Raes, F., & Orlemans, H. (2018). Inleiding tot de gedragstherapie (7e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef Hermans, D., Raes, F., & Orlemans, H. (2018). Inleiding tot de gedragstherapie (7e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef
go back to reference Heyne, D. A., Sauter, F. M., Ollendick, T. H., Widenfeldt, B. M. van, & Westenberg, P. M. (2014). Developmentally sensitive cognitive behavioral therapy for adolescent school refusal: Rationale and case illustration. Clinical Child and Family Psychology Review, 17(2), 191–215. Heyne, D. A., Sauter, F. M., Ollendick, T. H., Widenfeldt, B. M. van, & Westenberg, P. M. (2014). Developmentally sensitive cognitive behavioral therapy for adolescent school refusal: Rationale and case illustration. Clinical Child and Family Psychology Review, 17(2), 191–215.
go back to reference Jones, M. C. (1924a). A laboratory study of fear: The case of Peter. Pedagogical Seminary, 31, 308–315. CrossRef Jones, M. C. (1924a). A laboratory study of fear: The case of Peter. Pedagogical Seminary, 31, 308–315. CrossRef
go back to reference Jones, M. C. (1924b). The elimination of children’s fears. Journal of Experimental Psychology, 7, 383–390. CrossRef Jones, M. C. (1924b). The elimination of children’s fears. Journal of Experimental Psychology, 7, 383–390. CrossRef
go back to reference Kanfer, F. H., & Phillips, J. S. (1970). Learning foundations of behavior therapy. New York: Wiley & Sons. Kanfer, F. H., & Phillips, J. S. (1970). Learning foundations of behavior therapy. New York: Wiley & Sons.
go back to reference Kazdin, A. E. (1978). History of behavior modification: Experimental foundations of contemporary research. Baltimore, MD: University Park Press. Kazdin, A. E. (1978). History of behavior modification: Experimental foundations of contemporary research. Baltimore, MD: University Park Press.
go back to reference Kendall, P. C. (2011). Child and adolescent therapy. Cognitive-behavioral procedures (4th ed.). New York: Guilford Press. Kendall, P. C. (2011). Child and adolescent therapy. Cognitive-behavioral procedures (4th ed.). New York: Guilford Press.
go back to reference Kendall, P. C., Chu, B., Gifford, A., Hayes, C., & Nauta, M. (1998). Breathing life into a manual: Flexibility and creativity with manual-based treatments. Cognitive and Behavior Practice, 5(2), 177–198. CrossRef Kendall, P. C., Chu, B., Gifford, A., Hayes, C., & Nauta, M. (1998). Breathing life into a manual: Flexibility and creativity with manual-based treatments. Cognitive and Behavior Practice, 5(2), 177–198. CrossRef
go back to reference Kendall, P. C., Hudson, J., Gosch, E., Flannery-Schroeder, E., & Suveg, C. (2008). Cognitive-behavioral therapy for anxiety disordered youth: A randomized clinical trial evaluating child and family modalities. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(2), 282–297. CrossRefPubMed Kendall, P. C., Hudson, J., Gosch, E., Flannery-Schroeder, E., & Suveg, C. (2008). Cognitive-behavioral therapy for anxiety disordered youth: A randomized clinical trial evaluating child and family modalities. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(2), 282–297. CrossRefPubMed
go back to reference Krasner, L. (1977). An interview with Sydney Bijou. In B. Etzel, J. LeBlanc & D. Baer (Eds.), New developments in behavioral research. Hillsdale: Erlbaum. Krasner, L. (1977). An interview with Sydney Bijou. In B. Etzel, J. LeBlanc & D. Baer (Eds.), New developments in behavioral research. Hillsdale: Erlbaum.
go back to reference Kuyken, W., Fothergill, C., Musa, M., & Chadwick, P. (2005). The reliability and quality of cognitive case formulation. Behaviour Research and Therapy, 43, 1187–1201. CrossRefPubMed Kuyken, W., Fothergill, C., Musa, M., & Chadwick, P. (2005). The reliability and quality of cognitive case formulation. Behaviour Research and Therapy, 43, 1187–1201. CrossRefPubMed
go back to reference Kuyken, W., Padesky, C. A., & Dudley, R. (2011). Collaborative case conceptualization. New York: Guilford Press. Kuyken, W., Padesky, C. A., & Dudley, R. (2011). Collaborative case conceptualization. New York: Guilford Press.
go back to reference Lambert, M. J. (2010). Yes, it is time for clinicians to routinely monitor treatment outcome. In B. L. Duncan, S. D. Miller, B. E. Wampold & M. A. Hubble (Eds.), The heart and soul of change: Delivering what works in therapy (2nd ed., pp. 239–266). Washington DC: APA. Lambert, M. J. (2010). Yes, it is time for clinicians to routinely monitor treatment outcome. In B. L. Duncan, S. D. Miller, B. E. Wampold & M. A. Hubble (Eds.), The heart and soul of change: Delivering what works in therapy (2nd ed., pp. 239–266). Washington DC: APA.
go back to reference Landsheer, J. A., & Prins, P. (1987). Kindergedragstherapie in perspectief. Handboek Gedragstherapie, 17(13), 1–21. Landsheer, J. A., & Prins, P. (1987). Kindergedragstherapie in perspectief. Handboek Gedragstherapie, 17(13), 1–21.
go back to reference Lovaas (1967). A behavior therapy approach to the treatment of childhood schizofrenia. In Hill, J. P. (Ed.), Minnesota symposia on child psychology, Vol.1. Minneapolis: University of Minnesota Press. Lovaas (1967). A behavior therapy approach to the treatment of childhood schizofrenia. In Hill, J. P. (Ed.), Minnesota symposia on child psychology, Vol.1. Minneapolis: University of Minnesota Press.
go back to reference Lovaas, I. O. (1987). Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55(1), 3–9. CrossRefPubMed Lovaas, I. O. (1987). Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55(1), 3–9. CrossRefPubMed
go back to reference Maric, M., Haan, E. de, Hogendoorn, S. M., Wolters, L. H., & Huizenga, H. M. (2014). Evaluating statistical and clinical significance of intervention effects in single-case experimental designs: An SPSS method to analyse univariate data. Behavior Therapy, 46, 230–241. Maric, M., Haan, E. de, Hogendoorn, S. M., Wolters, L. H., & Huizenga, H. M. (2014). Evaluating statistical and clinical significance of intervention effects in single-case experimental designs: An SPSS method to analyse univariate data. Behavior Therapy, 46, 230–241.
go back to reference Maric, M., Prins, P. J. M., & Ollendick, T. H. (2015). Moderators and mediators of youth treatment outcomes. New York: Oxford University Press. CrossRef Maric, M., Prins, P. J. M., & Ollendick, T. H. (2015). Moderators and mediators of youth treatment outcomes. New York: Oxford University Press. CrossRef
go back to reference Meichenbaum, D. (1977). Cognitive behavior modification. An integrative approach. New York: Plenum Press. CrossRef Meichenbaum, D. (1977). Cognitive behavior modification. An integrative approach. New York: Plenum Press. CrossRef
go back to reference Meidlinger, P. A., & Hope, D. A. (2017). The new transdiagnostic cognitive behavioral treatments: Commentary for clinicians and researchers. Journal of Anxiety Disorders, 46, 101–109. CrossRefPubMed Meidlinger, P. A., & Hope, D. A. (2017). The new transdiagnostic cognitive behavioral treatments: Commentary for clinicians and researchers. Journal of Anxiety Disorders, 46, 101–109. CrossRefPubMed
go back to reference Mowrer, O. H., & Mowrer, W. M. (1938). Enuresis: A method for its study and treatment. American Journal of Orthopsychiatry, 8, 436–459. CrossRef Mowrer, O. H., & Mowrer, W. M. (1938). Enuresis: A method for its study and treatment. American Journal of Orthopsychiatry, 8, 436–459. CrossRef
go back to reference Ng, M. Y., & Weisz, J. R. (2016). Annual research review: Building a science of personalized intervention for youth mental health. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 69, 274–282. Ng, M. Y., & Weisz, J. R. (2016). Annual research review: Building a science of personalized intervention for youth mental health. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 69, 274–282.
go back to reference Nijhoff-Huysse, M. (1992). Gedragstherapie bij kinderen. In R. de Bruin-Beneder (Red.), Kinderpsychotherapie. Muiden: Coutinho. Nijhoff-Huysse, M. (1992). Gedragstherapie bij kinderen. In R. de Bruin-Beneder (Red.), Kinderpsychotherapie. Muiden: Coutinho.
go back to reference Ollendick, T. H. (2016). A commentary on cognitive behavior therapy: Where we have been, where we are, and where we need to go from here. Cognitive and Behavioral Practice, 23, 436–440. CrossRef Ollendick, T. H. (2016). A commentary on cognitive behavior therapy: Where we have been, where we are, and where we need to go from here. Cognitive and Behavioral Practice, 23, 436–440. CrossRef
go back to reference Ost, L. G. (2014). The efficacy of acceptance and commitment therapy: An updated systematic review and analysis. Behaviour Research and Therapy, 61, 105–121. CrossRefPubMed Ost, L. G. (2014). The efficacy of acceptance and commitment therapy: An updated systematic review and analysis. Behaviour Research and Therapy, 61, 105–121. CrossRefPubMed
go back to reference Pameijer, N. K., & Draaisma, N. (2011). Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg. Leuven: ACCO. Pameijer, N. K., & Draaisma, N. (2011). Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg. Leuven: ACCO.
go back to reference Patterson, G. R., DeBaryshe, B. D., & Ramsay, E. (1989). A developmental perspective on antisocial behavior. American Psychologist, 44, 329–335. CrossRefPubMed Patterson, G. R., DeBaryshe, B. D., & Ramsay, E. (1989). A developmental perspective on antisocial behavior. American Psychologist, 44, 329–335. CrossRefPubMed
go back to reference Persons, J. B., & Hong, J. J. (2015). Case formulation and the outcomes of cognitive psychotherapy. In N. Tarrier (Ed.), Case formulation in cognitive behavior therapy (2nd ed., pp. 14–37). London/ New York: Routledge. Persons, J. B., & Hong, J. J. (2015). Case formulation and the outcomes of cognitive psychotherapy. In N. Tarrier (Ed.), Case formulation in cognitive behavior therapy (2nd ed., pp. 14–37). London/ New York: Routledge.
go back to reference Prins, P. J. M. (1992). Ontwikkeling, context en gedragsverandering bij kinderen. Handboek Gedragstherapie, 24, 13.10, 1–17. Prins, P. J. M. (1992). Ontwikkeling, context en gedragsverandering bij kinderen. Handboek Gedragstherapie, 24, 13.10, 1–17.
go back to reference Prins, P. J. M., & Braet, C. (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Prins, P. J. M., & Braet, C. (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Ridge, N. W., Warren, J. S., Burlingame, G. M., et al. (2009). Reliability and validity of the youth outcome questionnaire self-report. Journal of Clinical Psychology, 65, 1115–1126. CrossRefPubMed Ridge, N. W., Warren, J. S., Burlingame, G. M., et al. (2009). Reliability and validity of the youth outcome questionnaire self-report. Journal of Clinical Psychology, 65, 1115–1126. CrossRefPubMed
go back to reference Ross, A. O. (1980). Psychological disorders of children: A behavioral approach to theory, research and therapy. New York: Wiley & Sons. Ross, A. O. (1980). Psychological disorders of children: A behavioral approach to theory, research and therapy. New York: Wiley & Sons.
go back to reference Rousseau, J.-J. (1979). Emile (translation: A. Bloom). New York: Basic Books. Rousseau, J.-J. (1979). Emile (translation: A. Bloom). New York: Basic Books.
go back to reference Versluis, A., Maric, M., & Peute, L. (2014). N = 1 studies in onderzoek en praktijk. De Psycholoog, 3, 10–20. Versluis, A., Maric, M., & Peute, L. (2014). N = 1 studies in onderzoek en praktijk. De Psycholoog, 3, 10–20.
go back to reference Watson, J. B., & Rayner, R. A. (1920). Conditioned emotional reactions. Journal of Experimental Psychology, 3, 1–4. CrossRef Watson, J. B., & Rayner, R. A. (1920). Conditioned emotional reactions. Journal of Experimental Psychology, 3, 1–4. CrossRef
go back to reference Weisz, J., Chorpita, B., Palinkas, L., Schoenwald, S., Miranda, J., Bearman, S., et al. (2012). Testing standard and modular designs for psychotherapy treating depression, anxiety and conduct problems in youth. A randomized effectiveness trial. Archives of General Psychiatry, 69(3), 274–282. CrossRefPubMed Weisz, J., Chorpita, B., Palinkas, L., Schoenwald, S., Miranda, J., Bearman, S., et al. (2012). Testing standard and modular designs for psychotherapy treating depression, anxiety and conduct problems in youth. A randomized effectiveness trial. Archives of General Psychiatry, 69(3), 274–282. CrossRefPubMed
go back to reference Weisz, J., Kuppens, S., Ng, M. Y., Eckshtain, D., Ugueto, A., Vaughn-Coaxum, R., et al. (2017). What five decades of research tell us about the effects of youth psychological therapy: A multi-level meta-analysis and implications for science and practice. American Psychologist, 72(2), 79–117. CrossRefPubMed Weisz, J., Kuppens, S., Ng, M. Y., Eckshtain, D., Ugueto, A., Vaughn-Coaxum, R., et al. (2017). What five decades of research tell us about the effects of youth psychological therapy: A multi-level meta-analysis and implications for science and practice. American Psychologist, 72(2), 79–117. CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen: geschiedenis, kenmerken en overwegingen bij het gedragstherapeutische proces
Auteurs
Prof. dr. P. J. M. Prins
Dr. J. D. Bosch
Prof. dr. C. Braet
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1972-5_1