Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Gedragsassessment en psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen: een getrapte benadering

Auteurs : Drs. J. R. Noorloos, dr. J. D. Bosch

Gepubliceerd in: Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de diagnostische fase die voorafgaat aan een gedragstherapeutische behandeling, waarbij een brug wordt geslagen tussen de traditionele psychodiagnostiek en gedragsassessment. Gedacht vanuit een stepped care-model worden drie verschillende diagnostische trajecten beschreven, variërend van eenvoudige en weinig tijdrovende diagnostiek tot zeer uitgebreid en complex psychologisch onderzoek en gedetailleerde gedragstherapeutische diagnostiek. Centraal in dit hoofdstuk staat het proces waarin men komt tot een holistische theorie (HT, ook wel probleemsamenhang genoemd). Daarna kunnen topografische, functie- en betekenisanalyses worden opgesteld. Tot slot worden belangrijke ontwikkelingen binnen de diagnostiek beknopt geschetst, vanaf de eerste generatie gedragstherapeuten tot en met de vierde generatie toe.
Voetnoten
1
Korrelboom en Ten Broeke (2014) zijn inmiddels ook van mening dat het in sommige complexe gevallen verhelderend kan zijn om een HT te maken, maar ze besteden hier in hun boek nauwelijks aandacht aan.
 
2
Dit kan een door de cliënt gepercipieerde of een feitelijk bestaande discriminatieve stimulus zijn.
 
3
Deze wordt in een ovaal geplaatst, omdat het niet zeker is of deze verwachting van de cliënt ook echt een positieve bekrachtiger is van R.
 
4
Deze worden in een vierkant geplaatst, omdat ze meestal daadwerkelijk optreden en vaak de reden zijn om hulp te zoeken.
 
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition (DSM-5). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition (DSM-5). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
go back to reference Baeyens, F. (2002). Verwachtingsleren versus louter referentieel leren: Zin of onzin voor de gedragstherapeutische praktijk. Gedragstherapie, 35, 115–132. Baeyens, F. (2002). Verwachtingsleren versus louter referentieel leren: Zin of onzin voor de gedragstherapeutische praktijk. Gedragstherapie, 35, 115–132.
go back to reference Bannink, F. (2006). De geboorte van oplossingsgerichte cognitieve gedragstherapie. Gedragstherapie, 39(3), 171–183. Bannink, F. (2006). De geboorte van oplossingsgerichte cognitieve gedragstherapie. Gedragstherapie, 39(3), 171–183.
go back to reference Begeer, S., & Albrecht, G. (2014). Diagnostiek van de sociaal-emotionele ontwikkeling. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 595–660). Utrecht: De Tijdstroom. Begeer, S., & Albrecht, G. (2014). Diagnostiek van de sociaal-emotionele ontwikkeling. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 595–660). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Berg, I. van der, Klip, H., & Boeschen Hospes, M. (2014). Meten per sessie: Een kwestie van moeten? Kind en Adolescent Praktijk, 2, 82–89. Berg, I. van der, Klip, H., & Boeschen Hospes, M. (2014). Meten per sessie: Een kwestie van moeten? Kind en Adolescent Praktijk, 2, 82–89.
go back to reference Boedjarath, I. (2011). Cultuurbewust hulpverlenen: Kennis, houding en vaardigheden combineren. In R. Borra, R. van Dijk & R. Verboom (Red.), Cultuur en diagnostiek: Professioneel werken met psychodiagnostische instrumenten (pag. 23–40). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Boedjarath, I. (2011). Cultuurbewust hulpverlenen: Kennis, houding en vaardigheden combineren. In R. Borra, R. van Dijk & R. Verboom (Red.), Cultuur en diagnostiek: Professioneel werken met psychodiagnostische instrumenten (pag. 23–40). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Borsboom, D. (2016). Bodemschatten: Wat grondslagenonderzoek de psychologie te bieden heeft. De Psycholoog, 4, 10–20. Borsboom, D. (2016). Bodemschatten: Wat grondslagenonderzoek de psychologie te bieden heeft. De Psycholoog, 4, 10–20.
go back to reference Borsboom, D., & Cramer, A. O. (2013). Network analysis: An integrative approach to the structure of psychopathology. Annual Review of Clinical Psychology, 9, 91–121. CrossRefPubMed Borsboom, D., & Cramer, A. O. (2013). Network analysis: An integrative approach to the structure of psychopathology. Annual Review of Clinical Psychology, 9, 91–121. CrossRefPubMed
go back to reference Bosch, J. D. (2014). Het diagnostisch interview met ouders, kinderen en adolescenten: Intake en anamnesegesprekken. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 147–196). Utrecht: De Tijdstroom. Bosch, J. D. (2014). Het diagnostisch interview met ouders, kinderen en adolescenten: Intake en anamnesegesprekken. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 147–196). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Bosch, J. D., & Albrecht (2014). Systematische gedragsobservatie als onderdeel van psychodiagnostiek. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 197–210). Utrecht: De Tijdstroom. Bosch, J. D., & Albrecht (2014). Systematische gedragsobservatie als onderdeel van psychodiagnostiek. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 197–210). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Bouma, A., & König, C. E. (2014). Diagnostiek vanuit een ontwikkelingsneuropsychologische benadering. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 751–811). Utrecht: De Tijdstroom. Bouma, A., & König, C. E. (2014). Diagnostiek vanuit een ontwikkelingsneuropsychologische benadering. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 751–811). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Bout, J. van den (2016). (Cognitieve) gedragstherapie en cognitieve (gedrags)therapie: Omzien en vooruitzien in verwondering. Gedragstherapie, 49, 222–236. Bout, J. van den (2016). (Cognitieve) gedragstherapie en cognitieve (gedrags)therapie: Omzien en vooruitzien in verwondering. Gedragstherapie, 49, 222–236.
go back to reference Braet, C. (2016). De golven binnen de cognitieve gedragstherapie voor kinderen en adolescenten. Gedragstherapie, 3, 237–246. Braet, C. (2016). De golven binnen de cognitieve gedragstherapie voor kinderen en adolescenten. Gedragstherapie, 3, 237–246.
go back to reference Braet, C. & Bögels, S. (Red.). (2013). Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten 2. Amsterdam: Boom. Braet, C. & Bögels, S. (Red.). (2013). Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten 2. Amsterdam: Boom.
go back to reference Braet, C. & Bögels, S. (Red.). (2014). Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten 1 (geheel herziene druk). Amsterdam: Boom. Braet, C. & Bögels, S. (Red.). (2014). Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten 1 (geheel herziene druk). Amsterdam: Boom.
go back to reference Braet, C., Prins, P. J. M., & Bijttebier, P. (2014). Ontwikkeling en psychopathologie. In P. J. M. Prins & C. Braet (Red.), Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e herziene druk, pag. 3–56). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Braet, C., Prins, P. J. M., & Bijttebier, P. (2014). Ontwikkeling en psychopathologie. In P. J. M. Prins & C. Braet (Red.), Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e herziene druk, pag. 3–56). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Breuk, R. E. (2008). Breaking the cycle: Day treatment for juvenile delinquents. Dissertatie. Amsterdam: Vrije Universiteit. Breuk, R. E. (2008). Breaking the cycle: Day treatment for juvenile delinquents. Dissertatie. Amsterdam: Vrije Universiteit.
go back to reference Brinkman, W. (1978). Het gedragstherapeutische proces. In J. W. G. Orlemans, W. Brinkman, N. W. P. Haaijman & E. J. Zwaan (Red.), Handboek voor gedragstherapie (Deel 1, afl. 3, pag. A.1.1.–A.14.2). Deventer: Van Loghum Slaterus. Brinkman, W. (1978). Het gedragstherapeutische proces. In J. W. G. Orlemans, W. Brinkman, N. W. P. Haaijman & E. J. Zwaan (Red.), Handboek voor gedragstherapie (Deel 1, afl. 3, pag. A.1.1.–A.14.2). Deventer: Van Loghum Slaterus.
go back to reference Broeke, E. ten, & Korrelboom, K. (2004). Forum: Bezint voor u begint. Gedragstherapie, 37, 321–326. Broeke, E. ten, & Korrelboom, K. (2004). Forum: Bezint voor u begint. Gedragstherapie, 37, 321–326.
go back to reference Broeke, E. ten, Korrelboom, K., & Verbraak, M. (2009). Praktijkboek: Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie. Protocollaire behandelingen op maat. Muiderberg: Coutinho. Broeke, E. ten, Korrelboom, K., & Verbraak, M. (2009). Praktijkboek: Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie. Protocollaire behandelingen op maat. Muiderberg: Coutinho.
go back to reference Broeke, E. ten, & Rijkeboer, M. (2017). Over het hanteren van vermijding en veiligheidsgedrag bij de behandeling van angststoornissen. Gedragstherapie, 50, 2–20. Broeke, E. ten, & Rijkeboer, M. (2017). Over het hanteren van vermijding en veiligheidsgedrag bij de behandeling van angststoornissen. Gedragstherapie, 50, 2–20.
go back to reference Bruin, R. M. de, Koudstaal, A., & Mullere, N. (2013). Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een borderline-stoornis en andere emotieregulatie-problemen (DGT-J). Amsterdam: Bohn Stafleu van Loghum. Bruin, R. M. de, Koudstaal, A., & Mullere, N. (2013). Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een borderline-stoornis en andere emotieregulatie-problemen (DGT-J). Amsterdam: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Bruyn, E. E. J. de, Ruijssenaars, A. J. J. M., Pameijer, N. K., & Aarle, E. J. M. van (2003). De diagnostische cyclus: Een praktijkleer. Leuven: Acco. Bruyn, E. E. J. de, Ruijssenaars, A. J. J. M., Pameijer, N. K., & Aarle, E. J. M. van (2003). De diagnostische cyclus: Een praktijkleer. Leuven: Acco.
go back to reference Burger, A. W. (1994). Functieanalyse van neurotisch gedrag. Handleiding voor gedragstherapeuten (3e druk). Amsterdam: Van Rossem. Burger, A. W. (1994). Functieanalyse van neurotisch gedrag. Handleiding voor gedragstherapeuten (3e druk). Amsterdam: Van Rossem.
go back to reference Cladder, H. (2016). Kan het korter en simpeler? De geschiedenis van de oplossingsgerichte korte therapie. Gedragstherapie, 49, 247–256. Cladder, H. (2016). Kan het korter en simpeler? De geschiedenis van de oplossingsgerichte korte therapie. Gedragstherapie, 49, 247–256.
go back to reference Cladder, J. M., Nijhoff-Huysse, M. W. D., & Mulder, G. A. L. A. (2009). Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen; Probleemgericht én oplossingsgericht. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V. Cladder, J. M., Nijhoff-Huysse, M. W. D., & Mulder, G. A. L. A. (2009). Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen; Probleemgericht én oplossingsgericht. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.
go back to reference Corthouts, J. (2010). Establishing operations: Een meerwaarde voor gedragstherapeutisch handelen. Gedragstherapie, 4, 261–279. Corthouts, J. (2010). Establishing operations: Een meerwaarde voor gedragstherapeutisch handelen. Gedragstherapie, 4, 261–279.
go back to reference Didden, R., Troost, P., Moonen, X. & Groen, W. (Red.). (2016). Handboek psychiatrie en licht verstandelijke beperking. Utrecht: De Tijdstroom. Didden, R., Troost, P., Moonen, X. & Groen, W. (Red.). (2016). Handboek psychiatrie en licht verstandelijke beperking. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Dorsten, M. van, Broeke, E. J. ten, & Korrelboom, K. (2014). Procollaire behandeling op maat: Een casusbeschrijving. Gedragstherapie, 47, 118–136. Dorsten, M. van, Broeke, E. J. ten, & Korrelboom, K. (2014). Procollaire behandeling op maat: Een casusbeschrijving. Gedragstherapie, 47, 118–136.
go back to reference Duckworth, A. L., Steen, T. A., & Seligman, M. E. P. (2005). Positive psychology in clinical practice. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 629–651. CrossRefPubMed Duckworth, A. L., Steen, T. A., & Seligman, M. E. P. (2005). Positive psychology in clinical practice. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 629–651. CrossRefPubMed
go back to reference Els, H. van der, & Knipscheer, J. (2015). Cognitieve gedragstherapie bij allochtonen: Een cultuur sensitieve benadering. Gedragstherapie, 48, 2–29. Els, H. van der, & Knipscheer, J. (2015). Cognitieve gedragstherapie bij allochtonen: Een cultuur sensitieve benadering. Gedragstherapie, 48, 2–29.
go back to reference Emmelkamp, P. M. G. (1993). Empirisch gehalte van de functieanalyse. Gedragstherapie, 26, 211–216. Emmelkamp, P. M. G. (1993). Empirisch gehalte van de functieanalyse. Gedragstherapie, 26, 211–216.
go back to reference Fenneman, J., & Witteman, C. (2014a). Heuristieken, vertekeningen en het klinisch diagnostisch proces. GZ-psychologie, 6, 10–13. CrossRef Fenneman, J., & Witteman, C. (2014a). Heuristieken, vertekeningen en het klinisch diagnostisch proces. GZ-psychologie, 6, 10–13. CrossRef
go back to reference Fenneman, J., & Witteman, C. (2014b). Heuristieken en vertekeningen in het klinisch diagnostisch proces. GZ-psychologie, 6, 22–25. CrossRef Fenneman, J., & Witteman, C. (2014b). Heuristieken en vertekeningen in het klinisch diagnostisch proces. GZ-psychologie, 6, 22–25. CrossRef
go back to reference Finn, S. E. (2007). In our clients shoes. Theory and techniques of therapeutic assessment. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Finn, S. E. (2007). In our clients shoes. Theory and techniques of therapeutic assessment. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
go back to reference Fonagy, P., Speranza, M., Luyten, P., Kess, M., Hessels, C., & Bohus, M. (2015). ESCAP Expert article: Borderline personality disorder in adolescence: An expert research review with implications for clinical practice. European Child and Adolescent Psychiatry, 24, 1307–1320. http://​doi.​org/​10.​1007/​s00787-015-0751-z. Fonagy, P., Speranza, M., Luyten, P., Kess, M., Hessels, C., & Bohus, M. (2015). ESCAP Expert article: Borderline personality disorder in adolescence: An expert research review with implications for clinical practice. European Child and Adolescent Psychiatry, 24, 1307–1320. http://​doi.​org/​10.​1007/​s00787-015-0751-z.
go back to reference Gaag, M. van der (2016). (Cognitieve) gedragstherapie bij psychose in de afgelopen 39 jaar. Gedragstherapie, 3, 266–273. Gaag, M. van der (2016). (Cognitieve) gedragstherapie bij psychose in de afgelopen 39 jaar. Gedragstherapie, 3, 266–273.
go back to reference Geelhoed, J. W., Moesker, E. H. M., Vomberg, C. C. C., Struiksma, A. J. C., & Hoogervorst, N. W. (2014). Intelligentieonderzoek. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 491–570). Utrecht: De Tijdstroom. Geelhoed, J. W., Moesker, E. H. M., Vomberg, C. C. C., Struiksma, A. J. C., & Hoogervorst, N. W. (2014). Intelligentieonderzoek. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 491–570). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Geelhoed, J. W., & Vieijra, J. P. M. (2014). Onderzoek naar leervorderingen. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 445–490). Utrecht: De Tijdstroom. Geelhoed, J. W., & Vieijra, J. P. M. (2014). Onderzoek naar leervorderingen. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 445–490). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Goossens, F. (2008). Gedrag onder de loep: Methodisch observeren in theorie en praktijk. Bussum: Coutinho. Goossens, F. (2008). Gedrag onder de loep: Methodisch observeren in theorie en praktijk. Bussum: Coutinho.
go back to reference Groenier, M., Hulshof, C., & Wilhelm, P. (2010). Van beschrijvende naar verklarende diagnostiek: Hoe psychologen tot een diagnose komen. De Psycholoog, 45, 35–42. Groenier, M., Hulshof, C., & Wilhelm, P. (2010). Van beschrijvende naar verklarende diagnostiek: Hoe psychologen tot een diagnose komen. De Psycholoog, 45, 35–42.
go back to reference Groot, F. (2004). Verborgen kleinoden van de gedragsanalyse. Gedragstherapie, 37, 87–99. Groot, F. (2004). Verborgen kleinoden van de gedragsanalyse. Gedragstherapie, 37, 87–99.
go back to reference Güldner, M. (2012). Selectief mutisme bij kinderen: Als een kind soms niet praat. Houten: Terra-Lannoo. Güldner, M. (2012). Selectief mutisme bij kinderen: Als een kind soms niet praat. Houten: Terra-Lannoo.
go back to reference Haan, E. de (2003). Uitvoerige diagnostiek draagt niet bij aan een betere behandeling. Over diagnostiek in de Jeugd GGZ en kinderpsychiatrie. Kind en Adolescent, 24, 134–140. Haan, E. de (2003). Uitvoerige diagnostiek draagt niet bij aan een betere behandeling. Over diagnostiek in de Jeugd GGZ en kinderpsychiatrie. Kind en Adolescent, 24, 134–140.
go back to reference Haan, E. de (4 februari 2011). Baat het niet, het schaadt wel. Lezing wetenschappelijke conferentie Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie. Haan, E. de (4 februari 2011). Baat het niet, het schaadt wel. Lezing wetenschappelijke conferentie Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie.
go back to reference Haan, E. de (2016). De behandeling van dwangstoornis bij kinderen en jongeren: Hoe het was, hoe het is en wat er zou moeten veranderen. Gedragstherapie, 3, 274–284. Haan, E. de (2016). De behandeling van dwangstoornis bij kinderen en jongeren: Hoe het was, hoe het is en wat er zou moeten veranderen. Gedragstherapie, 3, 274–284.
go back to reference Hafkenscheid, A., Veeninga, A. & Witzenburg, D. (2009). Routine process monitoring (RPM) en functionele analytische psychotherapie (FAP) in aanvulling op een protocollaire cognitief gedragstherapeutische behandeling. Gedragstherapie, 42, 167–183. Hafkenscheid, A., Veeninga, A. & Witzenburg, D. (2009). Routine process monitoring (RPM) en functionele analytische psychotherapie (FAP) in aanvulling op een protocollaire cognitief gedragstherapeutische behandeling. Gedragstherapie, 42, 167–183.
go back to reference Hafkenscheid, A. (2014). De therapeutische relatie. Utrecht: De Tijdstroom. Hafkenscheid, A. (2014). De therapeutische relatie. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Hanley, G. P., Iwata, B. A., & McCord, B. E. (2003). Functional analysis of problem behavior: A review. Journal of Applied Behavior Analysis, 36, 147–185. CrossRefPubMedPubMedCentral Hanley, G. P., Iwata, B. A., & McCord, B. E. (2003). Functional analysis of problem behavior: A review. Journal of Applied Behavior Analysis, 36, 147–185. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Hayes, S. C., Follette, V. M., & Linehan, M. M. (2004). Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive behavioral tradition. New York: The Guilford Press. Hayes, S. C., Follette, V. M., & Linehan, M. M. (2004). Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive behavioral tradition. New York: The Guilford Press.
go back to reference Haynes, S. N., O’Brien, W. B., & Richard, D. (1996). Functieanalyse in de gedragstherapie; Het schatten van de sterkte van causale relaties voor het opzetten van behandelprogramma’s. Gedragstherapie, 29, 289–314. Haynes, S. N., O’Brien, W. B., & Richard, D. (1996). Functieanalyse in de gedragstherapie; Het schatten van de sterkte van causale relaties voor het opzetten van behandelprogramma’s. Gedragstherapie, 29, 289–314.
go back to reference Hermans, D., Eelen, P., & Orlemans, H. (2007). Inleiding tot de gedragstherapie (6e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef Hermans, D., Eelen, P., & Orlemans, H. (2007). Inleiding tot de gedragstherapie (6e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef
go back to reference Hermans, D., Lenaerts, E., & Eelen, P. (2004). Op maat gesneden probleemanalyse in de praktijk: Een bevraging onder Vlaamse gedragstherapeuten. Gedragstherapie, 37, 101–114. Hermans, D., Lenaerts, E., & Eelen, P. (2004). Op maat gesneden probleemanalyse in de praktijk: Een bevraging onder Vlaamse gedragstherapeuten. Gedragstherapie, 37, 101–114.
go back to reference Hermans, D., Raes, F., & Orlemans, H. (2018). Inleiding tot de Gedragstherapie (7e gewijzigde druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef Hermans, D., Raes, F., & Orlemans, H. (2018). Inleiding tot de Gedragstherapie (7e gewijzigde druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef
go back to reference Hermeler, K. M. M., & Noorloos, J. R. (1998). Vaststellen en beoordelen van probleemgedrag bij kinderen door middel van psychodiagnostiek en gedragsassessment. In P. J. M. Prins & J. D. Bosch (Red.), Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen (pag. 7–37). Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum. Hermeler, K. M. M., & Noorloos, J. R. (1998). Vaststellen en beoordelen van probleemgedrag bij kinderen door middel van psychodiagnostiek en gedragsassessment. In P. J. M. Prins & J. D. Bosch (Red.), Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen (pag. 7–37). Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum.
go back to reference Heycob ten Ham, B. van, Hulsbergen, M., & Bohlmeijer, E. (2014). Transdiagnostische factoren: Theorie en praktijk. Amsterdam: Boom. Heycob ten Ham, B. van, Hulsbergen, M., & Bohlmeijer, E. (2014). Transdiagnostische factoren: Theorie en praktijk. Amsterdam: Boom.
go back to reference Hoop, A. van der (2010). De bom de baas: Therapie bij een 13-jarige puberjongen met een sociale fobie en hoofdpijnklachten. [N = 1-studie ter verkrijging lidmaatschap VGCt.] Hoop, A. van der (2010). De bom de baas: Therapie bij een 13-jarige puberjongen met een sociale fobie en hoofdpijnklachten. [N = 1-studie ter verkrijging lidmaatschap VGCt.]
go back to reference Hout, M. van den (2016). Vijftig! Gedragstherapie, 3, 285–295. Hout, M. van den (2016). Vijftig! Gedragstherapie, 3, 285–295.
go back to reference Hunsley, J., & Mash, E. J. (2007). Evidence-based assessment. Annual Review of Clinical Psychology, 3, 29–51. CrossRefPubMed Hunsley, J., & Mash, E. J. (2007). Evidence-based assessment. Annual Review of Clinical Psychology, 3, 29–51. CrossRefPubMed
go back to reference Jacobs, N., Kleen, M., Groot, F. de, & A-Tjak, J. (2008). Het meten van experiëntiële vermijding; De Nederlandstalige versie van de Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II). Gedragstherapie, 41, 349–361. Jacobs, N., Kleen, M., Groot, F. de, & A-Tjak, J. (2008). Het meten van experiëntiële vermijding; De Nederlandstalige versie van de Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II). Gedragstherapie, 41, 349–361.
go back to reference Jansonius-Schultheiss, K., Drubbel, A. M. A., & Zink. I. (2014). Taaldiagnostiek. In J. A. Tak, J. D.Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 661–712). Utrecht: De Tijdstroom. Jansonius-Schultheiss, K., Drubbel, A. M. A., & Zink. I. (2014). Taaldiagnostiek. In J. A. Tak, J. D.Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 661–712). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Jong, P. J. de (2016). Cognitive bias modificatie: Veelbelovend nieuw type theorie gestuurde interventies. Gedragstherapie, 3, 305–320. Jong, P. J. de (2016). Cognitive bias modificatie: Veelbelovend nieuw type theorie gestuurde interventies. Gedragstherapie, 3, 305–320.
go back to reference Jong, P. de, & Berg, I. K. (1991). De kracht van oplossingen; Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie. Amsterdam: Pearson Assessment and Information BV. Jong, P. de, & Berg, I. K. (1991). De kracht van oplossingen; Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie. Amsterdam: Pearson Assessment and Information BV.
go back to reference Jong, L. de, Rauwerda, N., & Veeninga, A. (2011). Een leertheoretische benadering van de therapeutische interactie; Een nuttige en praktische aanvulling op N = 1-studies? Gedragstherapie, 44, 27–38. Jong, L. de, Rauwerda, N., & Veeninga, A. (2011). Een leertheoretische benadering van de therapeutische interactie; Een nuttige en praktische aanvulling op N = 1-studies? Gedragstherapie, 44, 27–38.
go back to reference Kaatee, M., Beer, R., Posthumus Meijes, F., & Salou, A. (2010). Cultureel interview, kindgerichte versie. Amsterdam: Interne publicatie De Bascule/Duivendrecht. Kaatee, M., Beer, R., Posthumus Meijes, F., & Salou, A. (2010). Cultureel interview, kindgerichte versie. Amsterdam: Interne publicatie De Bascule/Duivendrecht.
go back to reference Kaatee, M., Torst, P., Jumelet, C., & Lindauer, R. (2016). PTSS bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking: Aanpassing van het diagnostisch interview. Kind en Adolescent Praktijk, 15, 28–36. CrossRef Kaatee, M., Torst, P., Jumelet, C., & Lindauer, R. (2016). PTSS bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking: Aanpassing van het diagnostisch interview. Kind en Adolescent Praktijk, 15, 28–36. CrossRef
go back to reference Kanfer, F. H., & Philips, J. S. (1970). Learning foundations of behavior therapy. New York: Wiley & Sons. Kanfer, F. H., & Philips, J. S. (1970). Learning foundations of behavior therapy. New York: Wiley & Sons.
go back to reference Kazdin, A. E. (1983). Psychiatric diagnosis, dimensions of dysfunction, and child behavior therapy. Behavior Therapy, 14, 73–99. CrossRef Kazdin, A. E. (1983). Psychiatric diagnosis, dimensions of dysfunction, and child behavior therapy. Behavior Therapy, 14, 73–99. CrossRef
go back to reference Kazdin, A. E. (2001). Behavior modification in applied settings (6th ed.). Stanford: Wadswords. Kazdin, A. E. (2001). Behavior modification in applied settings (6th ed.). Stanford: Wadswords.
go back to reference Klijn, W., & Scheller-Dikkers, S. (2006). Waar woorden tekort schieten. Leuven/Voorburg: Acco. Klijn, W., & Scheller-Dikkers, S. (2006). Waar woorden tekort schieten. Leuven/Voorburg: Acco.
go back to reference Korrelboom, C. W., & Broeke, E. ten (2004). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Handboek voor theorie en praktijk. Muiderberg: Coutinho. Korrelboom, C. W., & Broeke, E. ten (2004). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Handboek voor theorie en praktijk. Muiderberg: Coutinho.
go back to reference Korrelboom, C. W., & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho. Korrelboom, C. W., & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho.
go back to reference Korrelboom, C. W., & Kernkamp, J. B. H. (1993). Gedragstherapie: Basiskennis voor de praktijk van psychotherapie. Muiderberg: Coutinho. Korrelboom, C. W., & Kernkamp, J. B. H. (1993). Gedragstherapie: Basiskennis voor de praktijk van psychotherapie. Muiderberg: Coutinho.
go back to reference Kortmann, F. A. M. (2016). Omgaan met cultuurverschillen. In C. Blanken, et al. (Red.), Psychiatrie voor de sociaal werker (pag. 575–588). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Kortmann, F. A. M. (2016). Omgaan met cultuurverschillen. In C. Blanken, et al. (Red.), Psychiatrie voor de sociaal werker (pag. 575–588). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Koster, E. H. W., Stein, E., & Soetens, B. (2009). Evidence-based werken binnen de klinische psychologie: Op zoek naar wetenschappelijke informatie. Gedragstherapie, 42, 149–166. Koster, E. H. W., Stein, E., & Soetens, B. (2009). Evidence-based werken binnen de klinische psychologie: Op zoek naar wetenschappelijke informatie. Gedragstherapie, 42, 149–166.
go back to reference Kuyken, W., Fothergill, C. D., Musa, M., & Chadwick, P. (2005). The reliability and quality of cognitive case formulation. Behaviour Research and Therapy, 43, 1187–1201. CrossRefPubMed Kuyken, W., Fothergill, C. D., Musa, M., & Chadwick, P. (2005). The reliability and quality of cognitive case formulation. Behaviour Research and Therapy, 43, 1187–1201. CrossRefPubMed
go back to reference Kuyken, W., Padesky, C. H., & Dudley, R. (2009). Collaborative case conceptualization: Working effectively with clients in cognitive-behavioral therapy. New York: The Guilford Press. Kuyken, W., Padesky, C. H., & Dudley, R. (2009). Collaborative case conceptualization: Working effectively with clients in cognitive-behavioral therapy. New York: The Guilford Press.
go back to reference Laak, J. J. F. ter (1995). Psychologische diagnostiek: inhoudelijke en methodologische aspecten. Lisse: Swets & Zeitlinger. Laak, J. J. F. ter (1995). Psychologische diagnostiek: inhoudelijke en methodologische aspecten. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Linehan, M. M. (2016). De DGT vaardigheden; Handleiding voor de vaardigheidstraining dialectische gedragstherapie. Amsterdam: Pearson. Linehan, M. M. (2016). De DGT vaardigheden; Handleiding voor de vaardigheidstraining dialectische gedragstherapie. Amsterdam: Pearson.
go back to reference Luteijn, E., Minderaa, R., & Jackson, S. (2001). Handleiding bij de Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal Gedrag van Kinderen (VISK). Lisse: Swets & Zeitlinger. Luteijn, E., Minderaa, R., & Jackson, S. (2001). Handleiding bij de Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal Gedrag van Kinderen (VISK). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Maas, J. J. van der, & Albrecht, G. (2014). Diagnostiek van het gezinsfunctioneren. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 399–444). Utrecht: De Tijdstroom. Maas, J. J. van der, & Albrecht, G. (2014). Diagnostiek van het gezinsfunctioneren. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 399–444). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Mangnus, P. J. M. (2015). Een nieuwe ROM voor behandeling en onderzoek: De FLEXROM. GZ-psychologie, 8, 14–17. CrossRef Mangnus, P. J. M. (2015). Een nieuwe ROM voor behandeling en onderzoek: De FLEXROM. GZ-psychologie, 8, 14–17. CrossRef
go back to reference Maric, M. (2017). Het overbruggen van de kloof tussen klinisch onderzoek en de praktijk van kinder- en jeugdpsychotherapie? Tijdschrift voor Psychotherapie, 43, 204–215. CrossRef Maric, M. (2017). Het overbruggen van de kloof tussen klinisch onderzoek en de praktijk van kinder- en jeugdpsychotherapie? Tijdschrift voor Psychotherapie, 43, 204–215. CrossRef
go back to reference Miller, A. L., Muehlenkamp, J. J., & Jacobson, C. M. (2008). Fact or fiction: Diagnosing borderline personality disorder in adolescents. Clinical Psychology Review, 28, 969–981. CrossRefPubMed Miller, A. L., Muehlenkamp, J. J., & Jacobson, C. M. (2008). Fact or fiction: Diagnosing borderline personality disorder in adolescents. Clinical Psychology Review, 28, 969–981. CrossRefPubMed
go back to reference Morsbach, S. K., & Prinz, R. J. (2006). Understanding in improving the validity of self-report of parenting. Clinical Child and Family Psychology Review, 9(1), 1–21. CrossRefPubMed Morsbach, S. K., & Prinz, R. J. (2006). Understanding in improving the validity of self-report of parenting. Clinical Child and Family Psychology Review, 9(1), 1–21. CrossRefPubMed
go back to reference Murphy, J. J., & Duncan, B. L. (2009). Doelgerichte hulp aan kinderen en jeugdigen; Praktische handreikingen voor oplossingsgericht werken. Amsterdam: Pearson Assessment and Information BV. Murphy, J. J., & Duncan, B. L. (2009). Doelgerichte hulp aan kinderen en jeugdigen; Praktische handreikingen voor oplossingsgericht werken. Amsterdam: Pearson Assessment and Information BV.
go back to reference Nezu, A. M., Nezu, C. M., & Lombardo, E. (2004). Cognitive-behavioral case formulation and treatment design: A problem solving approach. New York: Springer. Nezu, A. M., Nezu, C. M., & Lombardo, E. (2004). Cognitive-behavioral case formulation and treatment design: A problem solving approach. New York: Springer.
go back to reference Nock, M. K., & Kurtz, S. M. S. (2005). Direct behavioral observation in school setting: Bringing science to practice. Cognitive and Behavior Practice, 12, 359–370. CrossRef Nock, M. K., & Kurtz, S. M. S. (2005). Direct behavioral observation in school setting: Bringing science to practice. Cognitive and Behavior Practice, 12, 359–370. CrossRef
go back to reference Noorloos, J. R. (1994). Gedragstherapeutische interventie bij driftbuien: Een gevalsbeschrijving. Gedragstherapie, 27, 285–300. Noorloos, J. R. (1994). Gedragstherapeutische interventie bij driftbuien: Een gevalsbeschrijving. Gedragstherapie, 27, 285–300.
go back to reference Noorloos, J. R. (2012). Diagnostiek en indicatiestelling bij adolescenten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Kind en adolescent praktijk, 4, 178–187. CrossRef Noorloos, J. R. (2012). Diagnostiek en indicatiestelling bij adolescenten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Kind en adolescent praktijk, 4, 178–187. CrossRef
go back to reference Oosterlaan, J., & Veerman, J. W. (2014). Achtergronden en gebruik van vragenlijsten voor het vaststellen van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 211–278). Utrecht: De Tijdstroom. Oosterlaan, J., & Veerman, J. W. (2014). Achtergronden en gebruik van vragenlijsten voor het vaststellen van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 211–278). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Orlemans, H., Eelen, P., & Hermans, D. (1995). Inleiding tot de Gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Orlemans, H., Eelen, P., & Hermans, D. (1995). Inleiding tot de Gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Os, J. van (2015). De DSM-5 voorbij!. Leusden: Diagnosis. Os, J. van (2015). De DSM-5 voorbij!. Leusden: Diagnosis.
go back to reference Pameijer, N. K., & Beukering, T. van (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering. Leuven: Acco. Pameijer, N. K., & Beukering, T. van (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering. Leuven: Acco.
go back to reference Pameijer, N. K., & Draaisma, N. (2011). Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg. Een kader voor besluitvorming van gedragswetenschappers. Leuven: Acco. Pameijer, N. K., & Draaisma, N. (2011). Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg. Een kader voor besluitvorming van gedragswetenschappers. Leuven: Acco.
go back to reference Patterson, G. R. (1982). A social learning approach: Coercive family process (Bd. 3). Eugene, Oregon: Castalia Publishing Company. Patterson, G. R. (1982). A social learning approach: Coercive family process (Bd. 3). Eugene, Oregon: Castalia Publishing Company.
go back to reference Prins, P. J. M. & Braet, C. (Red.). (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Prins, P. J. M. & Braet, C. (Red.). (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Raedt, R. de (2004). Het belang van gedragstherapeutische analyses. Gedragstherapie, 37, 327–329. Raedt, R. de (2004). Het belang van gedragstherapeutische analyses. Gedragstherapie, 37, 327–329.
go back to reference Raedt, R. de (2016). De toekomst van de gedragstherapie: Over experimentele psychopathologie, affectieve neurowetenschappen en technologie. Gedragstherapie, 3, 257–265. Raedt, R. de (2016). De toekomst van de gedragstherapie: Over experimentele psychopathologie, affectieve neurowetenschappen en technologie. Gedragstherapie, 3, 257–265.
go back to reference Raedt, R. de, & Schacht, S. (2003). Een model voor probleemidentificatie binnen het gedragstherapeutische proces. Gedragstherapie, 36, 197–222. Raedt, R. de, & Schacht, S. (2003). Een model voor probleemidentificatie binnen het gedragstherapeutische proces. Gedragstherapie, 36, 197–222.
go back to reference Raemdonck, K. (2010). Mediatietherapie in de residentiële zorg voor kinderen en jeugdigen-protocollen. Antwerpen: Garant. Raemdonck, K. (2010). Mediatietherapie in de residentiële zorg voor kinderen en jeugdigen-protocollen. Antwerpen: Garant.
go back to reference Raes, F. (2016). De toekomst van de CGT: Een zaak van preciezer afstemmen en beter richten? Gedragstherapie, 3, 332–342. Raes, F. (2016). De toekomst van de CGT: Een zaak van preciezer afstemmen en beter richten? Gedragstherapie, 3, 332–342.
go back to reference Resing, W. C. M. (Red.). (2015). Handboek intelligentietheorie en testgebruik. Amsterdam: Pearson. Resing, W. C. M. (Red.). (2015). Handboek intelligentietheorie en testgebruik. Amsterdam: Pearson.
go back to reference Resing, W. C. M. (2016). Leervermogen. In K. Verschueren & H. Koomen (Red.), Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding: Kind en context (pag. 131–145). Antwerpen: Garant. Resing, W. C. M. (2016). Leervermogen. In K. Verschueren & H. Koomen (Red.), Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding: Kind en context (pag. 131–145). Antwerpen: Garant.
go back to reference Rijnders, P. & Heene, E. (Red.). (2010). Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn. Amsterdam: Boom. Rijnders, P. & Heene, E. (Red.). (2010). Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn. Amsterdam: Boom.
go back to reference Ruijssenaars, A. J. J. M., Hamers, J. H. M., Leseman, P. P. M., & Ruiter, S. A. J. (2014). Leergeschiktheid, leertests en onderwijs. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen (pag. 571–594). Utrecht: De Tijdstroom. Ruijssenaars, A. J. J. M., Hamers, J. H. M., Leseman, P. P. M., & Ruiter, S. A. J. (2014). Leergeschiktheid, leertests en onderwijs. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer & G. Albrecht (Red.), Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen (pag. 571–594). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Saeger, H. de, & Kamphuis, J. H. (2011). Therapeutisch psychologisch onderzoek bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen: Uitdagingen en kansen. GZ-psychologie, 8, 22–28. Saeger, H. de, & Kamphuis, J. H. (2011). Therapeutisch psychologisch onderzoek bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen: Uitdagingen en kansen. GZ-psychologie, 8, 22–28.
go back to reference Schaap, C. (2006). Intervisie. Het waarom en hoe van de holistische theorie. Gedragstherapie, 39, 197–202. Schaap, C. (2006). Intervisie. Het waarom en hoe van de holistische theorie. Gedragstherapie, 39, 197–202.
go back to reference Schacht, R., Raedt, R. de, & Rijnders, P. (2007). Evidenced-based stepped care in de gedragstherapeutische praktijk. Gedragstherapie, 40, 85–110. Schacht, R., Raedt, R. de, & Rijnders, P. (2007). Evidenced-based stepped care in de gedragstherapeutische praktijk. Gedragstherapie, 40, 85–110.
go back to reference Schroevers, M., Nuklicek, I., & Topman, R. (2008). Validatie van de Nederlandstalige versie van de Mindful Attention Awareness Scale (MAAS). Gedragstherapie, 41, 225–240. Schroevers, M., Nuklicek, I., & Topman, R. (2008). Validatie van de Nederlandstalige versie van de Mindful Attention Awareness Scale (MAAS). Gedragstherapie, 41, 225–240.
go back to reference Siebelink, B. M., & Treffers, Ph. D. A. (2001). ADIS-C: Anxiety disorders interview schedule for DSM IV-child version. [Nederlandse bewerking van Silverman et al.] Amsterdam: Swets/Pearson. Siebelink, B. M., & Treffers, Ph. D. A. (2001). ADIS-C: Anxiety disorders interview schedule for DSM IV-child version. [Nederlandse bewerking van Silverman et al.] Amsterdam: Swets/Pearson.
go back to reference Stallard, P. (2005). A clinician’s guide to think good-feel good. Using CBT with children and young people. West Sussex: John Wiley and Sons. [Nederlandse vertaling (2006): Denk goed voel je goed; Cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren. Behandelwijzer. Amsterdam: Nieuwezijds.] Stallard, P. (2005). A clinician’s guide to think good-feel good. Using CBT with children and young people. West Sussex: John Wiley and Sons. [Nederlandse vertaling (2006): Denk goed voel je goed; Cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren. Behandelwijzer. Amsterdam: Nieuwezijds.]
go back to reference Tak, J. A., Bosch, J. D., Begeer, S. & Albrecht, G. (Red.). (2014). Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten. Utrecht: De Tijdstroom. Tak, J. A., Bosch, J. D., Begeer, S. & Albrecht, G. (Red.). (2014). Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Tak, J. A. & Veerman, J. W. (Red.) (2014). De plaats van diagnostiek binnen het hulpverleningsproces. In: J. A. Tak, J. D.Bosch, S. Begeer & G. Albrecht, G. (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 13–49). Utrecht: De Tijdstroom. Tak, J. A. & Veerman, J. W. (Red.) (2014). De plaats van diagnostiek binnen het hulpverleningsproces. In: J. A. Tak, J. D.Bosch, S. Begeer & G. Albrecht, G. (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pag. 13–49). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Tromp, N. (2010). Adolescent personality pathology, a dimensional approach. Proefschrift. Amsterdam: VU Amsterdam. Tromp, N. (2010). Adolescent personality pathology, a dimensional approach. Proefschrift. Amsterdam: VU Amsterdam.
go back to reference Vermeire, S. (2006). Het grote hechtingsinterview. Casuïstiek, XXIV(3–4), 305–320. Vermeire, S. (2006). Het grote hechtingsinterview. Casuïstiek, XXIV(3–4), 305–320.
go back to reference Verschueren, K. & Koomen, H. (Red.). (2016). Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding: Kind en context. Antwerpen: Garant. Verschueren, K. & Koomen, H. (Red.). (2016). Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding: Kind en context. Antwerpen: Garant.
go back to reference Versluis, A., Maric, M., & Peute, L. (2014). (Hoe) heeft de behandeling gewerkt? N = 1 studies in onderzoek en praktijk. De Psycholoog, 49, 11–20. Versluis, A., Maric, M., & Peute, L. (2014). (Hoe) heeft de behandeling gewerkt? N = 1 studies in onderzoek en praktijk. De Psycholoog, 49, 11–20.
go back to reference Vijver, F. van de, Schittekatte, M., & Fontaine, J. (2016). Allochtone leerlingen. In K. Verschueren & H. Koomen (Red.), Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding: Kind en context (pag. 323–337). Antwerpen: Garant. Vijver, F. van de, Schittekatte, M., & Fontaine, J. (2016). Allochtone leerlingen. In K. Verschueren & H. Koomen (Red.), Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding: Kind en context (pag. 323–337). Antwerpen: Garant.
go back to reference Visser, S. (2004). Analyses, geen doel op zich. Gedragstherapie, 37, 331–334. Visser, S. (2004). Analyses, geen doel op zich. Gedragstherapie, 37, 331–334.
go back to reference Vlierberghe, L. van, Hamers, P., & Braet, C. (2008). Handelingsgerichte diagnostiek. In C. Braet & S. Bögels (Red.), Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten (pag. 27–48). Amsterdam: Boom. Vlierberghe, L. van, Hamers, P., & Braet, C. (2008). Handelingsgerichte diagnostiek. In C. Braet & S. Bögels (Red.), Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten (pag. 27–48). Amsterdam: Boom.
go back to reference Weisz, J. R., & Kazdin, A. E. (2010). Evidence-based psychotherapies for children and adolescents (2nd ed.). New York: The Guilford Press. Weisz, J. R., & Kazdin, A. E. (2010). Evidence-based psychotherapies for children and adolescents (2nd ed.). New York: The Guilford Press.
go back to reference Wijnekus, M., & Pluymakers, M. (2016). Begaafde leerlingen. In K. Verschueren & H. Koomen (Red.), Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding: kind en context (pag. 359–380). Antwerpen: Garant. Wijnekus, M., & Pluymakers, M. (2016). Begaafde leerlingen. In K. Verschueren & H. Koomen (Red.), Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding: kind en context (pag. 359–380). Antwerpen: Garant.
Metagegevens
Titel
Gedragsassessment en psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen: een getrapte benadering
Auteurs
Drs. J. R. Noorloos
dr. J. D. Bosch
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1972-5_2