Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Ondersteunen en versterken

Op weg naar herstel, zelfmanagement, eigen kracht en inclusie

Auteurs : Inka Logister-Proost, MSc Marion Ammeraal

Gepubliceerd in: Grondslagen van de ergotherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit hoofdstuk biedt een basis voor ergotherapeuten en studenten Ergotherapie die (kwetsbare) mensen willen ondersteunen en versterken in zelfmanagement, empowerment en herstel ten behoeve van inclusie en participatie. Aansluiten bij de ervaringsdeskundigheid van de mensen zelf en herstelondersteunend werken is hierbij van belang.Vanuit de zorg voor kwetsbare burgers groeit de belangstelling voor herstelondersteuning en voor rehabilitatie als visie en als methodiek. Rehabilitatie helpt mensen bij het herwinnen of vervullen van sociale rollen, zowel in de beperkte kring van lotgenoten, familie en vrienden als in de bredere context van werk, onderzoek en vrijetijdsbesteding. Stigmabestrijding, vermaatschappelijking, maatschappelijke steunsystemen en kwartiermaken zijn manieren om het maatschappelijk klimaat te beïnvloeden.
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text revision). Washington, DC: American Psychiatric Press. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text revision). Washington, DC: American Psychiatric Press.
go back to reference Ammeraal, M., Campen, M. van, & Weeghel, J. van. (2009). De rol van ergotherapeuten in een FACT team: Specialist met generalistische kwaliteiten. Tijdschrift voor Rehabilitatie, 4, 35–46. Ammeraal, M., Campen, M. van, & Weeghel, J. van. (2009). De rol van ergotherapeuten in een FACT team: Specialist met generalistische kwaliteiten. Tijdschrift voor Rehabilitatie, 4, 35–46.
go back to reference Ammeraal, M. A., & Coppers, J. (2012). Understanding living skills: First steps to evidence-based practice. Lessons learned from a practice-based journey in the Netherlands. Occupatinal Therapy International, 19, 45–53. CrossRefPubMed Ammeraal, M. A., & Coppers, J. (2012). Understanding living skills: First steps to evidence-based practice. Lessons learned from a practice-based journey in the Netherlands. Occupatinal Therapy International, 19, 45–53. CrossRefPubMed
go back to reference Ammeraal, M., & Logister-Proost, I. (2009). Implicaties voor ergotherapeuten na kennissynthese rehabilitatie-onderzoek in Nederland bij mensen met ernstige psychische aandoeningen. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 2(3), 30–31. Ammeraal, M., & Logister-Proost, I. (2009). Implicaties voor ergotherapeuten na kennissynthese rehabilitatie-onderzoek in Nederland bij mensen met ernstige psychische aandoeningen. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 2(3), 30–31.
go back to reference Bakker, L. (2016). Seeking sanctuary in the Netherlands: opportunities and obstacles to refugeeintegration. Proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit. Bakker, L. (2016). Seeking sanctuary in the Netherlands: opportunities and obstacles to refugeeintegration. Proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit.
go back to reference Bijl, R., Boelhouwer, J., Pommer, E., & Andriessen, I. (2015). De sociale staat van Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Bijl, R., Boelhouwer, J., Pommer, E., & Andriessen, I. (2015). De sociale staat van Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Boertien, D., & Bakel, M. van. (2012). Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Utrecht: Trimbos-instituut/Kenniscentrum Phrenos Boertien, D., & Bakel, M. van. (2012). Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Utrecht: Trimbos-instituut/Kenniscentrum Phrenos
go back to reference Boumans, J. (2012). Naar het hart van empowerment. Een onderzoek naar de grondslagen van empowerment van kwetsbare groepen. Den Haag: Movisie. www.​movisie.​nl. Boumans, J. (2012). Naar het hart van empowerment. Een onderzoek naar de grondslagen van empowerment van kwetsbare groepen. Den Haag: Movisie. www.​movisie.​nl.
go back to reference Brouwers, E. P. M. (2009). Project: Herstellen doe je zelf. Een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek naar de effecten van een cliëntgestuurde cursus op het herstel van de deelnemers. Den Haag: ZonMw. Brouwers, E. P. M. (2009). Project: Herstellen doe je zelf. Een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek naar de effecten van een cliëntgestuurde cursus op het herstel van de deelnemers. Den Haag: ZonMw.
go back to reference Brown, C. (2009). Functional assessment and intervention in occupational therapy. Psychiatric Rehabilitation Journal, 32(3), 162–170. CrossRefPubMed Brown, C. (2009). Functional assessment and intervention in occupational therapy. Psychiatric Rehabilitation Journal, 32(3), 162–170. CrossRefPubMed
go back to reference Bruggen, H. van, Kantartzis, S., & Rowan, S. (Eds.). (2010). Competenties for poverty reduction. European year for combating poverty and social exclusion. ENOTHE. Bruggen, H. van, Kantartzis, S., & Rowan, S. (Eds.). (2010). Competenties for poverty reduction. European year for combating poverty and social exclusion. ENOTHE.
go back to reference CBO. (2014). ZorgmoduleZelfmanagement 1.0.Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten. Utrecht: CBO CBO. (2014). ZorgmoduleZelfmanagement 1.0.Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten. Utrecht: CBO
go back to reference Couwenbergh, C., & Weeghel, J. van, in projectgroep plan van aanpak. (2014). Over de brug: Plan aan aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen. Utrecht: kenniscentrum Phrenos. Couwenbergh, C., & Weeghel, J. van, in projectgroep plan van aanpak. (2014). Over de brug: Plan aan aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen. Utrecht: kenniscentrum Phrenos.
go back to reference Cramm, H. A., Krupa, T. M., Missiuna, C. A., et al. (2013). Executive functioning: A scoping review of the occupational therapy literature. Canadian Journal of Occupational Therapy, 80(3), 131–140. CrossRef Cramm, H. A., Krupa, T. M., Missiuna, C. A., et al. (2013). Executive functioning: A scoping review of the occupational therapy literature. Canadian Journal of Occupational Therapy, 80(3), 131–140. CrossRef
go back to reference Cramm, H., Krupa, T., Missiuna, C., et al. (2015). The expanding relevance of executive functioning in occupational therapy: Is it on your radar? Australian Occupational Therapy Journal, 63(3), 214–217. CrossRefPubMed Cramm, H., Krupa, T., Missiuna, C., et al. (2015). The expanding relevance of executive functioning in occupational therapy: Is it on your radar? Australian Occupational Therapy Journal, 63(3), 214–217. CrossRefPubMed
go back to reference Creek, J., & Lougher, L. (Red.). (2008). Occupational therapy and mental health (4th ed.). New York: Churchill Livingstone. Creek, J., & Lougher, L. (Red.). (2008). Occupational therapy and mental health (4th ed.). New York: Churchill Livingstone.
go back to reference Dam, C. van, Vlaar, P., & Berg, A. van de. (Red.). (2011). Handreiking professioneel ondersteunen kwaliteitskenmerken van dienstverlening in de Wmo. Versie 2.0. Den Haag: Movisie. Dam, C. van, Vlaar, P., & Berg, A. van de. (Red.). (2011). Handreiking professioneel ondersteunen kwaliteitskenmerken van dienstverlening in de Wmo. Versie 2.0. Den Haag: Movisie.
go back to reference Daniëls, R., Metzelthin, S., Rossum, E. van, et al. (2010). Interventies ter voorkoming van beperkingen bij thuiswonende kwetsbare ouderen: Een overzicht. WetenschappelijkTijdschrift voor Ergotherapie, 3(4), 2–7. Daniëls, R., Metzelthin, S., Rossum, E. van, et al. (2010). Interventies ter voorkoming van beperkingen bij thuiswonende kwetsbare ouderen: Een overzicht. WetenschappelijkTijdschrift voor Ergotherapie, 3(4), 2–7.
go back to reference Davis, M., & Rinaldi, M. (2004). Using an evidence-based approach to enable people with health problems to gain and retain employment, education and voluntary work. British Journal of Occupational Therapy, 67(7), 319–322. CrossRef Davis, M., & Rinaldi, M. (2004). Using an evidence-based approach to enable people with health problems to gain and retain employment, education and voluntary work. British Journal of Occupational Therapy, 67(7), 319–322. CrossRef
go back to reference Dekker, F., Stavenuiter, M., & Tierolf, B. (2012). Kwetsbare ouderen in tel. De balans tussen lokale zorgvraag en lokale ondersteuning. Utrecht: Verwey-Jonker Insituut. Wmo Kenniscahier 14. Dekker, F., Stavenuiter, M., & Tierolf, B. (2012). Kwetsbare ouderen in tel. De balans tussen lokale zorgvraag en lokale ondersteuning. Utrecht: Verwey-Jonker Insituut. Wmo Kenniscahier 14.
go back to reference Delespaul, P., Milo, M., Schalken, F., Boevink, W., Os, J. van. (2016). Goede GGZ. Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Leusden: Diagnosis uitgevers. Delespaul, P., Milo, M., Schalken, F., Boevink, W., Os, J. van. (2016). Goede GGZ. Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Leusden: Diagnosis uitgevers.
go back to reference Dröes, J. (2009). Nieuwe namen voor een oude dame: Over herstel, rehabilitatie, behandeling en schizofrenie. Rob Giel lezing Schizofreniecongres 19 november 2009. Groningen: Provinciale Programmagroep Psychotische stoornissen. Dröes, J. (2009). Nieuwe namen voor een oude dame: Over herstel, rehabilitatie, behandeling en schizofrenie. Rob Giel lezing Schizofreniecongres 19 november 2009. Groningen: Provinciale Programmagroep Psychotische stoornissen.
go back to reference Duijvestijn, P. (2012). Methodebeschrijving Begeleid Werken – een individuele, vraaggerichte benadering. Databank Effectievesocialeinterventies. Utrecht: Movisie Duijvestijn, P. (2012). Methodebeschrijving Begeleid Werken – een individuele, vraaggerichte benadering. Databank Effectievesocialeinterventies. Utrecht: Movisie
go back to reference Egan, M., & Townsend, E. (2005). Countering disability-related marginalization using three Canadian models. In F. Kronenberg, S. S. Algado, & N. Pollard (Eds.), Occupational therapy without borders. Edinburgh: Churchill Livingstone. Egan, M., & Townsend, E. (2005). Countering disability-related marginalization using three Canadian models. In F. Kronenberg, S. S. Algado, & N. Pollard (Eds.), Occupational therapy without borders. Edinburgh: Churchill Livingstone.
go back to reference Eklund, M., Erlandsson, L. K., Persson, D., et al. (2009). Rasch analysis of an instrument for measuring occupational value: Implications for theory and practice. Scandanavian Journal of Occupational Therapy, 16(2), 118–128. CrossRefPubMed Eklund, M., Erlandsson, L. K., Persson, D., et al. (2009). Rasch analysis of an instrument for measuring occupational value: Implications for theory and practice. Scandanavian Journal of Occupational Therapy, 16(2), 118–128. CrossRefPubMed
go back to reference Embregts, P. (2009). Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Intreerede lectoraat ‘Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ Nijmegen: HAN. Embregts, P. (2009). Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Intreerede lectoraat ‘Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ Nijmegen: HAN.
go back to reference Erp, N. van. (2008). Literatuurstudie naar effectonderzoek Liberman modules. Utrecht: Trimbos-instituut. Erp, N. van. (2008). Literatuurstudie naar effectonderzoek Liberman modules. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Evans-Lacko, S., et al. (2014). The state of the art in European research on reducing social exclusion and stigma related to mental health: A systemtic mapping of the literature. European Psychiatry. CrossRefPubMed Evans-Lacko, S., et al. (2014). The state of the art in European research on reducing social exclusion and stigma related to mental health: A systemtic mapping of the literature. European Psychiatry. CrossRefPubMed
go back to reference EVN. (2011). Goede zorg: Voor mensen met epilepsie vanuit patiëntenperspectief. Ede: Epilepsie Vereniging Nederland. EVN. (2011). Goede zorg: Voor mensen met epilepsie vanuit patiëntenperspectief. Ede: Epilepsie Vereniging Nederland.
go back to reference Futuresearch Herstelondersteuning. Realiteit in 2010. (2010). Utrecht: Trimbos-instituut. Futuresearch Herstelondersteuning. Realiteit in 2010. (2010). Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Gerhards, S. (2011). Evaluation of self-help computerized cognitive behavioural therapy for depression: Integrating clinical, economic and patient perspectives. Maastricht: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. Gerhards, S. (2011). Evaluation of self-help computerized cognitive behavioural therapy for depression: Integrating clinical, economic and patient perspectives. Maastricht: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences.
go back to reference Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland/Boom Lemma. Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland/Boom Lemma.
go back to reference Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2011). Beroepsprofiel ergotherapeut: Maatschappelijk relevant! Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 4(2), 34–43. Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2011). Beroepsprofiel ergotherapeut: Maatschappelijk relevant! Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 4(2), 34–43.
go back to reference Heijmans, M., Lemmens, L., Otten, W., et al. (2015). Zelfmanagement door mensen met chronische ziekten Kennissynthese van onderzoek en implementatie in Nederland. Utrecht: NIVEL. Heijmans, M., Lemmens, L., Otten, W., et al. (2015). Zelfmanagement door mensen met chronische ziekten Kennissynthese van onderzoek en implementatie in Nederland. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Hoof, F. van., & Knispel, A. (2011). Financiering van rehabilitatie: Kader, knelpunten en oplossingsrichtingen. In S. van Rooijen & J. van Weeghel (Red.), Psychiatrische rehabilitatie jaarboek 2010–2011: Tweejaarlijks state-of-the-art overzicht van wetenschap en praktijk. Amsterdam: SWP. Hoof, F. van., & Knispel, A. (2011). Financiering van rehabilitatie: Kader, knelpunten en oplossingsrichtingen. In S. van Rooijen & J. van Weeghel (Red.), Psychiatrische rehabilitatie jaarboek 2010–2011: Tweejaarlijks state-of-the-art overzicht van wetenschap en praktijk. Amsterdam: SWP.
go back to reference Hoof, van, F., & Vught, M. van. (2011). Samenhang en coördinatie in de ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Utrecht: Trimbos-instituut. Hoof, van, F., & Vught, M. van. (2011). Samenhang en coördinatie in de ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Hollander, D. den, & Wilken, J. P. (2011). Zo worden cliënten burgers. Praktijkboek systematisch rehabilitatiegericht handelen. Amsterdam: SWP. Hollander, D. den, & Wilken, J. P. (2011). Zo worden cliënten burgers. Praktijkboek systematisch rehabilitatiegericht handelen. Amsterdam: SWP.
go back to reference Huber, M. A. S., Knottnerus, J. A., Green, L., et al. (2011). How should we define health? BMJ, 343(4163), 235–237. CrossRef Huber, M. A. S., Knottnerus, J. A., Green, L., et al. (2011). How should we define health? BMJ, 343(4163), 235–237. CrossRef
go back to reference Jansen, D. L., & Cardol, M. (2010). Factsheet: Ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking is mensenwerk. Utrecht: NIVEL. Jansen, D. L., & Cardol, M. (2010). Factsheet: Ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking is mensenwerk. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Jansen, M., Hajema, K. J., Schefman, S., et al. (2015). Eenzaam aan de onderkant: een studie naar ziekte, armoede en eenzaamheid. TSG, 93(7), 268–272. CrossRef Jansen, M., Hajema, K. J., Schefman, S., et al. (2015). Eenzaam aan de onderkant: een studie naar ziekte, armoede en eenzaamheid. TSG, 93(7), 268–272. CrossRef
go back to reference Jokić, C. S., Polatajko, H., Whitebread, D. (2013). Self-regulation as a mediator in motor learning: The effect of the cognitive orientation to occupationalperformance approach on children with DCD. Adapted Physical Activity Quarterly, 30(2), 103–26. CrossRefPubMed Jokić, C. S., Polatajko, H., Whitebread, D. (2013). Self-regulation as a mediator in motor learning: The effect of the cognitive orientation to occupationalperformance approach on children with DCD. Adapted Physical Activity Quarterly, 30(2), 103–26. CrossRefPubMed
go back to reference Kal, D., Post, R., Scholtens, G. (2012). Meedoen gaat niet vanzelf. Kwartiermaken in theorie en praktijk. Amsterdam: Tobi Vroegh. Kal, D., Post, R., Scholtens, G. (2012). Meedoen gaat niet vanzelf. Kwartiermaken in theorie en praktijk. Amsterdam: Tobi Vroegh.
go back to reference Kaljouw, M., & Vliet, K. Van. (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: De contouren. Zorginstituut Nederland. Kaljouw, M., & Vliet, K. Van. (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: De contouren. Zorginstituut Nederland.
go back to reference Kinébanian, A., & Stomph, M. (2010). Diversiteit doet er toe: Een internationale leidraad over diversiteit en cultuur in de ergotherapie voor de praktijk, de opleidingen en het wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 3(2), 22–29. Kinébanian, A., & Stomph, M. (2010). Diversiteit doet er toe: Een internationale leidraad over diversiteit en cultuur in de ergotherapie voor de praktijk, de opleidingen en het wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 3(2), 22–29.
go back to reference Korevaar, L. (2015). Handboek begeleid leren. Het ondersteunen van jongeren met psychische beperkingen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding. Groningen: Stichting rehabilitatie ‘92/Hanzehogeschool Groningen. Korevaar, L. (2015). Handboek begeleid leren. Het ondersteunen van jongeren met psychische beperkingen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding. Groningen: Stichting rehabilitatie ‘92/Hanzehogeschool Groningen.
go back to reference Korevaar, L., Dröes, J., & Wel, T van. (2014). De Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB). Databank Effectieve sociale interventies Utrecht: Movisie. Korevaar, L., Dröes, J., & Wel, T van. (2014). De Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB). Databank Effectieve sociale interventies Utrecht: Movisie.
go back to reference Krupa, T., Fossey, E., Anthony, W. A., et al. (2009). Doing daily life: How occupational therapy can inform psychiatric rehabilitation practice. Psychiatric Rehabilitation Journal, 32(3), 155–61. CrossRefPubMed Krupa, T., Fossey, E., Anthony, W. A., et al. (2009). Doing daily life: How occupational therapy can inform psychiatric rehabilitation practice. Psychiatric Rehabilitation Journal, 32(3), 155–61. CrossRefPubMed
go back to reference Lorig, K. R., & Holman, H. (2003). Self-management education: History, definition, outcomes, and mechanisms. Annals of Behavioral Medicine, 26(1), 1–7. CrossRefPubMed Lorig, K. R., & Holman, H. (2003). Self-management education: History, definition, outcomes, and mechanisms. Annals of Behavioral Medicine, 26(1), 1–7. CrossRefPubMed
go back to reference Lieferink, A. (2010). Overlast en criminaliteit door jongeren met een licht verstandelijke beperking. Proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht/Jeugd & Veiligheid. Lieferink, A. (2010). Overlast en criminaliteit door jongeren met een licht verstandelijke beperking. Proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht/Jeugd & Veiligheid.
go back to reference Maas, I. A. M., & Jansen, J. (2000). Psychische (on)gezondheid: Determinanten en de effecten van preventieve interventies. RIVM-rapport 270555001. Bilthoven: RIVM. Maas, I. A. M., & Jansen, J. (2000). Psychische (on)gezondheid: Determinanten en de effecten van preventieve interventies. RIVM-rapport 270555001. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Meeuwissen, J. A. C., Meijel, B. van., Gool, R. van., et al. (2016). Multidisciplinaire richtlijn Leefstijl bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Utrecht: V&VN Meeuwissen, J. A. C., Meijel, B. van., Gool, R. van., et al. (2016). Multidisciplinaire richtlijn Leefstijl bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Utrecht: V&VN
go back to reference Meulenkamp, T., Hoek, L. van der, Cardol, M. (2013). Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking, ouderen en de algemene bevolking: rapportage participatiemonitor 2013. Utrecht, NIVEL. Meulenkamp, T., Hoek, L. van der, Cardol, M. (2013). Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking, ouderen en de algemene bevolking: rapportage participatiemonitor 2013. Utrecht, NIVEL.
go back to reference Michon, H., & Weeghel, J. van. (2008). Rehabilitatie-onderzoek in Nederland: Overzicht van onderzoek en synthese van bevindingen in de periode 2000–2007. Utrecht: Trimbos-instituut. Michon, H., & Weeghel, J. van. (2008). Rehabilitatie-onderzoek in Nederland: Overzicht van onderzoek en synthese van bevindingen in de periode 2000–2007. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Ministerie VWS. (2015). Agenda GGZ, Achtergrondnotitie. Den Haag: Ministerie VWS. Ministerie VWS. (2015). Agenda GGZ, Achtergrondnotitie. Den Haag: Ministerie VWS.
go back to reference NICIS. (2011). Risicofactoren kwetsbare burgers; Literatuurstudie in de vorm van een quickscan door Nicis Institute in opdracht van de afdeling Onderzoek & Informatie van de gemeente Breda. NICIS. (2011). Risicofactoren kwetsbare burgers; Literatuurstudie in de vorm van een quickscan door Nicis Institute in opdracht van de afdeling Onderzoek & Informatie van de gemeente Breda.
go back to reference NPCF. (2009). Visiedocument Zelfmanagement 2.0. Over zelfmanagement van de patiënt en wat eHealth daaraan kan bijdragen. Utrecht: NPCF. NPCF. (2009). Visiedocument Zelfmanagement 2.0. Over zelfmanagement van de patiënt en wat eHealth daaraan kan bijdragen. Utrecht: NPCF.
go back to reference Nuy, M. (2003). Gebonden aan kwetsbaarheid. Een reflectie op herstelprocessen. Passage, 12(2), 106–116. Nuy, M. (2003). Gebonden aan kwetsbaarheid. Een reflectie op herstelprocessen. Passage, 12(2), 106–116.
go back to reference Ploeg, G. van der, & Griffioen, J. (2015). Herstelondersteuning. Van kans naar realiteit! Kansen voor psychisch kwetsbare mensen. Utrecht: Werkplaats Herstelondersteuning. Ploeg, G. van der, & Griffioen, J. (2015). Herstelondersteuning. Van kans naar realiteit! Kansen voor psychisch kwetsbare mensen. Utrecht: Werkplaats Herstelondersteuning.
go back to reference Plooy, A., & Droës, J. (2011). Rehabilitatie in herstelondersteunende zorg. In S. van Rooijen & J. van Weeghel (Red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2010–2011. Amsterdam: SWP. Plooy, A., & Droës, J. (2011). Rehabilitatie in herstelondersteunende zorg. In S. van Rooijen & J. van Weeghel (Red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2010–2011. Amsterdam: SWP.
go back to reference Ras, M., Woittiez, I., Kempen, H. van, et al. (2010). Steeds meer verstandelijk gehandicapten? Ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor verstandelijk gehandicapten. 1998–2008. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Ras, M., Woittiez, I., Kempen, H. van, et al. (2010). Steeds meer verstandelijk gehandicapten? Ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor verstandelijk gehandicapten. 1998–2008. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Regenmortel, T. van. (2009). Empowerment als uitdagend kader voor sociale inclusie. Journal of social intervention, 18 (4), 22–42. Regenmortel, T. van. (2009). Empowerment als uitdagend kader voor sociale inclusie. Journal of social intervention, 18 (4), 22–42.
go back to reference RIVM. (2014). Een gezonder Nederland; kernboodschappen van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven: RIVM. RIVM. (2014). Een gezonder Nederland; kernboodschappen van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Rooijen, S. van, & Weeghel, J. van. (2011). Proloog. In S. van Rooijen & J. van Weeghel, Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2010–2011. Amsterdam: SWP. Rooijen, S. van, & Weeghel, J. van. (2011). Proloog. In S. van Rooijen & J. van Weeghel, Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2010–2011. Amsterdam: SWP.
go back to reference RVZ. (2010a). Gezondheid 2.0: U bent aan zet. Advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. RVZ. (2010a). Gezondheid 2.0: U bent aan zet. Advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
go back to reference RVZ. (2010b). Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening. Discussienota. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. RVZ. (2010b). Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening. Discussienota. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
go back to reference Satink, T. (2016). What about self-management post-stroke?– Challenges for stroke survivors, partners and professionals. Proefschrift. Nijmegen: HAN university for applied sciences. Satink, T. (2016). What about self-management post-stroke?– Challenges for stroke survivors, partners and professionals. Proefschrift. Nijmegen: HAN university for applied sciences.
go back to reference Schaafsma, F. G., Michon, H., Suijkerbuijk, Y., Verbeek, J. H., & Anema, J. R. (2015). Kennis synthese arbeid en mensen met ernstige psychische aandoeningen. Eindrapportage. Amsterdam: Instituut Gak. Schaafsma, F. G., Michon, H., Suijkerbuijk, Y., Verbeek, J. H., & Anema, J. R. (2015). Kennis synthese arbeid en mensen met ernstige psychische aandoeningen. Eindrapportage. Amsterdam: Instituut Gak.
go back to reference Stalman, P., Beltman, H. (2014). Kwaliteitseisen bij Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers. Handvatten bij de VNG-basisset kwaliteitseisen voor Wmo-raden en belangenbehartigers. Ieder(in). Stalman, P., Beltman, H. (2014). Kwaliteitseisen bij Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers. Handvatten bij de VNG-basisset kwaliteitseisen voor Wmo-raden en belangenbehartigers. Ieder(in).
go back to reference Stel, J van der. (2013). Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel. Verbetering en herstel van cognitie, emotie, motivatie en regulatie van gedrag. Amsterdam: SWP. Stel, J van der. (2013). Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel. Verbetering en herstel van cognitie, emotie, motivatie en regulatie van gedrag. Amsterdam: SWP.
go back to reference Stil, B., Bellengé, N., & Snoeren, R. (2016). De werkzame principes van Blended Care in het sociaal domein. Vita Valley Zorginnovatie netwerk. Stil, B., Bellengé, N., & Snoeren, R. (2016). De werkzame principes van Blended Care in het sociaal domein. Vita Valley Zorginnovatie netwerk.
go back to reference Taam, S. (2010). Maatschappelijke participatie: de basis voor plezier, harmonie, kwaliteit en succes. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 4(4), 26–29. Taam, S. (2010). Maatschappelijke participatie: de basis voor plezier, harmonie, kwaliteit en succes. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 4(4), 26–29.
go back to reference Townsend, E. A., & Polatajko, H. J. (Eds.). (2014). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (2nd ed.). Ottawa: CAOT Publications ACE. Townsend, E. A., & Polatajko, H. J. (Eds.). (2014). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (2nd ed.). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Timmermans, H., & Havers, J. (2013). Het generiek model zelfmanagement. In R. van den Brink, H. Timmermans, J. Havers, van Veenendaal (Red.), Ruimte voor regie. Pioniers over zelfmanagement in de zorg (pag. 33–60). Deventer/Utrecht: Kluwer/CBO. Timmermans, H., & Havers, J. (2013). Het generiek model zelfmanagement. In R. van den Brink, H. Timmermans, J. Havers, van Veenendaal (Red.), Ruimte voor regie. Pioniers over zelfmanagement in de zorg (pag. 33–60). Deventer/Utrecht: Kluwer/CBO.
go back to reference Trimbos instituut. (2015). Landelijke monitor ambulantisering en hervorming langdurige GGZ. Utrecht: Trimbos instituut. Trimbos instituut. (2015). Landelijke monitor ambulantisering en hervorming langdurige GGZ. Utrecht: Trimbos instituut.
go back to reference Veer, J. van der, Waverijn, G., Spreeuwenberg, P., et al. (2013). Werk en inkomen: Kerngegevens en trends. Rapportage. Utrecht: NIVEL. Veer, J. van der, Waverijn, G., Spreeuwenberg, P., et al. (2013). Werk en inkomen: Kerngegevens en trends. Rapportage. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Ventevogel, P., Schinina, G., Strang, A., et al. (2015). Mental health and psychosocial support for refugees, asylum-seekers and migrants on the move in europe. A multi-agency guidance note. UNHCR, IOM, IFRc, mhpss. Ventevogel, P., Schinina, G., Strang, A., et al. (2015). Mental health and psychosocial support for refugees, asylum-seekers and migrants on the move in europe. A multi-agency guidance note. UNHCR, IOM, IFRc, mhpss.
go back to reference Verhoef, J., & Zalmstra A. (2013). Beroepscompetenties ergotherapie. Een toekomstgerichte beschrijving van het gewenste eindniveau van de opleiding tot ergotherapeut. Den Haag: Boom|Lemma. Verhoef, J., & Zalmstra A. (2013). Beroepscompetenties ergotherapie. Een toekomstgerichte beschrijving van het gewenste eindniveau van de opleiding tot ergotherapeut. Den Haag: Boom|Lemma.
go back to reference Verlinden, S., Maes, B., & Goethals, J. (2009). Personen met een verstandelijke handicap onderhevig aan een interneringsmaatregel. Rapport 04. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Verlinden, S., Maes, B., & Goethals, J. (2009). Personen met een verstandelijke handicap onderhevig aan een interneringsmaatregel. Rapport 04. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
go back to reference Verschelling, M., & Lindt, S. van der. (2010). Handreiking maatschappelijke steunsystemen: Samenwerken aan participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Utrecht: Movisie/Trimbos-instituut. Verschelling, M., & Lindt, S. van der. (2010). Handreiking maatschappelijke steunsystemen: Samenwerken aan participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Utrecht: Movisie/Trimbos-instituut.
go back to reference Vons, W. (2016). Manifest betere geestelijke gezondheidszorg. Amersfoort: GGZ Nederland. Vons, W. (2016). Manifest betere geestelijke gezondheidszorg. Amersfoort: GGZ Nederland.
go back to reference Vries, G. de. (2016). Building blocks for return to work after sick leave due to depression. Academisch proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Vries, G. de. (2016). Building blocks for return to work after sick leave due to depression. Academisch proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Walburg, J. (2011). Zelfmanagement: Bezuiniging of investering. Utrecht: Congres Zelfmanagement, Trimbos-instituut. Walburg, J. (2011). Zelfmanagement: Bezuiniging of investering. Utrecht: Congres Zelfmanagement, Trimbos-instituut.
go back to reference Weeghel, J. van. (2010). Verlangen naar volwaardig burgerschap; maar wat doen we in de tussentijd? Oratie. Tilburg: Universiteit van Tilburg. Weeghel, J. van. (2010). Verlangen naar volwaardig burgerschap; maar wat doen we in de tussentijd? Oratie. Tilburg: Universiteit van Tilburg.
go back to reference Weeghel, J. van, Pijnenborg M., Veer, J. van ‘t, et al. (Red.). (2016). Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen. Principes, perspectieven en praktijken. Bussum: Coutinho. Weeghel, J. van, Pijnenborg M., Veer, J. van ‘t, et al. (Red.). (2016). Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen. Principes, perspectieven en praktijken. Bussum: Coutinho.
go back to reference WHO. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Geneva: World Health Organization. WHO. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Geneva: World Health Organization.
go back to reference Wohlschlegel, K., Albrecht, U., Grievel, S., et al. (2010). Empowerment: Toepassing en ervaringen bij arbeidsproblemen in de psychiatrie. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 3, 11–20. Wohlschlegel, K., Albrecht, U., Grievel, S., et al. (2010). Empowerment: Toepassing en ervaringen bij arbeidsproblemen in de psychiatrie. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 3, 11–20.
Metagegevens
Titel
Ondersteunen en versterken
Auteurs
Inka Logister-Proost
MSc Marion Ammeraal
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1704-2_4