Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Ergotherapie in sociaal-maatschappelijk perspectief

Auteurs : PhD Margo van Hartingsveldt, MSc Marion Ammeraal

Gepubliceerd in: Grondslagen van de ergotherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit hoofdstuk beschrijft de plaats van ergotherapie in de huidige sociaal-maatschappelijke omgeving. Dagelijks handelen is het kerndomein van ergotherapie en beïnvloedt de gezondheid en het welzijn. Het regenboogmodel laat zien dat naast individuele factoren (persoonlijke leefstijlfactoren en sociale netwerken) ook de samenleving (toegankelijkheid van voorzieningen, sociaal-economische en culturele factoren) van invloed is op gezondheid van de burgers. Naast individuele factoren spelen sociaal-maatschappelijke determinanten op het niveau van de samenleving een grote rol bij gezondheid en welzijn van de bevolking in een land. Daarbij gaat het van rechten van mensen (met een beperking) tot politiek bewustzijn van ergotherapeuten.Het dagelijks handelen heeft zowel een individueel als een sociaal-maatschappelijk perspectief. In de praktijkcontexten van de ergotherapie spelen beide perspectieven een rol. Ergotherapeuten werken steeds meer vanuit het sociaal-maatschappelijk perspectief in en met een organisatie en in en met de burgers in de wijk.De grote lijnen van de maatschappelijke trends zijn op dit moment helder. Veranderingen blijven in snel tempo doorgaan, niet alles is te voorzien. Bij de doorlopende transities in gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en arbeid komt een steeds grotere nadruk te liggen op wat mensen zelf met en in hun omgeving kunnen doen. Dit vraagt om ergotherapeuten die opkomen voor kwetsbare mensen die in de knoop raken, van wie de gezondheid hen in de steek laat of die niet voldoende zelf- of samenredzaam zijn. Daarbij is er de noodzaak van samenwerken, zowel vanuit het unieke domein van de ergotherapie als vanuit de professie zelf.
Literatuur
go back to reference Agree, E. M., Freedman, V. A., Cornman, J. C., Wolf, D. A., & Marcotte, J. E. (2005). Reconsidering substitution in long-term care: when does assistive technology take the place of personal care? The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences, 60(5), S272–280. CrossRef Agree, E. M., Freedman, V. A., Cornman, J. C., Wolf, D. A., & Marcotte, J. E. (2005). Reconsidering substitution in long-term care: when does assistive technology take the place of personal care? The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences, 60(5), S272–280. CrossRef
go back to reference Alleman, J. (2012). Ongelijk Gezond – Aanbevelingen voor het lokaal niveau. Brussel: Koning Boudewijnstichting. Alleman, J. (2012). Ongelijk Gezond – Aanbevelingen voor het lokaal niveau. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
go back to reference Bass, J. D., Baum, C., Christiansen, C. A., & Haugen, K. (2015). Environment factors Social determinants of health, social capital, and social support. In C. Christiansen, C. Baum & J. Bass (Eds.), Occupational Therapy: Performance, Participation and Well-being. (4th ed., pag. 359–386). Thorofare, NJ: Slack. Bass, J. D., Baum, C., Christiansen, C. A., & Haugen, K. (2015). Environment factors Social determinants of health, social capital, and social support. In C. Christiansen, C. Baum & J. Bass (Eds.), Occupational Therapy: Performance, Participation and Well-being. (4th ed., pag. 359–386). Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Blas, E., & Kurup, A. S. (2010). Equity, social determinants and public health programmes: World Health Organization. Blas, E., & Kurup, A. S. (2010). Equity, social determinants and public health programmes: World Health Organization.
go back to reference Bodenheimer, T., Wagner, E. H., & Grumbach, K. (2002). Improving primary care for patients with chronic illness: the chronic care model, Part 2. Journal of the American Medical Association, 288(15), 1909–1914. CrossRefPubMed Bodenheimer, T., Wagner, E. H., & Grumbach, K. (2002). Improving primary care for patients with chronic illness: the chronic care model, Part 2. Journal of the American Medical Association, 288(15), 1909–1914. CrossRefPubMed
go back to reference Boer-Vreeke, K., Ven-Stevens, L. van de, Vroomen, M., & Eissens, M. (2014). Profiel specialisatie hand-ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland. Boer-Vreeke, K., Ven-Stevens, L. van de, Vroomen, M., & Eissens, M. (2014). Profiel specialisatie hand-ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland.
go back to reference Bohlmeijer, E., Bolier, L., Steeneveld, M., Westerhof, G., & Walburg, J. A. (2013). Welbevinden: van bijzaak naar hoofdzaak. In E. Bohlmeijer, L. Bolier, G. Westerhof & J. A. Walburg (Eds.), Handboek Positieve Psychologie – Theorie, onderzoek, toepassingen (pag. 17–38). Amsterdam: Uitgeverij Boom. Bohlmeijer, E., Bolier, L., Steeneveld, M., Westerhof, G., & Walburg, J. A. (2013). Welbevinden: van bijzaak naar hoofdzaak. In E. Bohlmeijer, L. Bolier, G. Westerhof & J. A. Walburg (Eds.), Handboek Positieve Psychologie – Theorie, onderzoek, toepassingen (pag. 17–38). Amsterdam: Uitgeverij Boom.
go back to reference Cardol, M., Dekker, S., & Hilberdink, S. (2015). Eigen regie in beeld gebracht – Nieuwe beroepscompetentie ‘ondersteunen en versterken’ in beeld. Ergotherapie Magazine, 43(34–39). Cardol, M., Dekker, S., & Hilberdink, S. (2015). Eigen regie in beeld gebracht – Nieuwe beroepscompetentie ‘ondersteunen en versterken’ in beeld. Ergotherapie Magazine, 43(34–39).
go back to reference Case-Smith, J., Holland, T., Lane, A., & White, S. (2012). Effect of a coteaching handwriting program for first graders: one-group pretest-posttest design. American Journal of Occupational Therapy, 66(4), 396–405. CrossRefPubMed Case-Smith, J., Holland, T., Lane, A., & White, S. (2012). Effect of a coteaching handwriting program for first graders: one-group pretest-posttest design. American Journal of Occupational Therapy, 66(4), 396–405. CrossRefPubMed
go back to reference Chapparo, C., & Ranka, J. (2005). Theoretical constructs. In G. Whiteford & V. Wright-St Claire (Eds.), Occupation & Practice in context (pag. 51–71). Sydney: Churchill Livingstone. Chapparo, C., & Ranka, J. (2005). Theoretical constructs. In G. Whiteford & V. Wright-St Claire (Eds.), Occupation & Practice in context (pag. 51–71). Sydney: Churchill Livingstone.
go back to reference Chorus, A., Perenboom, R., Hofstetter, H., & Stadlander, M. (2013). Indicatie van de zorgvraag in 2030: prognoses van functioneren en chronische aandoeningen. Leiden: TNO. Chorus, A., Perenboom, R., Hofstetter, H., & Stadlander, M. (2013). Indicatie van de zorgvraag in 2030: prognoses van functioneren en chronische aandoeningen. Leiden: TNO.
go back to reference Christiansen, C., Baum, C., & Bass, J. (2015). Health, occupational performance and occupational therapy. In C. Christiansen, C. Baum & J. Bass (Eds.), Occupational therapy: performance, participation and well-being. (2nd ed.). Thorofare, NJ: Slack. Christiansen, C., Baum, C., & Bass, J. (2015). Health, occupational performance and occupational therapy. In C. Christiansen, C. Baum & J. Bass (Eds.), Occupational therapy: performance, participation and well-being. (2nd ed.). Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Csíkszentmihályi, M. (1999). Flow: psychologie van de optimale ervaring. Amsterdam: Boom. Csíkszentmihályi, M. (1999). Flow: psychologie van de optimale ervaring. Amsterdam: Boom.
go back to reference Dahlgren, G., & Whitehead, M. (2006). Levelling up (part 2). Copenhagen: WHO. Dahlgren, G., & Whitehead, M. (2006). Levelling up (part 2). Copenhagen: WHO.
go back to reference Dijk, M. van. (2014). Een enorme kans voor ergotherapeuten. Buurtzorgteams worden omgevormd tot Buurt-zorg+-teams. Ergotherapie Magazine, 42, 32–35. Dijk, M. van. (2014). Een enorme kans voor ergotherapeuten. Buurtzorgteams worden omgevormd tot Buurt-zorg+-teams. Ergotherapie Magazine, 42, 32–35.
go back to reference Ferlander, S. (2007). The importance of different forms of social capital for health. Acta Sociologica, 50(2), 115–128. CrossRef Ferlander, S. (2007). The importance of different forms of social capital for health. Acta Sociologica, 50(2), 115–128. CrossRef
go back to reference Fransen, H., & Kronenberg, F. (2012). Ergotherapie gericht op sociaal-maatschappelijke veranderingen. In M. le Granse, M. J. van. Hartingsveldt & A. Kinébanian (Eds.), Grondslagen van de ergotherapie (3rd ed., pag. 149–172). Amsterdam: Reed Business. Fransen, H., & Kronenberg, F. (2012). Ergotherapie gericht op sociaal-maatschappelijke veranderingen. In M. le Granse, M. J. van. Hartingsveldt & A. Kinébanian (Eds.), Grondslagen van de ergotherapie (3rd ed., pag. 149–172). Amsterdam: Reed Business.
go back to reference Gommers, I., Graff, M., Leijenhorst, A., & Verstraten, P. (2016). Profiel specialisatie ouderen-ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland. Gommers, I., Graff, M., Leijenhorst, A., & Verstraten, P. (2016). Profiel specialisatie ouderen-ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland.
go back to reference Grandisson, M., Hébert, M., & Thibeault, R. (2014). A systematic review on how to conduct evaluations in community-based rehabilitation. Disability and Rehabilitation, 36(4), 265–275. CrossRefPubMedPubMedCentral Grandisson, M., Hébert, M., & Thibeault, R. (2014). A systematic review on how to conduct evaluations in community-based rehabilitation. Disability and Rehabilitation, 36(4), 265–275. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Gruijter, M. de, Nederland, T., & Stavenuiter, M. (2014). Meedenkers aan het woord – Focusgroepen over ‘Zorg voor Gezondheid in 2030’. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Gruijter, M. de, Nederland, T., & Stavenuiter, M. (2014). Meedenkers aan het woord – Focusgroepen over ‘Zorg voor Gezondheid in 2030’. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Hartingsveldt, M. J. van, Houten, J. van den, Leij-Hemmen, I. van der, & Velden, M., ten. (2014). Profiel specialisatie kinderergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland. Hartingsveldt, M. J. van, Houten, J. van den, Leij-Hemmen, I. van der, & Velden, M., ten. (2014). Profiel specialisatie kinderergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland.
go back to reference Hartingsveldt, M. J. van, Hengelaar, R., & Logister-Proost, I. (2015). De praktijkcontext van de ergotherapeut beweegt mee met de veranderingen in zorg en welzijn. Ergotherapie Magazine, 43(3), 40–46. Hartingsveldt, M. J. van, Hengelaar, R., & Logister-Proost, I. (2015). De praktijkcontext van de ergotherapeut beweegt mee met de veranderingen in zorg en welzijn. Ergotherapie Magazine, 43(3), 40–46.
go back to reference Hassel, D. T. P. van, & Kenens, R. J. (2014). Cijfers uit de registratie van ergotherapeuten – Peiling 1 januari 2014. Utrecht: NIVEL. Hassel, D. T. P. van, & Kenens, R. J. (2014). Cijfers uit de registratie van ergotherapeuten – Peiling 1 januari 2014. Utrecht: NIVEL.
go back to reference HBO-raad. (2013). Voortrekkers in verandering – zorg en opleidingen -partners in innovatie. Den Haag: HBO-raad. HBO-raad. (2013). Voortrekkers in verandering – zorg en opleidingen -partners in innovatie. Den Haag: HBO-raad.
go back to reference Heijsman, A. van., Nes, F., Opstal, S., Van. & Kuiper, C. (2012). Gezond Actief Ouder Worden; De ergotherapeut in de rol van groepsfacilitator. Wetenschappelijk tijdschrift voor Ergotherapie, 5(3), 5–17. Heijsman, A. van., Nes, F., Opstal, S., Van. & Kuiper, C. (2012). Gezond Actief Ouder Worden; De ergotherapeut in de rol van groepsfacilitator. Wetenschappelijk tijdschrift voor Ergotherapie, 5(3), 5–17.
go back to reference Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., & Layton, J. B. (2010). Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review. PLoS medicine, 7(7), 859. Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., & Layton, J. B. (2010). Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review. PLoS medicine, 7(7), 859.
go back to reference Hoogervorst, W., & Zwieten, M. van. (2014). Opleiden tot flexibele zorgprofessionals – visiedocument curriculumontwikkelingen Amsetdam School for Healthprofessions Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Hoogervorst, W., & Zwieten, M. van. (2014). Opleiden tot flexibele zorgprofessionals – visiedocument curriculumontwikkelingen Amsetdam School for Healthprofessions Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
go back to reference Houten, J. V. D., & Kuiper, C. (2012). Leren en werken. In M. L. Granse, M. J. van Hartingsveldt & A. Kinébanian (Eds.), Grondslagen van de ergotherapie (3rd ed., pag. 333–357). Amsterdam: Reed Business. Houten, J. V. D., & Kuiper, C. (2012). Leren en werken. In M. L. Granse, M. J. van Hartingsveldt & A. Kinébanian (Eds.), Grondslagen van de ergotherapie (3rd ed., pag. 333–357). Amsterdam: Reed Business.
go back to reference Huber, M. (2014). Towards a new, dynamic concept of health. (PhD), Maastricht University, Driebergen. Huber, M. (2014). Towards a new, dynamic concept of health. (PhD), Maastricht University, Driebergen.
go back to reference Huber, M., Knottnerus, A. J., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A. R., Kromhout, D et al. (2011). How should we define health? British Medical Journal, 343, 235–237. CrossRef Huber, M., Knottnerus, A. J., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A. R., Kromhout, D et al. (2011). How should we define health? British Medical Journal, 343, 235–237. CrossRef
go back to reference Huxhold, O., Miche, M., & Schüz, B. (2014). Benefits of having friends in older ages: Differential effects of informal social activities on well-being in middle-aged and older adults. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 69(3), 366–375. CrossRef Huxhold, O., Miche, M., & Schüz, B. (2014). Benefits of having friends in older ages: Differential effects of informal social activities on well-being in middle-aged and older adults. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 69(3), 366–375. CrossRef
go back to reference Jansen, M., Hajema, K., Schefman, S., Feron, F., & Bosma, H. (2015). Eenzaam aan de onderkant: een studie naar ziekte, armoede en eenzaamheid. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 93(7), 268–272. CrossRef Jansen, M., Hajema, K., Schefman, S., Feron, F., & Bosma, H. (2015). Eenzaam aan de onderkant: een studie naar ziekte, armoede en eenzaamheid. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 93(7), 268–272. CrossRef
go back to reference Kaljouw, M., & Vliet, K. van. (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Den Haag: Zorginstituut Nederland. Kaljouw, M., & Vliet, K. van. (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Den Haag: Zorginstituut Nederland.
go back to reference Kinébanian, A., & Van de Velde, D. (2012). Oorsprong en ontwikkeling van het beroep. In M. L. Granse, M. J. van Hartingsveldt & A. Kinébanian (Eds.), Grondslagen van de ergotherapie (3rd ed.). Amsterdam: Reed Business. Kinébanian, A., & Van de Velde, D. (2012). Oorsprong en ontwikkeling van het beroep. In M. L. Granse, M. J. van Hartingsveldt & A. Kinébanian (Eds.), Grondslagen van de ergotherapie (3rd ed.). Amsterdam: Reed Business.
go back to reference Kronenberg, F., Pollard, N., & Sakellariou, D. (2011). Occupational Therapy without borders. Vol 2: Towards an ecology of occupation-based practices (Vol. 2). Edinburgh: Churchill Livingstone. Kronenberg, F., Pollard, N., & Sakellariou, D. (2011). Occupational Therapy without borders. Vol 2: Towards an ecology of occupation-based practices (Vol. 2). Edinburgh: Churchill Livingstone.
go back to reference Nussbaum, M. C. (2011). Creating capabilities: Harvard University Press. Nussbaum, M. C. (2011). Creating capabilities: Harvard University Press.
go back to reference Oyen, H. van, Denboosere, P., Lorant, V., & Charafeddine, R. (2011). Sociale ongelijkheden in gezondheid in België. Gent: Academia Press. Oyen, H. van, Denboosere, P., Lorant, V., & Charafeddine, R. (2011). Sociale ongelijkheden in gezondheid in België. Gent: Academia Press.
go back to reference Peeters, G., Gellecum, Y. R. van, Uffelen, J. G. Van, Burton, N. W., & Brown, W. J. (2014). Contribution of house and garden work to the association between physical activity and well-being in young, mid-aged and older women. British Journal of Sports Medicine, 48(12), 996–1001. CrossRefPubMed Peeters, G., Gellecum, Y. R. van, Uffelen, J. G. Van, Burton, N. W., & Brown, W. J. (2014). Contribution of house and garden work to the association between physical activity and well-being in young, mid-aged and older women. British Journal of Sports Medicine, 48(12), 996–1001. CrossRefPubMed
go back to reference Piškur, B. (2015). Parents’ role in enabling the participation of their child with a physical disability – Actions, challenges and needs. Maastricht: University, Maastricht. Piškur, B. (2015). Parents’ role in enabling the participation of their child with a physical disability – Actions, challenges and needs. Maastricht: University, Maastricht.
go back to reference Pol, M., Nes, F. van, Hartingsveldt, M. van, Buurman, B., Rooij, S. E. de, & Kröse, B. (2014). Older people’s perspectives regarding the use of sensor monitoring in their home. The Gerontologist. Pol, M., Nes, F. van, Hartingsveldt, M. van, Buurman, B., Rooij, S. E. de, & Kröse, B. (2014). Older people’s perspectives regarding the use of sensor monitoring in their home. The Gerontologist.
go back to reference Polatajko, H. J., Davis, J., Stewart, D., Cantin, N., Amoroso, B., & Purdie, L. (2013). Specifying the domain of concern: occupation as core. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling Occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation – second edition (ed. 2, pag. 13–36). Ottawa: CAOT Publications ACE. Polatajko, H. J., Davis, J., Stewart, D., Cantin, N., Amoroso, B., & Purdie, L. (2013). Specifying the domain of concern: occupation as core. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling Occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation – second edition (ed. 2, pag. 13–36). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Ramugondo, E., & Kronenberg, F. (2010). Collective occupations: A vehicle for building and maintaining working relationships. Paper presented at the 15th World Congress of the World Federation of Occupational Therapists. Ramugondo, E., & Kronenberg, F. (2010). Collective occupations: A vehicle for building and maintaining working relationships. Paper presented at the 15th World Congress of the World Federation of Occupational Therapists.
go back to reference RAND. (2013). EUROPE Europe’s Societal Challenges – An analysis of global societal trends to 2030 and their impact on the EU. Brussel: European Union. RAND. (2013). EUROPE Europe’s Societal Challenges – An analysis of global societal trends to 2030 and their impact on the EU. Brussel: European Union.
go back to reference RVZ. (2010a). Gezondheid 2.0 – U bent aan zet.. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. RVZ. (2010a). Gezondheid 2.0 – U bent aan zet.. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
go back to reference RVZ. (2010b). Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. RVZ. (2010b). Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
go back to reference RVZ. (2011). Het Chronic Care Model Achtergrondstudie bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. RVZ. (2011). Het Chronic Care Model Achtergrondstudie bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
go back to reference RVZ. (2012). Regie aan de poort. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. RVZ. (2012). Regie aan de poort. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
go back to reference RVZ. (2013). Het belang van wederkerigheid … solidariteit gaat niet vanzelf! Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. RVZ. (2013). Het belang van wederkerigheid … solidariteit gaat niet vanzelf! Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
go back to reference RVZ. (2014). Met de kennis van later. Naar een toekomstgericht zorgbeleid. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. RVZ. (2014). Met de kennis van later. Naar een toekomstgericht zorgbeleid. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
go back to reference Satterfield, J. M., Spring, B., Brownson, R. C., Mullen, E. J., Newhouse, R. P., Walker, B. B. et al. (2009). Toward a Transdisciplinary Model of Evidence-Based Practice. The Milbank Quarterly, 87(2), 368–390. CrossRefPubMed Satterfield, J. M., Spring, B., Brownson, R. C., Mullen, E. J., Newhouse, R. P., Walker, B. B. et al. (2009). Toward a Transdisciplinary Model of Evidence-Based Practice. The Milbank Quarterly, 87(2), 368–390. CrossRefPubMed
go back to reference Scaffa, M. E., & Brownson, C. (2005). Occupational therapy interventions: Community health approaches. In C. Christiansen, C. Baum & J. Bass-Haugen (Eds.), Occupational therapy: Performance, participation and well-being. Thorofare NJ: Slack Incorporated. Scaffa, M. E., & Brownson, C. (2005). Occupational therapy interventions: Community health approaches. In C. Christiansen, C. Baum & J. Bass-Haugen (Eds.), Occupational therapy: Performance, participation and well-being. Thorofare NJ: Slack Incorporated.
go back to reference Scherder, E., Eggermont, L., Achterberg, W., Plooij, B., Volkers, K., Weijenberg, R. et al. (2009). Pijn en bewegen in relatie tot cognitie en gedrag bij dementie. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 40(6), 270–278. CrossRefPubMed Scherder, E., Eggermont, L., Achterberg, W., Plooij, B., Volkers, K., Weijenberg, R. et al. (2009). Pijn en bewegen in relatie tot cognitie en gedrag bij dementie. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 40(6), 270–278. CrossRefPubMed
go back to reference Stel, J. van der. (2016). Definitie ‘gezondheid’ aan herziening toe. Medisch Contact, 23, 18–19. Stel, J. van der. (2016). Definitie ‘gezondheid’ aan herziening toe. Medisch Contact, 23, 18–19.
go back to reference Steultjens, E. M. J., Cup, E. H. C., Zajec, J., & Hees, S. van. (2013). Ergotherapierichtlijn CVA. Nijmegen/Utrecht: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/Ergotherapie Nederland. Steultjens, E. M. J., Cup, E. H. C., Zajec, J., & Hees, S. van. (2013). Ergotherapierichtlijn CVA. Nijmegen/Utrecht: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/Ergotherapie Nederland.
go back to reference Stronks, K., & Droomers, M. (2014). Ongezonde armoede. Waarom arme mensen ongezonder zijn en wat daaraan te doen is. In L. Michon & J. Slot (Eds.), Armoede in Amsterdam – een stadsbrede aanpak van hardnekkige armoede. Amstrerdam: Bureau Onderzoek en Statistiek. Stronks, K., & Droomers, M. (2014). Ongezonde armoede. Waarom arme mensen ongezonder zijn en wat daaraan te doen is. In L. Michon & J. Slot (Eds.), Armoede in Amsterdam – een stadsbrede aanpak van hardnekkige armoede. Amstrerdam: Bureau Onderzoek en Statistiek.
go back to reference Thylefors, I., Persson, O., & Hellström, D. (2005). Team types, perceived efficiency and team climate in Swedish cross-professional teamwork. Journal of interprofessional care, 19(2), 102–114. CrossRefPubMed Thylefors, I., Persson, O., & Hellström, D. (2005). Team types, perceived efficiency and team climate in Swedish cross-professional teamwork. Journal of interprofessional care, 19(2), 102–114. CrossRefPubMed
go back to reference Tonkens, E. (2012). Working with Arlie Hochschild: connecting feelings to social change. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 19, 194–218. CrossRef Tonkens, E. (2012). Working with Arlie Hochschild: connecting feelings to social change. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 19, 194–218. CrossRef
go back to reference Tonneijck, H. I. M., Kinébanian, A., & Josephsson, S. (2008). An exploration of choir singing: Achieving wholeness through challenge. Journal of Occupational Science, 15(3), 173–180. CrossRef Tonneijck, H. I. M., Kinébanian, A., & Josephsson, S. (2008). An exploration of choir singing: Achieving wholeness through challenge. Journal of Occupational Science, 15(3), 173–180. CrossRef
go back to reference Townsend, E. A., Cockburn, L., Letts, L., Thibeault, R., & Trentham, B. (2013a). Enabling Social Change. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling Occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health well-being, & justice through occupation – second edition (2nd ed., pag. 153–176). Ottawa: CAOT Publications ACE. Townsend, E. A., Cockburn, L., Letts, L., Thibeault, R., & Trentham, B. (2013a). Enabling Social Change. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling Occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health well-being, & justice through occupation – second edition (2nd ed., pag. 153–176). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Townsend, E. A., Trentham, B., Clark, J., Dubouloz-Wilner, C., Pentland, W., Doble, S. et al. (2013b). Enabling individual change. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling Occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health well-being, & justice through occupation- second edition (ed. 2, pag. 135–152). Ottawa: CAOT Publications ACE. Townsend, E. A., Trentham, B., Clark, J., Dubouloz-Wilner, C., Pentland, W., Doble, S. et al. (2013b). Enabling individual change. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling Occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health well-being, & justice through occupation- second edition (ed. 2, pag. 135–152). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Trentham, B., & Cockburn, L. (2011). Promoting occupational therapy in a community health centre. In M. Thew, M. Edwards, S. Baptiste & M. Molineux (Eds.), Role emerging occupational therapy (pag. 97–110). Oxford: Wiley-Blackwell. CrossRef Trentham, B., & Cockburn, L. (2011). Promoting occupational therapy in a community health centre. In M. Thew, M. Edwards, S. Baptiste & M. Molineux (Eds.), Role emerging occupational therapy (pag. 97–110). Oxford: Wiley-Blackwell. CrossRef
go back to reference Verhoef, J., & Zalmstra, A. (2013). Beroepscompetenties Ergotherapie. Utrecht: Lemma. Verhoef, J., & Zalmstra, A. (2013). Beroepscompetenties Ergotherapie. Utrecht: Lemma.
go back to reference Vereniging Hogescholen. (2015). Inspiratiebrief voor alle Hoger Gezondheiszorgopleidingen in Nederland. Den Haag: Sectraal Advies College Hoger Gezondheidszorgonderwijs Vereniging Hogescholen. Vereniging Hogescholen. (2015). Inspiratiebrief voor alle Hoger Gezondheiszorgopleidingen in Nederland. Den Haag: Sectraal Advies College Hoger Gezondheidszorgonderwijs Vereniging Hogescholen.
go back to reference Vosters, N., Petrina, R., & Heemskerk, I. (2013). Inclusief – werken aan zorg en welzijn voor iedereen. Bussum: Uitgeverij Coutinho. Vosters, N., Petrina, R., & Heemskerk, I. (2013). Inclusief – werken aan zorg en welzijn voor iedereen. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
go back to reference Vromen, I. (2007). I belong, therefore I do. Stories of three people with long-term mental health problems. Ongepubliceerde master thesis. Amsterdam. Vromen, I. (2007). I belong, therefore I do. Stories of three people with long-term mental health problems. Ongepubliceerde master thesis. Amsterdam.
go back to reference VWS. (2011). Landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. VWS. (2011). Landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
go back to reference WFOT. (2016). WFOT Human Resources Project 2016: World Federation of Occupational Therapists. WFOT. (2016). WFOT Human Resources Project 2016: World Federation of Occupational Therapists.
go back to reference Whiteford, G. (2011). Occupational Deprivation. In C. H. Christiansen & E. A. Townsend (Eds.), Introduction to occupation: The art and science of living (ed. 2, pag. 303–328). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. Whiteford, G. (2011). Occupational Deprivation. In C. H. Christiansen & E. A. Townsend (Eds.), Introduction to occupation: The art and science of living (ed. 2, pag. 303–328). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
go back to reference WHO. (2005). Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice. Genève: World Health Organization. WHO. (2005). Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice. Genève: World Health Organization.
go back to reference Wilcock, A. A., & Hocking, C. (2015). An occupational perspective on health (ed. 3). Thorofare, NJ: Slack. Wilcock, A. A., & Hocking, C. (2015). An occupational perspective on health (ed. 3). Thorofare, NJ: Slack.
Metagegevens
Titel
Ergotherapie in sociaal-maatschappelijk perspectief
Auteurs
PhD Margo van Hartingsveldt
MSc Marion Ammeraal
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1704-2_3