Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. De beroepsvorming van de ergotherapie

Auteurs : MSc Astrid Kinébanian, Msc Hugo Nierstrasz, Prof. dr. Dominique Van de Velde

Gepubliceerd in: Grondslagen van de ergotherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de afgelopen eeuw hebben er grote veranderingen plaatsgevonden in de ergotherapie. Aan het begin van de twintigste eeuw ging de ergotherapie uit van een holistische mensvisie, gebaseerd op de moral treatment, die zich in de psychiatrie ontwikkeld had en die dagelijks handelen en betekenisvolle activiteiten centraal stelde. In de jaren dertig kwam ergotherapie onder de invloed van het medische denken en werd deze ‘gezondverstandbenadering’ niet meer geaccepteerd: de ergotherapie ‘moest’ natuurwetenschappelijk onderbouwd worden. Gedurende de jaren 1940–1960 accepteerde de ergotherapie dit reductionistische denken, wat resulteerde in een uitgebreid scala van oefeningen en trainingsschema’s gericht op verbetering van sensomotorische functies. Het gevolg was wel dat het beroep zijn meer fenomenologische oriëntatie kwijtraakte, en daardoor raakte de ergotherapie rond 1970 in een crisis. Men begon de beperkingen van het reductionisme in te zien, dat met name voor de chronisch zieke weinig aangrijpingspunten biedt, en geen antwoord heeft op vragen zoals hoe de mens zich kan aanpassen aan totaal nieuwe levensomstandigheden. Men begon opnieuw na te denken over de waarden en normen van het beroep, en dat proces zet zich nog steeds voort. Men kan zeggen dat er een soort golfbeweging heeft plaatsgehad in het denken over ergotherapie, van de visie op de mens als biopsychosociale eenheid naar een reductionistische denkwijze en weer terug naar een visie waarin het dagelijks handelen altijd in relatie staat tot de omgeving en tot de eisen die de mens daar zelf aan stelt. Op dit moment kan met recht gesteld worden dat het beroep vele fasen van professionalisering heeft doorlopen. Om die professionele standaard te behouden zal het noodzakelijk blijven voortdurend alert te reageren op ontwikkelingen in de maatschappij. In ogenschouw nemend wat er in de afgelopen zestig jaar in Nederland en België tot stand gebracht is, kan de toekomst met vertrouwen tegemoet gezien worden.
Literatuur
go back to reference Addendum bij het decreet van 2 april 2004 houdende goedkeuring en uitvoering van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaams hoger onderwijs ondertekend te Den Haag op 3 september 2003. (2004). Belgisch Staatsblad, 11, XI. Addendum bij het decreet van 2 april 2004 houdende goedkeuring en uitvoering van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaams hoger onderwijs ondertekend te Den Haag op 3 september 2003. (2004). Belgisch Staatsblad, 11, XI.
go back to reference Arend, A. J. G. van der. (2001). Literatuurstudie met betrekking tot een definiëring van het begrip ‘individuele professionalisering van de verpleegkunde’: Notitie ten behoeve van de Nieuwe Unie’ 91. Maastricht: NU91. Arend, A. J. G. van der. (2001). Literatuurstudie met betrekking tot een definiëring van het begrip ‘individuele professionalisering van de verpleegkunde’: Notitie ten behoeve van de Nieuwe Unie’ 91. Maastricht: NU91.
go back to reference Baeyens, J. P. (2002). Voorzieningen. In M. Afschrift, J. C. Leners, T. Mets et al. (Red.), Geriatrie: Dagelijkse praktijk, algemene en klinische aspecten. Z.p.: Pfizer. Baeyens, J. P. (2002). Voorzieningen. In M. Afschrift, J. C. Leners, T. Mets et al. (Red.), Geriatrie: Dagelijkse praktijk, algemene en klinische aspecten. Z.p.: Pfizer.
go back to reference Baldwin, B. T. (1919). Occupational therapy applied to restoration of function of disabled joints. Washington (DC): Walter Reed Monograph. Baldwin, B. T. (1919). Occupational therapy applied to restoration of function of disabled joints. Washington (DC): Walter Reed Monograph.
go back to reference Barton, G. E. (1919). Teaching the sick: A manual of occupational therapy as re-education (pag. 23.IV). Philadelphia (PA): WB Saunders. Belgisch Staatsblad (1968). Barton, G. E. (1919). Teaching the sick: A manual of occupational therapy as re-education (pag. 23.IV). Philadelphia (PA): WB Saunders. Belgisch Staatsblad (1968).
go back to reference Beroepscode ergotherapie. (1992). Delft: Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie. Beroepscode ergotherapie. (1992). Delft: Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie.
go back to reference Beroepsomschrijving arbeids-ergotherapie. (1974). Zaandam: Nederlandse Vereniging voor Arbeidsergotherapie. Beroepsomschrijving arbeids-ergotherapie. (1974). Zaandam: Nederlandse Vereniging voor Arbeidsergotherapie.
go back to reference Besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen, bijlage B erkenningsnormen voor rusthuizen. (1985). Belgisch Staatsblad, 30, XIII. Besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen, bijlage B erkenningsnormen voor rusthuizen. (1985). Belgisch Staatsblad, 30, XIII.
go back to reference Bierenbroodspot, P. (1969). De therapeutische gemeenschap en het traditionele psychiatrische ziekenhuis. Meppel: JA Boom. Bierenbroodspot, P. (1969). De therapeutische gemeenschap en het traditionele psychiatrische ziekenhuis. Meppel: JA Boom.
go back to reference Bossaert, B. (1985). Ergodienstverlening of het welzijnsgericht begeleiden van zinvolle zelfwerkzaamheid. Bedenkingen omtrent aspecten essentie, beroepsidentiteit, werkmodel en opleiding. In F. Schaffler (Red.), Een kwart eeuw ergotherapie in Vlaanderen: Verslag van de studiedag naar aanleiding van 25 jaar ergotherapie in Vlaanderen. Kortrijk: HRIEPSHO. Bossaert, B. (1985). Ergodienstverlening of het welzijnsgericht begeleiden van zinvolle zelfwerkzaamheid. Bedenkingen omtrent aspecten essentie, beroepsidentiteit, werkmodel en opleiding. In F. Schaffler (Red.), Een kwart eeuw ergotherapie in Vlaanderen: Verslag van de studiedag naar aanleiding van 25 jaar ergotherapie in Vlaanderen. Kortrijk: HRIEPSHO.
go back to reference Bossaert, B. (1989). Menselijk handelen: Systemisch behandelen, systeemdenken, ergonologie, ergodienstverlening. Brugge: Bossaert. Bossaert, B. (1989). Menselijk handelen: Systemisch behandelen, systeemdenken, ergonologie, ergodienstverlening. Brugge: Bossaert.
go back to reference Bouwen, A. (1985). Psychiatrie in Vlaanderen: Terugblik en prognose. In F. Schaffler (Red.), Een kwart eeuw ergotherapie in Vlaanderen: Verslag van de studiedag naar aanleiding van 25 jaar ergotherapie in Vlaanderen. Kortrijk: HRIEPSHO. Bouwen, A. (1985). Psychiatrie in Vlaanderen: Terugblik en prognose. In F. Schaffler (Red.), Een kwart eeuw ergotherapie in Vlaanderen: Verslag van de studiedag naar aanleiding van 25 jaar ergotherapie in Vlaanderen. Kortrijk: HRIEPSHO.
go back to reference Breddels-Munnik, H. (1964). Richtlijnen voor de ergotherapie. Huizen: Opleiding Ergotherapie. Breddels-Munnik, H. (1964). Richtlijnen voor de ergotherapie. Huizen: Opleiding Ergotherapie.
go back to reference Bruggen, H. van. (1996). Doelstelling COTEC. Amsterdam: COTEC. Bruggen, H. van. (1996). Doelstelling COTEC. Amsterdam: COTEC.
go back to reference Bunyard, J. (1940). The correlation of the massage department with occupational therapy. Journal of the Association of Occupational Therapists, 3, 10–18. CrossRef Bunyard, J. (1940). The correlation of the massage department with occupational therapy. Journal of the Association of Occupational Therapists, 3, 10–18. CrossRef
go back to reference BVVG. (2002). Geriatrisch programma. Brussel: Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie. BVVG. (2002). Geriatrisch programma. Brussel: Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie.
go back to reference Carr-Saunders, A. M., & Wilson, P. A. (1964). The professions. London: Cass. Carr-Saunders, A. M., & Wilson, P. A. (1964). The professions. London: Cass.
go back to reference CG-raad. (2009). Een loket voor hulpmiddelen: Klant centraal bij zorgverzekeraar. Utrecht: Chronisch zieken en Gehandicaptenraad. CG-raad. (2009). Een loket voor hulpmiddelen: Klant centraal bij zorgverzekeraar. Utrecht: Chronisch zieken en Gehandicaptenraad.
go back to reference Christiansen, C. H., & Townsend, E. A. (Eds.). (2011). Introduction to occupation: The art and science of living (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. Christiansen, C. H., & Townsend, E. A. (Eds.). (2011). Introduction to occupation: The art and science of living (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
go back to reference Christiansen, C., Baum, C., & Bass, J. (2015). Occupational Therapy: Performance, Participation and Well-being (2nd ed.). Thorofare, NJ: Slack. Christiansen, C., Baum, C., & Bass, J. (2015). Occupational Therapy: Performance, Participation and Well-being (2nd ed.). Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Clark, P. N. (1988). Theoretical frameworks in contemporary occupational therapy practice, Part 1. American Journal of Occupational Therapy, 33(8). Clark, P. N. (1988). Theoretical frameworks in contemporary occupational therapy practice, Part 1. American Journal of Occupational Therapy, 33(8).
go back to reference Cooper, V. (1940). Embroidery and the mental patient. Journal of the Association of Occupational Therapists, 3(Spring), 5–7. CrossRef Cooper, V. (1940). Embroidery and the mental patient. Journal of the Association of Occupational Therapists, 3(Spring), 5–7. CrossRef
go back to reference Creek, J. (1997). Occupational therapy and mental health. London: Churchill/Livingstone. Creek, J. (1997). Occupational therapy and mental health. London: Churchill/Livingstone.
go back to reference Creek, J., & Lougher, L. (Eds.). (2008). Occupational therapy and mental health (4th ed.). New York: Churchill Livingstone. Creek, J., & Lougher, L. (Eds.). (2008). Occupational therapy and mental health (4th ed.). New York: Churchill Livingstone.
go back to reference CRV. (1968). Het beroep arbeidstherapeut. Advies uitgebracht aan Zijne Excellentie de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Den Haag: Centrale Raad voor de Volksgezondheid. CRV. (1968). Het beroep arbeidstherapeut. Advies uitgebracht aan Zijne Excellentie de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Den Haag: Centrale Raad voor de Volksgezondheid.
go back to reference CRV. (1977). Tweede advies inzake het beroep arbeids-ergotherapeut. Advies uitgebracht aan Zijne Excellentie de Staatssecretaris van Volksgezondheid. Den Haag: Centrale Raad voor de Volksgezondheid. CRV. (1977). Tweede advies inzake het beroep arbeids-ergotherapeut. Advies uitgebracht aan Zijne Excellentie de Staatssecretaris van Volksgezondheid. Den Haag: Centrale Raad voor de Volksgezondheid.
go back to reference Cynkin, S. (1979). Occupational therapy toward health through activities. Boston: Little, Brown. Cynkin, S. (1979). Occupational therapy toward health through activities. Boston: Little, Brown.
go back to reference De Maeseneer, J., Boeckxstaens, P., & Mackenzie, J. (2011). Multimorbidity, goal oriented care and equity. British Journal of General Practice, 62(600), e522–e524. De Maeseneer, J., Boeckxstaens, P., & Mackenzie, J. (2011). Multimorbidity, goal oriented care and equity. British Journal of General Practice, 62(600), e522–e524.
go back to reference Diasio, K. (1971). The modern era 1960–1970. American Journal of Occupational Therapy, 15(5), 237–242. Diasio, K. (1971). The modern era 1960–1970. American Journal of Occupational Therapy, 15(5), 237–242.
go back to reference Docker, S. B. (1938/1939). Occupational therapy for orthopaedic cases. Journal of the Occupational Therapists’ Association, (Winter), 24–29. Docker, S. B. (1938/1939). Occupational therapy for orthopaedic cases. Journal of the Occupational Therapists’ Association, (Winter), 24–29.
go back to reference Driessen, M. J., & Dekker, J. (1994). Ergotherapie in de Nederlandse Gezondheidszorg: Een beschrijving en analyse van de beroepsuitoefening. Utrecht: NIVEL. Driessen, M. J., & Dekker, J. (1994). Ergotherapie in de Nederlandse Gezondheidszorg: Een beschrijving en analyse van de beroepsuitoefening. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Driessen, M. J., Dekker, J., & Abrahamse, H. (1993). Evaluatie van ergotherapie bij de Stichting Amsterdams Kruiswerk. Utrecht: NIVEL. Driessen, M. J., Dekker, J., & Abrahamse, H. (1993). Evaluatie van ergotherapie bij de Stichting Amsterdams Kruiswerk. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Drift, H. van der. (1959). Aspekten van arbeid en arbeidstherapie. Arnhem: Van Loghum Slaterus. Drift, H. van der. (1959). Aspekten van arbeid en arbeidstherapie. Arnhem: Van Loghum Slaterus.
go back to reference Dunton, W. R. (1915). Occupational therapy: A manual for nurses. Philadelphia (PA): WB Saunders. Dunton, W. R. (1915). Occupational therapy: A manual for nurses. Philadelphia (PA): WB Saunders.
go back to reference Duyvejonck, R. (1985). Ergotherapie in de fysische revalidatie, evolutie en toekomstperspectieven. In F. Schaffler (Red.), Een kwart eeuw ergotherapie in Vlaanderen: Verslag van de studiedag naar aanleiding van 25 jaar ergotherapie in Vlaanderen. Kortrijk: HRIEPSHO. Duyvejonck, R. (1985). Ergotherapie in de fysische revalidatie, evolutie en toekomstperspectieven. In F. Schaffler (Red.), Een kwart eeuw ergotherapie in Vlaanderen: Verslag van de studiedag naar aanleiding van 25 jaar ergotherapie in Vlaanderen. Kortrijk: HRIEPSHO.
go back to reference Evrard, K. A. (1989). Psychiatrische behandeling 1850–1950. In Geen rede mee te rijmen. Sint Martens Latem: Aurelia Books. Evrard, K. A. (1989). Psychiatrische behandeling 1850–1950. In Geen rede mee te rijmen. Sint Martens Latem: Aurelia Books.
go back to reference Freidson, E. (1970). Professional dominance: The social structure of medical care. New York: Atherton. Freidson, E. (1970). Professional dominance: The social structure of medical care. New York: Atherton.
go back to reference Hall, J. E. (1968). Sociol Review, 33(1), 92–104. Hall, J. E. (1968). Sociol Review, 33(1), 92–104.
go back to reference Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland/Boom Lemma. Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland/Boom Lemma.
go back to reference Hartingsveldt, M. J. (2016). Gewoon doen – dagelijks handelen draagt bij aan gezondheid en welzijn. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Hartingsveldt, M. J. (2016). Gewoon doen – dagelijks handelen draagt bij aan gezondheid en welzijn. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
go back to reference Hocking, C. (2008). The way we were: Romantic assumptions of pioneering occupational therapists in the United Kingdom. British Journal of Occupational Therapy, 71(4). CrossRef Hocking, C. (2008). The way we were: Romantic assumptions of pioneering occupational therapists in the United Kingdom. British Journal of Occupational Therapy, 71(4). CrossRef
go back to reference Hocking, C. (2008). The way we were: Thinking rationally. British Journal of Occupational Therapy, 71(5). CrossRef Hocking, C. (2008). The way we were: Thinking rationally. British Journal of Occupational Therapy, 71(5). CrossRef
go back to reference Höhl, W., Köser, P., & Dochat, A. (2015). Produktivität und teilhabe am arbeitsleben: Edstein: Schulz-Kirchner Verlag. Höhl, W., Köser, P., & Dochat, A. (2015). Produktivität und teilhabe am arbeitsleben: Edstein: Schulz-Kirchner Verlag.
go back to reference Hopkins, H. L., & Smith, H. D. (1988). Willard & Spackman’s occupational therapy. Philadelphia (PA): Lippincott. Hopkins, H. L., & Smith, H. D. (1988). Willard & Spackman’s occupational therapy. Philadelphia (PA): Lippincott.
go back to reference Huber, M. (2014). Towards a new, dynamic concept of health. PhD. School for Public Health and Primary Care. Maastricht: Maastricht University. Huber, M. (2014). Towards a new, dynamic concept of health. PhD. School for Public Health and Primary Care. Maastricht: Maastricht University.
go back to reference Iersel, M. J. M. van. (1968). Gezelschapsspelen in de handrevalidatie. Nederlands Tijdschrift voor Arbeidstherapie, 10(4), 62–62. Iersel, M. J. M. van. (1968). Gezelschapsspelen in de handrevalidatie. Nederlands Tijdschrift voor Arbeidstherapie, 10(4), 62–62.
go back to reference Immink, J., & Poeth, M. (1983). Lesdag over het begrip ‘Funktietraining’. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 11(6), 153–162. Immink, J., & Poeth, M. (1983). Lesdag over het begrip ‘Funktietraining’. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 11(6), 153–162.
go back to reference Johnson, F. (1947). Some impressions of a New Zealand occupational therapist. Journal of the Occupational Therapists’ Association, 10(July), 16–17. CrossRef Johnson, F. (1947). Some impressions of a New Zealand occupational therapist. Journal of the Occupational Therapists’ Association, 10(July), 16–17. CrossRef
go back to reference Jones, M. S. (1951 18 August). Uses of occupational therapy in physical medicine. The Lancet, 258(6677), 308. CrossRef Jones, M. S. (1951 18 August). Uses of occupational therapy in physical medicine. The Lancet, 258(6677), 308. CrossRef
go back to reference Jones, D., Blair, S. E. E., Hartery, T., & Kenneth Jones, R. (1998). Sociology and occupational therapy. Edinburgh: Churchill and Livingstone. Jones, D., Blair, S. E. E., Hartery, T., & Kenneth Jones, R. (1998). Sociology and occupational therapy. Edinburgh: Churchill and Livingstone.
go back to reference Kaljouw, M. & Vliet, K. van. (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: De contouren. Den Haag: Zorginstituut Nederland. Kaljouw, M. & Vliet, K. van. (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: De contouren. Den Haag: Zorginstituut Nederland.
go back to reference Kielhofner, G. (1995). Model of human occupation: Theory and application (2nd ed.). Baltimore: Williams & Wilkins. Kielhofner, G. (1995). Model of human occupation: Theory and application (2nd ed.). Baltimore: Williams & Wilkins.
go back to reference Kielhofner, G. (2008). Model of human occupation: Theory and application (4th ed.). Philadelphia (PA): Lippincott, Williams & Wilkins. Kielhofner, G. (2008). Model of human occupation: Theory and application (4th ed.). Philadelphia (PA): Lippincott, Williams & Wilkins.
go back to reference Kielhofner, G. (2009). Conceptual foundations of occupational therapy (4th ed.). Philadelphia (PA): FA Davis. Kielhofner, G. (2009). Conceptual foundations of occupational therapy (4th ed.). Philadelphia (PA): FA Davis.
go back to reference Kinébanian, A., & Stomph, M. (1992). Cross-cultural occupational therapy: A critical reflection. American Journal of Occupational Therapy, 46(8), 751–758. CrossRefPubMed Kinébanian, A., & Stomph, M. (1992). Cross-cultural occupational therapy: A critical reflection. American Journal of Occupational Therapy, 46(8), 751–758. CrossRefPubMed
go back to reference Kinébanian, A. (1989). Ergotherapie in het krachtenveld van maatschappelijke ontwikkelingen. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 17(4), 172–176. Kinébanian, A. (1989). Ergotherapie in het krachtenveld van maatschappelijke ontwikkelingen. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 17(4), 172–176.
go back to reference Kinébanian, A., Stehmann-Saris, J. C., & Uitenbroek, C. (1988). Onderzoek naar het gebruik van activiteiten als middel in de ergotherapiebehandeling. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Kinébanian, A., Stehmann-Saris, J. C., & Uitenbroek, C. (1988). Onderzoek naar het gebruik van activiteiten als middel in de ergotherapiebehandeling. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
go back to reference Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel van het beroep ergotherapie. (1996). Belgisch Staatsblad, 04, IX. Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel van het beroep ergotherapie. (1996). Belgisch Staatsblad, 04, IX.
go back to reference Koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis of als centrum voor dagverzorging. (2004). Belgisch Staatsblad, 2, X. Koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis of als centrum voor dagverzorging. (2004). Belgisch Staatsblad, 2, X.
go back to reference Kramer, F. (1990). Geschiedenis van de zorg voor geesteszieken. Lochem: De Tijdstroom. Kramer, F. (1990). Geschiedenis van de zorg voor geesteszieken. Lochem: De Tijdstroom.
go back to reference Krogt, T. H. (1981). Professionalisering en collectieve macht. Den Haag: Vuga. Krogt, T. H. (1981). Professionalisering en collectieve macht. Den Haag: Vuga.
go back to reference Kronenberg, F., Algado, S. S., & Pollard, N. (Eds.). (2005). Occupational therapy without borders: Learning from the spirit of survivors. Edinburgh: Churchill Livingstone. Kronenberg, F., Algado, S. S., & Pollard, N. (Eds.). (2005). Occupational therapy without borders: Learning from the spirit of survivors. Edinburgh: Churchill Livingstone.
go back to reference Kuiper, C., Heerkens, Y., Balm, M., Bieleman, A., & Nauta, N. (Red.). (2011). Arbeid en gezondheid: Een handboek voor paramedici en arboprofessionals (2nd ed.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Kuiper, C., Heerkens, Y., Balm, M., Bieleman, A., & Nauta, N. (Red.). (2011). Arbeid en gezondheid: Een handboek voor paramedici en arboprofessionals (2nd ed.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Laere, M. van. (1985). Evolutie in de revalidatietechnieken bij volwassen motorisch gehandicapten. In F. Schaffler (Red.), Een kwart eeuw ergotherapie in Vlaanderen: Verslag van de studiedag naar aanleiding van 25 jaar ergotherapie in Vlaanderen. Kortrijk: HRIEPSHO. Laere, M. van. (1985). Evolutie in de revalidatietechnieken bij volwassen motorisch gehandicapten. In F. Schaffler (Red.), Een kwart eeuw ergotherapie in Vlaanderen: Verslag van de studiedag naar aanleiding van 25 jaar ergotherapie in Vlaanderen. Kortrijk: HRIEPSHO.
go back to reference Licht, S. (1948). Occupational therapy source book. Baltimore (MD): Williams & Wilkins. Licht, S. (1948). Occupational therapy source book. Baltimore (MD): Williams & Wilkins.
go back to reference Luitse, W. J. (1970). Theorie arbeidstherapie. Ongepubliceerd manuscript. Luitse, W. J. (1970). Theorie arbeidstherapie. Ongepubliceerd manuscript.
go back to reference Maenhout, J. P. (1969). Aangepaste schuurblokken. Proefschrift. Brugge: Hoger Technisch Instituut. Maenhout, J. P. (1969). Aangepaste schuurblokken. Proefschrift. Brugge: Hoger Technisch Instituut.
go back to reference Mattingly, C., & Fleming, M. H. (1994). Clinical reasoning: Forms of inquiry in a therapeutic practice. Philadelphia (PA): FA Davis. Mattingly, C., & Fleming, M. H. (1994). Clinical reasoning: Forms of inquiry in a therapeutic practice. Philadelphia (PA): FA Davis.
go back to reference Meer, D. van der, Kinébanian, A., Thomas, C., & Zeelen, J. (1992). Werken aan arbeidsproblemen: Methodische richtlijnen voor arbeidsrehabilitatie en dagbesteding. Utrecht: De Tijdstroom. Meer, D. van der, Kinébanian, A., Thomas, C., & Zeelen, J. (1992). Werken aan arbeidsproblemen: Methodische richtlijnen voor arbeidsrehabilitatie en dagbesteding. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Meyer, A. (1922/1977). The philosophy of occupational therapy. American Journal of Occupatianol Therapy, 31, 639–642. Reprinted from Archives of Occupational Therapy, 1(1), 1–10. Meyer, A. (1922/1977). The philosophy of occupational therapy. American Journal of Occupatianol Therapy, 31, 639–642. Reprinted from Archives of Occupational Therapy, 1(1), 1–10.
go back to reference Mok, A. L. (1973). Beroepen in actie. Meppel/Amsterdam: Boom. Mok, A. L. (1973). Beroepen in actie. Meppel/Amsterdam: Boom.
go back to reference Morris, W. (1901). Arts and its producers. A lecture delivered in Liverpool in 1888. In Art and its producers, and the arts and crafts of today, Two addresses delivered before the National Asscociation for the advancement of art. London: Longmans, 1–20. Morris, W. (1901). Arts and its producers. A lecture delivered in Liverpool in 1888. In Art and its producers, and the arts and crafts of today, Two addresses delivered before the National Asscociation for the advancement of art. London: Longmans, 1–20.
go back to reference Mosey, A. C. (1986). Psychosocial components of occupational therapy. New York: Raven Press. Mosey, A. C. (1986). Psychosocial components of occupational therapy. New York: Raven Press.
go back to reference Mroz, T. M., Pitonyak, J. S., Fogelberg, D. & Leland, N. E. (2015). Client centeredness and health reform: Key issues for occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy, 69(5) 6905090010p1–6905090010p8. CrossRefPubMed Mroz, T. M., Pitonyak, J. S., Fogelberg, D. & Leland, N. E. (2015). Client centeredness and health reform: Key issues for occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy, 69(5) 6905090010p1–6905090010p8. CrossRefPubMed
go back to reference Mulder, W. (1965). Armprothesetraining in het militair revalidatiecentrum. Nederlands Tijdschrift voor Arbeidstherapie, 7, 3. Mulder, W. (1965). Armprothesetraining in het militair revalidatiecentrum. Nederlands Tijdschrift voor Arbeidstherapie, 7, 3.
go back to reference Nelson, D. L. (1994). Occupational form, occupational performance and therapeutic occupation. Rockville (MD): American Occupational Therapy Association. Nelson, D. L. (1994). Occupational form, occupational performance and therapeutic occupation. Rockville (MD): American Occupational Therapy Association.
go back to reference Nelson, D.L. (1996). Therapeutic occupation: A definition. American Journal Occupational Therapy, 50, 775–782. CrossRefPubMed Nelson, D.L. (1996). Therapeutic occupation: A definition. American Journal Occupational Therapy, 50, 775–782. CrossRefPubMed
go back to reference NVE. (1985). Het beroep ergotherapie. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie. NVE. (1985). Het beroep ergotherapie. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie.
go back to reference NVE. (1997). Concept kerndocument beroepsprofiel ergotherapie. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie. NVE. (1997). Concept kerndocument beroepsprofiel ergotherapie. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie.
go back to reference Polatajko, H. J. (1994). Dreams, dilemmas, and decisions for occupational therapy practice in a new millennium: A Canadian perspective. American Journal of Occupational Therapy, 48(7), 590–594. CrossRefPubMed Polatajko, H. J. (1994). Dreams, dilemmas, and decisions for occupational therapy practice in a new millennium: A Canadian perspective. American Journal of Occupational Therapy, 48(7), 590–594. CrossRefPubMed
go back to reference Reilly, M. (1962). Occupational therapy can be one of the great ideas of 20th century medicine. Eleanor Clarke Slagle lecture. American Journal of Occupational Therapy, 16(1), 1–9. Reilly, M. (1962). Occupational therapy can be one of the great ideas of 20th century medicine. Eleanor Clarke Slagle lecture. American Journal of Occupational Therapy, 16(1), 1–9.
go back to reference Rijken, P. M., Heugten, C. M. van, & Dekker, J. (1996). Brancherapport paramedische zorg. Utrecht: NIVEL. Rijken, P. M., Heugten, C. M. van, & Dekker, J. (1996). Brancherapport paramedische zorg. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Rubenstein, L. Z., Josephson, K. R., Wieland, G. D., English, P. A., Sayre, J. A., & Kane, P. L. (1984). Effectiveness of a geriatric evaluation unit: A randomised clinical trial. New England Journal of Medicin, 311(26), 1664–1670. CrossRefPubMed Rubenstein, L. Z., Josephson, K. R., Wieland, G. D., English, P. A., Sayre, J. A., & Kane, P. L. (1984). Effectiveness of a geriatric evaluation unit: A randomised clinical trial. New England Journal of Medicin, 311(26), 1664–1670. CrossRefPubMed
go back to reference Ruskin, J. (1964) The seven lamps of architecture. London: George Allen. (Original published 1849). Ruskin, J. (1964) The seven lamps of architecture. London: George Allen. (Original published 1849).
go back to reference Scheer, W. M. van der. (1933). Nieuwere inzichten in de behandeling van Geesteszieken. Groningen: Wolters. Scheer, W. M. van der. (1933). Nieuwere inzichten in de behandeling van Geesteszieken. Groningen: Wolters.
go back to reference Shannon, P. (1977). The derailment of occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy, 31(4), 229–234. Shannon, P. (1977). The derailment of occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy, 31(4), 229–234.
go back to reference Sinclair, K. (2008). WFOT President message: Challenge for the future. WFOT bulletin, 57, 32. CrossRef Sinclair, K. (2008). WFOT President message: Challenge for the future. WFOT bulletin, 57, 32. CrossRef
go back to reference Slagle, E. C. (1922). Training aides for mental patients. Papers on Occupational Therapy. Utica: NY State Hospital Press. Slagle, E. C. (1922). Training aides for mental patients. Papers on Occupational Therapy. Utica: NY State Hospital Press.
go back to reference Snater, E. V. (1971). Arbeids-/Ergotherapie what’s in a name? Nederlands Tijdschrift voor Arbeidstherapie, 13(4), 84–88. Snater, E. V. (1971). Arbeids-/Ergotherapie what’s in a name? Nederlands Tijdschrift voor Arbeidstherapie, 13(4), 84–88.
go back to reference Staatsblad van het Koninkrijk der Nederland. (1981). Ergotherapeuten besluit (pag. 569). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederland. (1981). Ergotherapeuten besluit (pag. 569).
go back to reference Speet, M., & Francke, A. L. (2004). Individuele professionalisering van verpleegkundigen in de beroepsopleiding en in de praktijk. Utrecht: NIVEL. Speet, M., & Francke, A. L. (2004). Individuele professionalisering van verpleegkundigen in de beroepsopleiding en in de praktijk. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Stehmann-Saris, J. C., Kinébanian, A., Heugten, C. M. van, & Dekker, J. (1996). Ergotherapie protocol voor behandeling van apraxie. Tijdschrift voor Ergotherapie, 24 (2), 51–68. Stehmann-Saris, J. C., Kinébanian, A., Heugten, C. M. van, & Dekker, J. (1996). Ergotherapie protocol voor behandeling van apraxie. Tijdschrift voor Ergotherapie, 24 (2), 51–68.
go back to reference Stockman, R. (1989). Religieuzen in de geestelijke gezondheidszorg, een historische schets. In Museum Dr. Ghuislain: Geen rede mee te rijmen. Sint Martens Latem: Aurelia Books. Stockman, R. (1989). Religieuzen in de geestelijke gezondheidszorg, een historische schets. In Museum Dr. Ghuislain: Geen rede mee te rijmen. Sint Martens Latem: Aurelia Books.
go back to reference Stone, J. (1960). The William Turner work training centre for adults spastics. Occupational Therapy, 23(10), 31–32. Stone, J. (1960). The William Turner work training centre for adults spastics. Occupational Therapy, 23(10), 31–32.
go back to reference Thomas, C. (1984). Twee werkelijkheden. Symposiummap. Delft: Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie. Thomas, C. (1984). Twee werkelijkheden. Symposiummap. Delft: Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie.
go back to reference Tracy, S. E. (1910). Studies in invalid occupations: A manual for nurses and attendants. Boston: Whitcomb & Barrows. Tracy, S. E. (1910). Studies in invalid occupations: A manual for nurses and attendants. Boston: Whitcomb & Barrows.
go back to reference Turner, A., Foster, M., & Johnson, S. F. (1981). Occupational therapy and physical dysfunction. Edinburgh: Churchill Livingstone. Turner, A., Foster, M., & Johnson, S. F. (1981). Occupational therapy and physical dysfunction. Edinburgh: Churchill Livingstone.
go back to reference Van de Velde, D., & De Vriendt, P. (2009). Ergotherapie in de thuiszorg, verslag van een multidisciplinair onderzoek in Oost Vlaanderen. Antwerpen: Standaard Uitgeverij. Van de Velde, D., & De Vriendt, P. (2009). Ergotherapie in de thuiszorg, verslag van een multidisciplinair onderzoek in Oost Vlaanderen. Antwerpen: Standaard Uitgeverij.
go back to reference Verbrugge, H. (1999). Psychomotoriek, afschrift ergotherapie in de ontwikkelingsproblematiek. Gent: Arteveldehogeschool. Verbrugge, H. (1999). Psychomotoriek, afschrift ergotherapie in de ontwikkelingsproblematiek. Gent: Arteveldehogeschool.
go back to reference Verhulst, E. (1968). Aanpassing van een weefgetouw voor traumata van de bovenste ledematen. Proefschrift. Gent: Stedelijk instituut voor Paramedische beroepen. Verhulst, E. (1968). Aanpassing van een weefgetouw voor traumata van de bovenste ledematen. Proefschrift. Gent: Stedelijk instituut voor Paramedische beroepen.
go back to reference Vlaams Ergotherapeutenverbond. (1979). Beroepsomschrijving ergotherapie. Wetenschappelijk tijdschrift van het Vlaams ergotherapeutenverbond, 2, 1–4. Vlaams Ergotherapeutenverbond. (1979). Beroepsomschrijving ergotherapie. Wetenschappelijk tijdschrift van het Vlaams ergotherapeutenverbond, 2, 1–4.
go back to reference VLHORA. (2004). Ergotherapie, een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleidingen Ergotherapie in de Vlaamse Hogescholen. Brussel: Vlaamse Hogescholenraad. VLHORA. (2004). Ergotherapie, een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleidingen Ergotherapie in de Vlaamse Hogescholen. Brussel: Vlaamse Hogescholenraad.
go back to reference VLOR. (1992). Studie 31, beroepsprofiel ergotherapeut (M/V). Brussel: Vlaamse onderwijsraad. VLOR. (1992). Studie 31, beroepsprofiel ergotherapeut (M/V). Brussel: Vlaamse onderwijsraad.
go back to reference Watson, R., & Schwartz, L. (Eds.). (2004). Transformation through occupation. London/Philadelphia: Whurr. Watson, R., & Schwartz, L. (Eds.). (2004). Transformation through occupation. London/Philadelphia: Whurr.
go back to reference Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen. (1963). Belgisch Staatsblad, 23, IV. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen. (1963). Belgisch Staatsblad, 23, IV.
go back to reference WFOT. (1996). Recommended minimum standards for the education of occupational therapists. Perth: World Federa-tion of Occupational Therapists. WFOT. (1996). Recommended minimum standards for the education of occupational therapists. Perth: World Federa-tion of Occupational Therapists.
go back to reference Whiteford, G., & Wright-St Clair, V. (2005). Occupation & practice in context. Sydney: Churchill Livingstone. Whiteford, G., & Wright-St Clair, V. (2005). Occupation & practice in context. Sydney: Churchill Livingstone.
go back to reference WHO. (2001). International classification of functioning, disability and health (ICF). Genève: World Health Organization. WHO. (2001). International classification of functioning, disability and health (ICF). Genève: World Health Organization.
go back to reference WHO. (2015). Active aging a policy paper. Genève: World Health Organization. WHO. (2015). Active aging a policy paper. Genève: World Health Organization.
go back to reference Wilcock, A. A. (2001). Occupation for health: Volume 1: A journey from self health to prescription. A history of occupational therapy from the earliest times to the end of the nineteenth century and a source book of writings, (pag. 21–30). London: British Association and College for Occupational therapists. Wilcock, A. A. (2001). Occupation for health: Volume 1: A journey from self health to prescription. A history of occupational therapy from the earliest times to the end of the nineteenth century and a source book of writings, (pag. 21–30). London: British Association and College for Occupational therapists.
go back to reference Wilcock, A. A. (2002). Occupation for health volume 2. London: British Association and College for Occupational therapists. Wilcock, A. A. (2002). Occupation for health volume 2. London: British Association and College for Occupational therapists.
go back to reference Wilcock, A. A. (2006). An occupational perspective on health (2nd ed.). Thorofare, NJ: Slack. Wilcock, A. A. (2006). An occupational perspective on health (2nd ed.). Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Wilensky, H. L., & Lebeaux, C. N. (1965). Industrial society and social welfare. New York: Free Press. Wilensky, H. L., & Lebeaux, C. N. (1965). Industrial society and social welfare. New York: Free Press.
go back to reference Woodside, H. H. (1971). The development of occupational therapy from 1910–1929. American Journal of Occupational Therapy, 25(5), 226–230. Woodside, H. H. (1971). The development of occupational therapy from 1910–1929. American Journal of Occupational Therapy, 25(5), 226–230.
go back to reference Wuyts, K. (1968). Aanpassing van een weefgetouw voor traumata van de onderste ledematen. Proefschrift. Gent: Stedelijk instituut voor Paramedische beroepen. Wuyts, K. (1968). Aanpassing van een weefgetouw voor traumata van de onderste ledematen. Proefschrift. Gent: Stedelijk instituut voor Paramedische beroepen.
go back to reference Yerxa, E. J., Clark, F., Frank, G., Jackson, J., Parham, D., Pierce, D., et al. (1990). An introduction to occupational science: A foundation for occupational therapy in the 21st century. Occupational Therapy in Health Care, 6(4), 1–17. CrossRefPubMed Yerxa, E. J., Clark, F., Frank, G., Jackson, J., Parham, D., Pierce, D., et al. (1990). An introduction to occupational science: A foundation for occupational therapy in the 21st century. Occupational Therapy in Health Care, 6(4), 1–17. CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
De beroepsvorming van de ergotherapie
Auteurs
MSc Astrid Kinébanian
Msc Hugo Nierstrasz
Prof. dr. Dominique Van de Velde
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1704-2_1