Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2018

14-12-2017 | Artikelen

Omgaan met verschillende soorten gedrag in de klas

De rol van self-efficacy van de leerkracht

Auteurs: dr. Marjolein Zee, prof. dr. Peter F. de Jong, dr. Helma M. Y. Koomen

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Deze studie onderzocht de self-efficacy van basisschoolleerkrachten (LSE) binnen verschillende domeinen van lesgeven en in relatie tot individuele leerlingen met verschillende soorten gedrag. Deelnemers waren 526 leerlingen en 69 leerkrachten uit groep 5 tot en met 8 van het basisonderwijs. Zowel LSE als leerlinggedrag werd gerapporteerd door leerkrachten. Multilevelanalyse werd gehanteerd om de voorspellende rol van externaliserend, internaliserend en prosociaal leerlinggedrag voor de mate van LSE binnen verschillende domeinen (instructiestrategieën, gedragsmanagement, leerlingbetrokkenheid en emotionele ondersteuning) te onderzoeken. Resultaten toonden aan dat de meeste variantie in LSE optrad binnen leerkrachten. Externaliserend leerlinggedrag was negatief gerelateerd aan LSE voor instructiestrategieën, gedragsmanagement, leerlingbetrokkenheid en emotionele ondersteuning. Daarnaast rapporteerden leerkrachten meer self-efficacy in deze domeinen in relatie tot leerlingen met prosociaal gedrag. Internaliserend leerlinggedrag voorspelde een lagere mate van LSE voor instructie en emotionele ondersteuning en een hogere mate van LSE voor gedragsmanagement. Deze bevindingen onderstrepen het belang van het onderzoeken van LSE vanuit een dyadisch perspectief.
Voetnoten
1
Deze studie is goedgekeurd door de ethische commissie van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam (dossiernummer 2013-CDE-3188).
 
Literatuur
go back to reference Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman.
go back to reference Cheah, C., & Rubin, K. (2004). European American and Mainland Chinese mothers’ responses to aggression and social withdrawal in preschoolers. International Journal of Behavioral Development, 28, 83–94.CrossRef Cheah, C., & Rubin, K. (2004). European American and Mainland Chinese mothers’ responses to aggression and social withdrawal in preschoolers. International Journal of Behavioral Development, 28, 83–94.CrossRef
go back to reference Coplan, R. J. (2000). Assessing nonsocial play in early childhood: conceptual and methodological approaches. In K. Gitlin-Weiner & A. Sandgrund (red.), Play diagnosis and assessment (2e druk. pag. 563–598). New York: Wiley. Coplan, R. J. (2000). Assessing nonsocial play in early childhood: conceptual and methodological approaches. In K. Gitlin-Weiner & A. Sandgrund (red.), Play diagnosis and assessment (2e druk. pag. 563–598). New York: Wiley.
go back to reference Goddard, R. D., Hoy, W. K., & Woolfolk Hoy, A. E. (2004). Collective efficacy beliefs: theoretical developments, empirical evidence, and future directions. Educational Researcher, 33, 3–13.CrossRef Goddard, R. D., Hoy, W. K., & Woolfolk Hoy, A. E. (2004). Collective efficacy beliefs: theoretical developments, empirical evidence, and future directions. Educational Researcher, 33, 3–13.CrossRef
go back to reference Goodman, A., Lamping, D., & Ploubidis, G. B. (2010). When to use broader internalising and externalising subscales instead of the hypothesised five subscales on the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): data from British parents, teachers and children. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 1179–1199. https://doi.org/10.1007/s10802-010-9434-x.CrossRefPubMed Goodman, A., Lamping, D., & Ploubidis, G. B. (2010). When to use broader internalising and externalising subscales instead of the hypothesised five subscales on the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): data from British parents, teachers and children. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 1179–1199. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10802-010-9434-x.CrossRefPubMed
go back to reference Gresham, F. M., & Kern, L. (2004). Internalizing behavior problems in children and adolescents. In R. Rutherford, M. Quinn & S. Mathur (red.), Handbook of research in behavior disorders (pag. 262–281). New York: Guilford. Gresham, F. M., & Kern, L. (2004). Internalizing behavior problems in children and adolescents. In R. Rutherford, M. Quinn & S. Mathur (red.), Handbook of research in behavior disorders (pag. 262–281). New York: Guilford.
go back to reference Lambert, R. G., McCarthy, C., O’Donnell, M., & Wang, C. (2009). Measuring elementary teacher stress and coping in the classroom: validity evidence for the classroom appraisal of resources and demands. Psychology in the Schools, 10, 973–988. https://doi.org/10.1002/pits.20438.CrossRef Lambert, R. G., McCarthy, C., O’Donnell, M., & Wang, C. (2009). Measuring elementary teacher stress and coping in the classroom: validity evidence for the classroom appraisal of resources and demands. Psychology in the Schools, 10, 973–988. https://​doi.​org/​10.​1002/​pits.​20438.CrossRef
go back to reference Leeuwen, K. van, Meerschaert, T., Bosmans, G., Medts, L. de, & Braet, C. (2006). The strengths and difficulties questionnaire in a community sample of young children in Flanders. European Journal of Psychological Assessment, 22, 189–197.CrossRef Leeuwen, K. van, Meerschaert, T., Bosmans, G., Medts, L. de, & Braet, C. (2006). The strengths and difficulties questionnaire in a community sample of young children in Flanders. European Journal of Psychological Assessment, 22, 189–197.CrossRef
go back to reference Maschke, B. (2010). Pedagogisch-didactische behoeften van leerlingen met ADHD. Ongepubliceerde masterthese. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam. Maschke, B. (2010). Pedagogisch-didactische behoeften van leerlingen met ADHD. Ongepubliceerde masterthese. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
go back to reference Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2012). Mplus user’s guide (6e druk.). Los Angeles: Muthén & Muthén. Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2012). Mplus user’s guide (6e druk.). Los Angeles: Muthén & Muthén.
go back to reference Olson, J., & Cooper, P. (2001). Dealing with disruptive children in the classroom. London: Routledge. Olson, J., & Cooper, P. (2001). Dealing with disruptive children in the classroom. London: Routledge.
go back to reference Pianta, R. C. (1999). Assessing child-teacher relationships. In R. C. Pianta, Enhancing relationships between children and teachers (pp. 85–104). Washington, DC: American Psychological Association.CrossRef Pianta, R. C. (1999). Assessing child-teacher relationships. In R. C. Pianta, Enhancing relationships between children and teachers (pp. 85–104). Washington, DC: American Psychological Association.CrossRef
go back to reference Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S. (2002). Hierarchical linear models: applications and data analysis methods. Newbury Park: SAGE. Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S. (2002). Hierarchical linear models: applications and data analysis methods. Newbury Park: SAGE.
go back to reference Raudenbush, S. W., Rowan, B., & Cheong, Y. F. (1992). Contextual effects on the self-perceived efficacy of high school teachers. Sociology of Education, 65, 150–167.CrossRef Raudenbush, S. W., Rowan, B., & Cheong, Y. F. (1992). Contextual effects on the self-perceived efficacy of high school teachers. Sociology of Education, 65, 150–167.CrossRef
go back to reference Roehrig, A. D., Pressley, M., & Talotta, D. (2002). Stories of beginning teachers: first year challenges and beyond. Notre Dame: University of Notre Dame Press. Roehrig, A. D., Pressley, M., & Talotta, D. (2002). Stories of beginning teachers: first year challenges and beyond. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
go back to reference Ross, J. A., Cousins, J. B., & Gadalla, T. (1996). Within-teacher predictors of teacher efficacy. Teaching and Teacher Education, 12, 385–400.CrossRef Ross, J. A., Cousins, J. B., & Gadalla, T. (1996). Within-teacher predictors of teacher efficacy. Teaching and Teacher Education, 12, 385–400.CrossRef
go back to reference Rubin, K. H., & Coplan, R. J. (2004). Paying attention to and not neglecting social withdrawal and social isolation. Merrill-Palmer Quarterly, 50, 506–534.CrossRef Rubin, K. H., & Coplan, R. J. (2004). Paying attention to and not neglecting social withdrawal and social isolation. Merrill-Palmer Quarterly, 50, 506–534.CrossRef
go back to reference Smeets, E., Ledoux, G., Blok, H., Felix, C., Heurter, A., Kuijk, J. van, & Vergeer, M. (2013). Op de drempel van passend onderwijs: beleid en aanbod rond specifieke onderwijsbehoeften in zes samenwerkingsverbanden. Nijmegen: ITS. Smeets, E., Ledoux, G., Blok, H., Felix, C., Heurter, A., Kuijk, J. van, & Vergeer, M. (2013). Op de drempel van passend onderwijs: beleid en aanbod rond specifieke onderwijsbehoeften in zes samenwerkingsverbanden. Nijmegen: ITS.
go back to reference Smeets, E., Ledoux, G., Regtvoort, A., Felix, C., & Mol Lous, A. (2015). Passende competenties voor passend onderwijs: onderzoek naar competenties in het basisonderwijs. Nijmegen: ITS. Smeets, E., Ledoux, G., Regtvoort, A., Felix, C., & Mol Lous, A. (2015). Passende competenties voor passend onderwijs: onderzoek naar competenties in het basisonderwijs. Nijmegen: ITS.
go back to reference Spilt, J. L., & Koomen, H. M. Y. (2009). Widening the view on teacher-child relationships: teachers’ narratives concerning disruptive versus nondisruptive children. School Psychology Review, 38, 86–101. Spilt, J. L., & Koomen, H. M. Y. (2009). Widening the view on teacher-child relationships: teachers’ narratives concerning disruptive versus nondisruptive children. School Psychology Review, 38, 86–101.
go back to reference Tsouloupas, C. N., Carson, R. L., Matthews, R., Grawitch, M. J., & Barber, L. K. (2010). Exploring the association between teachers’ perceived student misbehaviour and emotional exhaustion: the importance of teacher efficacy beliefs and emotion regulation. Educational Psychology, 30, 173–189. https://doi.org/10.1080/01443410903494460.CrossRef Tsouloupas, C. N., Carson, R. L., Matthews, R., Grawitch, M. J., & Barber, L. K. (2010). Exploring the association between teachers’ perceived student misbehaviour and emotional exhaustion: the importance of teacher efficacy beliefs and emotion regulation. Educational Psychology, 30, 173–189. https://​doi.​org/​10.​1080/​0144341090349446​0.CrossRef
go back to reference Widenfelt, B. M. van, Goedhart, A. W., Treffers, P. D. A., & Goodman, R. (2003). Dutch version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). European Child & Adolescent Psychiatry, 12, 281–289.CrossRef Widenfelt, B. M. van, Goedhart, A. W., Treffers, P. D. A., & Goodman, R. (2003). Dutch version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). European Child & Adolescent Psychiatry, 12, 281–289.CrossRef
go back to reference Zee, M. & Koomen, H. M. Y. (2015, March). Student-specific teacher self-efficacy: investigating the factorial, convergent, and concurrent validity of a new instrument. Poster presented at the biennial meeting of SRCD, Philadelphia, PA. Zee, M. & Koomen, H. M. Y. (2015, March). Student-specific teacher self-efficacy: investigating the factorial, convergent, and concurrent validity of a new instrument. Poster presented at the biennial meeting of SRCD, Philadelphia, PA.
go back to reference Zee, M., Jong, P. F. de, & Koomen, H. M. Y. (2016a). Teachers’ self-efficacy in relation to individual students with a variety of social-emotional behaviors: A multilevel investigation. Journal of Educational Psychology, 108, 1013–1027. https://doi.org/10.1037/edu0000106.CrossRef Zee, M., Jong, P. F. de, & Koomen, H. M. Y. (2016a). Teachers’ self-efficacy in relation to individual students with a variety of social-emotional behaviors: A multilevel investigation. Journal of Educational Psychology, 108, 1013–1027. https://​doi.​org/​10.​1037/​edu0000106.CrossRef
Metagegevens
Titel
Omgaan met verschillende soorten gedrag in de klas
De rol van self-efficacy van de leerkracht
Auteurs
dr. Marjolein Zee
prof. dr. Peter F. de Jong
dr. Helma M. Y. Koomen
Publicatiedatum
14-12-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2018
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-017-0162-7

Andere artikelen Uitgave 1/2018

Kind en adolescent 1/2018 Naar de uitgave