Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2018

22-12-2017 | Artikelen

Cyberpesten bij jongeren

Maken ouders een verschil?

Auteurs: Dr. K. Symons, Prof. dr. K. Ponnet, Prof. dr. M. Walrave, Dr. W. Heirman

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding

Deze studie onderzoekt het voorkomen van cyberpesten bij Vlaamse jongeren en de link met internetgebruik en uiteenlopende internet-opvoedingspraktijken die ouders toepassen.

Methode

Data werden verzameld op het gezinsniveau (N = 357 gezinnen) waarbij zowel een jongere tussen 13 en 18 jaar (M = 15,73 jaar) als de moeder en de vader een vragenlijst invulden (N = 1.071 individuen).

Resultaten

Meisjes worden vaker het slachtoffer van cyberpesten dan jongens, en online risicogedrag hangt samen met cyberpesten. Het opleggen van regels, monitoring en supervisie zijn niet gerelateerd aan cyberpesten, maar het onderhouden van een open ouder-kindcommunicatie rond internetgebruik gaat samen met minder online pestgedrag.

Conclusie

Het is belangrijk dat er wordt ingezet op online vaardigheden. Ouders kunnen ondersteund worden bij de vraag hoe ze de communicatie rond internetgebruik met hun kind kunnen stimuleren.
Literatuur
go back to reference Appel, M., Stiglbauer, B., Batinic, B., & Holtz, P. (2014). Internet use and verbal aggression: the moderating role of parents and peers. Computers in Human Behavior, 33, 235–241.CrossRef Appel, M., Stiglbauer, B., Batinic, B., & Holtz, P. (2014). Internet use and verbal aggression: the moderating role of parents and peers. Computers in Human Behavior, 33, 235–241.CrossRef
go back to reference Barnes, H. L., & Olson, D. H. (1985). Parent-adolescent communication and the circumplex model. Child Development, 56, 438–447.CrossRef Barnes, H. L., & Olson, D. H. (1985). Parent-adolescent communication and the circumplex model. Child Development, 56, 438–447.CrossRef
go back to reference Beckman, L., Hagquist, C., & Hellström, L. (2013). Discrepant gender patterns for cyberbullying and traditional bullying – An analysis of Swedish adolescent data. Computers in Human Behavior, 29, 1896–1903.CrossRef Beckman, L., Hagquist, C., & Hellström, L. (2013). Discrepant gender patterns for cyberbullying and traditional bullying – An analysis of Swedish adolescent data. Computers in Human Behavior, 29, 1896–1903.CrossRef
go back to reference Borca, G., Bina, M., Keller, P. S., Gilbert, L. R., & Begotti, T. (2015). Internet use and developmental tasks: Adolescents’ point of view. Computers in Human Behavior, 52, 49–58.CrossRef Borca, G., Bina, M., Keller, P. S., Gilbert, L. R., & Begotti, T. (2015). Internet use and developmental tasks: Adolescents’ point of view. Computers in Human Behavior, 52, 49–58.CrossRef
go back to reference Byrne, S., Katz, S. J., Lee, T., Linz, D., & McIlrath, M. (2014). Peers, predators, and porn: Predicting parental underestimation of children’s online risky experiences. Journal of Computer-Mediated Communication, 19, 215–231.CrossRef Byrne, S., Katz, S. J., Lee, T., Linz, D., & McIlrath, M. (2014). Peers, predators, and porn: Predicting parental underestimation of children’s online risky experiences. Journal of Computer-Mediated Communication, 19, 215–231.CrossRef
go back to reference Cassidy, W., Faucher, C., & Jackson, M. (2013). Cyberbullying among youth: A comprehensive review of current international research and its implications and application to policy and practice. School Psychology International, 34, 575–612.CrossRef Cassidy, W., Faucher, C., & Jackson, M. (2013). Cyberbullying among youth: A comprehensive review of current international research and its implications and application to policy and practice. School Psychology International, 34, 575–612.CrossRef
go back to reference Corijn, M. (2016). Het Vlaamse en Belgische echtscheidingscijfer: evolutie, positionering, verklaringen en gevolgen. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering. Corijn, M. (2016). Het Vlaamse en Belgische echtscheidingscijfer: evolutie, positionering, verklaringen en gevolgen. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering.
go back to reference Cross, D., Lester, L., & Barnes, A. (2015). A longitudinal study of the social and emotional predictors and consequences of cyber and traditional bullying victimization. International Journal of Public Health, 60, 207–217.CrossRefPubMed Cross, D., Lester, L., & Barnes, A. (2015). A longitudinal study of the social and emotional predictors and consequences of cyber and traditional bullying victimization. International Journal of Public Health, 60, 207–217.CrossRefPubMed
go back to reference Dehue, F., Bolman, C., & Völlink, T. (2008). Cyberbullying: Youngsters’ experiences and parental perception. Cyberpsychology & Behavior,, 11, 217–222.CrossRef Dehue, F., Bolman, C., & Völlink, T. (2008). Cyberbullying: Youngsters’ experiences and parental perception. Cyberpsychology & Behavior,, 11, 217–222.CrossRef
go back to reference Fanti, K. A., Demetriou, A. G., & Hawa, V. V. (2012). A longitudinal study of cyberbullying: Examining risk and protective factors. European Journal of Developmental Psychology, 9, 168–181.CrossRef Fanti, K. A., Demetriou, A. G., & Hawa, V. V. (2012). A longitudinal study of cyberbullying: Examining risk and protective factors. European Journal of Developmental Psychology, 9, 168–181.CrossRef
go back to reference Heirman, W., & Walrave, M. (2012). Predicting adolescent perpetration in cyberbullying: An application of the theory of planned behavior. Psicothema, 24, 614–620.PubMed Heirman, W., & Walrave, M. (2012). Predicting adolescent perpetration in cyberbullying: An application of the theory of planned behavior. Psicothema, 24, 614–620.PubMed
go back to reference Khurana, A., Bleakley, A., Jordan, A. B., & Romer, D. (2015). The protective effects of parental monitoring and internet restriction on adolescents’ risk of online harassment. Journal of Youth and Adolescence, 44, 1039–1047.CrossRefPubMed Khurana, A., Bleakley, A., Jordan, A. B., & Romer, D. (2015). The protective effects of parental monitoring and internet restriction on adolescents’ risk of online harassment. Journal of Youth and Adolescence, 44, 1039–1047.CrossRefPubMed
go back to reference Lareki, A., Martínez de Morentin, J. I., Altuna, J., & Amenabar, N. (2017). Teenagers’ perception of risk behaviors regarding digital technologies. Computers in Human Behavior, 68, 395–402.CrossRef Lareki, A., Martínez de Morentin, J. I., Altuna, J., & Amenabar, N. (2017). Teenagers’ perception of risk behaviors regarding digital technologies. Computers in Human Behavior, 68, 395–402.CrossRef
go back to reference Law, D. M., Shapka, J. D., & Olson, B. F. (2010). To control or not control? Parenting behaviours and adolescent online aggression. Computers in Human Behavior, 26, 1651–1656.CrossRef Law, D. M., Shapka, J. D., & Olson, B. F. (2010). To control or not control? Parenting behaviours and adolescent online aggression. Computers in Human Behavior, 26, 1651–1656.CrossRef
go back to reference Lereya, S. T., Samara, M., & Wolke, D. (2013). Parenting behavior and the risk of becoming a victim and a bully/victim: A meta-analysis study. Child Abuse and Neglect, 37, 1091–1108.CrossRefPubMed Lereya, S. T., Samara, M., & Wolke, D. (2013). Parenting behavior and the risk of becoming a victim and a bully/victim: A meta-analysis study. Child Abuse and Neglect, 37, 1091–1108.CrossRefPubMed
go back to reference Liau, A. K., Khoo, A., & Ang, P. H. (2008). Parental awareness and monitoring of adolescent internet use. Current Psychology, 27, 217–233.CrossRef Liau, A. K., Khoo, A., & Ang, P. H. (2008). Parental awareness and monitoring of adolescent internet use. Current Psychology, 27, 217–233.CrossRef
go back to reference Livingstone, S. (2007). Strategies of parental regulation in the media-rich home. Computers in Human Behavior, 23, 920–941.CrossRef Livingstone, S. (2007). Strategies of parental regulation in the media-rich home. Computers in Human Behavior, 23, 920–941.CrossRef
go back to reference Livingstone, S. (2010). From family television to bedroom culture: Young people’s media at home. In E. Devereux (red.), Media Studies: Key issues and debates (pag. 302–321). London: SAGE. Livingstone, S. (2010). From family television to bedroom culture: Young people’s media at home. In E. Devereux (red.), Media Studies: Key issues and debates (pag. 302–321). London: SAGE.
go back to reference Livingstone, S., & Bober, M. (2004). UK children go online: surveying the experiences of young people and their parents. London: LSE Research Online. Livingstone, S., & Bober, M. (2004). UK children go online: surveying the experiences of young people and their parents. London: LSE Research Online.
go back to reference Livingstone, S., & Helsper, E. (2008). Parental mediation of children’s Internet use. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 52, 581–599.CrossRef Livingstone, S., & Helsper, E. (2008). Parental mediation of children’s Internet use. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 52, 581–599.CrossRef
go back to reference Livingstone, S., & Smith, P. K. (2014). Annual research review: harm experienced by child users of online and mobile technologies: The nature, prevalence and management of sexual and aggressive risks in the digital age. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55, 635–654.CrossRefPubMed Livingstone, S., & Smith, P. K. (2014). Annual research review: harm experienced by child users of online and mobile technologies: The nature, prevalence and management of sexual and aggressive risks in the digital age. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55, 635–654.CrossRefPubMed
go back to reference Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). Technical Report and User Guide: the 2010 EU kids online survey. London: LSE, EU Kids Online. Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). Technical Report and User Guide: the 2010 EU kids online survey. London: LSE, EU Kids Online.
go back to reference Mascheroni, G., & Ólafsson, K. (2013). Net children go mobile: Risks and opportunities. Milano: Educatt. Mascheroni, G., & Ólafsson, K. (2013). Net children go mobile: Risks and opportunities. Milano: Educatt.
go back to reference Mesch, G. S. (2009). Parental mediation, online activities, and cyberbullying. Cyberpsychology & Behavior, 12, 387–393.CrossRef Mesch, G. S. (2009). Parental mediation, online activities, and cyberbullying. Cyberpsychology & Behavior, 12, 387–393.CrossRef
go back to reference Mishna, F., Khoury-Kassabri, M., Gadalla, T., & Daciuk, J. (2012). Risk factors for involvement in cyber bullying: Victims, bullies and bully-victims. Children and Youth Services Review, 34, 63–70.CrossRef Mishna, F., Khoury-Kassabri, M., Gadalla, T., & Daciuk, J. (2012). Risk factors for involvement in cyber bullying: Victims, bullies and bully-victims. Children and Youth Services Review, 34, 63–70.CrossRef
go back to reference Navarro, R., Serna, C., Martínez, V., & Ruiz-Oliva, R. (2013). The role of internet use and parental mediation on cyberbullying victimization among Spanish children from rural public schools. European Journal of Psychology of Education, 28, 725–745.CrossRef Navarro, R., Serna, C., Martínez, V., & Ruiz-Oliva, R. (2013). The role of internet use and parental mediation on cyberbullying victimization among Spanish children from rural public schools. European Journal of Psychology of Education, 28, 725–745.CrossRef
go back to reference Van Ouytsel, J., Vandebosch, H., Walrave, M., & Ponnet, K. (2014). Cyberpesten: hoeveel komt het voor en wat kunnen scholen ertegen doen? 4W: weten wat werkt en waarom. Wetenschappelijk tijdschrift over opbrengsten en werking van ICT in het onderwijs, 4, 6–13. Van Ouytsel, J., Vandebosch, H., Walrave, M., & Ponnet, K. (2014). Cyberpesten: hoeveel komt het voor en wat kunnen scholen ertegen doen? 4W: weten wat werkt en waarom. Wetenschappelijk tijdschrift over opbrengsten en werking van ICT in het onderwijs, 4, 6–13.
go back to reference Perren, S., Corcoran, L., Cowie, H., Dehue, F., Garcia, D. J., Mc Guckin, C., Sevcikova, A., Tsatsou, P., & Völlink, T. (2012). Tackling cyberbullying: Review of empirical evidence regarding successful responses by students, parents and schools. International Journal of Conflict and Violence, 6, 283–293. Perren, S., Corcoran, L., Cowie, H., Dehue, F., Garcia, D. J., Mc Guckin, C., Sevcikova, A., Tsatsou, P., & Völlink, T. (2012). Tackling cyberbullying: Review of empirical evidence regarding successful responses by students, parents and schools. International Journal of Conflict and Violence, 6, 283–293.
go back to reference Ponnet, K., Wouters, E., Mortelmans, D., Pasteels, I., De Backer, C., Van Leeuwen, K., & Van Hiel, A. (2013). The influence of mothers’ and fathers’ parenting stress and depressive symptoms on own and partner’s parent-child communication. Family Process, 52, 312–324.CrossRefPubMed Ponnet, K., Wouters, E., Mortelmans, D., Pasteels, I., De Backer, C., Van Leeuwen, K., & Van Hiel, A. (2013). The influence of mothers’ and fathers’ parenting stress and depressive symptoms on own and partner’s parent-child communication. Family Process, 52, 312–324.CrossRefPubMed
go back to reference Salmivalli, C. (2010). Bullying and the peer group: A review. Aggression and Violent Behavior, 15, 112–120.CrossRef Salmivalli, C. (2010). Bullying and the peer group: A review. Aggression and Violent Behavior, 15, 112–120.CrossRef
go back to reference Soenens, B., Vansteenkiste, M., Luyckx, K., & Goossens, L. (2006). Parenting and adolescent problem behavior: An integrated model with adolescent self-disclosure and perceived parental knowledge as intervening variables. Developmental Psychology, 42, 305–318.CrossRefPubMed Soenens, B., Vansteenkiste, M., Luyckx, K., & Goossens, L. (2006). Parenting and adolescent problem behavior: An integrated model with adolescent self-disclosure and perceived parental knowledge as intervening variables. Developmental Psychology, 42, 305–318.CrossRefPubMed
go back to reference Symons, K., Ponnet, K., Walrave, M., & Heirman, W. (2017b). A qualitative study into parental mediation of teenage children’s internet use. Computers in Human Behavior, 73, 423–432.CrossRef Symons, K., Ponnet, K., Walrave, M., & Heirman, W. (2017b). A qualitative study into parental mediation of teenage children’s internet use. Computers in Human Behavior, 73, 423–432.CrossRef
go back to reference Symons, K., Ponnet, K., Emmery, K., Walrave, M., & Heirman, W. (2017a). A factorial validation of parental mediation strategies with regard to internet use. Psychologica Belgica, 57(2), 93–111.CrossRef Symons, K., Ponnet, K., Emmery, K., Walrave, M., & Heirman, W. (2017a). A factorial validation of parental mediation strategies with regard to internet use. Psychologica Belgica, 57(2), 93–111.CrossRef
go back to reference Symons, K., Ponnet, K., Emmery, K., Walrave, M., & Heirman, W. (2017c). Parental knowledge of adolescents’ online content and contact risks. Journal of Youth and Adolescence, 46, 401–416.CrossRefPubMed Symons, K., Ponnet, K., Emmery, K., Walrave, M., & Heirman, W. (2017c). Parental knowledge of adolescents’ online content and contact risks. Journal of Youth and Adolescence, 46, 401–416.CrossRefPubMed
go back to reference Tokunaga, R. S. (2010). Following you home from school: A critical review and synthesis of research on cyberbullying victimization. Computers in Human Behavior, 26, 277–287.CrossRef Tokunaga, R. S. (2010). Following you home from school: A critical review and synthesis of research on cyberbullying victimization. Computers in Human Behavior, 26, 277–287.CrossRef
go back to reference Valcke, M., Bonte, S., De Wever, B., & Rots, I. (2010). Internet parenting styles and the impact on Internet use of primary school children. Computers & Education, 55, 454–464.CrossRef Valcke, M., Bonte, S., De Wever, B., & Rots, I. (2010). Internet parenting styles and the impact on Internet use of primary school children. Computers & Education, 55, 454–464.CrossRef
go back to reference Valkenburg, P. M., Piotrowski, J. T., Hermanns, J., & Leeuw, R. de (2013). Developing and validating the perceived parental media mediation scale: A self-determination perspective. Human Communication Research, 39, 445–469.CrossRef Valkenburg, P. M., Piotrowski, J. T., Hermanns, J., & Leeuw, R. de (2013). Developing and validating the perceived parental media mediation scale: A self-determination perspective. Human Communication Research, 39, 445–469.CrossRef
go back to reference Wang, R., Bianchi, S. M., & Raley, S. B. (2005). Teenagers’ internet use and family rules: A research note. Journal of Marriage and Family, 67, 1249–1258.CrossRef Wang, R., Bianchi, S. M., & Raley, S. B. (2005). Teenagers’ internet use and family rules: A research note. Journal of Marriage and Family, 67, 1249–1258.CrossRef
go back to reference Wegge, D., Vandebosch, H., & Eggermont, S. (2014). Who bullies whom online: A social network analysis of cyberbullying in a school context. Communications, 39, 415–433.CrossRef Wegge, D., Vandebosch, H., & Eggermont, S. (2014). Who bullies whom online: A social network analysis of cyberbullying in a school context. Communications, 39, 415–433.CrossRef
Metagegevens
Titel
Cyberpesten bij jongeren
Maken ouders een verschil?
Auteurs
Dr. K. Symons
Prof. dr. K. Ponnet
Prof. dr. M. Walrave
Dr. W. Heirman
Publicatiedatum
22-12-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2018
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-017-0163-6

Andere artikelen Uitgave 1/2018

Kind en adolescent 1/2018 Naar de uitgave