Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2018

22-01-2018 | Artikelen

Effecten van Alles Kidzzz in de dagelijkse praktijk

Implementatie van een evidencebased interventie

Auteurs: Dr. Sabine Stoltz, Dr. Monique van Londen, Lysanne te Brinke, MSc, Prof. dr. Maja Deković

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding

Alles Kidzzz is een preventieve individuele cognitieve gedragsinterventie voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool met externaliserend gedrag. De effectiviteit van Alles Kidzzz is in eerder onderzoek aangetoond met een randomized controlled trial (RCT). In de huidige studie onderzochten we de effecten van Alles Kidzzz, het bereik van de interventie en de effectiviteit voor verschillende doelgroepen na implementatie in de dagelijkse praktijk.

Methode

Leerkrachten hebben tijdens de routinematige monitoring voor in de alledaagse praktijk uitgevoerde Alles Kidzzz-trajecten gerapporteerd over externaliserend gedrag en reactieve en proactieve agressie (n = 101 kinderen, M leeftijd = 10,03 jaar, 72 % jongens, 37 % allochtone afkomst).

Resultaten

Gepaarde t‑toetsen tonen aan dat Alles Kidzzz na implementatie effectief is voor het verminderen van externaliserend gedrag en reactieve en proactieve agressie. De doelgroep (d.w.z. het bereik) wordt, na implementatie, minder strikt geselecteerd. Hoewel het merendeel van de kinderen die de leerkracht selecteert om aan Alles Kidzzz deel te nemen (sub)klinisch externaliserend gedrag vertoont, laat ook 20 procent van de kinderen externaliserend gedrag binnen de normale range zien. Zowel jongens als meisjes en zowel kinderen met een autochtone als die met een allochtone achtergrond worden na implementatie bereikt. Effecten van de interventie zijn gelijk voor jongens en meisjes en voor kinderen met een allochtone of autochtone achtergrond.

Discussie

Hiermee is de effectiviteit van Alles Kidzzz voor het verminderen van agressief gedrag en externaliserende problemen na implementatie in de dagelijkse praktijk aangetoond. Deze studie toont aan dat er bij de interventie Alles Kidzzz geen sprake is van een kloof tussen ‘efficacy’ en ‘effectiveness’.
Voetnoten
1
Alles Kidzzz is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut en in 2012 beoordeeld als ‘effectief volgens goede aanwijzingen’. Alles Kidzzz is opgenomen in de Richtlijn Ernstige Gedragsproblemen (zie http://​richtlijnenjeugd​hulp.​nl/​ernstige-gedragsproblemen​/​) bij de geïndiceerde schoolinterventies en in de Richtlijn Pesten voor de JGZ (https://​www.​ncj.​nl/​richtlijnen/​alle-richtlijnen/​richtlijn/​?​richtlijn=​1, onder: Effectiviteit van programma’s voor individuele hulp aan gepesten en pesters).
 
Literatuur
go back to reference Achenbach, T. M. (1991). Manual for the teacher report form and 1991 profiles. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry. Achenbach, T. M. (1991). Manual for the teacher report form and 1991 profiles. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry.
go back to reference Barker, E. D., Tremblay, R. E., Nagin, D. S., Vitaro, F., & Lacourse, E. (2006). Development of male proactive and reactive physical aggression during adolescence. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 783–790. CrossRefPubMed Barker, E. D., Tremblay, R. E., Nagin, D. S., Vitaro, F., & Lacourse, E. (2006). Development of male proactive and reactive physical aggression during adolescence. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 783–790. CrossRefPubMed
go back to reference Berkel, C., Mauricio, A. M., Schoenfelder, E., & Sandler, I. N. (2011). Putting the pieces together: an integrated model of program implementation. Prevention Science, 12, 23–33. CrossRefPubMedPubMedCentral Berkel, C., Mauricio, A. M., Schoenfelder, E., & Sandler, I. N. (2011). Putting the pieces together: an integrated model of program implementation. Prevention Science, 12, 23–33. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Broidy, L.M., Nagin, D. S., Tremblay, R.E., Bates, J. E., Brame, B., Dodge, K.A., …. Vitaro, F. (2003). Developmental trajectories of childhood disruptive behaviors and adolescent delinquency: a six-site, cross-national study. Developmental Psychology, 39, 222–245. CrossRefPubMedPubMedCentral Broidy, L.M., Nagin, D. S., Tremblay, R.E., Bates, J. E., Brame, B., Dodge, K.A., …. Vitaro, F. (2003). Developmental trajectories of childhood disruptive behaviors and adolescent delinquency: a six-site, cross-national study. Developmental Psychology, 39, 222–245. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Caroll, C., Patterson, M., Wood, S., Booth, A., Rick, J., & Balain, S. (2007). A conceptual framework for implementation fidelity. Implementation Science, 2, 1–9. CrossRef Caroll, C., Patterson, M., Wood, S., Booth, A., Rick, J., & Balain, S. (2007). A conceptual framework for implementation fidelity. Implementation Science, 2, 1–9. CrossRef
go back to reference Castro, B. O. de, Merk, W., Koops, W., Veerman, J. W., & Bosch, J. D. (2005). Emotions in social information processing and their relations with reactive and proactive aggression in referred aggressive boys. Journal of Clinical Child an Adolescent Psychology, 34, 105–116. CrossRef Castro, B. O. de, Merk, W., Koops, W., Veerman, J. W., & Bosch, J. D. (2005). Emotions in social information processing and their relations with reactive and proactive aggression in referred aggressive boys. Journal of Clinical Child an Adolescent Psychology, 34, 105–116. CrossRef
go back to reference Catron, T., & Weiss, B. (1994). The Vanderbilt school-based counselling program. Journal of Emotional and Behavioural Disorders, 2, 247–253. CrossRef Catron, T., & Weiss, B. (1994). The Vanderbilt school-based counselling program. Journal of Emotional and Behavioural Disorders, 2, 247–253. CrossRef
go back to reference Crick, N. R., & Grotpeter, J. K. (1995). Relational aggression, gender, and social-psychological adjustment. Child Development, 66, 710–722. CrossRefPubMed Crick, N. R., & Grotpeter, J. K. (1995). Relational aggression, gender, and social-psychological adjustment. Child Development, 66, 710–722. CrossRefPubMed
go back to reference Dodge, K. A. (1991). The structure and function of reactive and proactive aggression. In D. Pepler & K. H. Rubin (red.), The development and treatment of childhood aggression (pag. 201–218). Hillsdale: Lawrence Erlbaum. Dodge, K. A. (1991). The structure and function of reactive and proactive aggression. In D. Pepler & K. H. Rubin (red.), The development and treatment of childhood aggression (pag. 201–218). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Hendrickx, M., Crombez, G., Roeyers, H., & Castro, B. O. de (2003). Psychometrische evaluatie van de Nederlandstalige versie van de agressie beoordelingsschaal van Dodge en Coie (1987). Tijdschrift voor Gedragstherapie, 36, 33–43. Hendrickx, M., Crombez, G., Roeyers, H., & Castro, B. O. de (2003). Psychometrische evaluatie van de Nederlandstalige versie van de agressie beoordelingsschaal van Dodge en Coie (1987). Tijdschrift voor Gedragstherapie, 36, 33–43.
go back to reference Lochman, J. E., Boxmeyer, C., Powell, N., Qu, L., Wells, K., & Windle, M. (2009). Dissemination of the coping power program: importance of intensity of counselor training. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 77, 397–409. CrossRef Lochman, J. E., Boxmeyer, C., Powell, N., Qu, L., Wells, K., & Windle, M. (2009). Dissemination of the coping power program: importance of intensity of counselor training. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 77, 397–409. CrossRef
go back to reference McCartney, K., & Rosenthal, R. (2000). Effect size, practical importance, and social policy for children. Child of America Press. Development, 71, 173–180. CrossRef McCartney, K., & Rosenthal, R. (2000). Effect size, practical importance, and social policy for children. Child of America Press. Development, 71, 173–180. CrossRef
go back to reference Noom, M. J., Jong, K. de, Tiemens, B., Kamsteeg, F., Markus, M.T., Pot, A.M., … Zondervan, J. (2012). Routine outcome monitoring en benchmarking: hoe kunnen we behandelresultaten op een zorgvuldige manier vergelijken? Tijdschrift voor Psychiatrie, 54, 141–145. PubMed Noom, M. J., Jong, K. de, Tiemens, B., Kamsteeg, F., Markus, M.T., Pot, A.M., … Zondervan, J. (2012). Routine outcome monitoring en benchmarking: hoe kunnen we behandelresultaten op een zorgvuldige manier vergelijken? Tijdschrift voor Psychiatrie, 54, 141–145. PubMed
go back to reference Ogles, B. M., Lunnen, K. M., & Bonesteel, K. (2001). Clinical significance: history, application, and current practice. Clinical Psychology Review, 21, 421–446. CrossRefPubMed Ogles, B. M., Lunnen, K. M., & Bonesteel, K. (2001). Clinical significance: history, application, and current practice. Clinical Psychology Review, 21, 421–446. CrossRefPubMed
go back to reference Perepletchikova, F., Hilt, L. M., Chereji, E., & Kazdin, E. (2009). Barriers to implementing treatment integrity procedures: survey of treatment outcome researchers. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 212–218. CrossRefPubMed Perepletchikova, F., Hilt, L. M., Chereji, E., & Kazdin, E. (2009). Barriers to implementing treatment integrity procedures: survey of treatment outcome researchers. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 212–218. CrossRefPubMed
go back to reference Polman, H., Castro, B. O. de, Thomaes, S., & Aken, M. van (2009). New directions in measuring reactive and proactive aggression: validation of a teacher questionnaire. Journal of Abnormal Child Psychology, 37, 183–193. CrossRefPubMed Polman, H., Castro, B. O. de, Thomaes, S., & Aken, M. van (2009). New directions in measuring reactive and proactive aggression: validation of a teacher questionnaire. Journal of Abnormal Child Psychology, 37, 183–193. CrossRefPubMed
go back to reference Schaeffer, C. M., Petras, H., Ialongo, N., Masyn, K. E., Hubbard, S., Poduska, J., & Kellam, S. (2006). A comparison of girls’ and boys’ aggressive-disruptive behavior trajectories across elementary school: prediction to young adult antisocial outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74, 500–510. CrossRefPubMed Schaeffer, C. M., Petras, H., Ialongo, N., Masyn, K. E., Hubbard, S., Poduska, J., & Kellam, S. (2006). A comparison of girls’ and boys’ aggressive-disruptive behavior trajectories across elementary school: prediction to young adult antisocial outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74, 500–510. CrossRefPubMed
go back to reference Stoltz, S., Londen, M. van, Deković, M., Orobio de Castro, B. O., & Prinzie, P. (2013a). Alles Kidzzz: RCT naar een preventieve geïndiceerde individuele interventie voor agressie op de basisschool. Kind & Adolescent, 34, 92–108. CrossRef Stoltz, S., Londen, M. van, Deković, M., Orobio de Castro, B. O., & Prinzie, P. (2013a). Alles Kidzzz: RCT naar een preventieve geïndiceerde individuele interventie voor agressie op de basisschool. Kind & Adolescent, 34, 92–108. CrossRef
go back to reference Stoltz, S., Londen, M. van, Deković, M., Castro, B. O. de, Prinzie, P., & Lochman, J. E. (2013b). Effectiveness of an individual school-based intervention for children with aggressive behavior: a randomized controlled trial. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 41, 525–548. CrossRefPubMed Stoltz, S., Londen, M. van, Deković, M., Castro, B. O. de, Prinzie, P., & Lochman, J. E. (2013b). Effectiveness of an individual school-based intervention for children with aggressive behavior: a randomized controlled trial. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 41, 525–548. CrossRefPubMed
go back to reference Stoltz, S. E. M. J. (2012). Stay Cool Kids?! Effectiveness, moderation and mediation of a preventive intervention for externalizing behavior. Doctoral dissertation, Utrecht University. Stoltz, S. E. M. J. (2012). Stay Cool Kids?! Effectiveness, moderation and mediation of a preventive intervention for externalizing behavior. Doctoral dissertation, Utrecht University.
go back to reference Tibbits, M. K., Bumburger, B. K., Kyler, S. J., & Perkins, D. F. (2010). Sustaining evidence-based interventions under real-world conditions: results from a large-scale diffusion project. Prevention Science, 11, 252–262. CrossRefPubMedPubMedCentral Tibbits, M. K., Bumburger, B. K., Kyler, S. J., & Perkins, D. F. (2010). Sustaining evidence-based interventions under real-world conditions: results from a large-scale diffusion project. Prevention Science, 11, 252–262. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Verhulst, F. C., Ende, J. van der, & Koot, H. M. (1997). Handleiding voor de Teacher Report Form (TRF): Nederlandse versie. Rotterdam: Afdeling Kinder en Jeugdpsychiatrie, Sophia Kinderziekenhuis/Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Erasmus Universiteit Rotterdam. Verhulst, F. C., Ende, J. van der, & Koot, H. M. (1997). Handleiding voor de Teacher Report Form (TRF): Nederlandse versie. Rotterdam: Afdeling Kinder en Jeugdpsychiatrie, Sophia Kinderziekenhuis/Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Erasmus Universiteit Rotterdam.
go back to reference Vollebergh, W. (2002). Gemiste kansen: culturele diversiteit en de jeugdzorg. Nijmegen: KUN. Vollebergh, W. (2002). Gemiste kansen: culturele diversiteit en de jeugdzorg. Nijmegen: KUN.
go back to reference Weiss, A. P., Guidi, J., & Fava, M. (2009). Closing the efficacy-effectiveness gap: translating both the what and the how from randomized controlled trials to clinical practice. Journal of Clinical Psychiatry, 70, 446–449. CrossRefPubMed Weiss, A. P., Guidi, J., & Fava, M. (2009). Closing the efficacy-effectiveness gap: translating both the what and the how from randomized controlled trials to clinical practice. Journal of Clinical Psychiatry, 70, 446–449. CrossRefPubMed
go back to reference Wilson, S. J., & Lipsey, M. W. (2007). School-based interventions for aggressive and disruptive behavior: update of a meta-analysis. American Journal of Preventive Medicine, 33, 130–143. CrossRef Wilson, S. J., & Lipsey, M. W. (2007). School-based interventions for aggressive and disruptive behavior: update of a meta-analysis. American Journal of Preventive Medicine, 33, 130–143. CrossRef
go back to reference Yperen, T. van (2013). Met kennis oogsten: monitoring en doorontwikkeling zorg voor jeugd. Kind en Adolescent, 3, 136–146. CrossRef Yperen, T. van (2013). Met kennis oogsten: monitoring en doorontwikkeling zorg voor jeugd. Kind en Adolescent, 3, 136–146. CrossRef
Metagegevens
Titel
Effecten van Alles Kidzzz in de dagelijkse praktijk
Implementatie van een evidencebased interventie
Auteurs
Dr. Sabine Stoltz
Dr. Monique van Londen
Lysanne te Brinke, MSc
Prof. dr. Maja Deković
Publicatiedatum
22-01-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2018
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-018-0164-0

Andere artikelen Uitgave 1/2018

Kind en adolescent 1/2018 Naar de uitgave