Skip to main content
Top

2024 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Dilemma’s in de praktijk van alledag

Auteurs : Hans van Dartel, Ankana Spekkink

Gepubliceerd in: Goed verplegen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Ethiek gaat pas echt leven in de praktijk zelf. In dit hoofdstuk worden 27 casussen besproken die inzicht geven in de veelvormigheid van de verpleegkundige zorgpraktijk. De casus zijn thematisch geordend; het betreft zeven thema’s. Achtereenvolgens gaat de casuïstiek over ‘vertrouwelijkheid en beroepsgeheim’; ‘grenzen aan de zorgplicht’; ‘persoonlijke gevoelens en professionaliteit’; ‘collegialiteit en samenwerking’; ‘kiezen voor leven? kiezen voor kwaliteit? wiens kwaliteit?’; ‘tegen iemands wil in’ en ‘onderzoek en techniek.’ De wijze waarop de casus worden becommentarieerd, nodigt je als lezer uit om zelf ook stelling te nemen. Aan de hand van zes casus wordt in de bijlage ook ingegaan op het gebruik van een aantal gespreksmethoden voor moreel beraad. Die methoden zijn ontwikkeld om een goed gesprek te kunnen hebben over de lastige morele vragen die zich in de verpleegkundepraktijk kunnen voordoen. En ze zijn behulpzaam bij het vormgeven van de eigen reflecties.
Literatuur
go back to reference Christenhusz, N. (2016). De zorgambulance en ‘Niet Reanimeren’ verklaringen. Vakblad V&VN Ambulancezorg, 36(3), 11–13. Christenhusz, N. (2016). De zorgambulance en ‘Niet Reanimeren’ verklaringen. Vakblad V&VN Ambulancezorg, 36(3), 11–13.
go back to reference De Witte, J. (2008). Hoe gebruik je de beroepscode? Handreiking voor de Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. V&VN. De Witte, J. (2008). Hoe gebruik je de beroepscode? Handreiking voor de Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. V&VN.
go back to reference De Witte, J. (2015a). Euthanasie, waar ligt de regie? V&VN Magazine, 10(5), 16. De Witte, J. (2015a). Euthanasie, waar ligt de regie? V&VN Magazine, 10(5), 16.
go back to reference De Witte, J. (2015b). Overbehandeling. V&VN Magazine, 10(3), 15. De Witte, J. (2015b). Overbehandeling. V&VN Magazine, 10(3), 15.
go back to reference De Witte, J., & Van Dartel, H. (2010). Wel naar de uitvaart, geen koffie. Tijdschrift LVW, 10(3), 20–21. De Witte, J., & Van Dartel, H. (2010). Wel naar de uitvaart, geen koffie. Tijdschrift LVW, 10(3), 20–21.
go back to reference De Witte, J., & Van Dartel, H. (2015a). Een cadeau aannemen, mag dat? V&VN Magazine, 10(6), 12. De Witte, J., & Van Dartel, H. (2015a). Een cadeau aannemen, mag dat? V&VN Magazine, 10(6), 12.
go back to reference De Witte, J., & Van Dartel, H. (2015b). Het beroepsgeheim is niet absoluut. V&VN Magazine, 10(2), 15. De Witte, J., & Van Dartel, H. (2015b). Het beroepsgeheim is niet absoluut. V&VN Magazine, 10(2), 15.
go back to reference Engberts, D., & Kalkman-Bogerd, L. E. (Red.). (2013). Leerboek gezondheidsrecht. Bohn Stafleu van Loghum. Engberts, D., & Kalkman-Bogerd, L. E. (Red.). (2013). Leerboek gezondheidsrecht. Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Houtlosser, M. (2010). In goede handen. Verpleegkundige beroepsuitoefening in ethisch perspectief. Leiden University Press. Houtlosser, M. (2010). In goede handen. Verpleegkundige beroepsuitoefening in ethisch perspectief. Leiden University Press.
go back to reference Janssen, L., & De Witte, J. (2015). V&VN Meldcode Kindermishandeling. V&VN. Janssen, L., & De Witte, J. (2015). V&VN Meldcode Kindermishandeling. V&VN.
go back to reference Jeurissen, R., & Van Dartel, H. (2006). Professionaliteit in de zorg: Naar nieuwe definiëringen van oude rollen. Tijdschrift Voor Gezondheidszorg En Ethiek, 16(2), 61–65. Jeurissen, R., & Van Dartel, H. (2006). Professionaliteit in de zorg: Naar nieuwe definiëringen van oude rollen. Tijdschrift Voor Gezondheidszorg En Ethiek, 16(2), 61–65.
go back to reference Karssing, E., & Van Dartel, H. (2014). Cultuur en leiderschap. Aanknopingspunten voor een reflectieve organisatie. In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 259–274). Boom. Karssing, E., & Van Dartel, H. (2014). Cultuur en leiderschap. Aanknopingspunten voor een reflectieve organisatie. In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 259–274). Boom.
go back to reference Niemeijer, A., et al. (2012). Toezichthoudende domotica, Een handreiking voor zorginstellingen. VUmc. Niemeijer, A., et al. (2012). Toezichthoudende domotica, Een handreiking voor zorginstellingen. VUmc.
go back to reference NVVE. (2014). Syllabus studiedag Niet Reanimeren. 13-6-2014. NVVE. (2014). Syllabus studiedag Niet Reanimeren. 13-6-2014.
go back to reference Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase. (2015). Niet alles wat kan, hoeft. Passende zorg in de laatste levensfase. KNMG. Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase. (2015). Niet alles wat kan, hoeft. Passende zorg in de laatste levensfase. KNMG.
go back to reference Van Dartel, H. (2007). Handreiking (niet-)reanimatiebeleid in de zorg voor mensen met een beperking. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Van Dartel, H. (2007). Handreiking (niet-)reanimatiebeleid in de zorg voor mensen met een beperking. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).
go back to reference Van Dartel, H. (2014a). Casusvergelijking – leren van gemeenschappelijke ervaringen. In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 127–141). Boom. Van Dartel, H. (2014a). Casusvergelijking – leren van gemeenschappelijke ervaringen. In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 127–141). Boom.
go back to reference Van Dartel, H. (2014b). Ga jij naar die uitvaart? V&VN Magazine, 9(6), 17. Van Dartel, H. (2014b). Ga jij naar die uitvaart? V&VN Magazine, 9(6), 17.
go back to reference Van Dartel, H. (2016a). De morele waardering van technologie. TvZ, 126(4), 12–15. Van Dartel, H. (2016a). De morele waardering van technologie. TvZ, 126(4), 12–15.
go back to reference Van Dartel, H. (2016b). Een kwetsbaar kind: Omzichtig ingrijpen of inspringen? Tijdschrift Maatschappij & Gezondheid (m&g), 16(2), 28–29. Van Dartel, H. (2016b). Een kwetsbaar kind: Omzichtig ingrijpen of inspringen? Tijdschrift Maatschappij & Gezondheid (m&g), 16(2), 28–29.
go back to reference Van Dartel, H. (2016c). Ethische vragen bij vaccinatie. Magazine Kinderverpleegkunde, 22(2), 16–17. Van Dartel, H. (2016c). Ethische vragen bij vaccinatie. Magazine Kinderverpleegkunde, 22(2), 16–17.
go back to reference Van Dartel, H. (2016d). Rolconflict. Tijdschrift Maatschappij & Gezondheid (m&g), 16(3), 28–29. Van Dartel, H. (2016d). Rolconflict. Tijdschrift Maatschappij & Gezondheid (m&g), 16(3), 28–29.
go back to reference Van Dartel, H., & De Witte, J. (2015). Wat die verpleegkundige wil: Flauwekul. V&VN Magazine, 10(8), 15. Van Dartel, H., & De Witte, J. (2015). Wat die verpleegkundige wil: Flauwekul. V&VN Magazine, 10(8), 15.
go back to reference Van Dartel, H., & De Witte, J. (2016a). Discriminatie niet toegestaan. Tijdschrift Maatschappij & Gezondheid (m&g), 16(1), 34–35. Van Dartel, H., & De Witte, J. (2016a). Discriminatie niet toegestaan. Tijdschrift Maatschappij & Gezondheid (m&g), 16(1), 34–35.
go back to reference Van Dartel, H., & De Witte, J. (2016b). Ik mag toch wel een afspraakje maken? V&VN Magazine, 11(1), 17. Van Dartel, H., & De Witte, J. (2016b). Ik mag toch wel een afspraakje maken? V&VN Magazine, 11(1), 17.
go back to reference Van Dartel, H., & De Witte, J. (2016c). Knuffelverbod? V&VN Magazine, 11(2), 17. Van Dartel, H., & De Witte, J. (2016c). Knuffelverbod? V&VN Magazine, 11(2), 17.
go back to reference Van Dartel, H., & De Witte, J. (2016d). Mag je een patiënt weigeren? V&VN Magazine, 11(3), 24. Van Dartel, H., & De Witte, J. (2016d). Mag je een patiënt weigeren? V&VN Magazine, 11(3), 24.
go back to reference Van den Hoven, M., & Bolt, I. (2014). Het Utrechts stappenplan. In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 113–127). Boom. Van den Hoven, M., & Bolt, I. (2014). Het Utrechts stappenplan. In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 113–127). Boom.
go back to reference Van Hout, A. (2022). Telezorg: moreel verpleegkundig leiderschap in veranderende zorgpraktijken. In M. Van der Cingel (Red.), moreel verpleegkundig leiderschap (pag. 127–145). Boom/Lemma. Van Hout, A. (2022). Telezorg: moreel verpleegkundig leiderschap in veranderende zorgpraktijken. In M. Van der Cingel (Red.), moreel verpleegkundig leiderschap (pag. 127–145). Boom/Lemma.
go back to reference Van Nierop-van Baalen, C., & Grypdonck, M. (2007). Hoop doet leven. Een kwalitatief onderzoek naar de rol van hoop bij patiënten met kanker die deelnemen aan fase-1 onderzoek. IKR Bulletin. Tijdschrift van het Integraal Kankercentrum Rotterdam, 31(juni), 18–22. Van Nierop-van Baalen, C., & Grypdonck, M. (2007). Hoop doet leven. Een kwalitatief onderzoek naar de rol van hoop bij patiënten met kanker die deelnemen aan fase-1 onderzoek. IKR Bulletin. Tijdschrift van het Integraal Kankercentrum Rotterdam, 31(juni), 18–22.
go back to reference V&VN. (2011). Omgaan met aspecten van seksualiteit tijdens de beroepsuitoefening. V&VN. (2011). Omgaan met aspecten van seksualiteit tijdens de beroepsuitoefening.
go back to reference V&VN. (2012). Individuele professionaliteit. Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden. V&VN. V&VN. (2012). Individuele professionaliteit. Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden. V&VN.
go back to reference V&VN. (2015a). Over een relatie met een (ex-)zorgvrager. Aanvulling bij Omgaan met aspecten van seksualiteit tijdens de beroepsuitoefening. V&VN. V&VN. (2015a). Over een relatie met een (ex-)zorgvrager. Aanvulling bij Omgaan met aspecten van seksualiteit tijdens de beroepsuitoefening. V&VN.
go back to reference V&VN. (2015b). Tatoeage. Wel of niet reanimeren. V&VN Magazine, 10(1), 25. V&VN. (2015b). Tatoeage. Wel of niet reanimeren. V&VN Magazine, 10(1), 25.
go back to reference V&VN. (2015c). Zorgen in je eigen tijd. V&VN Magazine, 10(7), 12. V&VN. (2015c). Zorgen in je eigen tijd. V&VN Magazine, 10(7), 12.
go back to reference V&VN. (2016). Seksuele intimidatie. V&VN Magazine, 11(5), 17. V&VN. (2016). Seksuele intimidatie. V&VN Magazine, 11(5), 17.
go back to reference V&VN, et al. (2015). Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Leidraad voor je handelen als professional. V&VN. V&VN, et al. (2015). Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Leidraad voor je handelen als professional. V&VN.
go back to reference V&VN i.s.m. Nu’91. (2015a). Hoe ga je om met het beroepsgeheim? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden. V&VN. V&VN i.s.m. Nu’91. (2015a). Hoe ga je om met het beroepsgeheim? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden. V&VN.
go back to reference V&VN i.s.m. Nu’91. (2015b). Hoe ga je om met het beroepsgeheim in contact met politie en justitie? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden. V&VN. V&VN i.s.m. Nu’91. (2015b). Hoe ga je om met het beroepsgeheim in contact met politie en justitie? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden. V&VN.
go back to reference Weggeman, M. (2007). Leidinggeven aan professionals? Niet doen. Over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie. Scriptum. Weggeman, M. (2007). Leidinggeven aan professionals? Niet doen. Over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie. Scriptum.
Metagegevens
Titel
Dilemma’s in de praktijk van alledag
Auteurs
Hans van Dartel
Ankana Spekkink
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2956-4_7