Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek 1/2018

Uitgave 1/2018

Inhoudsopgave ( 24 Artikelen )

01-02-2018 | Redactioneel | Uitgave 1/2018

De verlammende wet van Owen

Yvette Bommeljé

01-02-2018 | Actueel | Uitgave 1/2018

Actueel

Bohn Stafleu van Loghum

01-02-2018 | Arbeidsmarkt | Uitgave 1/2018

Onderzoek naar belemmeringen en ondersteuningsbehoefte: Sociale ondernemingen in Noord-Nederland: een verkenning

Claudia van Orden, Huub van Kampen, Noor van Leeuwen, Jan Willem Wennekes

01-02-2018 | Participatiewet | Uitgave 1/2018

Gezamenlijke realisatie van de Participatiewetdoelstelling: Werkgevers en overheden: twee werelden, één doelstelling

Maarten Adelmeijer, Paul Schenderling

01-02-2018 | Cliëntencolumn | Uitgave 1/2018

Hoe doorbreken we de impasse in de ggz?

Nic Vos de Wael

01-02-2018 | Privacy | Uitgave 1/2018

Focus op drie hoofdlijnen: De AVG in zicht: wat moet de gemeente op orde hebben?

Magala Magdalea

01-02-2018 | Inkomen | Uitgave 1/2018

Onderzoek voor rekenkamercommissie Enschede: Voorschotten voor bijstandsaanvragers: tussen wet en praktijk

Adriaan Oostveen, Bob van Waveren

01-02-2018 | Vakkundig aan het werk | Uitgave 1/2018

Klantmanagers, doe als Freud!

David van Maanen

01-02-2018 | Schuldhulpverlening | Uitgave 1/2018

Hulp voor de onbekende schuldenaar dankzij signalen van ketenpartners: Inzichten uit de praktijk van vroegsignalering schulden

Yvette Bommeljé, Hans van Alebeek

01-02-2018 | Signalement van het cbs | Uitgave 1/2018

In- en uitstroom uit de bijstand

Verena Dräbing, Monica Deschinger

01-02-2018 | Armoedebestrijding | Uitgave 1/2018

Ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting

Martin Stam, Jetske de Jong

01-02-2018 | Participatie | Uitgave 1/2018

Beleid als belemmering voor sociale inclusie in de wijk

Proefschrift over sociale verbinding in de wijk
Annica brummel

01-02-2018 | Binnenhof van buitenuit | Uitgave 1/2018

De Nederlandse arbeidsmarkt tot 2022

Mark Geers

01-02-2018 | Maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 1/2018

Ondanks wettelijke en levensbrede verankering: Burger verstoken van recht op onafhankelijke cliëntondersteuner

Yvette Bommeljé

01-02-2018 | Inclusieve samenleving | Uitgave 1/2018

Het VN Verdrag geratificeerd; wat merken we nu echt?

Tanja Mol, Mitzi Waltz, Elinor Gittins, Alice Schippers

01-02-2018 | Wisselcolumn | Uitgave 1/2018

Op papier ziet ’t er mooi uit…

Renate Westdijk

01-02-2018 | Schuldhulpverlening | Uitgave 1/2018

Vroegsignalering schulden en de bescherming van persoonsgegevens: Nieuwe handreiking voor gemeenten

Dirk Schravendeel

01-02-2018 | Citydeal inclusieve stad | Uitgave 1/2018

Inzicht in financiële data: betere resultaten: Het kan beter voor de burger en goedkoper voor de gemeente in het sociaal domein

Hans Weggemans, Veerle Petit

01-02-2018 | Arbeidsmarkt in cijfers en trends | Uitgave 1/2018

De gevolgen van langer doorwerken voor de kans op arbeidsongeschiktheid

Ed Berendsen

01-02-2018 | Maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 1/2018

Implicaties voor gemeentelijk beleid: Mensenrechten bij zelfstandig wonen en maatschappelijk participeren

Ineke Boerefijn

01-02-2018 | Maatschappelijke opvang | Uitgave 1/2018

Professionals in de opvang van dak- en thuislozen aan het woord: Betere daklozenopvang tegen lagere kosten

Carolien de blok, Arjan Kok, Jan de Ridder

01-02-2018 | Column uit de beleidspraktijk | Uitgave 1/2018

Voor elkaar

Eric van Oosterhout

01-02-2018 | Participatie | Uitgave 1/2018

Werken met een beperking: nog een wereld te winnen: Ervaringen en behoeften van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt

Aukje Smit, Petra Oden

01-02-2018 | Uitspraak onder de loep | Uitgave 1/2018

Algemene voorzieningen in de Wmo 2015: Is er nog wel juridisch perspectief voor gemeenten?

Ingeborg Lunenburg

Recente publicaties