Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

24. Methodisch handelen

Auteurs : Ergotherapeut Inka Logister-Proost, Ergotherapeut Mark Steensels

Gepubliceerd in: Grondslagen van de ergotherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een ergotherapeut werkt methodisch met een persoon (en zijn systeem), een organisatie of een populatie. Het methodisch handelen van een ergotherapeut kan omschreven worden als doelgericht professioneel handelen, volgens bepaalde stappen in een cyclisch proces. Methodisch handelen is systematisch, procesmatig, bewust, doelgericht en dynamisch. Dit proces van systematische besluitvorming wordt onderbouwd vanuit een ergotherapeutisch referentiekader. Dit betekent dat een vraag die gesteld wordt aan een ergotherapeut, zal leiden tot cliëntgecentreerde interventies (client-centered) die focussen op het dagelijks handelen (occupation-based) in de omgeving (context-based) en bewezen effectief zijn (evidence-based) (Hartingsveldt et al. 2010). In het proces gaan de cliënt en de ergotherapeut een therapeutische relatie aan, waarbij de dialoog tussen beiden centraal staat, zodat zij samen de vragen over het dagelijks handelen/de participatie bespreken, begrijpen en oplossen of voorkomen. Om een vraag te inventariseren, te interpreteren en op te lossen maakt een ergotherapeut met de cliënt tijdens het methodisch handelen door middel van gezamenlijke besluitvorming een bewuste afweging tussen de verschillende mogelijkheden op grond van evidence, referentiekaders en ervaringen (zie fig. 24.1).
Literatuur
go back to reference AOTA. (2014). Occupational therapy practice framework: Domain & process 3rd ed. American Journal of Occupational Therapist, 68(2), Supplement 1, 1–48. AOTA. (2014). Occupational therapy practice framework: Domain & process 3rd ed. American Journal of Occupational Therapist, 68(2), Supplement 1, 1–48.
go back to reference Aubry, T., Tsemberis, S., Adair, C. E., Veldhuizen, S., et al. (2015). One-year outcomes of a randomized controlled trial of housing first with ACT in five Canadian cities. Psychiatric Services, 66(5), 463–469. CrossRefPubMed Aubry, T., Tsemberis, S., Adair, C. E., Veldhuizen, S., et al. (2015). One-year outcomes of a randomized controlled trial of housing first with ACT in five Canadian cities. Psychiatric Services, 66(5), 463–469. CrossRefPubMed
go back to reference Bass, J. D. (2015). Chapter 13, Occupations of Populations. In C. H. Christiansen, C. M. Baum, & J. D. Bass, (Eds.). Occupational yherapy: Performance, participation, and well-being. (4th ed., pag. 185–197). SLACK Incorporated Bass, J. D. (2015). Chapter 13, Occupations of Populations. In C. H. Christiansen, C. M. Baum, & J. D. Bass, (Eds.). Occupational yherapy: Performance, participation, and well-being. (4th ed., pag. 185–197). SLACK Incorporated
go back to reference Boyt-Schell, B. A. (2008). Professional reasoning in practice. In H. S. Willard, E. S. Cohn, et al. (Eds.), Willard & Spackman’s occupational therapy (9th ed.). Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins. Boyt-Schell, B. A. (2008). Professional reasoning in practice. In H. S. Willard, E. S. Cohn, et al. (Eds.), Willard & Spackman’s occupational therapy (9th ed.). Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins.
go back to reference Carrier, A., Levasseur, M., et al. (2010). Community occupational therapists’ clinical reasoning: Identify tacit knowledge. Australian Occupational Therapy Journal, 57(6), 356–365. CrossRefPubMed Carrier, A., Levasseur, M., et al. (2010). Community occupational therapists’ clinical reasoning: Identify tacit knowledge. Australian Occupational Therapy Journal, 57(6), 356–365. CrossRefPubMed
go back to reference Craik, J., Davis, J., & Polatajko, H. J. (2013). Introducing the Canadian Practice Process Framework (CPPF), amplifying the context. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (2nd ed., pag. 229–246). Ottawa: CAOT Publications ACE. Craik, J., Davis, J., & Polatajko, H. J. (2013). Introducing the Canadian Practice Process Framework (CPPF), amplifying the context. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (2nd ed., pag. 229–246). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Creek, J. (2009). Occupational therapy defined as a complex intervention: A 5-year review. British Journal of Occupational Therapy, 2(3), 105–115. CrossRef Creek, J. (2009). Occupational therapy defined as a complex intervention: A 5-year review. British Journal of Occupational Therapy, 2(3), 105–115. CrossRef
go back to reference Daniëls, R., Verhoef, J., & Peters, E. (2006). Klinisch redeneren. In A. Kinébanian & M. Granse le (Eds.), Grondslagen van de ergotherapie (2e druk, pag. 633–664). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. Daniëls, R., Verhoef, J., & Peters, E. (2006). Klinisch redeneren. In A. Kinébanian & M. Granse le (Eds.), Grondslagen van de ergotherapie (2e druk, pag. 633–664). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
go back to reference Deming, W. E. (1989). Out of the crisis. Cambridge (MA): MIT Press. Deming, W. E. (1989). Out of the crisis. Cambridge (MA): MIT Press.
go back to reference Doig, E., Kuipers, P., Prescott, S., Cornwell, P., & Fleming, J. (2014). Development of self-awareness after severe traumatic brain injury through participation in occupation-based rehabilitation: Mixed-methods analysis of a case series. American Journal of Occupational Therapy, 68, 578–588. CrossRefPubMed Doig, E., Kuipers, P., Prescott, S., Cornwell, P., & Fleming, J. (2014). Development of self-awareness after severe traumatic brain injury through participation in occupation-based rehabilitation: Mixed-methods analysis of a case series. American Journal of Occupational Therapy, 68, 578–588. CrossRefPubMed
go back to reference Driessen, M., & Heijsman, A. (2006). Adviseren aan derden. In A. Kinébanian & M. Granse le (Eds.). Grondslagen van de ergotherapie (2e druk, pag. 745–785). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. Driessen, M., & Heijsman, A. (2006). Adviseren aan derden. In A. Kinébanian & M. Granse le (Eds.). Grondslagen van de ergotherapie (2e druk, pag. 745–785). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
go back to reference Edwards, M. A., Millard, P., Praskac, L. A., & Wisniewski, P. A. (2003). Occupational therapy and early intervention: A family-centered approach. Occupational therapy international, 10, 239–252. CrossRefPubMed Edwards, M. A., Millard, P., Praskac, L. A., & Wisniewski, P. A. (2003). Occupational therapy and early intervention: A family-centered approach. Occupational therapy international, 10, 239–252. CrossRefPubMed
go back to reference Faber, M., Harmsen, M., Burg, S. van der, & Weijden, T. van der. (2013) Gezamenlijke besluitvorming & zelfmanagement. Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit en naar voorwaarden voor succes. Nijmegen: UMC St. Radboud. Faber, M., Harmsen, M., Burg, S. van der, & Weijden, T. van der. (2013) Gezamenlijke besluitvorming & zelfmanagement. Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit en naar voorwaarden voor succes. Nijmegen: UMC St. Radboud.
go back to reference Fearing, V. G. (1997). An occupational performance process model: Fostering client and therapist alliances. Canadian Journal of Occupational Therapy, 64(1), 7–15. CrossRef Fearing, V. G. (1997). An occupational performance process model: Fostering client and therapist alliances. Canadian Journal of Occupational Therapy, 64(1), 7–15. CrossRef
go back to reference Fisher, A. G. (2009). Occupational therapy intervention process model: A model for planning and implementing top-down, client-centered, and occupation-based interventions. Fort Collins (CO): Three Star Press. Fisher, A. G. (2009). Occupational therapy intervention process model: A model for planning and implementing top-down, client-centered, and occupation-based interventions. Fort Collins (CO): Three Star Press.
go back to reference Fransen, H. (2011). Crossroads and pathways in developing OT: The experience of Tunisia. Symposium ‘Kaleidoscope of strategic moves in occupational therapy’. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Fransen, H. (2011). Crossroads and pathways in developing OT: The experience of Tunisia. Symposium ‘Kaleidoscope of strategic moves in occupational therapy’. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
go back to reference Haertlein Sells, C. (2015). Chapter 12 Occupations of Organizations. In C. H. Christiansen, C. M. Baum & J. D. Bass (Eds.). Occupational therapy: Performance, participation, and well-being. (4th ed., pag. 185–197). NJ: Slack. Haertlein Sells, C. (2015). Chapter 12 Occupations of Organizations. In C. H. Christiansen, C. M. Baum & J. D. Bass (Eds.). Occupational therapy: Performance, participation, and well-being. (4th ed., pag. 185–197). NJ: Slack.
go back to reference Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland/Boom Lemma. Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland/Boom Lemma.
go back to reference Hartingsveldt, M. J. van, Piškur, B., & Stomph, M. (2008). Het Canadian Practice Process Framework (CPPF): van procesmodel naar process framework. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 1(2), 11–16. Hartingsveldt, M. J. van, Piškur, B., & Stomph, M. (2008). Het Canadian Practice Process Framework (CPPF): van procesmodel naar process framework. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 1(2), 11–16.
go back to reference Heugten, C. van, & Moennekens, M. (2002). Terugkomdagen voor CVA-revalidanten en hun partners. Utrecht: Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. Heugten, C. van, & Moennekens, M. (2002). Terugkomdagen voor CVA-revalidanten en hun partners. Utrecht: Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen.
go back to reference Hocking, C. (2001). Implementing occupation-based assessment. American Journal of Occupational Therapy, 55(4), 463–469. CrossRefPubMed Hocking, C. (2001). Implementing occupation-based assessment. American Journal of Occupational Therapy, 55(4), 463–469. CrossRefPubMed
go back to reference Huber, M. A. S., Knottnerus, J. A., Green, L., et al. (2011). How should we define health? British Medical Journal, 343(4163), 235–237. Huber, M. A. S., Knottnerus, J. A., Green, L., et al. (2011). How should we define health? British Medical Journal, 343(4163), 235–237.
go back to reference Iwama, M. K. (2006). The kawa model: Culturally relevant occupational therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone. Iwama, M. K. (2006). The kawa model: Culturally relevant occupational therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone.
go back to reference Kielhofner, G. (2008). Model of human occupation: Theory and application (4th ed.). Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins. Kielhofner, G. (2008). Model of human occupation: Theory and application (4th ed.). Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins.
go back to reference Kuiper, C. (2011). Professioneel redeneren in de ergotherapie 20 jaar later. Tijd voor revitalisering van het hypothetisch-deductief denken? Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 4(1), 49–62. Kuiper, C. (2011). Professioneel redeneren in de ergotherapie 20 jaar later. Tijd voor revitalisering van het hypothetisch-deductief denken? Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 4(1), 49–62.
go back to reference Law, M., Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M. A., Polatajko, H., & Pollock, N. (2014). COPM, Canadian Occupational Performance Measure (5th ed.). CAOT Publications ACE. Law, M., Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M. A., Polatajko, H., & Pollock, N. (2014). COPM, Canadian Occupational Performance Measure (5th ed.). CAOT Publications ACE.
go back to reference Logister Ottowa-Proost, I. (2007). Gezocht: Effectieve ergotherapie: Cliëntgecentreerde evidence-based ergotherapie. Enschede: Ergowijs. Logister Ottowa-Proost, I. (2007). Gezocht: Effectieve ergotherapie: Cliëntgecentreerde evidence-based ergotherapie. Enschede: Ergowijs.
go back to reference Loon, H. van, & Satink, T. (2006). Probleeminventarisatie en -analyse van handelen en omgeving. In A. Kiné-banian & M. Granse le (Ed.). Grondslagen van de ergotherapie (2e druk, pag. 687–715). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. Loon, H. van, & Satink, T. (2006). Probleeminventarisatie en -analyse van handelen en omgeving. In A. Kiné-banian & M. Granse le (Ed.). Grondslagen van de ergotherapie (2e druk, pag. 687–715). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
go back to reference Missiuna, C., Pollock, N., & Law, M. (2006). Examination of the Perceived Efficacy and Goal Setting System (PEGS) with children with disabilities, their parents, and teachers. American Journal of Occupational Therapy, 60(2), 204–214. CrossRefPubMed Missiuna, C., Pollock, N., & Law, M. (2006). Examination of the Perceived Efficacy and Goal Setting System (PEGS) with children with disabilities, their parents, and teachers. American Journal of Occupational Therapy, 60(2), 204–214. CrossRefPubMed
go back to reference Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. (2012). Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie 2.0. Utrecht: De Tijdstroom. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. (2012). Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie 2.0. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Offringa, M., Assendelft, W., & Scholten, R. (2000). Inleiding in evidence-based medicine: Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Offringa, M., Assendelft, W., & Scholten, R. (2000). Inleiding in evidence-based medicine: Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Pol, M. (2010). Het verschil in perceptie van patiënt en mantelzorger over het functioneren van ouderen in ADL en IADL activiteiten na een acute opname in het ziekenhuis. Lezing tijdens symposium Ergotherapie in praktijk-Maatschappelijk relevant, wetenschappelijk onderbouwd. Utrecht: Ergotherapie Nederland. Pol, M. (2010). Het verschil in perceptie van patiënt en mantelzorger over het functioneren van ouderen in ADL en IADL activiteiten na een acute opname in het ziekenhuis. Lezing tijdens symposium Ergotherapie in praktijk-Maatschappelijk relevant, wetenschappelijk onderbouwd. Utrecht: Ergotherapie Nederland.
go back to reference Polatajko, H., Cantin, N., Amoroso, B., McKee, P., Rivard, A., Kirsh, B., et al. (2013a). Occupation-based enablement: A practice mosaic. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (3rd ed., pag. 177–202). Ottawa: CAOT Publications ACE. Polatajko, H., Cantin, N., Amoroso, B., McKee, P., Rivard, A., Kirsh, B., et al. (2013a). Occupation-based enablement: A practice mosaic. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (3rd ed., pag. 177–202). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Polatajko, H., Davis, J., Cantin, N., Dubouloz-Wilner, C. J., & Trentham, B. (2013b). Chapter 8, Occupation-based practice: The essential elements. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (3rd ed., pag. 203–208). Ottawa: CAOT Publications ACE. Polatajko, H., Davis, J., Cantin, N., Dubouloz-Wilner, C. J., & Trentham, B. (2013b). Chapter 8, Occupation-based practice: The essential elements. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (3rd ed., pag. 203–208). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Pool, A. (2003). Van beheersen naar begrijpen. Lezing jaarcongres NIZW. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Pool, A. (2003). Van beheersen naar begrijpen. Lezing jaarcongres NIZW. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.
go back to reference Prochaska, J. O., Norcross, J. C., & DiClemente, C. C. (2013). Applying the stages of change. Psychotherapy in Australia, 19, 9–15. Prochaska, J. O., Norcross, J. C., & DiClemente, C. C. (2013). Applying the stages of change. Psychotherapy in Australia, 19, 9–15.
go back to reference Prochaska, J. O., & Velicer, W. F. (1997). The transtheoretical model of health behavior change. American Journal of Health Promotion, 12(1), 38–48. CrossRefPubMed Prochaska, J. O., & Velicer, W. F. (1997). The transtheoretical model of health behavior change. American Journal of Health Promotion, 12(1), 38–48. CrossRefPubMed
go back to reference Rollnick & Miller. (1995). What is motivational interviewing? Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 23, 325–334. CrossRef Rollnick & Miller. (1995). What is motivational interviewing? Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 23, 325–334. CrossRef
go back to reference Satink, T., & Loon, H. van. (2006). Methodisch handelen. In A. Kinébanian & M. Granse le (Eds.), Grondslagen van de ergotherapie (2e druk, pag. 665–686). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. Satink, T., & Loon, H. van. (2006). Methodisch handelen. In A. Kinébanian & M. Granse le (Eds.), Grondslagen van de ergotherapie (2e druk, pag. 665–686). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
go back to reference Schemm, R. (2003). Occupation based and family-centered care: A challenge for current practice. American Journal of Occupational Therapist, 57, 347–350. CrossRef Schemm, R. (2003). Occupation based and family-centered care: A challenge for current practice. American Journal of Occupational Therapist, 57, 347–350. CrossRef
go back to reference Thijssen, M., Melick, M., & Désiron, H. (2006). Behandelen, plan van aanpak en uitvoeren. In A. Kinébanian & M. le Granse (Eds.). Grondslagen van de ergotherapie (2e druk, pag. 717–744). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. Thijssen, M., Melick, M., & Désiron, H. (2006). Behandelen, plan van aanpak en uitvoeren. In A. Kinébanian & M. le Granse (Eds.). Grondslagen van de ergotherapie (2e druk, pag. 717–744). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
go back to reference Tickle-Degnen, L. (2002). Client-centered practice, therapeutic relationship and the use of research evidence. American Journal of Occupational Therapist, 56, 470–474. CrossRef Tickle-Degnen, L. (2002). Client-centered practice, therapeutic relationship and the use of research evidence. American Journal of Occupational Therapist, 56, 470–474. CrossRef
go back to reference Townsend, E. A., Beagan, B., Kumas-Tan, Z., Versnel, J., et al. (2013). Chapter 4, Enabling: Occupational therapy’s core competency. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (3rd ed., pag. 87–92). Ottawa: CAOT Publications ACE. Townsend, E. A., Beagan, B., Kumas-Tan, Z., Versnel, J., et al. (2013). Chapter 4, Enabling: Occupational therapy’s core competency. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (3rd ed., pag. 87–92). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Townsend, E. A., & Polatajko, H. J. (Red.). (2013). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (3rd ed.). Ottawa: CAOT Publications ACE. Townsend, E. A., & Polatajko, H. J. (Red.). (2013). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being and justice through occupation (3rd ed.). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Trombly, C. (1993). Anticipating the future: Assessment of occupational function. American Journal of Occupational Therapist, 47, 253–257. CrossRef Trombly, C. (1993). Anticipating the future: Assessment of occupational function. American Journal of Occupational Therapist, 47, 253–257. CrossRef
go back to reference Veld, A. de, Lemette, M., & Heijsman, A. (2016). Adviseren door ergotherapeuten. Amsterdam: Boom uitgevers. Veld, A. de, Lemette, M., & Heijsman, A. (2016). Adviseren door ergotherapeuten. Amsterdam: Boom uitgevers.
go back to reference Verhoef, J., & Zalmstra, A. (2013). Beroepscompetenties ergotherapie . Een toekomstgerichte beschrijving van het gewenste eindniveau van de opleiding tot ergotherapeut (2e druk). Amsterdam: Boom|Lemma. Verhoef, J., & Zalmstra, A. (2013). Beroepscompetenties ergotherapie . Een toekomstgerichte beschrijving van het gewenste eindniveau van de opleiding tot ergotherapeut (2e druk). Amsterdam: Boom|Lemma.
go back to reference Weinstock-Zlotnick, G., & Hinojosa, J. (2004). The issue is: Bottom-up or top-down evaluation: Is one better than the other? American Journal of Occupational Therapist, 58(5), 594–598. CrossRef Weinstock-Zlotnick, G., & Hinojosa, J. (2004). The issue is: Bottom-up or top-down evaluation: Is one better than the other? American Journal of Occupational Therapist, 58(5), 594–598. CrossRef
go back to reference Whiteford, G., & Wright-St Clair, V. (2005). Occupation & practice in context. Sydney: Churchill Livingstone. Whiteford, G., & Wright-St Clair, V. (2005). Occupation & practice in context. Sydney: Churchill Livingstone.
go back to reference Zalmstra, A., & Stomph, M. (2012). Probleeminventarisatie en -analyse. In I. Speth-Lemmens & H. Tonneijk (Eds.), Ergovaardig: Deel 1. Den Haag: Lemma. Zalmstra, A., & Stomph, M. (2012). Probleeminventarisatie en -analyse. In I. Speth-Lemmens & H. Tonneijk (Eds.), Ergovaardig: Deel 1. Den Haag: Lemma.
go back to reference Zanten, N. van, Kuiper, C., & Maas, R. (2010). Directe Toegankelijkheid voor Ergotherapeuten, cursistenhandleiding 2010–2011. Rotterdam: Transfergroep Rotterdam. Zanten, N. van, Kuiper, C., & Maas, R. (2010). Directe Toegankelijkheid voor Ergotherapeuten, cursistenhandleiding 2010–2011. Rotterdam: Transfergroep Rotterdam.
Metagegevens
Titel
Methodisch handelen
Auteurs
Ergotherapeut Inka Logister-Proost
Ergotherapeut Mark Steensels
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1704-2_24