Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

25. Professioneel redeneren

Auteurs : PhD Ramon Daniëls, PhD Joan Verhoef

Gepubliceerd in: Grondslagen van de ergotherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Professioneel redeneren is het proces van systematische besluitvorming, gebaseerd op een aanwijsbaar professioneel referentiekader, waarbij gebruik gemaakt wordt van zowel subjectieve als objectieve gegevens en dat dient om het therapieproces te plannen, uit te voeren en te evalueren; zowel vooraf, tijdens als na afloop van dit proces. Ergotherapie is een two-body practice: het professioneel redeneren van de ergotherapie baseert zich op het redeneren vanuit een empirisch-analytisch referentiekader en het redeneren vanuit een interpretatief referentiekader. Binnen deze perspectieven worden verschillende vormen van redeneren onderscheiden. In dit hoofdstuk komen narratief redeneren, interactief redeneren, procedureel redeneren, pragmatisch redeneren, conditioneel redeneren, ethisch en wetenschappelijk redeneren aan bod. Dat professioneel redeneren ook vanuit een kritisch emancipatorisch perspectief mogelijk is, laat de paragraaf over politiek redeneren zien. Professionaliteit veronderstelt een professioneel oordeel en beargumenteerde besluitvorming. Professionele besluitvorming kan gezien worden als het eindresultaat van professioneel redeneren. Bij besluitvorming worden het perspectief van de cliënt, het perspectief van de therapeut en het perspectief van bewijs afgewogen en met elkaar geïntegreerd. Professioneel redeneren en reflecteren worden in de literatuur vaak gekoppeld. Een ergotherapeut die goed kan reflecteren is in staat om alledaagse praktijksituaties in leermomenten om te zetten. Dat gebeurt door afstand te nemen van de eigen acties tijdens de situatie (reflection in action) of na de situatie (reflection on action) en zichzelf vragen te stellen over wat er gebeurde en wat de eigen overwegingen daarbij waren.
Literatuur
go back to reference Andriessen, D. (2014). Praktisch relevant én methodisch grondig? Dimensies van onderzoek in het hbo. Openbare les. Utrecht: Hogeschool Utrecht. Andriessen, D. (2014). Praktisch relevant én methodisch grondig? Dimensies van onderzoek in het hbo. Openbare les. Utrecht: Hogeschool Utrecht.
go back to reference Baaijen, R., Boon, J., Pol, M., & Tigchelaar, E. (2008). OPHI II-NL. Nederlandse handleiding voor het Occupational Performance History Interview. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Baaijen, R., Boon, J., Pol, M., & Tigchelaar, E. (2008). OPHI II-NL. Nederlandse handleiding voor het Occupational Performance History Interview. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
go back to reference Bohlmeijer, E. T., Westerhof, G. J., & Emmerik-de Jong, M. (2008). The effects of integrative reminiscence on meaning in life: Results of a quasi-experimental study. Aging and Mental Health, 12(5), 639–646. CrossRefPubMed Bohlmeijer, E. T., Westerhof, G. J., & Emmerik-de Jong, M. (2008). The effects of integrative reminiscence on meaning in life: Results of a quasi-experimental study. Aging and Mental Health, 12(5), 639–646. CrossRefPubMed
go back to reference Boud, D., Keogh, R., & Walker, D. (1985). Reflection: Turning experience into learning. London: Kogan Page. Boud, D., Keogh, R., & Walker, D. (1985). Reflection: Turning experience into learning. London: Kogan Page.
go back to reference Boyt-Schell, B. A. (2003). Clinical reasoning: The basis of practice. In E. Blesedell-Crepeau, E. S. Cohn & B. A. Boyt-Schell (Eds.), Willard & Spackman’s occupational therapy (10th ed.). Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins. Boyt-Schell, B. A. (2003). Clinical reasoning: The basis of practice. In E. Blesedell-Crepeau, E. S. Cohn & B. A. Boyt-Schell (Eds.), Willard & Spackman’s occupational therapy (10th ed.). Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins.
go back to reference Boyt-Schell, B. A. (2014). Professional reasoning in practice. In B. A. Boyt-Schell, G. Gillen, M. E. Scaffa & E. S. Cohn (Eds.), Willard & Spackman’s occupational therapy. Philadelphia: Wolters Kluwer|Lippincott Williams & Wilkins. Boyt-Schell, B. A. (2014). Professional reasoning in practice. In B. A. Boyt-Schell, G. Gillen, M. E. Scaffa & E. S. Cohn (Eds.), Willard & Spackman’s occupational therapy. Philadelphia: Wolters Kluwer|Lippincott Williams & Wilkins.
go back to reference Boyt-Schell, B. A., & Cervero, R. M. (1993). Clinical reasoning in occupational therapy: An integrative review. American Journal of Occupational Therapy, 47, 605–610. CrossRef Boyt-Schell, B. A., & Cervero, R. M. (1993). Clinical reasoning in occupational therapy: An integrative review. American Journal of Occupational Therapy, 47, 605–610. CrossRef
go back to reference Boyt-Schell, B. A., & Schell, J. W. (2008). Clinical and professional reasoning in occupational therapy. Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins. Boyt-Schell, B. A., & Schell, J. W. (2008). Clinical and professional reasoning in occupational therapy. Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins.
go back to reference Chapparo, C., & Ranka, J. (2000). Clinical reasoning in occupational therapy. In J. Higgs & M. Jones (Eds.), Clinical reasoning in the health professions (2nd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann. Chapparo, C., & Ranka, J. (2000). Clinical reasoning in occupational therapy. In J. Higgs & M. Jones (Eds.), Clinical reasoning in the health professions (2nd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann.
go back to reference Christiansen, C. H., Baum, C. M., & Bass, J. D. (2015). Occupational therapy : Performance, participation, and well-being. Thorofare, NJ: Slack. Christiansen, C. H., Baum, C. M., & Bass, J. D. (2015). Occupational therapy : Performance, participation, and well-being. Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Cole, M. B., & Creek, J. (2016). Global perspectives in professional reasoning. Thorofare, NJ: Slack Incorporated. Cole, M. B., & Creek, J. (2016). Global perspectives in professional reasoning. Thorofare, NJ: Slack Incorporated.
go back to reference Creek, J., & Lawson-Porter, A. (2007). Contemporary issues in occupational therapy; Reasoning and reflection. Chicester: John Wiley and Sons Ltd. Creek, J., & Lawson-Porter, A. (2007). Contemporary issues in occupational therapy; Reasoning and reflection. Chicester: John Wiley and Sons Ltd.
go back to reference Daniëls, R., Winding, K., & Borell, L. (2002). Experiences of occupational therapists in stroke rehabilition. Dilemmas of some occupational therapists in inpatient stroke rehabilitation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 9, 167–175. CrossRef Daniëls, R., Winding, K., & Borell, L. (2002). Experiences of occupational therapists in stroke rehabilition. Dilemmas of some occupational therapists in inpatient stroke rehabilitation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 9, 167–175. CrossRef
go back to reference Edwards, I. van, Kessel, G., Jones, M., Beckstead, J., & Swisher, L. L. (2012). The development of moral judgment and organization of ethical knowledge in final year physical therapy students. Physical Therapy Reviews, 17(3), 157–166. CrossRef Edwards, I. van, Kessel, G., Jones, M., Beckstead, J., & Swisher, L. L. (2012). The development of moral judgment and organization of ethical knowledge in final year physical therapy students. Physical Therapy Reviews, 17(3), 157–166. CrossRef
go back to reference Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., et al. (2012). Shared decision making: A model for clinical practice. Journal of General Internal Medicine, 27(10):1361–1367. CrossRefPubMedPubMedCentral Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., et al. (2012). Shared decision making: A model for clinical practice. Journal of General Internal Medicine, 27(10):1361–1367. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Engelbert, R., & Wittink, H. (2010). Inleiding. In R. Engelbert & H. Wittink (Red.), Klinisch redeneren volgens de HOAC II. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. CrossRef Engelbert, R., & Wittink, H. (2010). Inleiding. In R. Engelbert & H. Wittink (Red.), Klinisch redeneren volgens de HOAC II. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. CrossRef
go back to reference Fleming, M. H. (1991). The therapist with the three-track mind. American Journal of Occupational Therapy, 45, 1007–1014. CrossRefPubMed Fleming, M. H. (1991). The therapist with the three-track mind. American Journal of Occupational Therapy, 45, 1007–1014. CrossRefPubMed
go back to reference Groen, M. (2008). Effectief handelen door reflectie: Bekwamer worden als professional. Groningen: Wolters-Noordhoff. Groen, M. (2008). Effectief handelen door reflectie: Bekwamer worden als professional. Groningen: Wolters-Noordhoff.
go back to reference Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland/Boom Lemma. Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland/Boom Lemma.
go back to reference Heijsman, A., & Bernards, N. (2001). Klinisch redeneren. In C. Kuiper & M. Balm (Red.), Paramedisch handelen: Het ontwikkelen van beroepsattitudes. Utrecht, Lemma. Heijsman, A., & Bernards, N. (2001). Klinisch redeneren. In C. Kuiper & M. Balm (Red.), Paramedisch handelen: Het ontwikkelen van beroepsattitudes. Utrecht, Lemma.
go back to reference Higgs J., & Jones, M. (2000). Clinical reasoning. In J. Higgs & M. Jones (Eds.), Clinical reasoning in the health professions (2nd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann. Higgs J., & Jones, M. (2000). Clinical reasoning. In J. Higgs & M. Jones (Eds.), Clinical reasoning in the health professions (2nd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann.
go back to reference Higgs J., & Jones, M. (2008). Clinical decision making and multiple problem spaces. In J. Higgs, M. Jones, S. Loftus & N. Christensen (Eds.), Clinical reasoning in the health professions (3rd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann. Higgs J., & Jones, M. (2008). Clinical decision making and multiple problem spaces. In J. Higgs, M. Jones, S. Loftus & N. Christensen (Eds.), Clinical reasoning in the health professions (3rd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann.
go back to reference Hocking, C., & Ness, N. E. (2002). Revised minimum standards for the education of occupational therapists. Forrestfield, Western Australia: World Federation of Occupational Therapists. Hocking, C., & Ness, N. E. (2002). Revised minimum standards for the education of occupational therapists. Forrestfield, Western Australia: World Federation of Occupational Therapists.
go back to reference Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A. R., Kromhout, D. et al. (26 July 2011). How should we define health? BMJ, 343, d4163. Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A. R., Kromhout, D. et al. (26 July 2011). How should we define health? BMJ, 343, d4163.
go back to reference Jones, M., & Higgs, J. (2000). Will evidence-based practice take the reasoning out of practice? In J. Higgs & M. Jones (Eds.), Clinical reasoning in the health professions (2nd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann. Jones, M., & Higgs, J. (2000). Will evidence-based practice take the reasoning out of practice? In J. Higgs & M. Jones (Eds.), Clinical reasoning in the health professions (2nd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann.
go back to reference Kielhofner, G. (2008). Model of human occupation: Theory and application (4th ed.). Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins. Kielhofner, G. (2008). Model of human occupation: Theory and application (4th ed.). Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins.
go back to reference Kielhofner, G. (2009). Conceptual foundations of occupational therapy (4th ed.). Philadelphia (PA): FA Davis. Kielhofner, G. (2009). Conceptual foundations of occupational therapy (4th ed.). Philadelphia (PA): FA Davis.
go back to reference Kielhofner, G., Mallinson, T., Forsyth, K., & Lai, J. -S. (2001). Psychometric properties of the second version of the occupational performance history interview (OPHI-II). American Journal of Occupational Therapy, 55(3), 260–267. CrossRefPubMed Kielhofner, G., Mallinson, T., Forsyth, K., & Lai, J. -S. (2001). Psychometric properties of the second version of the occupational performance history interview (OPHI-II). American Journal of Occupational Therapy, 55(3), 260–267. CrossRefPubMed
go back to reference Kielhofner, G., Mallinson, T., Crawford, C., Nowak, M., Rigby, M., Henry, A., et al. (2004). Occupational Performance History Interview-II. (OPHI-II): Version 2.1. Chicago (IL): College of Applied Health Sciences, University of Illinois. Kielhofner, G., Mallinson, T., Crawford, C., Nowak, M., Rigby, M., Henry, A., et al. (2004). Occupational Performance History Interview-II. (OPHI-II): Version 2.1. Chicago (IL): College of Applied Health Sciences, University of Illinois.
go back to reference Kronenberg, F., & Pollard, N. (2005). Overcoming occupational apartheid: Preliminary exploration of the political nature of occupational therapy. In F. Kronenberg, S. S. Algado & N. Pollard (Eds.), Occupational therapy without borders (pag. 58–87). Edinburgh: Churchill Livingstone. Kronenberg, F., & Pollard, N. (2005). Overcoming occupational apartheid: Preliminary exploration of the political nature of occupational therapy. In F. Kronenberg, S. S. Algado & N. Pollard (Eds.), Occupational therapy without borders (pag. 58–87). Edinburgh: Churchill Livingstone.
go back to reference Kronenberg, F., & Pollard, N. (2006). Political dimensions of occupation and the roles of occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy, 60(6), 617–625. CrossRefPubMed Kronenberg, F., & Pollard, N. (2006). Political dimensions of occupation and the roles of occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy, 60(6), 617–625. CrossRefPubMed
go back to reference Kuiper, C. Verhoef, J., & Munten, G. (2016). Evidence-based practice. In C. Kuiper, J. Verhoef & G. Munten (Eds.), Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming. Amsterdam: Boom uitgevers. Kuiper, C. Verhoef, J., & Munten, G. (2016). Evidence-based practice. In C. Kuiper, J. Verhoef & G. Munten (Eds.), Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming. Amsterdam: Boom uitgevers.
go back to reference Kuiper, C. (2011). Professioneel redeneren in de ergotherapie 20 jaar later: Tijd voor revitalisering van het hypothetisch-deductief denken? Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 4(1), 49–62. Kuiper, C. (2011). Professioneel redeneren in de ergotherapie 20 jaar later: Tijd voor revitalisering van het hypothetisch-deductief denken? Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 4(1), 49–62.
go back to reference Kuiper, C., Verhoef, J., & Munten, G. (2016). Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming. In C. Kuiper, J. Verhoef & G. Munten (Red.), Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming. Amsterdam: Boom uitgevers. Kuiper, C., Verhoef, J., & Munten, G. (2016). Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming. In C. Kuiper, J. Verhoef & G. Munten (Red.), Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming. Amsterdam: Boom uitgevers.
go back to reference Leeuw, M. de, Saenger, S., Vanlaerhoven, I., & Vries-Uiterweerd, A. de. (2015). Beroepscode en gedragsregels ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland. Leeuw, M. de, Saenger, S., Vanlaerhoven, I., & Vries-Uiterweerd, A. de. (2015). Beroepscode en gedragsregels ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland.
go back to reference Lidal, I. B., Huynh, T. K., & Biering-Sørensen, F. (2007). Return to work following spinal cord injury: A review. Disability & Rehabilitation, 29(17), 1341–1375. CrossRefPubMed Lidal, I. B., Huynh, T. K., & Biering-Sørensen, F. (2007). Return to work following spinal cord injury: A review. Disability & Rehabilitation, 29(17), 1341–1375. CrossRefPubMed
go back to reference Mallinson, T., Kielhofner, G., & Mattingly, C. (1996). Metaphor and meaning in a clinical interview. American Journal of Occupational Therapy, 50, 338–346. CrossRefPubMed Mallinson, T., Kielhofner, G., & Mattingly, C. (1996). Metaphor and meaning in a clinical interview. American Journal of Occupational Therapy, 50, 338–346. CrossRefPubMed
go back to reference Mattingly, C. (1991a). The narrative nature of clinical reasoning. American Journal of Occupational Therapy, 45(11), 998–1005. CrossRefPubMed Mattingly, C. (1991a). The narrative nature of clinical reasoning. American Journal of Occupational Therapy, 45(11), 998–1005. CrossRefPubMed
go back to reference Mattingly, C. (1991b). What is clinical reasoning? American Journal of Occupational Therapy, 45(11), 979–986. CrossRefPubMed Mattingly, C. (1991b). What is clinical reasoning? American Journal of Occupational Therapy, 45(11), 979–986. CrossRefPubMed
go back to reference Mattingly, C., & Fleming, M. H. (1994). Clinical reasoning: Forms of inquiry in a therapeutic practice. Philadelphia (PA): FA Davis. Mattingly, C., & Fleming, M. H. (1994). Clinical reasoning: Forms of inquiry in a therapeutic practice. Philadelphia (PA): FA Davis.
go back to reference McAllister L., & Rose M. (2000). Speech-language pathology students: Learning clinical reasoning. In J. Higgs & M. Jones (Eds.), Clinical reasoning in the health professions (2nd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann. McAllister L., & Rose M. (2000). Speech-language pathology students: Learning clinical reasoning. In J. Higgs & M. Jones (Eds.), Clinical reasoning in the health professions (2nd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann.
go back to reference Neistadt, M. E. (1996). Teaching strategies for the development of clinical reasoning. American Journal of Occupational Therapy, 50(8), 676–684. CrossRefPubMed Neistadt, M. E. (1996). Teaching strategies for the development of clinical reasoning. American Journal of Occupational Therapy, 50(8), 676–684. CrossRefPubMed
go back to reference Pollard, N., & Kronenberg, F. (2008). Working with people in the margins. In J. Creek & L. Lougher (Eds.), Occupational therapy and mental health (4th ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone. Pollard, N., & Kronenberg, F. (2008). Working with people in the margins. In J. Creek & L. Lougher (Eds.), Occupational therapy and mental health (4th ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone.
go back to reference Pollard, N., Kronenberg, F., & Sakellariou, D. (2008). A political practice of occupational therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone. Pollard, N., Kronenberg, F., & Sakellariou, D. (2008). A political practice of occupational therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone.
go back to reference Pot, A. M., Melenhorst, A., Onrust, S., & Bohlmeijer, E. T. (2008). (Cost)effectiveness of life review for older adults: Design of a randomized controlled trial. BMC Public Health, 8, 211. CrossRefPubMedPubMedCentral Pot, A. M., Melenhorst, A., Onrust, S., & Bohlmeijer, E. T. (2008). (Cost)effectiveness of life review for older adults: Design of a randomized controlled trial. BMC Public Health, 8, 211. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Roberts, A. E. (1996). Clinical reasoning in occupational therapy: Idiosyncrasies in content and process. British Journal of Occupational Therapy, 59, 372–376. CrossRef Roberts, A. E. (1996). Clinical reasoning in occupational therapy: Idiosyncrasies in content and process. British Journal of Occupational Therapy, 59, 372–376. CrossRef
go back to reference Roberston, L. (2012). Clinical reasoning in occupational therapy: Controversies in practice. Oxford: Wiley-Blackwell. Roberston, L. (2012). Clinical reasoning in occupational therapy: Controversies in practice. Oxford: Wiley-Blackwell.
go back to reference Robertson, D. M. (2012). Critical thinking and clinical reasoning in new graduate occupational therapists: A phenomenological study. Available from OpenAIR@RGU. [online]. http://​openair.​rgu.​ac.​uk, geraadpleegd december 2016. Robertson, D. M. (2012). Critical thinking and clinical reasoning in new graduate occupational therapists: A phenomenological study. Available from OpenAIR@RGU. [online]. http://​openair.​rgu.​ac.​uk, geraadpleegd december 2016.
go back to reference Scanlan, J. W., & Hancock, N. (2010). Online discussions develop students’ clinical reasoning skills during fieldwork. Australian Occupational Therapy, 57, 401–408. CrossRef Scanlan, J. W., & Hancock, N. (2010). Online discussions develop students’ clinical reasoning skills during fieldwork. Australian Occupational Therapy, 57, 401–408. CrossRef
go back to reference Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books. Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.
go back to reference Schwartzberg, S. (2002). Interactive reasoning in the practice of occupational therapy. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Schwartzberg, S. (2002). Interactive reasoning in the practice of occupational therapy. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
go back to reference Taylor, C. (1997). What is evidence-based practice? British Journal of Occupational Therapy, 60(11), 470–474. CrossRef Taylor, C. (1997). What is evidence-based practice? British Journal of Occupational Therapy, 60(11), 470–474. CrossRef
go back to reference Taylor, R. R. (2008). The intentional relationship. Occupational therapy and use of self. Philadelphia: FA Davis Company. Taylor, R. R. (2008). The intentional relationship. Occupational therapy and use of self. Philadelphia: FA Davis Company.
go back to reference Trenaman, L. M., Miller, W. C., Escorpizo, R., & SCIRE Research Team. (2014). Interventions for improving employment outcomes among individuals with spinal cord injury: A systematic review. Spinal Cord, 52(11), 788–794. doi:10.1038/sc.2014.149. CrossRefPubMed Trenaman, L. M., Miller, W. C., Escorpizo, R., & SCIRE Research Team. (2014). Interventions for improving employment outcomes among individuals with spinal cord injury: A systematic review. Spinal Cord, 52(11), 788–794. doi:10.1038/sc.2014.149. CrossRefPubMed
go back to reference Unsworth, C. A. (2001). The clinical reasoning of novice and expert occupational therapists. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 8, 163–173. CrossRef Unsworth, C. A. (2001). The clinical reasoning of novice and expert occupational therapists. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 8, 163–173. CrossRef
go back to reference Unsworth, C. A. (2004). Clinical Reasoning: How do worldview, pragmatic reasoning and client-centeredness fit? British Journal of Occupational Therapy, 67(18), 10–19. CrossRef Unsworth, C. A. (2004). Clinical Reasoning: How do worldview, pragmatic reasoning and client-centeredness fit? British Journal of Occupational Therapy, 67(18), 10–19. CrossRef
go back to reference Unsworth, C. A., & Baker, A. (2015). A systematic review of professional reasoning literature in occupational therapy. British Journal of Occupational Therapy, online publication September 25. Unsworth, C. A., & Baker, A. (2015). A systematic review of professional reasoning literature in occupational therapy. British Journal of Occupational Therapy, online publication September 25.
go back to reference Valtonen, K., Karlsson, A., Alaranta, H., & Viikari-Juntura, E. (2006). Work participation among persons with traumatic spinal cord injury and meningomyelocele. Journal of Rehabilitation Medicine, 38(3):192–200. CrossRefPubMed Valtonen, K., Karlsson, A., Alaranta, H., & Viikari-Juntura, E. (2006). Work participation among persons with traumatic spinal cord injury and meningomyelocele. Journal of Rehabilitation Medicine, 38(3):192–200. CrossRefPubMed
go back to reference Verhoef, J., Kuiper, C., & Munten, G. (2016). De methodiek van evidence-based practice. In C. Kuiper, J. Verhoef & G. Munten, Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming. Amsterdam: Boom uitgevers. Verhoef, J., Kuiper, C., & Munten, G. (2016). De methodiek van evidence-based practice. In C. Kuiper, J. Verhoef & G. Munten, Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming. Amsterdam: Boom uitgevers.
go back to reference Visser, E., & Beishuizen, Y. (2001). Clinical reasoning. Zorg op Maat. Amersfoort: Nederlands Paramedisch Instituut. Visser, E., & Beishuizen, Y. (2001). Clinical reasoning. Zorg op Maat. Amersfoort: Nederlands Paramedisch Instituut.
go back to reference Vos, J. (2001). Reflecteren. In C. Kuiper & M. Balm (Red.), Paramedisch handelen: Het ontwikkelen van beroepsattitudes. Utrecht: Lemma. Vos, J. (2001). Reflecteren. In C. Kuiper & M. Balm (Red.), Paramedisch handelen: Het ontwikkelen van beroepsattitudes. Utrecht: Lemma.
Metagegevens
Titel
Professioneel redeneren
Auteurs
PhD Ramon Daniëls
PhD Joan Verhoef
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1704-2_25