Skip to main content
main-content

Over dit boek

Meten is weten, ook in de gezondheidszorg. Door het gebruik van meetinstrumenten wordt veel nuttige informatie over het functioneren van de patiënt inzichtelijk. Hoe gaat het met een patiënt? Wat zijn de effecten van de zorg? Moet de behandeling worden bijgesteld? Door meten worden deze zaken uitvergroot en verhelderd. De zorgverlener heeft hier veel profijt van, zowel bij het inschatten van een diagnose, voorspellen van het beloop van het herstel, als evalueren van een therapie.

In Meten in de praktijk - Stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg staat de praktische waarde van meten centraal. Uitgangspunt vormt het methodisch handelen. Aan de hand van een stappenplan en drie aansprekende casussen leren zowel de zorgverlener als de student om het meest geschikte meetinstrument te vinden en te gebruiken in de dagelijkse praktijk, de resultaten te interpreteren en te vertalen naar klinische consequenties tijdens de diagnostiek of in de behandeling. Aansluitend op de patiëntgerichte benadering die tegenwoordig gangbaar is in de zorgverlening, ligt het accent in het boek op de zogenaamde 'patient reported outcomes' (PRO's). 

Meten in de praktijk is een prachtig hulpmiddel bij 'shared decision making', waarbij de zorgverlener en de patiënt gezamenlijk het doel en verloop van de behandeling bespreken en deze na afloop evalueren. In deze tweede, licht herziene druk zijn de gegevens van een aantal digitale databanken geactualiseerd en enkele literatuurverwijzingen toegevoegd.

Inhoudsopgave

Voorwerk

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1 Meten met behulp van het stappenplan

Sandra Beurskens, Raymond Swinkels, Eric Stutterheim, Roland van Peppen

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2 Meten als onderdeel van het klinisch redeneren

Raymond Swinkels, Jessie Lemmens

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3 Doel en type meetinstrumenten

Harriët Wittink, Henri Kiers

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4 Zoeken naar een meetinstrument

Raymond Swinkels, Roland van Peppen, Pieter Wolters

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5 Hanteerbaarheid van een meetinstrument

Meta Wildenbeest, Harriët Wittink

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6 Methodologische eigenschappen van meetinstrumenten

Riekie de Vet, Sandra Beurskens, Roland van Peppen

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7 Beoordelen van de methodologische kwaliteit van een meetinstrument

Caroline Terwee, Sandra Beurskens, Harriët Wittink

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8 Interpreteren en rapporteren van gegevens

Eric Stutterheim, Raymond Swinkels, Roland van Peppen

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9 Gebruik van meetinstrumenten in de dagelijkse praktijk

Anita Stevens, Sandra Beurskens

Nawerk

Meer informatie