Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 3/2013

01-08-2013 | Artikelen

Met kennis oogsten: monitoring en doorontwikkeling zorg voor jeugd

Auteur: Prof. dr. Tom van Yperen

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Veel bestaande kennis in de zorg voor jeugd wordt weinig in de praktijk gebruikt. Omdat de monitoring op resultaten nog weinig voorkomt, vallen succespraktijken en achterblijvende prestaties onvoldoende op. Op basis van literatuur zijn er aanwijzingen dat monitoring van de resultaten van de hulp helpt om goede en minder goede praktijken te signaleren. Ook prikkelt het tot gebruik van bestaande kennis om de prestaties te verbeteren. De combinatie van monitoring en beschikbare ‘support tools’ kan leiden tot een meet- en verbeterbeweging in de dagelijkse praktijk van de hulpverlening, de zorginstellingen en het gemeentelijk jeugdbeleid, die de resultaten van de zorg ten goede kan komen. Het bewijs voor de werking van monitoring is echter nog gebrekkig. Daarom is verder onderzoek en theorievorming nodig om het nut en de beperkingen van monitoring in de praktijk verder te doorgronden.
Literatuur
go back to reference Braet, C., & Bögels, S. (2008a). Kinderen met psychische klachten: aanzet tot evidence-based werken. In C. Braet, & S. Bögels (Red.), Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten (pp. 9–25). Amsterdam: Boom. Braet, C., & Bögels, S. (2008a). Kinderen met psychische klachten: aanzet tot evidence-based werken. In C. Braet, & S. Bögels (Red.), Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten (pp. 9–25). Amsterdam: Boom.
go back to reference Braet, C., & Bögels, S. (Red.) (2008b). Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten. Amsterdam: Boom. Braet, C., & Bögels, S. (Red.) (2008b). Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten. Amsterdam: Boom.
go back to reference Brown, G. S., & Jones, E. R. (2005). Implementation of a feedback system in a managed care environment: What are patients teaching us? Journal of Clinical Psychology, 61(2), 187–198. PubMedCrossRef Brown, G. S., & Jones, E. R. (2005). Implementation of a feedback system in a managed care environment: What are patients teaching us? Journal of Clinical Psychology, 61(2), 187–198. PubMedCrossRef
go back to reference Carlier, I. V. E., Meuldijk, D., Van Vliet, I. M., Van Fenema, E., Van der Wee, N. J. A., & Zitman, F. G. (2012). Empirische evidence voor de effectiviteit van routine outcome monitoring; een literatuuronderzoek. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(2), 121–128. PubMed Carlier, I. V. E., Meuldijk, D., Van Vliet, I. M., Van Fenema, E., Van der Wee, N. J. A., & Zitman, F. G. (2012). Empirische evidence voor de effectiviteit van routine outcome monitoring; een literatuuronderzoek. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(2), 121–128. PubMed
go back to reference De Beurs, E. (2012). Benchmarken, kansen en valkuilen. In S. van Hees, P. van der Vlist, & N. Mulder (Red.), Van weten naar meten. ROM in de ggz (pp. 227–239). Amsterdam: Boom. De Beurs, E. (2012). Benchmarken, kansen en valkuilen. In S. van Hees, P. van der Vlist, & N. Mulder (Red.), Van weten naar meten. ROM in de ggz (pp. 227–239). Amsterdam: Boom.
go back to reference De Bruijn, H. (2001). Prestatiemeting in de publieke sector. Tussen professie en verantwoording. Utrecht: Lemma. De Bruijn, H. (2001). Prestatiemeting in de publieke sector. Tussen professie en verantwoording. Utrecht: Lemma.
go back to reference De Jong, K. (2012a). De rol van de behandelaar: de ‘vergeten’ factor in rom. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(2), 197–201. De Jong, K. (2012a). De rol van de behandelaar: de ‘vergeten’ factor in rom. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(2), 197–201.
go back to reference De Jong, K. (2012b). A chance for change. Building an outcome monitoring feedback system for outpatient mental health care. Academisch proefschrift. Leiden: Universiteit Leiden. De Jong, K. (2012b). A chance for change. Building an outcome monitoring feedback system for outpatient mental health care. Academisch proefschrift. Leiden: Universiteit Leiden.
go back to reference De Kool, D. (2007). Monitoring in beeld. Een studie naar de doorwerking van monitors in interbestuurlijke relaties. Academisch proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam. De Kool, D. (2007). Monitoring in beeld. Een studie naar de doorwerking van monitors in interbestuurlijke relaties. Academisch proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
go back to reference Delicat, J. W. (Red.) (2011). 4 + 2 = 1! Opleidingsvereisten Gedragswetenschapper in de zorg voor de jeugd. Utrecht: nip/nvo. Delicat, J. W. (Red.) (2011). 4 + 2 = 1! Opleidingsvereisten Gedragswetenschapper in de zorg voor de jeugd. Utrecht: nip/nvo.
go back to reference Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie (2011). Criterium 10 van de beoordelingscriteria effectiviteit gedragsinterventies. Den Haag: Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie (2011). Criterium 10 van de beoordelingscriteria effectiviteit gedragsinterventies. Den Haag: Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.
go back to reference Geurts, E., Lekkerkerker, L., Van Yperen, T. A., & Veerman, J. W. (2010). Over verandering gesproken. Op weg naar meer zicht op effectiviteit van de jeugdzorgpraktijk. Utrecht/ Nijmegen: Nederlands Jeugdinstituut/Praktikon. Geurts, E., Lekkerkerker, L., Van Yperen, T. A., & Veerman, J. W. (2010). Over verandering gesproken. Op weg naar meer zicht op effectiviteit van de jeugdzorgpraktijk. Utrecht/ Nijmegen: Nederlands Jeugdinstituut/Praktikon.
go back to reference Groenewoud, A. S., & Huijsman, R. (2003). Prestatie-indicatoren voor de kiezende zorggebruiker. Den Haag: ZonMw. Groenewoud, A. S., & Huijsman, R. (2003). Prestatie-indicatoren voor de kiezende zorggebruiker. Den Haag: ZonMw.
go back to reference Hawkins, E. J., Lambert, M. J., Vermeersch, D. A., Slade, K. L., & Tuttle, K. C. (2004). The therapeutic effects of providing patient progress information to therapists and patients. Psychotherapy Research, 14(3), 308–327. CrossRef Hawkins, E. J., Lambert, M. J., Vermeersch, D. A., Slade, K. L., & Tuttle, K. C. (2004). The therapeutic effects of providing patient progress information to therapists and patients. Psychotherapy Research, 14(3), 308–327. CrossRef
go back to reference Hutschemaekers, G. (2010). Praktijk én wetenschap. Zoeken naar werkzame allianties. In H. Pijnenburg (Red.), Zorgen dat het werkt. Werkzame factoren in de zorg voor jeugd (pp. 101–120). Amsterdam: swp. Hutschemaekers, G. (2010). Praktijk én wetenschap. Zoeken naar werkzame allianties. In H. Pijnenburg (Red.), Zorgen dat het werkt. Werkzame factoren in de zorg voor jeugd (pp. 101–120). Amsterdam: swp.
go back to reference Ince, D., Beumer, M., Jonkman, H., & Pannebakker, M. (2001). Veelbelovend en effectief. Overzicht van preventieve programma’s in de domeinen gezin, school, jeugd, wijk. Utrecht: nizw. Ince, D., Beumer, M., Jonkman, H., & Pannebakker, M. (2001). Veelbelovend en effectief. Overzicht van preventieve programma’s in de domeinen gezin, school, jeugd, wijk. Utrecht: nizw.
go back to reference Institute for Healthcare Improvement (2003). The Breakthrough Series: IHI’s Collaborative Model for Achieving Breakthrough Improvement. ihi Innovation Series white paper. Boston: Institute for Healthcare Improvement. Institute for Healthcare Improvement (2003). The Breakthrough Series: IHI’s Collaborative Model for Achieving Breakthrough Improvement. ihi Innovation Series white paper. Boston: Institute for Healthcare Improvement.
go back to reference Jonkman, H. (2012). Some years of Communities that Care. Learning from a social Experiment. Academisch proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam. Jonkman, H. (2012). Some years of Communities that Care. Learning from a social Experiment. Academisch proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.
go back to reference Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a meta-analysis, and a preliminary Feedback Intervention Theory. Psychological Bulletin, 119(2), 254–284. CrossRef Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a meta-analysis, and a preliminary Feedback Intervention Theory. Psychological Bulletin, 119(2), 254–284. CrossRef
go back to reference Knaup, C., Koesters, M., Schoefer, D., Becker, T., & Puschner, B. (2009). Effect of feedback of treatment outcome in specialist mental healthcare: meta-analysis. British Journal of Psychiatry, 195(1), 15–22. PubMedCrossRef Knaup, C., Koesters, M., Schoefer, D., Becker, T., & Puschner, B. (2009). Effect of feedback of treatment outcome in specialist mental healthcare: meta-analysis. British Journal of Psychiatry, 195(1), 15–22. PubMedCrossRef
go back to reference Lambert, M. J., & Shimokawa, K. (2011). Collecting client feedback. Psychotherapy, 48 (1), 72–79. PubMedCrossRef Lambert, M. J., & Shimokawa, K. (2011). Collecting client feedback. Psychotherapy, 48 (1), 72–79. PubMedCrossRef
go back to reference Lambert, M. J., Harmon, C., Slade, K., Whipple, J. L., & Hawkins, E. J. (2005). Providing feedback to psychotherapists on their patients’ progress: clinical results and practice suggestions. Journal of Clinical Psychology, 61(2), 165–174. PubMedCrossRef Lambert, M. J., Harmon, C., Slade, K., Whipple, J. L., & Hawkins, E. J. (2005). Providing feedback to psychotherapists on their patients’ progress: clinical results and practice suggestions. Journal of Clinical Psychology, 61(2), 165–174. PubMedCrossRef
go back to reference Leijsen, M. (2008). Onderzoeksgegevens als sturingsinformatie voor hulpverleners en teams. In T. A. van Yperen, & J. W. Veerman (Red.), Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg (pp. 195–205). Delft: Eburon. Leijsen, M. (2008). Onderzoeksgegevens als sturingsinformatie voor hulpverleners en teams. In T. A. van Yperen, & J. W. Veerman (Red.), Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg (pp. 195–205). Delft: Eburon.
go back to reference Mak, J., Huygen, A., Steketee, M., & Jonkman, H. (2009). Opgroeien in veilige wijken. Evaluatie van Communities that Care in Maassluis, Hoogvliet en Leiden-Stevenshof. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Mak, J., Huygen, A., Steketee, M., & Jonkman, H. (2009). Opgroeien in veilige wijken. Evaluatie van Communities that Care in Maassluis, Hoogvliet en Leiden-Stevenshof. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Miller, S. D., Duncan, B. L., Sorrell, R., & Brown, G. S. (2005). The partners for change outcome management system. Journal of Clinical Psychology, 61(2), 199–208. PubMedCrossRef Miller, S. D., Duncan, B. L., Sorrell, R., & Brown, G. S. (2005). The partners for change outcome management system. Journal of Clinical Psychology, 61(2), 199–208. PubMedCrossRef
go back to reference Noom, M. J., De Jong, K., Thiemens, B. e.a. (2012). Routine outcome monitoring en benchmarking: hoe kunnen we behandelresultaten op een zorgvuldige manier vergelijken? Tijdschrift voor Psychiatrie, 54 (2), 141–145. PubMed Noom, M. J., De Jong, K., Thiemens, B. e.a. (2012). Routine outcome monitoring en benchmarking: hoe kunnen we behandelresultaten op een zorgvuldige manier vergelijken? Tijdschrift voor Psychiatrie, 54 (2), 141–145. PubMed
go back to reference Nugter, M. A., & Buwalda, V. J. A. (2012). Achtergronden en gebruiksmogelijkheden van rom in de ggz. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(2), 111–120. PubMed Nugter, M. A., & Buwalda, V. J. A. (2012). Achtergronden en gebruiksmogelijkheden van rom in de ggz. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(2), 111–120. PubMed
go back to reference Okiishi, J. C., Lambert, M. J., Eggett, D., Nielsen, L., Dayton, D. D., & Vermeersch, D. A. (2006). An analysis of therapist treatment effects: toward providing feedback to individual therapists on their clients’ psychotherapy outcome. Journal of Clinical Psychology, 62(9), 1157–1172. PubMedCrossRef Okiishi, J. C., Lambert, M. J., Eggett, D., Nielsen, L., Dayton, D. D., & Vermeersch, D. A. (2006). An analysis of therapist treatment effects: toward providing feedback to individual therapists on their clients’ psychotherapy outcome. Journal of Clinical Psychology, 62(9), 1157–1172. PubMedCrossRef
go back to reference Reese, R. J., Norsworthy, L. A., & Rowlands, S. R. (2009). Does a continuous feedback system improve psychotherapy outcome? Psychotherapy Theory, Research, Practice, Training 46 (4), 418–431. CrossRef Reese, R. J., Norsworthy, L. A., & Rowlands, S. R. (2009). Does a continuous feedback system improve psychotherapy outcome? Psychotherapy Theory, Research, Practice, Training 46 (4), 418–431. CrossRef
go back to reference Sapyta, J., Riemer, M., & Bickman, L. (2005). Feedback to clinicians: theory, research, and practice. Journal of Clinical Psychology, 61(2), 145–153. PubMedCrossRef Sapyta, J., Riemer, M., & Bickman, L. (2005). Feedback to clinicians: theory, research, and practice. Journal of Clinical Psychology, 61(2), 145–153. PubMedCrossRef
go back to reference Schouten, L. M. T., Seesing, F., Tijink, H., Everdingen, J. J. E., Huisman, R., & Hulscher, M. (2004). De achilleshiel van de doorbraakprojecten. Medisch Contact, 107 (42), 23–29. Schouten, L. M. T., Seesing, F., Tijink, H., Everdingen, J. J. E., Huisman, R., & Hulscher, M. (2004). De achilleshiel van de doorbraakprojecten. Medisch Contact, 107 (42), 23–29.
go back to reference Shimokawa, K., Lambert, M. J., & Smart, D. W. (2010). Enhancing treatment outcome of patients at risk of treatment failure: meta-analytic and mega-analytic review of a psychotherapy quality assurance system. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78(3), 298–311. PubMedCrossRef Shimokawa, K., Lambert, M. J., & Smart, D. W. (2010). Enhancing treatment outcome of patients at risk of treatment failure: meta-analytic and mega-analytic review of a psychotherapy quality assurance system. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78(3), 298–311. PubMedCrossRef
go back to reference Slot, N. W., & Spanjaard, H. J. M. (2009). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg. Baarn: HBuitgevers. Slot, N. W., & Spanjaard, H. J. M. (2009). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg. Baarn: HBuitgevers.
go back to reference Stams, G.J. (2011). Het recht van de zwakste: de forensische jeugdzorg in orthopedagogisch perspectief. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 50(6), 243–258. Stams, G.J. (2011). Het recht van de zwakste: de forensische jeugdzorg in orthopedagogisch perspectief. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 50(6), 243–258.
go back to reference Steketee, M., Jonkman, H., Mak, J., Aussems, C., Huygen, A., & Roeleveld, W. (2012). Communities that Care in Nederlandse steden. Resultaten van een vierjarig experimenteel onderzoek. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Steketee, M., Jonkman, H., Mak, J., Aussems, C., Huygen, A., & Roeleveld, W. (2012). Communities that Care in Nederlandse steden. Resultaten van een vierjarig experimenteel onderzoek. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Steketee, M., Mak, J., & Huygen, A. (2006). Opgroeien in veilige wijken. Communities that Care als instrument voor lokaal preventief jeugdbeleid. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Steketee, M., Mak, J., & Huygen, A. (2006). Opgroeien in veilige wijken. Communities that Care als instrument voor lokaal preventief jeugdbeleid. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Stevens, S. E., Hynan, M. T., & Allen, M. (2000). A meta-analysis of common factor and specific treatment effects across the outcome domains of the phase model of psychotherapy. Clinical Psychology: science and practice, 7(3), 273–290. CrossRef Stevens, S. E., Hynan, M. T., & Allen, M. (2000). A meta-analysis of common factor and specific treatment effects across the outcome domains of the phase model of psychotherapy. Clinical Psychology: science and practice, 7(3), 273–290. CrossRef
go back to reference Tennenbaum, S. (2003). Evidence-based practice in mental health: practical weaknesses meet political strengths. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 9(2), 287–301. CrossRef Tennenbaum, S. (2003). Evidence-based practice in mental health: practical weaknesses meet political strengths. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 9(2), 287–301. CrossRef
go back to reference Tonkens, E. (2004). Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector. Utrecht: nizw. Tonkens, E. (2004). Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector. Utrecht: nizw.
go back to reference Van der Zijden, Q., & Pijnenburg, H. (2009). Versnellingsproject leidt tot opvallende verkorting van wachten doorlooptijden in de jeugd-ggz. Kind en Adolescent, 30(2), 137–140. CrossRef Van der Zijden, Q., & Pijnenburg, H. (2009). Versnellingsproject leidt tot opvallende verkorting van wachten doorlooptijden in de jeugd-ggz. Kind en Adolescent, 30(2), 137–140. CrossRef
go back to reference Van Deur, H., & Oudenhoven, R. (2008). Handboek Doorbraak in de jeugdzorg. Beter presteren door blijven verbeteren. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Van Deur, H., & Oudenhoven, R. (2008). Handboek Doorbraak in de jeugdzorg. Beter presteren door blijven verbeteren. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference Van Hees, S., Van der Vlist, P., & Mulder, N. (Red.) (2012). Van weten naar meten. ROM in de ggz. Amsterdam: Boom. Van Hees, S., Van der Vlist, P., & Mulder, N. (Red.) (2012). Van weten naar meten. ROM in de ggz. Amsterdam: Boom.
go back to reference Van Os, J., Kahn, R., Denys, D. e.a. (2012). rom: gedragsnorm of dwangmaatregel? Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(2), 245–253. PubMed Van Os, J., Kahn, R., Denys, D. e.a. (2012). rom: gedragsnorm of dwangmaatregel? Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(2), 245–253. PubMed
go back to reference Van Splunteren, P., Van den Bosch, A., Kok, I., & Nuijen, J. (2011). Evaluatie van ggz-doorbraakprojecten. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 66 (7–8), 518–532. Van Splunteren, P., Van den Bosch, A., Kok, I., & Nuijen, J. (2011). Evaluatie van ggz-doorbraakprojecten. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 66 (7–8), 518–532.
go back to reference Van Yperen, T. A. (2013). Met Kennis oogsten. Monitoring en doorontwikkeling integrale zorg voor jeugd. Inaugurele rede. Utrecht/Groningen: Nederlands Jeugdinstituut/Rijksuniversiteit Groningen Van Yperen, T. A. (2013). Met Kennis oogsten. Monitoring en doorontwikkeling integrale zorg voor jeugd. Inaugurele rede. Utrecht/Groningen: Nederlands Jeugdinstituut/Rijksuniversiteit Groningen
go back to reference Van Yperen, T. A., & Dronkers, F. (2010). Programma Richtlijnontwikkeling jeugdzorg. Utrecht/Amsterdam: nip, nji, nvmw, nvo, Phorza. Van Yperen, T. A., & Dronkers, F. (2010). Programma Richtlijnontwikkeling jeugdzorg. Utrecht/Amsterdam: nip, nji, nvmw, nvo, Phorza.
go back to reference Van Yperen, T. A., & Van der Steege, M. (2008). Cijfers over prestatie-indicatoren: een wetenschappelijke bijsluiter. In T. A. van Yperen, & E. Geurts, Raamwerkafspraken prestatie-indicatoren. Definities en spelregels (pp. 56–60). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Van Yperen, T. A., & Van der Steege, M. (2008). Cijfers over prestatie-indicatoren: een wetenschappelijke bijsluiter. In T. A. van Yperen, & E. Geurts, Raamwerkafspraken prestatie-indicatoren. Definities en spelregels (pp. 56–60). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference Van Yperen, T. A., & Veerman, J. W. (Red.) (2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Delft: Eburon. Van Yperen, T. A., & Veerman, J. W. (Red.) (2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Delft: Eburon.
go back to reference Veerman, J. W., Van Yperen, T. A., & Wilschut, M. (2013). Uitkomstmonitoring jeugdzorg. Meer dan alleen naar meten. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg/ sejn. Veerman, J. W., Van Yperen, T. A., & Wilschut, M. (2013). Uitkomstmonitoring jeugdzorg. Meer dan alleen naar meten. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg/ sejn.
go back to reference Vermaes, I., Konijn, C., Nijhof, K., Strijbosch, E., & Van Domburgh, L. (2012). Monitor Jeugdzorg Plus. Analyse van de wetenschappelijke onderbouwing en benuttingsmogelijkheden. (S.l.) Vermaes, I., Konijn, C., Nijhof, K., Strijbosch, E., & Van Domburgh, L. (2012). Monitor Jeugdzorg Plus. Analyse van de wetenschappelijke onderbouwing en benuttingsmogelijkheden. (S.l.)
go back to reference Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2004). Bewijzen van goede dienstverlening. Amsterdam: Amsterdam University Press. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2004). Bewijzen van goede dienstverlening. Amsterdam: Amsterdam University Press.
go back to reference Whipple, J. L., Lambert, M. J., Vermeersch, D. A., Smart, D. W., Nielsen, S. L., & Hawkins, E. J. (2003). Improving effects of psychotherapy: use of early identification of treatment failure and problem-solving strategies in routine practice. Journal of Counseling Psychology, 50(1), 59–68. CrossRef Whipple, J. L., Lambert, M. J., Vermeersch, D. A., Smart, D. W., Nielsen, S. L., & Hawkins, E. J. (2003). Improving effects of psychotherapy: use of early identification of treatment failure and problem-solving strategies in routine practice. Journal of Counseling Psychology, 50(1), 59–68. CrossRef
Metagegevens
Titel
Met kennis oogsten: monitoring en doorontwikkeling zorg voor jeugd
Auteur
Prof. dr. Tom van Yperen
Publicatiedatum
01-08-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2013
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-013-0015-y

Andere artikelen Uitgave 3/2013

Kind en adolescent 3/2013 Naar de uitgave