Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 3/2013

01-08-2013 | Artikelen

Interbeoordelaarsovereenstemming bij gestructureerd beslissen over kindermishandeling

Auteurs: Cora Bartelink, MSc, Prof. dr. Tom van Yperen, Dr. Ingrid ten Berge, Dr. Leontien de Kwaadsteniet, Prof. dr. Cilia Witteman

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Gestructureerde besluitvorming wordt beschouwd als een mogelijke oplossing voor de grote subjectiviteit in beoordelingen en beslissingen over kinderen in een (potentieel) onveilige opvoedingssituatie. In deze vignetstudie is onderzocht in hoeverre een werkwijze voor gestructureerde besluitvorming, orba, leidt tot meer overeenstemming tussen medewerkers van Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (amk). Daarvoor zijn verschillen tussen veertig beginnende en veertig ervaren amk-medewerkers onderzocht. Over het geheel genomen bleek de overeenstemming laag te zijn, hoewel die over oordelen beter was dan over beslissingen. Ervaren medewerkers waren het over een aantal oordelen en beslissingen vaker eens dan beginnende medewerkers (bijvoorbeeld aanwezigheid van kindermishandeling), maar niet over alle (beslissing om melding in onderzoek te nemen). Er is geen overtuigend bewijs dat gestructureerde besluitvorming leidt tot meer overeenstemming. We geven aanbevelingen voor verbetering van de uniformiteit in de besluitvorming en voor verder onderzoek.
Literatuur
go back to reference Arad-Davidzon, B., & Benbenishty, R. (2008). The role of workers’ attitudes and parent and child wishes in child protection workers’ assessments and recommendation regarding removal and reunification. Children and Youth Services Review, 30(1), 107–121. CrossRef Arad-Davidzon, B., & Benbenishty, R. (2008). The role of workers’ attitudes and parent and child wishes in child protection workers’ assessments and recommendation regarding removal and reunification. Children and Youth Services Review, 30(1), 107–121. CrossRef
go back to reference Baartman, H. (2009). Het begrip kindermishandeling: pleidooi voor een herbezinning en voor bezonnen beleid. Driebergen-Rijsenburg: Augeo Foundation. Baartman, H. (2009). Het begrip kindermishandeling: pleidooi voor een herbezinning en voor bezonnen beleid. Driebergen-Rijsenburg: Augeo Foundation.
go back to reference Benbenishty, R. (1992). An overview of methods to elicit and model expert clinical judgment and decision making. Social Service Review, 66, 598–616. CrossRef Benbenishty, R. (1992). An overview of methods to elicit and model expert clinical judgment and decision making. Social Service Review, 66, 598–616. CrossRef
go back to reference Benbenishty, R., Osmo, R. & Gold, N. (2003). Rationales provided for risk assessments and for recommended interventions in child protection: a comparison between Canadian and Israeli professionals. British Journal of Social Work, 33, 137–155. CrossRef Benbenishty, R., Osmo, R. & Gold, N. (2003). Rationales provided for risk assessments and for recommended interventions in child protection: a comparison between Canadian and Israeli professionals. British Journal of Social Work, 33, 137–155. CrossRef
go back to reference Berben, E. G. M. J. (2000). Als iedereen hetzelfde was… Indicatiestelling in de jeugdzorg. Maastricht: Shaker Publishing BV (academisch proefschrift). Berben, E. G. M. J. (2000). Als iedereen hetzelfde wasIndicatiestelling in de jeugdzorg. Maastricht: Shaker Publishing BV (academisch proefschrift).
go back to reference Bolton, A., & Lennings, C. (2010). Clinical opinions of structured risk assessments for forensic child protection: The development of a clinically relevant device. Children and Youth Services Review, 32(10), 1300–1310. Bolton, A., & Lennings, C. (2010). Clinical opinions of structured risk assessments for forensic child protection: The development of a clinically relevant device. Children and Youth Services Review, 32(10), 1300–1310.
go back to reference Britner, P. A., & Mossler, D. G. (2002). Professionals’ decision-making about out-of-home placements following instances of child abuse. Child Abuse & Neglect, 26(4), 317–332. CrossRef Britner, P. A., & Mossler, D. G. (2002). Professionals’ decision-making about out-of-home placements following instances of child abuse. Child Abuse & Neglect, 26(4), 317–332. CrossRef
go back to reference Dalgleish, L. I. (1997). Risk assessment and decision-making in child protection. Brisbane, Australia: University of Queensland, Department of Psychology. Dalgleish, L. I. (1997). Risk assessment and decision-making in child protection. Brisbane, Australia: University of Queensland, Department of Psychology.
go back to reference De Bruyn, E. E. J., Ruijssenaars, A. J. J. M., Pameijer, N. K., & Van Aarle, E. J. M. (2003). De diagnostische cyclus: Een praktijkleer. Leuven/Leusden: Acco. De Bruyn, E. E. J., Ruijssenaars, A. J. J. M., Pameijer, N. K., & Van Aarle, E. J. M. (2003). De diagnostische cyclus: Een praktijkleer. Leuven/Leusden: Acco.
go back to reference De Kwaadsteniet, L., Bartelink, C., Witteman, C., Ten Berge, I., & Van Yperen, T. (2013). Improved decision making about suspected child maltreatment: Results of structuring the decision process. Manuscript geaccepteerd voor publicatie in Children and Youth Services Review, 35, 347–352. CrossRef De Kwaadsteniet, L., Bartelink, C., Witteman, C., Ten Berge, I., & Van Yperen, T. (2013). Improved decision making about suspected child maltreatment: Results of structuring the decision process. Manuscript geaccepteerd voor publicatie in Children and Youth Services Review, 35, 347–352. CrossRef
go back to reference De Kwaadsteniet, L., Hagmayer, Y., Krol, N., & Witteman, C. (2010). Causal Client Models in Selecting Effective Interventions: A Cognitive Mapping Study. Psychological Assessment, 22, 581–592. PubMedCrossRef De Kwaadsteniet, L., Hagmayer, Y., Krol, N., & Witteman, C. (2010). Causal Client Models in Selecting Effective Interventions: A Cognitive Mapping Study. Psychological Assessment, 22, 581–592. PubMedCrossRef
go back to reference Eijgenraam, K., Yperen, T. van, Pijll, M. van der, Post, F., & Graaf, M. de (2008). Interbeoordelaarbetrouwbaarheid Standaard Taxatie Ernst Problematiek (STEP). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Eijgenraam, K., Yperen, T. van, Pijll, M. van der, Post, F., & Graaf, M. de (2008). Interbeoordelaarbetrouwbaarheid Standaard Taxatie Ernst Problematiek (STEP). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi).
go back to reference Gambrill, E. (2005). Critical thinking in clinical practice: Improving the quality of judgments and decisions. Hoboken (New Jersey): Wiley. Gambrill, E. (2005). Critical thinking in clinical practice: Improving the quality of judgments and decisions. Hoboken (New Jersey): Wiley.
go back to reference Garb, H. N. (2005). Clinical judgment and decision making. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 67–89. PubMedCrossRef Garb, H. N. (2005). Clinical judgment and decision making. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 67–89. PubMedCrossRef
go back to reference Gold, N., Benbenishty, R. & Osmo, R. (2001). A comparative study of risk assessments and recommended interventions in Canada and Israel. Child Abuse and Neglect, 25, 607–622. PubMedCrossRef Gold, N., Benbenishty, R. & Osmo, R. (2001). A comparative study of risk assessments and recommended interventions in Canada and Israel. Child Abuse and Neglect, 25, 607–622. PubMedCrossRef
go back to reference Goldstein H., & Healy, M. J. R. (1995). The graphical presentation of a collection of means. Journal of the Royal Statistical Society, 158, 175–177. CrossRef Goldstein H., & Healy, M. J. R. (1995). The graphical presentation of a collection of means. Journal of the Royal Statistical Society, 158, 175–177. CrossRef
go back to reference Hodgkinson, G. P., Bown, N. J., Maule, A. J., Glaister, K. W., & Pearman, A. D. (1999). Breaking the frame: An analysis of strategic cognition and decision making under uncertainty. Strategic Management Journal, 20, 977–985. CrossRef Hodgkinson, G. P., Bown, N. J., Maule, A. J., Glaister, K. W., & Pearman, A. D. (1999). Breaking the frame: An analysis of strategic cognition and decision making under uncertainty. Strategic Management Journal, 20, 977–985. CrossRef
go back to reference Inspectie Jeugdzorg (2007a). Vervolgonderzoek amk Flevoland. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg. Inspectie Jeugdzorg (2007a). Vervolgonderzoek amk Flevoland. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg.
go back to reference Inspectie Jeugdzorg (2007b). Vervolgonderzoek amk Limburg. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg. Inspectie Jeugdzorg (2007b). Vervolgonderzoek amk Limburg. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg.
go back to reference Inspectie Jeugdzorg (2007c). Vervolgonderzoek amk Noord-Holland. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg. Inspectie Jeugdzorg (2007c). Vervolgonderzoek amk Noord-Holland. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg.
go back to reference Inspectie Jeugdzorg (2007d). Vervolgonderzoek amk Utrecht. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg. Inspectie Jeugdzorg (2007d). Vervolgonderzoek amk Utrecht. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg.
go back to reference Inspectie Jeugdzorg (2008). Hertoets Bureau jeugdzorg Noord-Holland: Een onderzoek naar het functioneren van de jeugdbescherming en het amk in Noord-Holland. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg. Inspectie Jeugdzorg (2008). Hertoets Bureau jeugdzorg Noord-Holland: Een onderzoek naar het functioneren van de jeugdbescherming en het amk in Noord-Holland. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg.
go back to reference Inspectie Jeugdzorg (2009). Rapport hertoets amk Flevoland: Een onderzoek naar het functioneren van het amk Flevoland. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg. Inspectie Jeugdzorg (2009). Rapport hertoets amk Flevoland: Een onderzoek naar het functioneren van het amk Flevoland. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg.
go back to reference Kaplan, S. J., Pelcovitz, D., & Labruna, V. (1999). Children and adolescent abuse and neglect research: a review of the past 10 years. Part I: Physical and emotional abuse and neglect. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38, 1214–1222. PubMedCrossRef Kaplan, S. J., Pelcovitz, D., & Labruna, V. (1999). Children and adolescent abuse and neglect research: a review of the past 10 years. Part I: Physical and emotional abuse and neglect. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38, 1214–1222. PubMedCrossRef
go back to reference Lindsey, D. (1992). Reliability of the foster care placement decision: A review. Research on Social Work Practice, 2, 65–80. CrossRef Lindsey, D. (1992). Reliability of the foster care placement decision: A review. Research on Social Work Practice, 2, 65–80. CrossRef
go back to reference Mezzich, A. C., Mezzich, J. E., & Coffman, G.A. (1985). Reliability of dsm-iii vs. dsm-ii in child psychology. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 24, 273–280. PubMedCrossRef Mezzich, A. C., Mezzich, J. E., & Coffman, G.A. (1985). Reliability of dsm-iii vs. dsm-ii in child psychology. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 24, 273–280. PubMedCrossRef
go back to reference Munro, E. (1996). Avoidable and unavoidable mistakes in child protection work. British Journal of SocialWork, 26, 793–808. Munro, E. (1996). Avoidable and unavoidable mistakes in child protection work. British Journal of SocialWork, 26, 793–808.
go back to reference Munro, E. (1998). Improving social workers’ knowledge base in child protection work. British Journal of Social Work, 28, 89–105. CrossRef Munro, E. (1998). Improving social workers’ knowledge base in child protection work. British Journal of Social Work, 28, 89–105. CrossRef
go back to reference Munro, E. (1999). Common errors of reasoning in child protection work. Child Abuse and Neglect, 23, 745–758. PubMedCrossRef Munro, E. (1999). Common errors of reasoning in child protection work. Child Abuse and Neglect, 23, 745–758. PubMedCrossRef
go back to reference Munro, E. (2008). Effective child protection. London: Sage. Munro, E. (2008). Effective child protection. London: Sage.
go back to reference Osmo, R., & Benbenishty, R. (2004). Children at risk: rationales for risk assessments and interventions. Children and Youth Services Review, 26, 1155–1173. CrossRef Osmo, R., & Benbenishty, R. (2004). Children at risk: rationales for risk assessments and interventions. Children and Youth Services Review, 26, 1155–1173. CrossRef
go back to reference Pameijer, N. K., & Van Beukering, J. T. E. (2004). Handelingsgerichte diagnostiek: Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleerproblemen. Leuven/Voorburg: Acco. Pameijer, N. K., & Van Beukering, J. T. E. (2004). Handelingsgerichte diagnostiek: Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleerproblemen. Leuven/Voorburg: Acco.
go back to reference Pijnenburg, H. M. (1996). Psychodiagnostic decision-making within clinical conferences. Exploring a domain. Nijmegen: NICI (academisch proefschrift). Pijnenburg, H. M. (1996). Psychodiagnostic decision-making within clinical conferences. Exploring a domain. Nijmegen: NICI (academisch proefschrift).
go back to reference Regehr, C., Bogo, M., Shlonsky, A., & LeBlanc, V. (2010). Confidence and professional judgment in assessing children’s risk of abuse. Research on Social Work Practice, 20(6),621–628. CrossRef Regehr, C., Bogo, M., Shlonsky, A., & LeBlanc, V. (2010). Confidence and professional judgment in assessing children’s risk of abuse. Research on Social Work Practice, 20(6),621–628. CrossRef
go back to reference Schuerman, J., Rossi, P. H., & Budde, S. (1999). Decisions on placement and family preservation: Agreement and targeting. Evaluation Review, 23, 599–618. PubMedCrossRef Schuerman, J., Rossi, P. H., & Budde, S. (1999). Decisions on placement and family preservation: Agreement and targeting. Evaluation Review, 23, 599–618. PubMedCrossRef
go back to reference Shlonsky, A., & Wagner, D. (2005). The next step: Integrating actuarial risk assessment and clinical judgment into an evidence-based practice framework in CPS case management. Children and Youth Services Review, 27(4), 409–427. CrossRef Shlonsky, A., & Wagner, D. (2005). The next step: Integrating actuarial risk assessment and clinical judgment into an evidence-based practice framework in CPS case management. Children and Youth Services Review, 27(4), 409–427. CrossRef
go back to reference Shrout, P. E., & Fleiss, J. L. (1979). Intraclass correlations: Uses in assessing rater reliability. Psychological Bulletin, 68, 420–428. CrossRef Shrout, P. E., & Fleiss, J. L. (1979). Intraclass correlations: Uses in assessing rater reliability. Psychological Bulletin, 68, 420–428. CrossRef
go back to reference Ten Berge, I. J. (1998). Besluitvorming in de kinderbescherming. De ontwikkeling en evaluatie van een checklist voor de beoordeling van meldingen bij de raad voor de kinderbescherming. Delft: Eburon (academisch proefschrift). Ten Berge, I. J. (1998). Besluitvorming in de kinderbescherming. De ontwikkeling en evaluatie van een checklist voor de beoordeling van meldingen bij de raad voor de kinderbescherming. Delft: Eburon (academisch proefschrift).
go back to reference Ten Berge, I. J., & De Baat, M. (2009). Ouders en kinderen hebben recht op transparante besluitvorming. Eindrapport deskundigheidsbevordering ORBA. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Ten Berge, I. J., & De Baat, M. (2009). Ouders en kinderen hebben recht op transparante besluitvorming. Eindrapport deskundigheidsbevordering ORBA. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference Ten Berge, I. J., Bartelink, C., & De Kwaadsteniet, L. (2011). Beter beslissen over kindermishandeling: Onderzoek naar de effecten van gestructureerde oordeelsvorming middels orba. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Ten Berge, I. J., Bartelink, C., & De Kwaadsteniet, L. (2011). Beter beslissen over kindermishandeling: Onderzoek naar de effecten van gestructureerde oordeelsvorming middels orba. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference Ten Berge, I., & Eijgenraam, K. (2009). Licht Instrument Risicotaxatie Inzake Kindermishandeling: toelichting en instructie. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Ten Berge, I., & Eijgenraam, K. (2009). Licht Instrument Risicotaxatie Inzake Kindermishandeling: toelichting en instructie. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference Ten Berge, I. J., & Vinke, A. (2006). Beslissen over vermoedens van kindermishandeling: Handreiking en hulpmiddelen voor het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Utrecht/Woerden: nizw Jeugd/Adviesbureau Van Montfoort. Ten Berge, I. J., & Vinke, A. (2006). Beslissen over vermoedens van kindermishandeling: Handreiking en hulpmiddelen voor het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Utrecht/Woerden: nizw Jeugd/Adviesbureau Van Montfoort.
go back to reference Turnell, A., & Edwards, S. (1999). Signs of safety: A solution and safety oriented approach to child protection casework. New York/London: Norton. Turnell, A., & Edwards, S. (1999). Signs of safety: A solution and safety oriented approach to child protection casework. New York/London: Norton.
go back to reference Van Montfoort, A. J. (2004). Beslissen over interventies in gezinnen. Reader bij de basiscursus voor nieuwe medewerkers Advies- en Meldpunten Kindermishandeling. Woerden: Adviesbureau van Montfoort. Van Montfoort, A. J. (2004). Beslissen over interventies in gezinnen. Reader bij de basiscursus voor nieuwe medewerkers Advies- en Meldpunten Kindermishandeling. Woerden: Adviesbureau van Montfoort.
go back to reference Van Yperen, T. A. (1990). Multi-axiale classificatie van specifieke ontwikkelingsstoornissen: Een studie over as II van het MAC. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden (academisch proefschrift). Van Yperen, T. A. (1990). Multi-axiale classificatie van specifieke ontwikkelingsstoornissen: Een studie over as II van het MAC. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden (academisch proefschrift).
Metagegevens
Titel
Interbeoordelaarsovereenstemming bij gestructureerd beslissen over kindermishandeling
Auteurs
Cora Bartelink, MSc
Prof. dr. Tom van Yperen
Dr. Ingrid ten Berge
Dr. Leontien de Kwaadsteniet
Prof. dr. Cilia Witteman
Publicatiedatum
01-08-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2013
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-013-0014-z

Andere artikelen Uitgave 3/2013

Kind en adolescent 3/2013 Naar de uitgave

Erratum

Erratum