Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-08-2013 | Artikelen

Voorkomen van uithuisplaatsing bij Families First door behandelingsgetrouw handelen

Auteurs: Drs. Harm Damen, Prof. dr. Jan Willem Veerman

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In deze studie beschrijven we de ontwikkeling van Families First (ff) in Nederland tussen 2003-2010 en toetsen we de getrouwheidshypothese: meer en beter volgens het model handelen leidt tot een betere uitkomst. We analyseren behandelgegevens van 4493 gezinnen die ff hebben ontvangen en gaan na in hoeverre de behandeling aan 12 van tevoren gedefinieerde aspecten voldoet. Tien daarvan vormen een indicatie voor behandelingsgetrouwheid. De resultaten laten zien dat ff de doelgroep goed bereikt (94%), de behandelingsgetrouwheid groot is (86%) en dat uithuisplaatsing bij afsluiting van de behandeling veelal wordt voorkomen (88%). De getrouwheidshypothese wordt bevestigd, echter met als belangrijke kanttekening dat de behandelingsaspecten Beschikbaarheid, Begeleiding en Betrokkenheid van de plaatser pas een (positieve) invloed op het voorkomen van uithuisplaatsing kunnen uitoefenen als eerst en volledig is voldaan aan een groep behandelingsaspecten die bestaat uit Specificiteit, Tussenevaluatie, Duur en Doelevaluatie. Bovendien blijken drie van de twaalf behandelingsaspecten géén (Snelheid en Doelgerichtheid) of zelfs een negatieve invloed (Intensiteit) te hebben op het voorkomen van uithuisplaatsing. Verschillende verklaringsvragen worden gesteld om verder zicht en grip te houden op de relatie tussen de behandelingsgetrouwheid en uitkomsten van ff.
Voetnoten
1
Zoals eerder bij de beschrijving van de onderzoeksopzet is aangegeven, hebben we 1127 gezinnen niet in onze studie kunnen meenemen omdat van deze gezinnen de informatie op een hoger niveau (locatieniveau in plaats van gezinsniveau) beschikbaar is. Hoewel statistische toetsing niet mogelijk is, zijn de scores die in tabel 2 worden gepresenteerd redelijk tot goed vergelijkbaar met de scores van de niet-meegenomen groep gezinnen. Zo blijkt 95% van de 1127 gezinnen te behoren tot de doelgroep (is hierboven 94%), ligt de gemiddelde behandelingsgetrouwheid op 80% (is hierboven 86%) en is bij 90% uithuisplaatsing voorkomen (hierboven 88%). Het is derhalve aannemelijk dat er geen sprake is geweest van selectieve uitval waardoor de beschreven onderzoeksresultaten zijn vertekend. SD = standaarddeviatie.
 
2
In termen van logistische regressie geformuleerd: in vergelijking tot de referentiecategorie waarbij aan één van de tien behandelingskenmerken is voldaan, neemt het effect op het natuurlijke logaritme van de kansverhouding tussen wel of geen uithuisplaatsing significant toe als er aan vijf of meer van de tien behandelingskenmerken wordt voldaan.
 
3
Als er wordt voldaan aan het kenmerk Doelevaluatie neemt de kansverhouding tussen het wel en niet voorkomen van uithuisplaatsing met 447% (5.47-1*100%) toe.
 
4
Als er wordt voldaan aan het kenmerk Specificiteit neemt de kansverhouding tussen het wel en niet voorkomen van uithuisplaatsing met 51% (1.51-1*100%) toe.
 
5
Als er wordt voldaan aan het kenmerk Intensiteit neemt de kansverhouding tussen het wel en niet voorkomen van uithuisplaatsing met 41% (1.69-1-1*100%) af.
 
Literatuur
go back to reference Bakker, K., Berger, M., Jagers, H., & Slot, W. (2000). Begin in het gezin. Theorie en praktijk van crisishulp in huis. Utrecht: nizw. Bakker, K., Berger, M., Jagers, H., & Slot, W. (2000). Begin in het gezin. Theorie en praktijk van crisishulp in huis. Utrecht: nizw.
go back to reference Berger, M. A. (2005): Databank Effectieve Jeugdinterventies: beschrijving ‘Families First’. Utrecht: nizw. Berger, M. A. (2005): Databank Effectieve Jeugdinterventies: beschrijving ‘Families First’. Utrecht: nizw.
go back to reference Damen, H., & Veerman, J. W. (2009). Effectiviteitsonderzoek Families First. De relatie tussen uitvoering en uitkomsten tot een jaar na afsluiting van de behandeling. Nijmegen: Praktikon. Damen, H., & Veerman, J. W. (2009). Effectiviteitsonderzoek Families First. De relatie tussen uitvoering en uitkomsten tot een jaar na afsluiting van de behandeling. Nijmegen: Praktikon.
go back to reference Damen, H., & Veerman, J. W. (2011). Tabellenboek Kwaliteitstoetsing Families First. Resultaten tweede halfjaar 2010. Nijmegen: Praktikon. Damen, H., & Veerman, J. W. (2011). Tabellenboek Kwaliteitstoetsing Families First. Resultaten tweede halfjaar 2010. Nijmegen: Praktikon.
go back to reference De Kemp, R. A. T., Veerman, J. W., & Ten Brink, L. T. (1998). Evaluatie-onderzoek Families First Nederland. Een bundeling van vijf delen. Utrecht: nizw Uitgeverij. De Kemp, R. A. T., Veerman, J. W., & Ten Brink, L. T. (1998). Evaluatie-onderzoek Families First Nederland. Een bundeling van vijf delen. Utrecht: nizw Uitgeverij.
go back to reference De Los Reyes, A. (2011). Introduction to the Special Section: More Than Measurement Error: Discovering Meaning Behind Informant Discrepancies in Clinical Assessments of Children and Adolescents. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 40, 1–9.CrossRef De Los Reyes, A. (2011). Introduction to the Special Section: More Than Measurement Error: Discovering Meaning Behind Informant Discrepancies in Clinical Assessments of Children and Adolescents. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 40, 1–9.CrossRef
go back to reference Harrington, R. C., Cartwright-Hatton, S., & Stein, A. (2002). Annotation: Randomised trials. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 695–704.PubMedCrossRef Harrington, R. C., Cartwright-Hatton, S., & Stein, A. (2002). Annotation: Randomised trials. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 695–704.PubMedCrossRef
go back to reference Kinney, J., Haapala, D., & Booth. C. (1991). Keeping families together. The Homebuilders model. New York: Aldine De Gruyter. Kinney, J., Haapala, D., & Booth. C. (1991). Keeping families together. The Homebuilders model. New York: Aldine De Gruyter.
go back to reference Leavitt, S. (2008, March). The Homebuilders model. What we have learned over the last thirty years. Paper presented at the 10th International eusarf Conference, Padova, Italy. Leavitt, S. (2008, March). The Homebuilders model. What we have learned over the last thirty years. Paper presented at the 10th International eusarf Conference, Padova, Italy.
go back to reference Lee, S., Aos, S., & Miller, M. (2008). Evidence-based programs to prevent children form entering and remaining in the Child welfare system. Benefits and costs for Washington. Olympia: Washington State Institute for Public Policy, Document No. 08-07-3901. Ook te verkrijgen via http://www.wsipp.wa.gov/rptfiles/08-07-3901.pdf Lee, S., Aos, S., & Miller, M. (2008). Evidence-based programs to prevent children form entering and remaining in the Child welfare system. Benefits and costs for Washington. Olympia: Washington State Institute for Public Policy, Document No. 08-07-3901. Ook te verkrijgen via http://​www.​wsipp.​wa.​gov/​rptfiles/​08-07-3901.​pdf
go back to reference Little, J. H. (1997). Effects of duration, intensity, and breadth of Family Preservation Services. A new analysis of data from the Illinois Family First experiment. Children and Youth Services Review, 19, 17–39.CrossRef Little, J. H. (1997). Effects of duration, intensity, and breadth of Family Preservation Services. A new analysis of data from the Illinois Family First experiment. Children and Youth Services Review, 19, 17–39.CrossRef
go back to reference Lipsey, M. W., & Cordray, D. S. (2000). Evaluation methods for social intervention. Annual Review of Psychology, 51, 345–375 Lipsey, M. W., & Cordray, D. S. (2000). Evaluation methods for social intervention. Annual Review of Psychology, 51, 345–375
go back to reference Loeffen, M., Van Butselaar, M., & Ooms, H. (2001). Intensieve pedagogische thuishulp in vogelvlucht. Een inventarisatie van varianten in Nederland. Utrecht: Collegio. Loeffen, M., Van Butselaar, M., & Ooms, H. (2001). Intensieve pedagogische thuishulp in vogelvlucht. Een inventarisatie van varianten in Nederland. Utrecht: Collegio.
go back to reference Reynolds, A. J. (2004). Research on early childhood interventions in the confirmatory mode. Children and Youth Services Review, 26, 15–38.CrossRef Reynolds, A. J. (2004). Research on early childhood interventions in the confirmatory mode. Children and Youth Services Review, 26, 15–38.CrossRef
go back to reference Perepletchikova, F., & Kazdin, A. E. (2005). Treatment integrity and therapeutic change. Issues and research recommendations. Clinical Psychology: Science and Practice, 12, 365–383.CrossRef Perepletchikova, F., & Kazdin, A. E. (2005). Treatment integrity and therapeutic change. Issues and research recommendations. Clinical Psychology: Science and Practice, 12, 365–383.CrossRef
go back to reference Slot, W., & Spanjaard, H. (1996). Ontwikkelingstaken voor ouders van jonge kinderen. Het competentiemodel en gezinsgerichte hulpverlening. In: Jeugd en samenleving, jrg. 12, nr. 1, p. 3–19. Slot, W., & Spanjaard, H. (1996). Ontwikkelingstaken voor ouders van jonge kinderen. Het competentiemodel en gezinsgerichte hulpverlening. In: Jeugd en samenleving, jrg. 12, nr. 1, p. 3–19.
go back to reference Spanjaard, H., & Haspels, M. (2005). Families First. Handleiding voor gezinsmedewerkers (6e druk). Utrecht/Amsterdam: nizw/ swp. Spanjaard, H., & Haspels, M. (2005). Families First. Handleiding voor gezinsmedewerkers (6e druk). Utrecht/Amsterdam: nizw/ swp.
go back to reference Tilanus, C. P. G. (1998). Jeugdzorg: Historie en wetgeving. Utrecht: swp. Tilanus, C. P. G. (1998). Jeugdzorg: Historie en wetgeving. Utrecht: swp.
go back to reference Van der Steege, M. (2007). Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom. Naar een gouden standaard. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Van der Steege, M. (2007). Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom. Naar een gouden standaard. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference Van Yperen, T., Addink, A., Van der Steege, M., & Boendermaker, L. (2010). Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg. Stand van de discussie. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Van Yperen, T., Addink, A., Van der Steege, M., & Boendermaker, L. (2010). Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg. Stand van de discussie. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference Veerman, J. W. (2008). Het mooie van meten. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 63, 1019–1024. Veerman, J. W. (2008). Het mooie van meten. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 63, 1019–1024.
go back to reference Veerman, J. W. (2011). Numbers Families First The Netherlands. Update July 2011. Nijmegen: Praktikon. Veerman, J. W. (2011). Numbers Families First The Netherlands. Update July 2011. Nijmegen: Praktikon.
go back to reference Veerman, J.W., De Kemp, R. A. T., Ten Brink, L. T., Slot, N. W., & Scholte, E. M. (2003). The implementation of Families First in the Netherlands. A one year follow-up. Child Psychiatry & Human Development, 33, 227–244.CrossRef Veerman, J.W., De Kemp, R. A. T., Ten Brink, L. T., Slot, N. W., & Scholte, E. M. (2003). The implementation of Families First in the Netherlands. A one year follow-up. Child Psychiatry & Human Development, 33, 227–244.CrossRef
go back to reference Veerman, J. W., & Damen, H. (2005). Kwaliteitstoetsing Families First: Het goede goed doen en dat ook laten zien. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 44, 195–205. Veerman, J. W., & Damen, H. (2005). Kwaliteitstoetsing Families First: Het goede goed doen en dat ook laten zien. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 44, 195–205.
go back to reference Veerman, J.W., Janssens, J. M. A. M., & Delicat, J. W. (2005). Effectiviteit van intensieve pedagogische thuishulp. Een meta-analyse. Pedagogiek, 25, 176–196. Veerman, J.W., Janssens, J. M. A. M., & Delicat, J. W. (2005). Effectiviteit van intensieve pedagogische thuishulp. Een meta-analyse. Pedagogiek, 25, 176–196.
go back to reference Veerman, J. W., & Van Yperen, T. A. (2008). Wat is praktijkgestuurd effectonderzoek? In T. A. van Yperen, & J. W. Veerman (Red.), Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg (blz. 17–34). Delft: Eburon. Veerman, J. W., & Van Yperen, T. A. (2008). Wat is praktijkgestuurd effectonderzoek? In T. A. van Yperen, & J. W. Veerman (Red.), Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg (blz. 17–34). Delft: Eburon.
go back to reference Wampold, B. E. (2001). The great psychotherapy debate. Models, methods and findings. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Wampold, B. E. (2001). The great psychotherapy debate. Models, methods and findings. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Yeaton, W. H., & Sechrest, L. (1981). Critical dimensions in the choice and maintenance of successful treatments: strength, integrity and effectiveness. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 49, 156–167.PubMedCrossRef Yeaton, W. H., & Sechrest, L. (1981). Critical dimensions in the choice and maintenance of successful treatments: strength, integrity and effectiveness. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 49, 156–167.PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
Voorkomen van uithuisplaatsing bij Families First door behandelingsgetrouw handelen
Auteurs
Drs. Harm Damen
Prof. dr. Jan Willem Veerman
Publicatiedatum
01-08-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2013
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-013-0016-x

Andere artikelen Uitgave 3/2013

Kind en adolescent 3/2013 Naar de uitgave

Erratum

Erratum