Skip to main content
Top

2023 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. (Meer) aan het werk

Auteurs : Dr. Shirley Oomens, Dr. Paul van der Aa, Drs. Livia Brouwers, Dr. Josephine Engels, Greet Steyaert, Rebecca Peel, Wendy Ranschaert

Gepubliceerd in: Arbeid & gezondheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk staan de volgende kernpunten centraal:
 • De kans op werk is structureel ongelijk verdeeld. Er is een groep kwetsbare mensen die een grotere kans heeft op werkloosheid, mede onder invloed van veranderingen op de arbeidsmarkt door flexibilisering, verdere technologisering en veranderende sociale zekerheid.
 • Bij het vinden en behouden van werk is het van belang inzicht te hebben in wensen, mogelijkheden en motivatie van werkzoekenden en in de bevorderende en belemmerende factoren die een rol spelen bij aan het werk raken.
 • Het stellen van een goede diagnose stelt professionals in staat geschikte interventies in te zetten voor het vervolgtraject.
 • Bij kwetsbare werklozen speelt regelmatig een meervoudige problematiek. In professionele hulp hiervoor is het belangrijk een integrale en gelijktijdige aanpak van zowel de persoonlijke problematiek als de werkloosheid in te zetten. Een vroegtijdige signalering en een brede diagnose van de situatie zijn daarbij essentieel.
 • Om mensen naar werk te krijgen is het nodig de behoeften van werkgevers meer centraal te stellen (vraaggerichte integratie). Arbeidsintegratie lukt niet zonder werkgevers.
 • Professionals dienen daarbij vanuit het bedrijfsbelang mee te denken en werkgevers te ondersteunen in het creëren van geschikt en passend werk en in begeleiding van de werknemer.
 • Een inclusieve arbeidsorganisatie heeft als uitgangspunt: hoe kunnen we een cultuur creëren die elke medewerker, ongeacht zijn persoonlijke kenmerken, toelaat het beste van zichzelf te zijn en te worden?
 • Werkgevers hebben vaak zowel sociale als economische motieven om personen met een arbeidshandicap aan te nemen. Er is bij werkgevers sprake van een discrepantie tussen een positieve bereidheid om personen met een arbeidshandicap aan te werven en het feitelijke aanwerfgedrag.
 • De duurzaamheid van de nieuwe aangenomen job behoeft meer aandacht in de professionele ondersteuning van werkzoekenden.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Voetnoten
1
Bron: Tweede kamer, vergaderjaar 2017–2018, 29.544, nr. 807.
 
2
Hier kunnen verschillende professionals ingevuld worden: klantmanager van gemeenten, arbeidsdeskundige, intercedent enzovoort; zie par. 4.​3 voor een overzicht van professionals.
 
Literatuur
go back to reference Akkermans J, Brenninkmeijer V, Schaufeli WB, Blonk RW. The role of career competencies in the Job Demands-Resources model. J Vocat Behav. 2013;83:356–66.CrossRef Akkermans J, Brenninkmeijer V, Schaufeli WB, Blonk RW. The role of career competencies in the Job Demands-Resources model. J Vocat Behav. 2013;83:356–66.CrossRef
go back to reference Akkermans J, Brenninkmeijer V, Schaufeli WB, Blonk RW. It’s all about CareerSKILLS: effectiveness of a career development intervention for young employees. HRM. 2014;54:533–51. Akkermans J, Brenninkmeijer V, Schaufeli WB, Blonk RW. It’s all about CareerSKILLS: effectiveness of a career development intervention for young employees. HRM. 2014;54:533–51.
go back to reference Balliester T, Elsheikhi A. The future of work: a literature review. Geneva: International Labour Organization (ILO), working paper; 2018. Balliester T, Elsheikhi A. The future of work: a literature review. Geneva: International Labour Organization (ILO), working paper; 2018.
go back to reference Bandura A. Self-efficacy: the exercise of control. Freeman; 1997. Bandura A. Self-efficacy: the exercise of control. Freeman; 1997.
go back to reference Blonk R. We zijn nog maar net begonnen. [Inaugurale rede]. Tilburg University; 2018. Blonk R. We zijn nog maar net begonnen. [Inaugurale rede]. Tilburg University; 2018.
go back to reference Blonk RWB, Van Twuijver MW, Van der Ven H, Hazelzet A. Quickscan wetenschappelijke literatuur gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Leiden: TNO; 2015. Blonk RWB, Van Twuijver MW, Van der Ven H, Hazelzet A. Quickscan wetenschappelijke literatuur gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Leiden: TNO; 2015.
go back to reference Borghouts I, Freese C. Inclusief HRM: (hoe) past de Participatiewet in de organisatie- en HR-strategie? Tijdschrift HRM. 2016;7:1–10. Borghouts I, Freese C. Inclusief HRM: (hoe) past de Participatiewet in de organisatie- en HR-strategie? Tijdschrift HRM. 2016;7:1–10.
go back to reference Borghouts I, Dekker R, Freese C, Oomens S, Wilthagen T. Het werkt niet vanzelf. Over loonprikkels als instrumenten in de participatiewet. Amersfoort: Celsus Juridische Uitgeverij; 2015. Borghouts I, Dekker R, Freese C, Oomens S, Wilthagen T. Het werkt niet vanzelf. Over loonprikkels als instrumenten in de participatiewet. Amersfoort: Celsus Juridische Uitgeverij; 2015.
go back to reference Brouwer S, Bakker RH, Schellekens JMH. Predictors for re-employment success in newly unemployed: a prospective cohort study. J Vocat Behav. 2015;89:32–8.CrossRef Brouwer S, Bakker RH, Schellekens JMH. Predictors for re-employment success in newly unemployed: a prospective cohort study. J Vocat Behav. 2015;89:32–8.CrossRef
go back to reference Crevits H. Beleidsnota 2019–2024 Werk en Sociale economie; 2019. Crevits H. Beleidsnota 2019–2024 Werk en Sociale economie; 2019.
go back to reference De Jong R. Counseling en coaching. In: Schaufeli W, Bakker A, redactie. De psychologie van arbeid en gezondheid. Bohn Stafleu van Loghum; 2013:135–50. De Jong R. Counseling en coaching. In: Schaufeli W, Bakker A, redactie. De psychologie van arbeid en gezondheid. Bohn Stafleu van Loghum; 2013:135–50.
go back to reference De Koning J, Meelker A, Scheuring I, Veltman H, Zaeyen T, Nijhuis F. Zelfregie: vrijbaan empowerment methode. Ermelo: REA College Nederland; 2011. De Koning J, Meelker A, Scheuring I, Veltman H, Zaeyen T, Nijhuis F. Zelfregie: vrijbaan empowerment methode. Ermelo: REA College Nederland; 2011.
go back to reference De Rijk A. Arbeidsre-integratie blijft mensenwerk. [Inaugurale rede]. Universiteit Maastricht; 2018. De Rijk A. Arbeidsre-integratie blijft mensenwerk. [Inaugurale rede]. Universiteit Maastricht; 2018.
go back to reference Douwes M, Hooftman W, Kraan K, Steenbeek R, Venema A, Vroome E, Van den Bossche S. Arbobalans 2014: kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland. Leiden: TNO; 2014. Douwes M, Hooftman W, Kraan K, Steenbeek R, Venema A, Vroome E, Van den Bossche S. Arbobalans 2014: kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland. Leiden: TNO; 2014.
go back to reference Douwes M, Huysmans MA, De Looze MP, Kraan KO. Gevolgen van robotisering voor de arbeidsbelasting en het arbeidsdeskundig handelen. Leiden: TNO; 2017. Douwes M, Huysmans MA, De Looze MP, Kraan KO. Gevolgen van robotisering voor de arbeidsbelasting en het arbeidsdeskundig handelen. Leiden: TNO; 2017.
go back to reference Evers A. Individueel assessment. In: Schaufeli W, Bakker A, redactie. De psychologie van arbeid en gezondheid. Bohn Stafleu van Loghum; 2013:91–109. Evers A. Individueel assessment. In: Schaufeli W, Bakker A, redactie. De psychologie van arbeid en gezondheid. Bohn Stafleu van Loghum; 2013:91–109.
go back to reference Fishbein M, Ajzen I. Predicting and changing behavior: the reasoned action approach. New York: Taylor & Francis Group; 2010. Fishbein M, Ajzen I. Predicting and changing behavior: the reasoned action approach. New York: Taylor & Francis Group; 2010.
go back to reference Fourage D, De Grip A, Nelen A. Leren en werken. Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt; 2009. Fourage D, De Grip A, Nelen A. Leren en werken. Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt; 2009.
go back to reference Friedli L, Stearn R. Positive affect as coercive strategy: conditionality, activation and the role of psychology in UK government workfare programmes. Med Humanit. 2015;41(1):40–7. Friedli L, Stearn R. Positive affect as coercive strategy: conditionality, activation and the role of psychology in UK government workfare programmes. Med Humanit. 2015;41(1):40–7.
go back to reference Gilbride D, Stensrud R, Vandergoot D, Golden K. Identification of the characteristics of work environments and employers open to hiring and accommodating people with disabilities. Reh Couns Bullt. 2003;46:130–8.CrossRef Gilbride D, Stensrud R, Vandergoot D, Golden K. Identification of the characteristics of work environments and employers open to hiring and accommodating people with disabilities. Reh Couns Bullt. 2003;46:130–8.CrossRef
go back to reference Griffin C, Hammis D. Making self-employment work for people with disabilities. Baltimore: Brookes Publishing; 2003. Griffin C, Hammis D. Making self-employment work for people with disabilities. Baltimore: Brookes Publishing; 2003.
go back to reference Groenewoud M, Mallee L, Witvliet M, Blommesteijn M. Op weg naar een effectieve re-integratie van arbeidsbeperkten: lessen voor gemeenten. Amsterdam: Regioplan, rapportnr; 2014. p. 14093. Groenewoud M, Mallee L, Witvliet M, Blommesteijn M. Op weg naar een effectieve re-integratie van arbeidsbeperkten: lessen voor gemeenten. Amsterdam: Regioplan, rapportnr; 2014. p. 14093.
go back to reference Hazelzet A, Van der Torres W. Professionalisering van klantmanagers in het sociale domein. Gewoon … je werk goed willen doen? Leiden: TNO; 2015. Hazelzet A, Van der Torres W. Professionalisering van klantmanagers in het sociale domein. Gewoon … je werk goed willen doen? Leiden: TNO; 2015.
go back to reference Hoff S, Jehoel-Gijsbers G. De uitkering van de baan. Re-integratie van uitkeringsontvangers: ontwikkelingen in de periode 1992–2002. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2003. Hoff S, Jehoel-Gijsbers G. De uitkering van de baan. Re-integratie van uitkeringsontvangers: ontwikkelingen in de periode 1992–2002. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2003.
go back to reference Inspectie SZW. Werk aan de uitvoering: programmarapportage. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 2016. Inspectie SZW. Werk aan de uitvoering: programmarapportage. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 2016.
go back to reference Kelley HH. Attribution theory in social psychology. In: Levine D, editor. Nebraska symposium on motivation. Lincoln: University of Nebraska Press; 1967. Kelley HH. Attribution theory in social psychology. In: Levine D, editor. Nebraska symposium on motivation. Lincoln: University of Nebraska Press; 1967.
go back to reference Kelley HH, Michela JL. Attribution theory and research. Annu Rev Psychol. 1980;31:457–501.CrossRef Kelley HH, Michela JL. Attribution theory and research. Annu Rev Psychol. 1980;31:457–501.CrossRef
go back to reference Kluve J, Card D, Fertig M, Góra M, Jacobi L, Jensen P, Weber A. Active labor market policies in Europe: performances and perspectives. Berlijn/Heidelberg/New York: Springer; 2007.CrossRef Kluve J, Card D, Fertig M, Góra M, Jacobi L, Jensen P, Weber A. Active labor market policies in Europe: performances and perspectives. Berlijn/Heidelberg/New York: Springer; 2007.CrossRef
go back to reference Liu S, Huang JL, Wang M. Effectiveness of job search interventions: a meta-analytic review. Psychol Bull. 2014;140:1009–41.CrossRef Liu S, Huang JL, Wang M. Effectiveness of job search interventions: a meta-analytic review. Psychol Bull. 2014;140:1009–41.CrossRef
go back to reference Mallee L, Bouterse M, Gorter M, Timmerman J. Jonggehandicapten duurzaam aan het werk. Amsterdam: Regioplan; 2018. Mallee L, Bouterse M, Gorter M, Timmerman J. Jonggehandicapten duurzaam aan het werk. Amsterdam: Regioplan; 2018.
go back to reference Modini M, Tan L, Brinchmann B, Wang MJ, Killackey E, Glozier N, Harvey SB. Supported employment for people with severe mental illness: systematic review and meta-analysis of the international evidence. Br J Psychiatry. 2016;209(1):14–22.CrossRef Modini M, Tan L, Brinchmann B, Wang MJ, Killackey E, Glozier N, Harvey SB. Supported employment for people with severe mental illness: systematic review and meta-analysis of the international evidence. Br J Psychiatry. 2016;209(1):14–22.CrossRef
go back to reference Molenaar-Cox P, Cuelenaere B. Integrale aanpak multiproblematiek: overzicht programma’s en bewezen methodieken. Leiden: Astri; 2012. Molenaar-Cox P, Cuelenaere B. Integrale aanpak multiproblematiek: overzicht programma’s en bewezen methodieken. Leiden: Astri; 2012.
go back to reference Nelissen PTJ. The building blocks of workplace inclusion. Maastricht University; 2017. Nelissen PTJ. The building blocks of workplace inclusion. Maastricht University; 2017.
go back to reference Nijhuis F, Van Lierop B. Arbeidsre-integratie en arbeidsrehabilitatie. In: Schaufeli W, Bakker A, redactie. De psychologie van arbeid en gezondheid. Bohn Stafleu van Loghum. 2013;151–70. Nijhuis F, Van Lierop B. Arbeidsre-integratie en arbeidsrehabilitatie. In: Schaufeli W, Bakker A, redactie. De psychologie van arbeid en gezondheid. Bohn Stafleu van Loghum. 2013;151–70.
go back to reference Oomens S. Organiseren van de inclusieve arbeidsmarkt: arbeidsdeskundige handvatten voor werkgevers. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 2017. Oomens S. Organiseren van de inclusieve arbeidsmarkt: arbeidsdeskundige handvatten voor werkgevers. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 2017.
go back to reference Price RH, Friedland DS, Choi JN, Caplan RD. Job-loss and work transitions in a time of global economic change. In: Arriaga XB, Oskamp S, editors. Addressing community problems: psychological research and interventions. Thousand Oaks, CA, Sage; 1998. pag. 195–222. Price RH, Friedland DS, Choi JN, Caplan RD. Job-loss and work transitions in a time of global economic change. In: Arriaga XB, Oskamp S, editors. Addressing community problems: psychological research and interventions. Thousand Oaks, CA, Sage; 1998. pag. 195–222.
go back to reference Ranschaert W, Yassir F, Ducheyne D, Henau L, Leroy F, Naciri Y, Vanderborght B, Vansteenkiste S. Zero#Exclusion. Inclusie als DNA van de innovatieve organisatie. Die Keure; 2019. Ranschaert W, Yassir F, Ducheyne D, Henau L, Leroy F, Naciri Y, Vanderborght B, Vansteenkiste S. Zero#Exclusion. Inclusie als DNA van de innovatieve organisatie. Die Keure; 2019.
go back to reference Ryan RM, Deci EL. Self-determination theory: basic psychological needs in motivation, development and wellness. New York: Guilford Press; 2017.CrossRef Ryan RM, Deci EL. Self-determination theory: basic psychological needs in motivation, development and wellness. New York: Guilford Press; 2017.CrossRef
go back to reference Schaufeli WB. Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van “fit”. In Ten minste houdbaar tot. Over urgentie van duurzame inzetbaarheid in Nederland. Schouten & Nelissen, Zaltbommel, Thema; 2011. pag. 96–108. Schaufeli WB. Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van “fit”. In Ten minste houdbaar tot. Over urgentie van duurzame inzetbaarheid in Nederland. Schouten & Nelissen, Zaltbommel, Thema; 2011. pag. 96–108.
go back to reference Sol CCAM, Kok K. ‘Fit or unfit’: theorie en praktijk van re-integratie. Universiteit van Amsterdam; 2014 Sol CCAM, Kok K. ‘Fit or unfit’: theorie en praktijk van re-integratie. Universiteit van Amsterdam; 2014
go back to reference Van der Aa P, Van Berkel R. Innovating job activation by involving employers. Int Sec Soc Rev. 2014;67(2):11–27.CrossRef Van der Aa P, Van Berkel R. Innovating job activation by involving employers. Int Sec Soc Rev. 2014;67(2):11–27.CrossRef
go back to reference Van der Aa P. Evaluatie activerende zorg. Rotterdam: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 2009. Van der Aa P. Evaluatie activerende zorg. Rotterdam: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 2009.
go back to reference Van der Aa P. Ongebaande paden. Sociale inclusie van kwetsbare burgers via arbeid als beroepsopgave voor professionals in het sociale domein. Hogeschool Rotterdam Uitgeverij; 2016. Van der Aa P. Ongebaande paden. Sociale inclusie van kwetsbare burgers via arbeid als beroepsopgave voor professionals in het sociale domein. Hogeschool Rotterdam Uitgeverij; 2016.
go back to reference Van Echtelt P, De Voogd-Hamelink M. Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2017. Van Echtelt P, De Voogd-Hamelink M. Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2017.
go back to reference Van Echtelt P. Een baanloos bestaan. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2010. Van Echtelt P. Een baanloos bestaan. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2010.
go back to reference Van Gestel N, De Beer P, Van der Meer M. Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat. Amsterdam University Press; 2009. Van Gestel N, De Beer P, Van der Meer M. Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat. Amsterdam University Press; 2009.
go back to reference Van Gestel N, Oomens S, Buwalda-Groenweg E. Evaluatie werktop. Tilburg University; 2014. Van Gestel N, Oomens S, Buwalda-Groenweg E. Evaluatie werktop. Tilburg University; 2014.
go back to reference Van Gestel N, Vossen E, Oomens S, Hollanders D. Toekomst van de sociale zekerheid: over provisie, preventie en participatie. Boom Lemma Uitgevers; 2013. Van Gestel N, Vossen E, Oomens S, Hollanders D. Toekomst van de sociale zekerheid: over provisie, preventie en participatie. Boom Lemma Uitgevers; 2013.
go back to reference Van Horssen CP. Meer werkplekken bij werkgevers: literatuuronderzoek in het kader van de evaluatie en monitoring van de pilots ‘Werken naar Vermogen.’ Amsterdam: Regioplan; 2010. Van Horssen CP. Meer werkplekken bij werkgevers: literatuuronderzoek in het kader van de evaluatie en monitoring van de pilots ‘Werken naar Vermogen.’ Amsterdam: Regioplan; 2010.
go back to reference Van Ruitenbeek G, Mulders M, Zijlstra F, Nijhuis F, Mulders H. Een alternatieve benadering voor herontwerp van werk: ervaringen met de methode Inclusief Herontwerp Werkprocessen. Gedrag Organisat. 2013;26(1):104–22. Van Ruitenbeek G, Mulders M, Zijlstra F, Nijhuis F, Mulders H. Een alternatieve benadering voor herontwerp van werk: ervaringen met de methode Inclusief Herontwerp Werkprocessen. Gedrag Organisat. 2013;26(1):104–22.
go back to reference Van Wijk E, Brouwer P, Smit A. Inclusieve arbeidsorganisaties. In: Versantvoort M, Van Echtelt P, editors. Belemmerd aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2012. pag. 125–44. Van Wijk E, Brouwer P, Smit A. Inclusieve arbeidsorganisaties. In: Versantvoort M, Van Echtelt P, editors. Belemmerd aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2012. pag. 125–44.
go back to reference VDAB studiedienst. Jeugdwerkloosheid: een verhaal van ups en downs; 2019. VDAB studiedienst. Jeugdwerkloosheid: een verhaal van ups en downs; 2019.
go back to reference Versantvoort M, Van Echtelt P, redactie. Beperkt in functie: trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planburea; 2017. Versantvoort M, Van Echtelt P, redactie. Beperkt in functie: trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planburea; 2017.
go back to reference Vonholt K, Uitdewilligen S, Nijhuis FJM. Factors affecting the acceptance of people with disability at work: a literature review. J Occup Rehabil. 2013;23:463–75.CrossRef Vonholt K, Uitdewilligen S, Nijhuis FJM. Factors affecting the acceptance of people with disability at work: a literature review. J Occup Rehabil. 2013;23:463–75.CrossRef
go back to reference Wanberg CR, Hough LM, Song Z. Predictive validity of a multidisciplinary model of reemployment success. J App Psychol. 2002;87(6):1100.CrossRef Wanberg CR, Hough LM, Song Z. Predictive validity of a multidisciplinary model of reemployment success. J App Psychol. 2002;87(6):1100.CrossRef
go back to reference WRR. Voor de zekerheid: de toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; 2017. WRR. Voor de zekerheid: de toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; 2017.
8.
go back to reference file:///C:/Users/Beheerder/Downloads/ZL730214-Rapport-Personen-met-een-arbeidshandicap-NL.pdf. file:///C:/Users/Beheerder/Downloads/ZL730214-Rapport-Personen-met-een-arbeidshandicap-NL.pdf.
Metagegevens
Titel
(Meer) aan het werk
Auteurs
Dr. Shirley Oomens
Dr. Paul van der Aa
Drs. Livia Brouwers
Dr. Josephine Engels
Greet Steyaert
Rebecca Peel
Wendy Ranschaert
Copyright
2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2837-6_5