Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2023 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Inleiding

Auteurs : Prof. dr. Sarah Vansteenkiste, Greet Steyaert, Stien Hennaert, Luc Hennau, Dr. Yvonne Heerkens, Dr. André Bieleman, Drs. Marcel Balm

Gepubliceerd in: Arbeid & gezondheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk staan de volgende kernpunten centraal.
 • Meedoen in de samenleving is belangrijk. Participatie door middel van arbeid draagt bij aan zelfstandigheid, eigenwaarde, emancipatie en integratie.
 • Niet iedereen is in staat op eigen kracht een baan te vinden en te behouden; daarom wordt er ondersteuning geboden via bemiddeling en re-integratiedienstverlening en wordt ingezet op eigen regie.
 • Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.
 • Zelfredzaamheid en eigen regie zijn belangrijke uitgangspunten van het (re-)integratiebeleid en om aan het werk te blijven.
 • Arbeidsprofessionals (onder wie paramedici, preventieartsen, arbeidsartsen, enz.) die een bijdrage kunnen leveren gericht op (meer) aan het werk gaan, aan het werk blijven en weer aan het werk gaan.
Voetnoten
1
Overal waar hij/hem/zijn staat, kan ook zij/haar/haar gelezen worden.
 
2
Hiermee wordt verwezen naar de term ‘capabilities’ uit de Capability Approach, zie par. 2.​2.​2.
 
Literatuur
go back to reference Balliester T, Elsheikhi A. The future of work: a literature review. Working paper. Genève: International Labour Organization (ILO); 2018. Balliester T, Elsheikhi A. The future of work: a literature review. Working paper. Genève: International Labour Organization (ILO); 2018.
go back to reference Blonk RWB. Het lukt niet zonder werk. Inaugurele rede. Utrecht: universiteit Utrecht; 2006 Blonk RWB. Het lukt niet zonder werk. Inaugurele rede. Utrecht: universiteit Utrecht; 2006
go back to reference Carlier EB, Schuring M, Lötters FJB, Bakker B, Borgers N, Burdorf A. The influence of re-employment on quality of life and self-related health, a longitudinal study among unemployed persons in the Netherlands. BMC Public Health. 2013;13(503). Carlier EB, Schuring M, Lötters FJB, Bakker B, Borgers N, Burdorf A. The influence of re-employment on quality of life and self-related health, a longitudinal study among unemployed persons in the Netherlands. BMC Public Health. 2013;13(503).
go back to reference Curnock E, Leyland HA, Popham F. The impact of health of employment and welfare transitions for those receiving out-of-work disability benefits in UK. Soc Sci Med. 2016;162:1–10.7. Curnock E, Leyland HA, Popham F. The impact of health of employment and welfare transitions for those receiving out-of-work disability benefits in UK. Soc Sci Med. 2016;162:1–10.7.
go back to reference De Brouwer C, Van Amelsvoort L, Heerkens Y, Widdershoven G, Kant I. Implementing the ICF in Occupational Health; building a curriculum as an exemplary case. Work. 2017;57:173–86. CrossRef De Brouwer C, Van Amelsvoort L, Heerkens Y, Widdershoven G, Kant I. Implementing the ICF in Occupational Health; building a curriculum as an exemplary case. Work. 2017;57:173–86. CrossRef
go back to reference De Coninck A, De Wispelaere F, Pacolet J, Lamberts M. Activering uit arbeidsongeschiktheid: hoe de dubbel handicap overwonnen wordt. Maatschappelijke doelmatigheid in haar sociale en economische aspecten. Leuven: HIVA – KU Leuven (VIONA-onderzoeksprogramma); 2016. De Coninck A, De Wispelaere F, Pacolet J, Lamberts M. Activering uit arbeidsongeschiktheid: hoe de dubbel handicap overwonnen wordt. Maatschappelijke doelmatigheid in haar sociale en economische aspecten. Leuven: HIVA – KU Leuven (VIONA-onderzoeksprogramma); 2016.
go back to reference De Lange AH. Langer werken? De arbeidsmarkt in transitie en duurzame inzetbaarheid. Installatie tekst lectoraat human resource management. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 2014. De Lange AH. Langer werken? De arbeidsmarkt in transitie en duurzame inzetbaarheid. Installatie tekst lectoraat human resource management. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 2014.
go back to reference De Lange AH, Van der Heijden BJIM. Een leven lang inzetbaar? 2 de druk. Alphen a/d Rijn: Vakmedianet; 2016a. De Lange AH, Van der Heijden BJIM. Een leven lang inzetbaar? 2 de druk. Alphen a/d Rijn: Vakmedianet; 2016a.
go back to reference De Lange A, Van der Heijden BJIM. Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk: bent u of is de werknemer aan zet? Hoofdstuk 1. In: Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen. Geheel herziene 2 de druk. Alphen a/d Rijn: Vakmedianet; 2016b. De Lange A, Van der Heijden BJIM. Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk: bent u of is de werknemer aan zet? Hoofdstuk 1. In: Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen. Geheel herziene 2 de druk. Alphen a/d Rijn: Vakmedianet; 2016b.
go back to reference De Smet R, Neefs B, Vansteenkiste S, Penders I. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Augustus 2021a (Werk.Focus 2021 nr. 3). Leuven: Steunpunt Werk; 2021a. De Smet R, Neefs B, Vansteenkiste S, Penders I. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Augustus 2021a (Werk.Focus 2021 nr. 3). Leuven: Steunpunt Werk; 2021a.
go back to reference De Smet R, Neefs B, Vansteenkiste S, Penders I. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Februari 2021b (Werk.Focus 2021 nr. 1). Leuven: Steunpunt Werk; 2021b. De Smet R, Neefs B, Vansteenkiste S, Penders I. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Februari 2021b (Werk.Focus 2021 nr. 1). Leuven: Steunpunt Werk; 2021b.
go back to reference Douwes M, Huysmans MA, Looze MP de, Kraan KO. Gevolgen van robotisering voor de arbeidsbelasting en het arbeidsdeskundig handelen; 2017. Douwes M, Huysmans MA, Looze MP de, Kraan KO. Gevolgen van robotisering voor de arbeidsbelasting en het arbeidsdeskundig handelen; 2017.
go back to reference Dorenbosch L, Sanders J, Blonk R. Duurzame inzetbaarheid vanuit theoretisch perspectief: de kwetsbaarheid van inzetbaarheid. Hoofdstuk 2. In: Blatter B, Dorenbosch L, Keijzer L, redactie. Duurzame inzetbaarheid in perspectief. Hoofddorp: TNO; 2014. Dorenbosch L, Sanders J, Blonk R. Duurzame inzetbaarheid vanuit theoretisch perspectief: de kwetsbaarheid van inzetbaarheid. Hoofdstuk 2. In: Blatter B, Dorenbosch L, Keijzer L, redactie. Duurzame inzetbaarheid in perspectief. Hoofddorp: TNO; 2014.
go back to reference Finger ME, De Bie R, Selb M, Escorpizo R. An examination of concepts in vocational rehabilitation that could not be linked to the ICF based on an analysis of secondary data. Work. 2016;53(4):775–92. CrossRef Finger ME, De Bie R, Selb M, Escorpizo R. An examination of concepts in vocational rehabilitation that could not be linked to the ICF based on an analysis of secondary data. Work. 2016;53(4):775–92. CrossRef
go back to reference Godderis L. Re-integratie: keer je terug of de rug naar het werk? Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk;29(1):87–92. Leuven: Steunpunt Werk/Uitgeverij Acco; 2019. Godderis L. Re-integratie: keer je terug of de rug naar het werk? Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk;29(1):87–92. Leuven: Steunpunt Werk/Uitgeverij Acco; 2019.
go back to reference Godderis, L. Werken is genezen: over bijwerkingen van het doktersbriefje. Lannoo Campus; 2017. Godderis, L. Werken is genezen: over bijwerkingen van het doktersbriefje. Lannoo Campus; 2017.
go back to reference Goorts K, Vandenbroeck S, Vander Elst T, Rusu D, Du Bois M, Decuman S, Godderis L. Quickscan assesses risk factors of long-term sickness absence: a cross-sectional (factorial) construct validation study. PLOS One. 2019:1–14. Goorts K, Vandenbroeck S, Vander Elst T, Rusu D, Du Bois M, Decuman S, Godderis L. Quickscan assesses risk factors of long-term sickness absence: a cross-sectional (factorial) construct validation study. PLOS One. 2019:1–14.
go back to reference Heerkens Y, Engels J, Kuiper C, Van der Gulden J, Oostendorp R. The use of the ICF to describe work related factors influencing the health of employees. Disabil Rehabil. 2004;6(17):1060–6. CrossRef Heerkens Y, Engels J, Kuiper C, Van der Gulden J, Oostendorp R. The use of the ICF to describe work related factors influencing the health of employees. Disabil Rehabil. 2004;6(17):1060–6. CrossRef
go back to reference Leroy F, Ranschaert W. Ik wil gewoon werken. Die Keure; 2017. Leroy F, Ranschaert W. Ik wil gewoon werken. Die Keure; 2017.
go back to reference Mairiaux P, Donneau A-F, Duchesnes C, Vandenbroeck S, Godderis L. Ontwikkeling van een instrument voor identificatie van de personen met een verhoogde kans op een geslaagde sociaalprofessionele re-integratie. Rapport Universiteit Luik en KU Leuven; 2015. Mairiaux P, Donneau A-F, Duchesnes C, Vandenbroeck S, Godderis L. Ontwikkeling van een instrument voor identificatie van de personen met een verhoogde kans op een geslaagde sociaalprofessionele re-integratie. Rapport Universiteit Luik en KU Leuven; 2015.
go back to reference NEN. Nederlandse Praktijkrichtlijn 6.070. Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Delft: Nederlands NormalisatieInstituut NEN; 2010. NEN. Nederlandse Praktijkrichtlijn 6.070. Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Delft: Nederlands NormalisatieInstituut NEN; 2010.
go back to reference Oomens S. Organiseren van de inclusieve arbeidsmarkt. Arbeidsdeskundige handvatten voor werkgevers. Lectorale rede. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 2017. Oomens S. Organiseren van de inclusieve arbeidsmarkt. Arbeidsdeskundige handvatten voor werkgevers. Lectorale rede. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 2017.
go back to reference RIZIV. Verklarende factoren met betrekking tot de stijging van het aantal invaliden. Werknemersregeling en regeling der zelfstandigen. Periode 2007–2016. Brussel: RIZIV; 2017a. RIZIV. Verklarende factoren met betrekking tot de stijging van het aantal invaliden. Werknemersregeling en regeling der zelfstandigen. Periode 2007–2016. Brussel: RIZIV; 2017a.
go back to reference RIZIV. Gedeeltelijke werkhervatting met toestemming van de adviserend artsen bij arbeidsongeschikte gerechtigden. Werknemersregeling. Periode 2013–2016. Brussel: RIZIV; 2017b. RIZIV. Gedeeltelijke werkhervatting met toestemming van de adviserend artsen bij arbeidsongeschikte gerechtigden. Werknemersregeling. Periode 2013–2016. Brussel: RIZIV; 2017b.
go back to reference RIZIV. Ziekteverzuim in de periode van primaire arbeidsongeschiktheid: analyse en verklarende factoren: 2011–2016. Brussel: RIZIV; 2018. RIZIV. Ziekteverzuim in de periode van primaire arbeidsongeschiktheid: analyse en verklarende factoren: 2011–2016. Brussel: RIZIV; 2018.
go back to reference Soer R, Van der Schans CP, Groothoff JW, Geertzen JHB, Reneman MF. Towards Consensus in Operational Definitions in Functional Capacity Evaluation: a Delphi Survey. J Occup Rehab. 2008;18:389–400. CrossRef Soer R, Van der Schans CP, Groothoff JW, Geertzen JHB, Reneman MF. Towards Consensus in Operational Definitions in Functional Capacity Evaluation: a Delphi Survey. J Occup Rehab. 2008;18:389–400. CrossRef
go back to reference Teller M, Raeymaekers P. Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid/invaliditeit: het standpunt van artsen en werkgevers. Brussel: Koning Boudewijnstiching; 2017. Teller M, Raeymaekers P. Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid/invaliditeit: het standpunt van artsen en werkgevers. Brussel: Koning Boudewijnstiching; 2017.
go back to reference Van Amelsvoort L, De Brouwer C, Heerkens Y, Widdershoven G, Kant I. Fostering functioning of workers: a new challenge for prevention in occupational health. Work. 2017;57:153–6. CrossRef Van Amelsvoort L, De Brouwer C, Heerkens Y, Widdershoven G, Kant I. Fostering functioning of workers: a new challenge for prevention in occupational health. Work. 2017;57:153–6. CrossRef
go back to reference Van der Klink JJL, Brouwer S, Bultmann U, Burdorf A, Schaufeli WB, Van der Wilt GJ, Zijlstra FRH. Duurzaam inzetbaar: een werkdefinitie. Den Haag: ZonMw; 2010. Van der Klink JJL, Brouwer S, Bultmann U, Burdorf A, Schaufeli WB, Van der Wilt GJ, Zijlstra FRH. Duurzaam inzetbaar: een werkdefinitie. Den Haag: ZonMw; 2010.
go back to reference Van der Noordt M, IJzelenberg H, Droomers M, Proper KI. Health effects of employment: a systematic review of prospective studies. Occup Environ Med. 2014;71:730–6. Van der Noordt M, IJzelenberg H, Droomers M, Proper KI. Health effects of employment: a systematic review of prospective studies. Occup Environ Med. 2014;71:730–6.
go back to reference Vansteenkiste, S, Sourbron M, Scholiers, B, Van Onacker E, De Graeve P, De Smet R. Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel van de Vlaamse bevolking op basis van enquête- en administratieve data (Werk.Rapport 2019 nr.1). Leuven: Steunpunt Werk; 2019. Vansteenkiste, S, Sourbron M, Scholiers, B, Van Onacker E, De Graeve P, De Smet R. Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel van de Vlaamse bevolking op basis van enquête- en administratieve data (Werk.Rapport 2019 nr.1). Leuven: Steunpunt Werk; 2019.
go back to reference Verlinden H. Absenteïsme in 2015. Re-integratiebeleid meer dan ooit noodzakelijk. Securex white paper. Brussel: Securex; 2016. Verlinden H. Absenteïsme in 2015. Re-integratiebeleid meer dan ooit noodzakelijk. Securex white paper. Brussel: Securex; 2016.
go back to reference Verlinden H. Absenteïsme in 2016. Vooral jonge werknemers steeds meer langdurig ziek: meer bewegen helpt. Securex white paper. Brussel: Securex; 2017. Verlinden H. Absenteïsme in 2016. Vooral jonge werknemers steeds meer langdurig ziek: meer bewegen helpt. Securex white paper. Brussel: Securex; 2017.
go back to reference Wilcock AA. Occupation for Health. Vol 1: a journey from selfhelp to prescription. Londen: BAOT; 2001. Wilcock AA. Occupation for Health. Vol 1: a journey from selfhelp to prescription. Londen: BAOT; 2001.
go back to reference WHO. ICF: international classification of functioning, disability and health. Genève: World Health Organization; 2001. WHO. ICF: international classification of functioning, disability and health. Genève: World Health Organization; 2001.
Metagegevens
Titel
Inleiding
Auteurs
Prof. dr. Sarah Vansteenkiste
Greet Steyaert
Stien Hennaert
Luc Hennau
Dr. Yvonne Heerkens
Dr. André Bieleman
Drs. Marcel Balm
Copyright
2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2837-6_1