Skip to main content
Top

2023 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Het veld arbeid en gezondheid – de spelers en het beroepsmatig handelen

Auteurs : Dr. Vanhegen Miet, Prof. dr. Godderis Lode, Ranschaert Wendy

Gepubliceerd in: Arbeid & gezondheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk staan de volgende kernpunten centraal:
 • Mensen in de werkzame leeftijd bevinden zich in een van deze drie contexten: (meer) aan het werk gaan, aan het werk blijven of weer aan het werk gaan.
 • Er zijn veel professionals die een rol spelen binnen een of meer van deze drie contexten.
 • Voor de lezers van dit boek is het van belang andere spelers op het veld te (her)kennen om zodoende hen én zichzelf te kunnen positioneren.
 • Mensen worden steeds assertiever en willen vaker betrokken worden bij de eigen zorg. Hierbij zijn zelfmanagement, zelfeffectiviteit en shared decision making belangrijke voorwaarden. Voor zorgprofessionals en preventiediensten betekent het dat hun rol verandert.
 • Factoren die de samenwerking tussen verschillende professionals beïnvloeden zijn bijvoorbeeld jargon, kennis van elkaars specialiteit, beeldvorming, (gevoelde) status en geschiedenis van samenwerken.
Voetnoten
1
Onder de 20–64-jarigen in ons land vinden we zes keer meer inactieven dan werklozen terug.
 
2
Uit de cijfers van Securex blijkt ook dat hoewel oudere werknemers over het algemeen minder vaak afwezig zijn, wanneer zij wel ziek worden, ze langer afwezig blijven van het werk. Zij worden ook over het algemeen vaker getroffen door musculoskeletale aandoeningen (Verlinden 2018).
 
3
Artikelen 100ter en 102ter van de Herstelwet van 22 januari 1985 en KB van 19.10.2020, BS 2 december 2020.
 
4
De lijst van beroepstitels die artsen-specialisten kunnen dragen is vastgelegd in het Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde.
 
5
Art. II.1–2 Codex Welzijn op het Werk.
 
6
Art. II.1–20 Codex Welzijn op het Werk.
 
7
Art. II.1–14 en II.1–21 Codex Welzijn op het Werk.
 
8
Art. II.3–30 Codex Welzijn op het Werk.
 
9
Art. II.3–30 Codex Welzijn op het Werk.
 
10
Art. II.4–10 Codex Welzijn op het Werk.
 
11
Art. II.3–30 Codex Welzijn op het Werk.
 
12
De termen Disability Case Management/Ability Case Management kunnen ook gelezen worden als Ability Case Management/Ability Case Manager.
 
13
Art. 23 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
 
14
Art. I.4–72 tot I.4–82 Codex Welzijn op het Werk.
 
15
In 2020 werden er 5.000 trajecten geambieerd en er werden uiteindelijk 3.602 trajecten opgestart.
 
16
Hierbij worden ook de sociale secretariaten en sectoren betrokken.
 
Literatuur
go back to reference Aasdahl L, Pape K, Jensen C, Vasseljen O, Braathen T, Johnsen R, Fimland MS. Associations between the readiness for return to work scale and return to work: a prospective study. J Occup Rehabil. 2017. Epub. Aasdahl L, Pape K, Jensen C, Vasseljen O, Braathen T, Johnsen R, Fimland MS. Associations between the readiness for return to work scale and return to work: a prospective study. J Occup Rehabil. 2017. Epub.
go back to reference Baert S. Onze Vlaamse arbeidsmarkt: waarom we moeten doen wat we moeten doen (en wat we kunnen doen)! Leuven: Steunpunt Werk; 2019a. Baert S. Onze Vlaamse arbeidsmarkt: waarom we moeten doen wat we moeten doen (en wat we kunnen doen)! Leuven: Steunpunt Werk; 2019a.
go back to reference Baert S. Activering 2.0: ontdooi de ijsschots 2019b/6. Brussel: Iterna Institute Analyse; 2019b. Baert S. Activering 2.0: ontdooi de ijsschots 2019b/6. Brussel: Iterna Institute Analyse; 2019b.
go back to reference Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychol Rev. 1977;84(2):191–215.CrossRef Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychol Rev. 1977;84(2):191–215.CrossRef
go back to reference Beemster TT, Van Bennekom CAM, Van Velzen JM, Frings-Dresen MHW, Reneman MF. (2020).Vocational rehabilitation with or without work module for patients with chronic musculoskeletal pain and sick leave from work: longitudinal impact on work participation. J Occup Rehabil. https://doi.org/10.1007/s10926-020-09893-z. Beemster TT, Van Bennekom CAM, Van Velzen JM, Frings-Dresen MHW, Reneman MF. (2020).Vocational rehabilitation with or without work module for patients with chronic musculoskeletal pain and sick leave from work: longitudinal impact on work participation. J Occup Rehabil. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10926-020-09893-z.
go back to reference Belin A, Dupont C, Oulès L, Kuipers Y, Fries-Tersch EA. Rehabilitation and return to work: Analysis report on EU and Member States policies, strategies and programme. Publications Office of the European Union. 2016. Belin A, Dupont C, Oulès L, Kuipers Y, Fries-Tersch EA. Rehabilitation and return to work: Analysis report on EU and Member States policies, strategies and programme. Publications Office of the European Union. 2016.
go back to reference Bronselaer J, Vandezande V, Vanden Boer L, Demeyer B. Sporen naar duurzame mantelzorg. Hoe perspectief bieden aan mantelzorgers? Brussel: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 2016. Bronselaer J, Vandezande V, Vanden Boer L, Demeyer B. Sporen naar duurzame mantelzorg. Hoe perspectief bieden aan mantelzorgers? Brussel: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 2016.
go back to reference Cancelliere C, Donovan J, Stochkendahl MJ, Biscardi M, Ammendolia C, Myburgh C, et al. Factors affecting return to work after injury or illness: best evidence synthesis of systematic reviews. Chiropractic & Manual Therapies. 2016;24(1). Cancelliere C, Donovan J, Stochkendahl MJ, Biscardi M, Ammendolia C, Myburgh C, et al. Factors affecting return to work after injury or illness: best evidence synthesis of systematic reviews. Chiropractic & Manual Therapies. 2016;24(1).
go back to reference Carpenito LJ. Zakboek verpleegkundige diagnosen. Wolters-Noordhoff; 2002. Carpenito LJ. Zakboek verpleegkundige diagnosen. Wolters-Noordhoff; 2002.
go back to reference Carroll C, et al. Workplace involvement improves return to work rates among employees with back pain on long-term sick leave: a systematic review of the effectiveness and cost-effectiveness of interventions. Disabil Rehabil. 2010;32(8):607–21.CrossRef Carroll C, et al. Workplace involvement improves return to work rates among employees with back pain on long-term sick leave: a systematic review of the effectiveness and cost-effectiveness of interventions. Disabil Rehabil. 2010;32(8):607–21.CrossRef
go back to reference Cobben C, Van Dongen J, Van Bokhoven L, Daniëls R. Best practices interprofessionele samenwerking. Tijdschr Praktijkondersteuning. 2016;(1):6–11. Cobben C, Van Dongen J, Van Bokhoven L, Daniëls R. Best practices interprofessionele samenwerking. Tijdschr Praktijkondersteuning. 2016;(1):6–11.
go back to reference De Lange A, Jongejan J, Muffels R, Detaille S. De mens centraal: een kantelend arbeidsmarktperspectief? In: De Lange A, Wielenga-Meijer E, Duijker T, Hanstede B, redactie. Omdat het kan! HRM-handvaten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Hoofdstuk 4. Alphen a/d Rijn, Vakmedianet. 2018. De Lange A, Jongejan J, Muffels R, Detaille S. De mens centraal: een kantelend arbeidsmarktperspectief? In: De Lange A, Wielenga-Meijer E, Duijker T, Hanstede B, redactie. Omdat het kan! HRM-handvaten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Hoofdstuk 4. Alphen a/d Rijn, Vakmedianet. 2018.
go back to reference De Putter I, Boeije H. Werkenden met een chronische ziekte of beperking waarderen hun werk met een 7,4. Factsheet. Utrecht: NIVEL; 2017. De Putter I, Boeije H. Werkenden met een chronische ziekte of beperking waarderen hun werk met een 7,4. Factsheet. Utrecht: NIVEL; 2017.
go back to reference De Smet R, Penders I, Sourbron M, Vansteenkiste S, Boey R, Van Langenhove H, Van Onacker E. Trendrapport 2020: Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt (Werk.Rapport 2020 nr.4). Brussel/Leuven: Departement Werk en Sociale Economie/Steunpunt Werk; 2020. De Smet R, Penders I, Sourbron M, Vansteenkiste S, Boey R, Van Langenhove H, Van Onacker E. Trendrapport 2020: Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt (Werk.Rapport 2020 nr.4). Brussel/Leuven: Departement Werk en Sociale Economie/Steunpunt Werk; 2020.
go back to reference Demarest S. Informele hulp. In S. R. Charafeddine, Gezondheidsenquête 2013. Rapport 4: fysieke en sociale omgeving. Brussel: WIV-ISP; 2015. Demarest S. Informele hulp. In S. R. Charafeddine, Gezondheidsenquête 2013. Rapport 4: fysieke en sociale omgeving. Brussel: WIV-ISP; 2015.
go back to reference Desiere S, Van Landeghem B, Struyven L. Wat het beleid aanbiedt aan wie: een onderzoek bij Vlaamse werkzoekenden naar vraag en aanbod van activering. Leuven: Hiva; 2017. Desiere S, Van Landeghem B, Struyven L. Wat het beleid aanbiedt aan wie: een onderzoek bij Vlaamse werkzoekenden naar vraag en aanbod van activering. Leuven: Hiva; 2017.
go back to reference Ekberg K. Arbetslivsinriktad rehabilitering. In: Edling C, editor. Arbets- och Miljömedicin – en lärobok om hälsa och miljö. Lund: Studentlitteratur 3, 117–130; 2010. Ekberg K. Arbetslivsinriktad rehabilitering. In: Edling C, editor. Arbets- och Miljömedicin – en lärobok om hälsa och miljö. Lund: Studentlitteratur 3, 117–130; 2010.
go back to reference Elwyn G, Frosch D, Thomson R, Joseph-Williams N, Lloyd A, Kinnersley P, et al. Shared decision making: a model for clinical practice. J Gen Intern Med. 2012;27(10):1361–7.CrossRef Elwyn G, Frosch D, Thomson R, Joseph-Williams N, Lloyd A, Kinnersley P, et al. Shared decision making: a model for clinical practice. J Gen Intern Med. 2012;27(10):1361–7.CrossRef
go back to reference Ergotherapie Vlaanderen, beroepsprofiel Ergotherapie (2017). Ergotherapie Vlaanderen, beroepsprofiel Ergotherapie (2017).
go back to reference Escorpizo R, Finger ME, Reneman MF. Chapter 6: integration and application of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in return to work. In: Schultz IZ, Gatchel RJ, editors, Handbook of return to work. Springer; 2016, pag. 99–118. Escorpizo R, Finger ME, Reneman MF. Chapter 6: integration and application of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in return to work. In: Schultz IZ, Gatchel RJ, editors, Handbook of return to work. Springer; 2016, pag. 99–118.
go back to reference Escorpizo R, Reneman MF, Ekholm J, Fritz J, Krupa T, Marnetoft SU, Maroun CE, Guzman JR, Suzuki Y, Stucki G, Chan CC. A conceptual definition of vocational rehabilitation based on the ICF: building a shared global model. J Occup Rehabil. 2011;21(2):126–33. https://doi.org/10.1007/s10926-011-9292-6. PMID: 21328061. Escorpizo R, Reneman MF, Ekholm J, Fritz J, Krupa T, Marnetoft SU, Maroun CE, Guzman JR, Suzuki Y, Stucki G, Chan CC. A conceptual definition of vocational rehabilitation based on the ICF: building a shared global model. J Occup Rehabil. 2011;21(2):126–33. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10926-011-9292-6. PMID: 21328061.
go back to reference Finger ME, Escorpizo R, Bostan C, De Bie R. Work Rehabilitation Questionnaire (WORQ): development and preliminary psychometric evidence of an ICF-based questionnaire for vocational rehabilitation. J Occup Rehabil. 2014;24(3):498–510.PubMed Finger ME, Escorpizo R, Bostan C, De Bie R. Work Rehabilitation Questionnaire (WORQ): development and preliminary psychometric evidence of an ICF-based questionnaire for vocational rehabilitation. J Occup Rehabil. 2014;24(3):498–510.PubMed
go back to reference Finger ME, Escorpizo R, Glässel A, Gmünder HP, Lückenkemper M, Chan C, et al. ICF Core Set for vocational rehabilitation: results of an international consensus conference. Disabil Rehabil. 2012;34(5):429–38.CrossRef Finger ME, Escorpizo R, Glässel A, Gmünder HP, Lückenkemper M, Chan C, et al. ICF Core Set for vocational rehabilitation: results of an international consensus conference. Disabil Rehabil. 2012;34(5):429–38.CrossRef
go back to reference Florin J, Ehrenberg A, Ehn M. Klinische besluitvorming: voorspellers van patiëntenparticipatie in verpleegkundige zorg. 2008. Florin J, Ehrenberg A, Ehn M. Klinische besluitvorming: voorspellers van patiëntenparticipatie in verpleegkundige zorg. 2008.
go back to reference Geiger BB, Van der Wel KA, Tøge AG. Success and failure in narrowing the disability employment gap: Comparing levels and trends across Europe 2002–2014. BMC Public Health. 2017;17(1). Geiger BB, Van der Wel KA, Tøge AG. Success and failure in narrowing the disability employment gap: Comparing levels and trends across Europe 2002–2014. BMC Public Health. 2017;17(1).
go back to reference Gilson CB, Thompson CG, et al. The job coaching academy for transition educators: a preliminary evaluation. Career Development and Transition for Exceptional Individuals. 2020;1–13. Gilson CB, Thompson CG, et al. The job coaching academy for transition educators: a preliminary evaluation. Career Development and Transition for Exceptional Individuals. 2020;1–13.
go back to reference Godderis L. Werken is genezen: Over de bijwerkingen van het doktersbriefje. Lannoocampus. 2017. Godderis L. Werken is genezen: Over de bijwerkingen van het doktersbriefje. Lannoocampus. 2017.
go back to reference Goorts K, Boets I, Vanovenberghe C, Godderis L. Interventies voor de begeleiding van langdurig arbeidsongeschikte personen. RIZIV. 2020. Goorts K, Boets I, Vanovenberghe C, Godderis L. Interventies voor de begeleiding van langdurig arbeidsongeschikte personen. RIZIV. 2020.
go back to reference Goorts K, Duchesnesn C, Vandenbroeck S, Rusu D, Bois MD, Mairiaux P, et al. Is langdurig ziekteverzuim voorspelbaar en meetbaar? TBV –Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde. 2017;25(2):59–62. Goorts K, Duchesnesn C, Vandenbroeck S, Rusu D, Bois MD, Mairiaux P, et al. Is langdurig ziekteverzuim voorspelbaar en meetbaar? TBV –Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde. 2017;25(2):59–62.
go back to reference Hansen A, Edlund C, Henningsson M. Factors relevant to a return to work: a multivariate approach. Work. 2006;26(2):179–90.PubMed Hansen A, Edlund C, Henningsson M. Factors relevant to a return to work: a multivariate approach. Work. 2006;26(2):179–90.PubMed
go back to reference Hermans K, Dubois JM, Vanroose A. Handicap en armoede in België (FOD Sociale zekerheid en POD maatschappelijke Integratie). 2019. Hermans K, Dubois JM, Vanroose A. Handicap en armoede in België (FOD Sociale zekerheid en POD maatschappelijke Integratie). 2019.
go back to reference Hoefsmit N, Houkes I, Nijhuis F. Intervention characteristics that facilitate return to work after sickness absence: a systematic literature review. J Occup Rehabil. 2012;22(4):462–77.CrossRef Hoefsmit N, Houkes I, Nijhuis F. Intervention characteristics that facilitate return to work after sickness absence: a systematic literature review. J Occup Rehabil. 2012;22(4):462–77.CrossRef
go back to reference Hussey L, Campbell-Meier J. Are you mentoring or coaching? Definitions matter. J Librarianship Information Sci. 2020;1–12. Hussey L, Campbell-Meier J. Are you mentoring or coaching? Definitions matter. J Librarianship Information Sci. 2020;1–12.
go back to reference Ilmarinen J, Tuomi K, Seitsamo J. New dimensions of work ability. In: International congress series. Elsevier. 2005. Ilmarinen J, Tuomi K, Seitsamo J. New dimensions of work ability. In: International congress series. Elsevier. 2005.
go back to reference Jacobs T, Lodewijckx E. Zicht op zorg, Studie van de mantelzorg in Vlaanderen. In 2003. CBGS-werkdocument 2004/11. Brussel: CBGS; 2004. Jacobs T, Lodewijckx E. Zicht op zorg, Studie van de mantelzorg in Vlaanderen. In 2003. CBGS-werkdocument 2004/11. Brussel: CBGS; 2004.
go back to reference Kenniscentrum Arbeidsongeschiktheid. Verklarende factoren met betrekking tot de stijging van het aantal invaliden – Werknemersregeling en regeling voor zelfstandigen – 2007–2016. 2018. Via www.riziv.fgov.be Kenniscentrum Arbeidsongeschiktheid. Verklarende factoren met betrekking tot de stijging van het aantal invaliden – Werknemersregeling en regeling voor zelfstandigen – 2007–2016. 2018. Via www.​riziv.​fgov.​be
go back to reference Knaeps J, DeSmet A, Van Audenhove C. Nota 3: Ernstige psychiatrische aandoeningen en regulier betaald werk: effectieve principes in de Vlaamse praktijk. LUCAS-KU Leuven. 2011. Knaeps J, DeSmet A, Van Audenhove C. Nota 3: Ernstige psychiatrische aandoeningen en regulier betaald werk: effectieve principes in de Vlaamse praktijk. LUCAS-KU Leuven. 2011.
go back to reference Lagerveld SE, Blonk RWB, Brenninkmeijer V, Schaufeli WB. Return to work among employees with mental health problems: development and validation of a self-efficacy questionnaire. Work Stress. 2010;24(4):359–75.CrossRef Lagerveld SE, Blonk RWB, Brenninkmeijer V, Schaufeli WB. Return to work among employees with mental health problems: development and validation of a self-efficacy questionnaire. Work Stress. 2010;24(4):359–75.CrossRef
go back to reference Latham GP. Work motivation: history, theory, research, and practice. Sage Publications Inc. 2012. Latham GP. Work motivation: history, theory, research, and practice. Sage Publications Inc. 2012.
go back to reference Loisel P, Durand M-J, Berthelette D, Vézina N, Baril R, Gagnon D, et al. Disability prevention: new paradigm for the management of occupational back pain. Dis Manag Health out. 2001;2001(9):351–60.CrossRef Loisel P, Durand M-J, Berthelette D, Vézina N, Baril R, Gagnon D, et al. Disability prevention: new paradigm for the management of occupational back pain. Dis Manag Health out. 2001;2001(9):351–60.CrossRef
go back to reference Luyten D, Emmery K, Mechels E. Zoals het klokje thuis tikt. Samenhuizen van volwassen kinderen met hun ouders. Antwerpen: Garant; 2016. Luyten D, Emmery K, Mechels E. Zoals het klokje thuis tikt. Samenhuizen van volwassen kinderen met hun ouders. Antwerpen: Garant; 2016.
go back to reference McGuire WJ. Attitudes and attitude change. In: Lindzey G, Aronson E, editors. Handbook of social psychology (3rd ed., Vol. II: special fields and applications). New York: Random House; 1985. McGuire WJ. Attitudes and attitude change. In: Lindzey G, Aronson E, editors. Handbook of social psychology (3rd ed., Vol. II: special fields and applications). New York: Random House; 1985.
go back to reference Middleton JW, Johnston D, Murphy G, Ramakrishnan K, Savage N. Early access to vocational rehabilitation for spinal cord injuy patiënts. J Rehabil Med. 2015;47(7):626–31.CrossRef Middleton JW, Johnston D, Murphy G, Ramakrishnan K, Savage N. Early access to vocational rehabilitation for spinal cord injuy patiënts. J Rehabil Med. 2015;47(7):626–31.CrossRef
go back to reference Miedema H, Engels J. Zorgbasics: werkhervatting en re-integratie. Boom Lemma; 2015. Miedema H, Engels J. Zorgbasics: werkhervatting en re-integratie. Boom Lemma; 2015.
go back to reference Momsen AH, Stapelfeldt CM, Rosbjerg R, Escorpizo R, Labriola M, Bjerrum M. International classification of functioning, disability and health in vocational rehabilitation: a scoping review of the state of the field. J Occup Rehabil. 2019;29(2):241–73. https://doi.org/10.1007/s10926-018-9788-4. PMID: 29869054; PMCID: PMC6531389. Momsen AH, Stapelfeldt CM, Rosbjerg R, Escorpizo R, Labriola M, Bjerrum M. International classification of functioning, disability and health in vocational rehabilitation: a scoping review of the state of the field. J Occup Rehabil. 2019;29(2):241–73. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10926-018-9788-4. PMID: 29869054; PMCID: PMC6531389.
go back to reference Moron M, Debels A. Eindrapport Handilab: Deel administratieve data. Leuven: CeSO – Centrum voor Sociologisch Onderzoek KU Leuven. AG/01/154 – HANDILAB – Sociaal-economische positie van personen met een handicap en analyse van de effectiviteit van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 2012. Moron M, Debels A. Eindrapport Handilab: Deel administratieve data. Leuven: CeSO – Centrum voor Sociologisch Onderzoek KU Leuven. AG/01/154 – HANDILAB – Sociaal-economische positie van personen met een handicap en analyse van de effectiviteit van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 2012.
go back to reference Mylle G, Henckens P, Verbeek C, Wijns D, Bulterys S, Coene M, Wuytens C, Godderis L. Kenmerken van het chronisch ziekteverzuim. Hoe langer afwezig, hoe moeilijker terug aan het werk. White paper IDEWE en Acerta. 2016. Mylle G, Henckens P, Verbeek C, Wijns D, Bulterys S, Coene M, Wuytens C, Godderis L. Kenmerken van het chronisch ziekteverzuim. Hoe langer afwezig, hoe moeilijker terug aan het werk. White paper IDEWE en Acerta. 2016.
go back to reference Oomens S, Huijs J, Andriessen S, Blonk R. Werkhervatting bij psychische klachten. Omgaan met belemmeringen in de werksituatie. Den Haag; Koninklijke De Swart; 2010. Oomens S, Huijs J, Andriessen S, Blonk R. Werkhervatting bij psychische klachten. Omgaan met belemmeringen in de werksituatie. Den Haag; Koninklijke De Swart; 2010.
go back to reference Pauwelyn L. Revalidatieconventies Geestelijke gezondheidszorg. Portfolio en aanbevelingen voor een nieuw Vlaams beleid. Brussel: Zorgnet-Icuro; 2016. Pauwelyn L. Revalidatieconventies Geestelijke gezondheidszorg. Portfolio en aanbevelingen voor een nieuw Vlaams beleid. Brussel: Zorgnet-Icuro; 2016.
go back to reference De Rijk A, Anssen N, Van Lierop B, Alexanderson K, Nijhuis F. A behavioral approach to RTW after sickness absence: the development of instruments for the assessment of motivational determinants, motivation and key actors’ attitudes. Work. 2009;33(3):273–85. De Rijk A, Anssen N, Van Lierop B, Alexanderson K, Nijhuis F. A behavioral approach to RTW after sickness absence: the development of instruments for the assessment of motivational determinants, motivation and key actors’ attitudes. Work. 2009;33(3):273–85.
go back to reference Selb M, Glassel A, Escorpizo R. ICF-based tools in rehabilitation toward return to work: facilitating interprofessional communication and comprehensive documentation. Handbook of vocational rehabilitation and disability evaluation. Handbooks in Health, Work and disability. Locatie: Springer International Publishing Switzerland; 2015. Selb M, Glassel A, Escorpizo R. ICF-based tools in rehabilitation toward return to work: facilitating interprofessional communication and comprehensive documentation. Handbook of vocational rehabilitation and disability evaluation. Handbooks in Health, Work and disability. Locatie: Springer International Publishing Switzerland; 2015.
go back to reference Sourbron M, Vansteenkiste S, Sels L. Waar kunnen we nog extra arbeidskrachten vinden in Vlaanderen? (Werk.Focus 2018 nr. 5). Leuven: Steunpunt Werk; 2018. Sourbron M, Vansteenkiste S, Sels L. Waar kunnen we nog extra arbeidskrachten vinden in Vlaanderen? (Werk.Focus 2018 nr. 5). Leuven: Steunpunt Werk; 2018.
go back to reference Spasova S, Bouget D, Vanhercke B. Sick pay and sickness benefit schemes in the European Union. Background report for the Social Protection Committee’s In-depth Review on sickness benefits. Brussels: European Commision; 2016. Spasova S, Bouget D, Vanhercke B. Sick pay and sickness benefit schemes in the European Union. Background report for the Social Protection Committee’s In-depth Review on sickness benefits. Brussels: European Commision; 2016.
go back to reference Tsakitzidis G, Van Royen P. Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. Standaard Uitgeverij Professional: Universiteit Antwerpen; 2012. Tsakitzidis G, Van Royen P. Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. Standaard Uitgeverij Professional: Universiteit Antwerpen; 2012.
go back to reference Van der Klink JJ, Bültmann U, Brouwer S, Burdorf A, Schaufeli WB, Zijlstra FRH, Van der Wilt G-J. Duurzame inzetbaarheid bij oudere werknemers, werk als waarde. Gedrag En Organisatie. 2011;24(4):342–56. Van der Klink JJ, Bültmann U, Brouwer S, Burdorf A, Schaufeli WB, Zijlstra FRH, Van der Wilt G-J. Duurzame inzetbaarheid bij oudere werknemers, werk als waarde. Gedrag En Organisatie. 2011;24(4):342–56.
go back to reference Van der Klink JJ, Burdorf A, Schaufeli WB, Van der Wilt G-J, Zijlstra FRH, Brouwer S, Bültmann U. Duurzaam inzetbaar: werk als waarde. Rapport in opdracht van ZonMw ten behoeve van het programma Participatie en Gezondheid. Den Haag: ZonMW; 2010. Van der Klink JJ, Burdorf A, Schaufeli WB, Van der Wilt G-J, Zijlstra FRH, Brouwer S, Bültmann U. Duurzaam inzetbaar: werk als waarde. Rapport in opdracht van ZonMw ten behoeve van het programma Participatie en Gezondheid. Den Haag: ZonMW; 2010.
go back to reference Van Gorp B, Gourdin G. Framing en reframing: op weg naar de destigmatisering van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Koning Boudewijnstichting. 2014. www.kbs-frb.be Van Gorp B, Gourdin G. Framing en reframing: op weg naar de destigmatisering van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Koning Boudewijnstichting. 2014. www.​kbs-frb.​be
go back to reference Van Velzen JM, Van Bennekom CAM, Sluiter JK, Frings-Dresen MHW. Early vocational rehabilitation after acquired brain injury: a structured and interdisciplinary approach. J Vocat Rehabil. 2015;42:31–40.CrossRef Van Velzen JM, Van Bennekom CAM, Sluiter JK, Frings-Dresen MHW. Early vocational rehabilitation after acquired brain injury: a structured and interdisciplinary approach. J Vocat Rehabil. 2015;42:31–40.CrossRef
go back to reference Varekamp I, Verbeek JH, De Boer A, Van Dijk FJ. Effect of job maintenance training program for employees with chronic disease – a randomized controlled trial on self-efficacy, job satisfaction, and fatigue. Scand J Work Environ Health. 2011;37(4):288–97.CrossRef Varekamp I, Verbeek JH, De Boer A, Van Dijk FJ. Effect of job maintenance training program for employees with chronic disease – a randomized controlled trial on self-efficacy, job satisfaction, and fatigue. Scand J Work Environ Health. 2011;37(4):288–97.CrossRef
go back to reference VDAB. Rapport Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen, Schoolverlatersrapport. VDAB. 2020. VDAB. Rapport Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen, Schoolverlatersrapport. VDAB. 2020.
go back to reference Verjans M, Mylle M, Lambreghts C, De Baere E. Er terug-zijn. TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. 2017;25(1):21–3. Verjans M, Mylle M, Lambreghts C, De Baere E. Er terug-zijn. TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. 2017;25(1):21–3.
go back to reference Verlinden H. Absenteïsme in 2017. Kleine en grote ondernemingen: andere problematiek, andere aanpak. Brussel: Securex; 2018, 11. Verlinden H. Absenteïsme in 2017. Kleine en grote ondernemingen: andere problematiek, andere aanpak. Brussel: Securex; 2018, 11.
go back to reference Vermeulen K, Woestyn M, Oostra K, Geers S, Ryngaert K, Van de Velde K, Van de Velde D. Cross-cultural adaptation and psychometric evaluation of the Dutch version of the Work Rehabilitation Questionnaire (WORQ-VL). J Occup Rehabil. 2019;29(3):514–25.CrossRef Vermeulen K, Woestyn M, Oostra K, Geers S, Ryngaert K, Van de Velde K, Van de Velde D. Cross-cultural adaptation and psychometric evaluation of the Dutch version of the Work Rehabilitation Questionnaire (WORQ-VL). J Occup Rehabil. 2019;29(3):514–25.CrossRef
Metagegevens
Titel
Het veld arbeid en gezondheid – de spelers en het beroepsmatig handelen
Auteurs
Dr. Vanhegen Miet
Prof. dr. Godderis Lode
Ranschaert Wendy
Copyright
2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2837-6_4