Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/1997

01-03-1997

Marginalisering van allochtone jongeren en risicofactoren in hun dagelijks leven

Auteurs: L. Eldering, E. J. Knorth

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/1997

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Marginalisering van allochtone jongeren is een fenomeen dat we in heel Europa aantreffen. Vanwege een gebrek aan onderzoeksgegevens op dit niveau beperkt dit artikel zich tot een globale schets van tendensen en ontwikkelingen, vooral onder jongeren van mediterrane herkomst. Onderzoek wijst uit dat risicofactoren in het gezin belangrijke voorspellers zijn van marginalisering. Allochtone gezinnen blijken na immigratie in disharmonie te verkeren. Het accommodatieproces kan verschillende richtingen uitgaan, tenderend naar het traditionele, transitionele of het egalitaire gezinstype. Tegelijkertijd bevindt het gezin zich in een acculturatieproces. Verschillen in acculturatieniveau tussen ouders en kinderen kunnen tot grote conflicten leiden.
Literatuur
go back to reference Alba, R.D., Handl, J. & Müller, W. (1994). Ethnische Ungleichheit im Deutschen Bildungssystem. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 46, 209–237. Alba, R.D., Handl, J. & Müller, W. (1994). Ethnische Ungleichheit im Deutschen Bildungssystem. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 46, 209–237.
go back to reference Beker, M. & Merens J.G.F. (1994). Rapportage jeugd 1994. Rijswijk: Sociaal Cultureel Planbureau. Beker, M. & Merens J.G.F. (1994). Rapportage jeugd 1994. Rijswijk: Sociaal Cultureel Planbureau.
go back to reference Bendit, R. (1994). Junge Arbeitsmigranten in Deutschland: Die Bedeutung von beruflicher Ausbildung und sozialpädagogischer Unterstützung bei der Entwicklung productiver Formen der Lebensbewältigung im Jugendalter. Dissertatie. Kassel. Bendit, R. (1994). Junge Arbeitsmigranten in Deutschland: Die Bedeutung von beruflicher Ausbildung und sozialpädagogischer Unterstützung bei der Entwicklung productiver Formen der Lebensbewältigung im Jugendalter. Dissertatie. Kassel.
go back to reference Berg–Eldering, L. van den (1981). Marokkaanse gezinnen in Nederland. Alphen aan den Rijn: Samsom. Berg–Eldering, L. van den (1981). Marokkaanse gezinnen in Nederland. Alphen aan den Rijn: Samsom.
go back to reference Berg–Eldering, L. van den (1986). Marokkaans familierecht in Nederland. In L. van den Berg–Eldering (Red.), Van gastarbeider tot immigrant; Marokkanen en Turken in Nederland, 1965–1985 (pp. 173–196). Alphen aan den Rijn: Samsom. Berg–Eldering, L. van den (1986). Marokkaans familierecht in Nederland. In L. van den Berg–Eldering (Red.), Van gastarbeider tot immigrant; Marokkanen en Turken in Nederland, 1965–1985 (pp. 173–196). Alphen aan den Rijn: Samsom.
go back to reference Berry, J.W. (1990). Psychology of acculturation. Understanding individuals. Moving between cultures. In R.W. Brislin (Ed.), Applied cross–cultural psychology (pp. 232–253). Newbury Park, London/New Delhi: Sage Publications. Berry, J.W. (1990). Psychology of acculturation. Understanding individuals. Moving between cultures. In R.W. Brislin (Ed.), Applied cross–cultural psychology (pp. 232–253). Newbury Park, London/New Delhi: Sage Publications.
go back to reference Böcker, A. (1994). Turkse migranten en sociale zekerheid: van onderlinge zorg naar overheidszorg? Amsterdam: Amsterdam University Press. Böcker, A. (1994). Turkse migranten en sociale zekerheid: van onderlinge zorg naar overheidszorg? Amsterdam: Amsterdam University Press.
go back to reference Bowling, B., Graham, J. & Ross, A. (1994). Self–reported offending among young people in England and Wales. In J. Junger–Tas, G.J. Terlouw & M.W. Klein (Eds.), Delinquent behavior among young people in the western world (pp. 42–64). Amsterdam: Kugler. Bowling, B., Graham, J. & Ross, A. (1994). Self–reported offending among young people in England and Wales. In J. Junger–Tas, G.J. Terlouw & M.W. Klein (Eds.), Delinquent behavior among young people in the western world (pp. 42–64). Amsterdam: Kugler.
go back to reference Brouwer, L., Lalmahomed, B. & Josias, H. (1992). Andere tijden, andere meiden: een onderzoek naar het weglopen van Marokkaanse, Turkse, Hindostaanse en Creoolse meisjes. Utrecht: Jan van Arkel. Brouwer, L., Lalmahomed, B. & Josias, H. (1992). Andere tijden, andere meiden: een onderzoek naar het weglopen van Marokkaanse, Turkse, Hindostaanse en Creoolse meisjes. Utrecht: Jan van Arkel.
go back to reference Bründel, H. & Hurrelmann, K. (1994). Bewältigungsstrategien deutscher und ausländischer Jugendlicher. Eine Pilotstudie. Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie, 14, 2–19. Bründel, H. & Hurrelmann, K. (1994). Bewältigungsstrategien deutscher und ausländischer Jugendlicher. Eine Pilotstudie. Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie, 14, 2–19.
go back to reference Buijs, F. (1993). Leven in een nieuw land: Marokkaanse jongemannen in Nederland. Utrecht: Jan van Arkel. Buijs, F. (1993). Leven in een nieuw land: Marokkaanse jongemannen in Nederland. Utrecht: Jan van Arkel.
go back to reference Davis, S.S. & Davis, D.A. (1989). Adolescence in a Moroccan town. Making social sense. New Brunswick, London: Rutgers University Press. Davis, S.S. & Davis, D.A. (1989). Adolescence in a Moroccan town. Making social sense. New Brunswick, London: Rutgers University Press.
go back to reference Du Bois–Reymond, M. (1992). Jongeren op weg naar volwassenheid. Groningen: Wolters–Noordhoff. Du Bois–Reymond, M. (1992). Jongeren op weg naar volwassenheid. Groningen: Wolters–Noordhoff.
go back to reference Eldering, L. (1995). Child rearing in bicultural settings: A culture–ecological approach. Psychology in Developing Societies. A Journal, 7, 133–153.CrossRef Eldering, L. (1995). Child rearing in bicultural settings: A culture–ecological approach. Psychology in Developing Societies. A Journal, 7, 133–153.CrossRef
go back to reference Eldering, L. (1996). Multiculturalism and multicultural education in an international perspective. Anthropology and Education Quarterly, 27, 315–330.CrossRef Eldering, L. (1996). Multiculturalism and multicultural education in an international perspective. Anthropology and Education Quarterly, 27, 315–330.CrossRef
go back to reference Eldering, L. (in druk). Mixed messages: Moroccan children in the Netherlands living in two worlds. In H.T. Trueba & Y. Zou (Eds.), Ethnic identity and power: Cultural contexts of political action in school and society. New York: SUNY Press. Eldering, L. (in druk). Mixed messages: Moroccan children in the Netherlands living in two worlds. In H.T. Trueba & Y. Zou (Eds.), Ethnic identity and power: Cultural contexts of political action in school and society. New York: SUNY Press.
go back to reference Eldering, L. & Borm, J.A. (1996a). Alleenstaande Marokkaanse moeders. Utrecht: Jan van Arkel. Eldering, L. & Borm, J.A. (1996a). Alleenstaande Marokkaanse moeders. Utrecht: Jan van Arkel.
go back to reference Eldering, L. & Borm, J.A. (1996b). Alleenstaande Hindostaanse moeders. Utrecht: Jan van Arkel. Eldering, L. & Borm, J.A. (1996b). Alleenstaande Hindostaanse moeders. Utrecht: Jan van Arkel.
go back to reference Eldering, L. & Kloprogge, J. (Eds.) (1989). Different cultures same school: Ethnic minority children in Europe. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger/Berwyn, PA: Swets North America Inc. Eldering, L. & Kloprogge, J. (Eds.) (1989). Different cultures same school: Ethnic minority children in Europe. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger/Berwyn, PA: Swets North America Inc.
go back to reference Garbarino, J. (1992). Children and families in the social environment. New York: Walter de Gruyter. Garbarino, J. (1992). Children and families in the social environment. New York: Walter de Gruyter.
go back to reference Gillborn, D. & Gipps, C. (1996). Recent research on the achievements of ethnic minority pupils. London: HMSO. Gillborn, D. & Gipps, C. (1996). Recent research on the achievements of ethnic minority pupils. London: HMSO.
go back to reference Hermans, Ph. (1994). Opgroeien als Marokkaan in Brussel. Brussel: Cultuur en Migratie. Hermans, Ph. (1994). Opgroeien als Marokkaan in Brussel. Brussel: Cultuur en Migratie.
go back to reference Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkely: University of California Press. Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkely: University of California Press.
go back to reference Hoek, J. van der & Kret, M. (1992). Marokkaanse tienermeisjes; Gezinsinvloeden op keuzen en kansen. Utrecht/Leiden: Jan van Arkel/Rijksuniversiteit Leiden, LIDESCO. Hoek, J. van der & Kret, M. (1992). Marokkaanse tienermeisjes; Gezinsinvloeden op keuzen en kansen. Utrecht/Leiden: Jan van Arkel/Rijksuniversiteit Leiden, LIDESCO.
go back to reference Junger, M. & Polder, W. (1991). Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minderheden II. Arnhem: Gouda Quint/WODC. Junger, M. & Polder, W. (1991). Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minderheden II. Arnhem: Gouda Quint/WODC.
go back to reference Junger–Tas, J. (1994). Delinquency in thirteen western countries: Some preliminary conclusions. In J. Junger–Tas, G.J. Terlouw & M.W. Klein (Eds.), Delinquent behavior among young people in the western world (pp. 370–380). Amsterdam: Kugler. Junger–Tas, J. (1994). Delinquency in thirteen western countries: Some preliminary conclusions. In J. Junger–Tas, G.J. Terlouw & M.W. Klein (Eds.), Delinquent behavior among young people in the western world (pp. 370–380). Amsterdam: Kugler.
go back to reference Kagitçibasi, Ç. (1996). Family and human development across cultures. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum associates. Kagitçibasi, Ç. (1996). Family and human development across cultures. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum associates.
go back to reference Killias, M. (1989). Criminality among second–generation immigrants in western Europe: A review of the evidence. Criminal Justice Review, 14, 13–42.CrossRef Killias, M. (1989). Criminality among second–generation immigrants in western Europe: A review of the evidence. Criminal Justice Review, 14, 13–42.CrossRef
go back to reference Kloprogge, J. & Walraven, G. (1994). Vernieuwde kaders, veranderende structuur: notitie over het Onderwijsvoorrangsbeleid in 1993. Den Haag: SVO. Kloprogge, J. & Walraven, G. (1994). Vernieuwde kaders, veranderende structuur: notitie over het Onderwijsvoorrangsbeleid in 1993. Den Haag: SVO.
go back to reference Knorth, E.J. & Eldering, L. (1996). Immigrant youth in residential care: Some findings and experiences in the Netherlands. In S. Hegstrup (Ed.), Fostering cultural diversity, a challenge for extrafamilial care (pp. 85–95). Copenhagen: Ministry of Social–Affairs. Knorth, E.J. & Eldering, L. (1996). Immigrant youth in residential care: Some findings and experiences in the Netherlands. In S. Hegstrup (Ed.), Fostering cultural diversity, a challenge for extrafamilial care (pp. 85–95). Copenhagen: Ministry of Social–Affairs.
go back to reference Knorth, E.J. & Eldering, L. (in voorbereiding). Residentiële zorg voor allochtone jongeren. Aantallen, problematiek, plaatsing en hulpverlening. Kind en Adolescent. Knorth, E.J. & Eldering, L. (in voorbereiding). Residentiële zorg voor allochtone jongeren. Aantallen, problematiek, plaatsing en hulpverlening. Kind en Adolescent.
go back to reference Lapeyronne, D. (1993). L'individu et les minorités: la France et la Grande–Bretagne face à leurs immigrés. Paris: Presses Universitaires de France. Lapeyronne, D. (1993). L'individu et les minorités: la France et la Grande–Bretagne face à leurs immigrés. Paris: Presses Universitaires de France.
go back to reference Ledoux, G., Deckers, P., Bruijn, E. de & Voncken, E. (1992). Met het oog op de toekomst. SCO–rapport 293. Amsterdam: SCO. Ledoux, G., Deckers, P., Bruijn, E. de & Voncken, E. (1992). Met het oog op de toekomst. SCO–rapport 293. Amsterdam: SCO.
go back to reference Leman, J. (1987). From challenging culture to challenged culture: The Sicilian cultural code and the socio–cultural praxis of sicilian immigrants in Belgium. Leuven: Leuven University Press. Leman, J. (1987). From challenging culture to challenged culture: The Sicilian cultural code and the socio–cultural praxis of sicilian immigrants in Belgium. Leuven: Leuven University Press.
go back to reference Lindo, F. (1996). Maakt cultuur verschil? De invloed van groepsspecifieke gedragspatronen op de onderwijsloopbaan van Turkse en Iberische migrantenjongeren. Amsterdam: Het Spinhuis. Lindo, F. (1996). Maakt cultuur verschil? De invloed van groepsspecifieke gedragspatronen op de onderwijsloopbaan van Turkse en Iberische migrantenjongeren. Amsterdam: Het Spinhuis.
go back to reference Malewska–Peyre, H. (Ed.) (1982). Crise d'identité et deviance chez les jeunes immigrés. Paris: Ministère de la justice, service de coordination de la recherche. C.F.R.E.S. Vaucresson. Malewska–Peyre, H. (Ed.) (1982). Crise d'identité et deviance chez les jeunes immigrés. Paris: Ministère de la justice, service de coordination de la recherche. C.F.R.E.S. Vaucresson.
go back to reference McCord, J. (1990). Long–term perspectives on parental absence. In L.N. Robins & M. Rutter (Eds.), Straight and devious pathways from childhood to adulthood (pp. 116–134). Cambridge: Cambridge University Press. McCord, J. (1990). Long–term perspectives on parental absence. In L.N. Robins & M. Rutter (Eds.), Straight and devious pathways from childhood to adulthood (pp. 116–134). Cambridge: Cambridge University Press.
go back to reference Ministerie van Justitie (1995). Jaarcijfers justitiële jeugdinrichtingen. Den Haag: Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen. Ministerie van Justitie (1995). Jaarcijfers justitiële jeugdinrichtingen. Den Haag: Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen.
go back to reference Ministerie van WVC (1993). Jeugd verdient de toekomst: Nota Intersectoraal Jeugdbeleid. Rijswijk: Ministerie van WVC. Ministerie van WVC (1993). Jeugd verdient de toekomst: Nota Intersectoraal Jeugdbeleid. Rijswijk: Ministerie van WVC.
go back to reference Petersen, A.C., Silbereisen, R.K. & Sörenson, S. (1992). Adolescent development: A global perspective. In W. Meeuws, M. de Goede, W. Kox & K. Hurrelmann (Eds.), Adolescence, careers and cultures (pp. 3–34). Berlin/New York: Walter de Gruyter. Petersen, A.C., Silbereisen, R.K. & Sörenson, S. (1992). Adolescent development: A global perspective. In W. Meeuws, M. de Goede, W. Kox & K. Hurrelmann (Eds.), Adolescence, careers and cultures (pp. 3–34). Berlin/New York: Walter de Gruyter.
go back to reference Ploeg, J.D. van der (1990). Gedragsproblemen. Ontwikkelingen en risico's. Rotterdam: Lemniscaat. Ploeg, J.D. van der (1990). Gedragsproblemen. Ontwikkelingen en risico's. Rotterdam: Lemniscaat.
go back to reference Ploeg, J.D. van der, Gaemers, J. & Hoogendam, P.H. (1991). Zwervende jongeren. Leiden: DSWO Press. Ploeg, J.D. van der, Gaemers, J. & Hoogendam, P.H. (1991). Zwervende jongeren. Leiden: DSWO Press.
go back to reference Rutter, M. (1990). Psychosocial resilience and protective mechanisms. In J. Rolf, A.S. Masten, D. Cicchetti, K.H. Nuechterlein & S. Weintraub (Eds.), Risk and protective factors in the development of psychopathology (pp. 181–214). Cambridge: Cambridge University Press. Rutter, M. (1990). Psychosocial resilience and protective mechanisms. In J. Rolf, A.S. Masten, D. Cicchetti, K.H. Nuechterlein & S. Weintraub (Eds.), Risk and protective factors in the development of psychopathology (pp. 181–214). Cambridge: Cambridge University Press.
go back to reference Taboada–Leonetti, I. (1982). Jeunes filles immigrées. In H. Malewska–Peyre (Ed.), Crise d'identité et deviance chez les jeunes immigrés. Paris: Ministère de la justice, service de coordination de la recherche. C.F.R.E.S. Vaucresson. Taboada–Leonetti, I. (1982). Jeunes filles immigrées. In H. Malewska–Peyre (Ed.), Crise d'identité et deviance chez les jeunes immigrés. Paris: Ministère de la justice, service de coordination de la recherche. C.F.R.E.S. Vaucresson.
go back to reference Tomlinson, S. (1989). Ethnicity and educational achievement in Britain. In L. Eldering & J. Kloprogge (Eds.), Different cultures same school: Ethnic minority children in Europe (pp. 15–38). Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger/Berwyn, PA: Swets North America Inc. Tomlinson, S. (1989). Ethnicity and educational achievement in Britain. In L. Eldering & J. Kloprogge (Eds.), Different cultures same school: Ethnic minority children in Europe (pp. 15–38). Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger/Berwyn, PA: Swets North America Inc.
go back to reference Tribalat, M. (1995). Faire France. Une enquête sur les immigrés et leurs enfants. Paris: Editions la Découverte. Tribalat, M. (1995). Faire France. Une enquête sur les immigrés et leurs enfants. Paris: Editions la Découverte.
go back to reference Vries, M. de (1990). Turkse meisjes en jonge vrouwen in Nederland. Tweedelig proefschrift Leiden, bestaande uit: ‘Ogen in je rug: Turkse meisjes en jonge vrouwen in Nederland’, Alphen aan den Rijn/Brussel: Samsom, 1987 en ‘Roddel nader beschouwd’, Leiden: Centrum voor Onderzoek van Maatschappelijke Tegenstellingen, 1990. Vries, M. de (1990). Turkse meisjes en jonge vrouwen in Nederland. Tweedelig proefschrift Leiden, bestaande uit: ‘Ogen in je rug: Turkse meisjes en jonge vrouwen in Nederland’, Alphen aan den Rijn/Brussel: Samsom, 1987 en ‘Roddel nader beschouwd’, Leiden: Centrum voor Onderzoek van Maatschappelijke Tegenstellingen, 1990.
go back to reference Watt, N.F., Moorehead–Slaughter, O., Japzon, D.M. & Keller G.G. (1990). Children's adjustment to parental divorce: Self–image, social relations, and school performance. In J. Rolf, A.S. Masten, D. Cicchetti, K.H. Nuechterlein & S. Weintraub (Eds.), Risk and protective factors in the development of psychopathology (pp. 281–303). Cambridge: Cambridge University Press. Watt, N.F., Moorehead–Slaughter, O., Japzon, D.M. & Keller G.G. (1990). Children's adjustment to parental divorce: Self–image, social relations, and school performance. In J. Rolf, A.S. Masten, D. Cicchetti, K.H. Nuechterlein & S. Weintraub (Eds.), Risk and protective factors in the development of psychopathology (pp. 281–303). Cambridge: Cambridge University Press.
go back to reference Werdmölder, H. (1990). Een generatie op drift: de geschiedenis van een Marokkaanse randgroep. Arnhem: Gouda Quint. Werdmölder, H. (1990). Een generatie op drift: de geschiedenis van een Marokkaanse randgroep. Arnhem: Gouda Quint.
go back to reference Werdmölder, H. & Meel, P. (1993). Jeugdige allochtonen en criminaliteit: een vergelijkend onderzoek onder Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse jongens. Tijdschrift voor Criminologie, 35 , 252–276. Werdmölder, H. & Meel, P. (1993). Jeugdige allochtonen en criminaliteit: een vergelijkend onderzoek onder Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse jongens. Tijdschrift voor Criminologie, 35 , 252–276.
Metagegevens
Titel
Marginalisering van allochtone jongeren en risicofactoren in hun dagelijks leven
Auteurs
L. Eldering
E. J. Knorth
Publicatiedatum
01-03-1997
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/1997
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060642

Andere artikelen Uitgave 1/1997

Kind en adolescent 1/1997 Naar de uitgave