Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/1997

01-03-1997

De Ouder–Kind Interactie Vragenlijst (OKIV)

Auteurs: A. Lange, R. Blonk, R. Wiers, D. Schaar van der

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/1997

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Er wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van de Ouder–Kind Interactie Vragenlijst (OKIV). Met behulp van de OKIV kan men onderzoeken hoe iedere ouder afzonderlijk de relatie met ieder kind afzonderlijk beoordeelt, en omgekeerd. De OKIV is gebaseerd op de leertheorie en op de structurele gezinstheorie. De items hebben betrekking op onderling gedrag en gevoel. Voor de kinderversie (OKIV–K) werd over drie verschillende steekproeven een stabiele twee–factorstructuur gevonden (Gezag en Acceptatie). Voor de ouderversie (OKIV–O) was een één–factoroplossing de beste. De betrouwbaarheden van de subschalen en de totale schalen zijn goed en de eerste gegevens over de validiteit zijn hoopgevend.
Voetnoten
1
Factorladingen in de CFA zijn in het algemeen lager dan in principale-componenten-analyse, omdat in de CFA de errorvariantie wordt uitgeparieerd (zie Loehlin, J.C., 1987).
 
2
Factorladingen in de CFA zijn in het algemeen lager dan in principale-componenten-analyse, omdat in de CFA de errorvariantie wordt uitgeparieerd (zie Loehlin, J.C., 1987).
 
3
OKIV-Kv- en OKIV-Km-versie samen.
 
4
OKIV-O(v)- en OKIV-O(m)-versie samen.
 
5
OKIV-Kv- en OKIV-Km-versie samen.
 
6
OKIV-O(v)- en OKIV-O(m)-versie samen.
 
7
p < 0,01
 
8
p < 0,01
 
9
p < 0,01
 
10
p < 0,01
 
11
N = 152
 
12
N = 149
 
13
N = 98
 
14
N =117
 
15
Meer dan 1 SD onder het gemiddelde zoals gerapporteerd in tabel 1.
 
16
Meer dan 1 SD onder het gemiddelde zoals gerapporteerd in tabel 1.
 
17
Meer dan 1 SD onder het gemiddelde zoals gerapporteerd in tabel 1.
 
18
Meer dan 1 SD onder het gemiddelde zoals gerapporteerd in tabel 1.
 
19
Meer dan 1 SD onder het gemiddelde zoals gerapporteerd in tabel 1.
 
20
Meer dan 1 SD onder het gemiddelde zoals gerapporteerd in tabel 1.
 
21
Meer dan 1 SD onder het gemiddelde zoals gerapporteerd in tabel 1.
 
22
Meer dan 1 SD onder het gemiddelde zoals gerapporteerd in tabel 1.
 
23
Meer dan 1 SD onder het gemiddelde zoals gerapporteerd in tabel 1.
 
24
Meer dan 1 SD onder het gemiddelde zoals gerapporteerd in tabel 1.
 
25
Meer dan 1 SD onder het gemiddelde zoals gerapporteerd in tabel 1.
 
26
Meer dan 1 SD onder het gemiddelde zoals gerapporteerd in tabel 1.
 
Literatuur
go back to reference Akister, J. & Stevenson–Hinde, J. (1991). Identifying families at risk: Exploring the potential of the McMaster Family Assessment Device. Journal of Family Therapy, 13 , 411–421. CrossRef Akister, J. & Stevenson–Hinde, J. (1991). Identifying families at risk: Exploring the potential of the McMaster Family Assessment Device. Journal of Family Therapy, 13 , 411–421. CrossRef
go back to reference American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM–IV. New York: American Psychiatric Association. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM–IV. New York: American Psychiatric Association.
go back to reference Asher, S.R. (1985). An evolving paradigm in social skill training with children. In B.H. Schneider, K.H. Rubin & J.E. Ledingham (Eds.), Children's peer relations: Issues in assessment and intervention (pp. 157–171). New York: Springer Verlag. Asher, S.R. (1985). An evolving paradigm in social skill training with children. In B.H. Schneider, K.H. Rubin & J.E. Ledingham (Eds.), Children's peer relations: Issues in assessment and intervention (pp. 157–171). New York: Springer Verlag.
go back to reference Balen, F. van (1995). De ouder–kindrelatie na in vitro fertilisatie (IVF). Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, 50, 10–14. Balen, F. van (1995). De ouder–kindrelatie na in vitro fertilisatie (IVF). Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, 50, 10–14.
go back to reference Blonk, R.W.B. & Lange, A. (in voorbereiding). Ouder–Kind interactie: Verschillen tussen aangemelde en niet–aangemelde kinderen. Blonk, R.W.B. & Lange, A. (in voorbereiding). Ouder–Kind interactie: Verschillen tussen aangemelde en niet–aangemelde kinderen.
go back to reference Bollen, K.A. & Scott Long, J. (Eds.) (1993). Testing Structural Equation Models. Newbury Park: Sage. Bollen, K.A. & Scott Long, J. (Eds.) (1993). Testing Structural Equation Models. Newbury Park: Sage.
go back to reference Browne, M.W. & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K.A. Bollen & J. Scott Long (Eds.), Testing Structural Equation Models. Newbury Park: Sage. Browne, M.W. & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K.A. Bollen & J. Scott Long (Eds.), Testing Structural Equation Models. Newbury Park: Sage.
go back to reference Buurmeijer, F.A. & Hermans, P.C. (1988). Gezinsfunctioneren en individuele stoornissen. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger. Buurmeijer, F.A. & Hermans, P.C. (1988). Gezinsfunctioneren en individuele stoornissen. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Colapinto, J. (1991). Structural family therapy. In A.S. Gurman & D.P. Kniskern (Eds.), Handbook of family therapy (Vol. 2). New York: Brunner/Mazel. Colapinto, J. (1991). Structural family therapy. In A.S. Gurman & D.P. Kniskern (Eds.), Handbook of family therapy (Vol. 2). New York: Brunner/Mazel.
go back to reference Dekovic, M. & Janssens, J.M.A.M. (1992). Parents’ child–rearing style and child's sociometric status. Developmental Psychology, 28, 925–932.CrossRef Dekovic, M. & Janssens, J.M.A.M. (1992). Parents’ child–rearing style and child's sociometric status. Developmental Psychology, 28, 925–932.CrossRef
go back to reference Dekovic, M. Janssens, J.M.A.M. & Gerris, J.R.M. (1991). Factor structure and construct validity of the Block Child Rearing Practices Report (CRPR). Psychological Assessment, 3, 182–187.CrossRef Dekovic, M. Janssens, J.M.A.M. & Gerris, J.R.M. (1991). Factor structure and construct validity of the Block Child Rearing Practices Report (CRPR). Psychological Assessment, 3, 182–187.CrossRef
go back to reference Drenth, P.J.D. & Sijtsma, K. (1992). Testtheorie. Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Drenth, P.J.D. & Sijtsma, K. (1992). Testtheorie. Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Fauber, R.L. & Long, N. (1991). Children in context: The role of the family in child psychotherapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 813–820.CrossRefPubMed Fauber, R.L. & Long, N. (1991). Children in context: The role of the family in child psychotherapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 813–820.CrossRefPubMed
go back to reference Ginsburg, G.S., Silverman, W.K. & Kurtines, W.K. (1995). Family involvement in treating children with phobic and anxiety disorders: A look ahead. Clinical Psychology Review, 15, 457–473.CrossRef Ginsburg, G.S., Silverman, W.K. & Kurtines, W.K. (1995). Family involvement in treating children with phobic and anxiety disorders: A look ahead. Clinical Psychology Review, 15, 457–473.CrossRef
go back to reference Gordon, Th. (1979). Luisteren naar elkaar; problemen uitpraten en oplossen in het gezin. Kapellen: Uitgeverij de Nederlandse Boekhandel. Gordon, Th. (1979). Luisteren naar elkaar; problemen uitpraten en oplossen in het gezin. Kapellen: Uitgeverij de Nederlandse Boekhandel.
go back to reference Grotevant, H.D. & Carlson, C.I. (1989). Family assessment: A guide to methods and measures. New York: The Guilford Press. Grotevant, H.D. & Carlson, C.I. (1989). Family assessment: A guide to methods and measures. New York: The Guilford Press.
go back to reference Haan, R. de (1996). Persoonlijke communicatie, september 1996. Haan, R. de (1996). Persoonlijke communicatie, september 1996.
go back to reference Henderson, R.W. (Ed.) (1981). Parent–child interaction. New York: Academic Press. Henderson, R.W. (Ed.) (1981). Parent–child interaction. New York: Academic Press.
go back to reference Jacob, T. & Tennenbaum, D.L. (1988). Family assessment: Rationale, methods, and future directions. New York: Plenum Press. Jacob, T. & Tennenbaum, D.L. (1988). Family assessment: Rationale, methods, and future directions. New York: Plenum Press.
go back to reference Jøreskog, K.G. & Sørbom, D. (1993). LISREL VIII User's reference guide. Chicago: Scientific Software International Inc. Jøreskog, K.G. & Sørbom, D. (1993). LISREL VIII User's reference guide. Chicago: Scientific Software International Inc.
go back to reference Kashani, J.H., Vaidya, A.F., Soltys, S.M., Dandoy, A.C., Katz, L.M. & Reid, J.C. (1990). Correlates of anxiety in psychiatrically hospitalized children and their parents. American Journal of Psychiatry, 147, 319–323.PubMed Kashani, J.H., Vaidya, A.F., Soltys, S.M., Dandoy, A.C., Katz, L.M. & Reid, J.C. (1990). Correlates of anxiety in psychiatrically hospitalized children and their parents. American Journal of Psychiatry, 147, 319–323.PubMed
go back to reference Kaslow, N.J., Deering, C.G. & Racusin, G.R. (1994). Depressed children and their families. Clinical Psychology Review, 14, 39–55.CrossRef Kaslow, N.J., Deering, C.G. & Racusin, G.R. (1994). Depressed children and their families. Clinical Psychology Review, 14, 39–55.CrossRef
go back to reference Lange, A. (1994). Gedragsverandering in gezinnen (6e herziene druk). Groningen: Wolters–Noordhoff. Lange, A. (1994). Gedragsverandering in gezinnen (6e herziene druk). Groningen: Wolters–Noordhoff.
go back to reference Loehlin, J.C. (1987). Latent variable models: An introduction to factor, path, and structural analysis. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. Loehlin, J.C. (1987). Latent variable models: An introduction to factor, path, and structural analysis. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Maccoby, E.E. (1980). Social development. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc. Maccoby, E.E. (1980). Social development. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc.
go back to reference Maillette de Buy Wenniger, W.F., Loon, A.J.J.M. van, Benoist, R.H.I. & Moleman, N. (1995). De Nederlandse vertaling van de McMaster Assessment Device. Tijdschrift voor Psychiatrie, 37, 746–749. Maillette de Buy Wenniger, W.F., Loon, A.J.J.M. van, Benoist, R.H.I. & Moleman, N. (1995). De Nederlandse vertaling van de McMaster Assessment Device. Tijdschrift voor Psychiatrie, 37, 746–749.
go back to reference Meijer, A.M. (1994). Gezinsinvloeden bij astma. Academisch proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Meijer, A.M. (1994). Gezinsinvloeden bij astma. Academisch proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Moos, R.H. & Moos, B.S. (1981). Family Environment Scale manual. Palo Alto: Consulting Psychologists Press. Moos, R.H. & Moos, B.S. (1981). Family Environment Scale manual. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
go back to reference Newcomb, A.F., Bukowski, W.M. & Pattee, L. (1993). Children's peer relations: A meta–analytic review of popular, rejected, neglected, controversial, and average sociometric status. Psychological Bulletin, 113, 99–128.CrossRefPubMed Newcomb, A.F., Bukowski, W.M. & Pattee, L. (1993). Children's peer relations: A meta–analytic review of popular, rejected, neglected, controversial, and average sociometric status. Psychological Bulletin, 113, 99–128.CrossRefPubMed
go back to reference Olson, D.H., Sprenkle, D.H. & Russell, C.S. (1979). Circumplex model of marital and family systems: I. Cohesion and adaptability dimensions, family types, and clinical applications. Family Process, 18, 3–28.CrossRefPubMed Olson, D.H., Sprenkle, D.H. & Russell, C.S. (1979). Circumplex model of marital and family systems: I. Cohesion and adaptability dimensions, family types, and clinical applications. Family Process, 18, 3–28.CrossRefPubMed
go back to reference Oud, J.H.L. & Welzen, K.F. (1988). Nijmeegse Gezinsrelatie Test. In P.M. Schoorl, A.K. de Vries & M.C. Wijnekus (Red.), Gezinsonderzoek: Methoden in de gezinsdiagnostiek. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt. Oud, J.H.L. & Welzen, K.F. (1988). Nijmeegse Gezinsrelatie Test. In P.M. Schoorl, A.K. de Vries & M.C. Wijnekus (Red.), Gezinsonderzoek: Methoden in de gezinsdiagnostiek. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt.
go back to reference Patterson, G.R. (1982). Coercive Family Process: A social learning approach to family intervention. Oregon: Castalia Publ. Comp. Patterson, G.R. (1982). Coercive Family Process: A social learning approach to family intervention. Oregon: Castalia Publ. Comp.
go back to reference Robbroeckx, L.M.H., Schot–de Jong, L.W. van der & Otten, B.J. (1990). De gezinsbelasting bij ouders van meisjes met te vroege puberteitsontwikkeling. Kind en Adolescent, 11, 180–192. Robbroeckx, L.M.H., Schot–de Jong, L.W. van der & Otten, B.J. (1990). De gezinsbelasting bij ouders van meisjes met te vroege puberteitsontwikkeling. Kind en Adolescent, 11, 180–192.
go back to reference Robbroeckx, L.M.H. & Wels, P.M.A. (1988). De Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie. In P.M. Schoorl, A.K. de Vries & M.C. Wijnekus (Red.), Gezinsonderzoek: Methoden in de gezinsdiagnostiek. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt. Robbroeckx, L.M.H. & Wels, P.M.A. (1988). De Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie. In P.M. Schoorl, A.K. de Vries & M.C. Wijnekus (Red.), Gezinsonderzoek: Methoden in de gezinsdiagnostiek. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt.
go back to reference Schaar, D. van der & Schwartz, N. (1989). De ontwikkeling van de ‘Ouder–Kind Interactie Vragenlijst’. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Klinische Psychologie. Schaar, D. van der & Schwartz, N. (1989). De ontwikkeling van de ‘Ouder–Kind Interactie Vragenlijst’. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Klinische Psychologie.
go back to reference Schoenmakers, I. (1994). Het meten van de interactie tussen ouders en kinderen. Amsterdam: Vakgroep Klinische Psychologie. Schoenmakers, I. (1994). Het meten van de interactie tussen ouders en kinderen. Amsterdam: Vakgroep Klinische Psychologie.
go back to reference Schoorl, P.M., Vries, A.K. de & Wijnekus, M.C. (Red.) (1988). Gezinsonderzoek: Methoden in de gezinsdiagnostiek. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt. Schoorl, P.M., Vries, A.K. de & Wijnekus, M.C. (Red.) (1988). Gezinsonderzoek: Methoden in de gezinsdiagnostiek. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt.
go back to reference Schwartz, N. & Schaar, D. van der (1989). Interacties tussen ouders en kinderen. Een literatuurstudie naar opvoedings– en gezinsfactoren die de kwaliteit van interacties tussen ouders en kinderen beïnvloeden. Amsterdam: Vakgroep Klinische Psychologie. Schwartz, N. & Schaar, D. van der (1989). Interacties tussen ouders en kinderen. Een literatuurstudie naar opvoedings– en gezinsfactoren die de kwaliteit van interacties tussen ouders en kinderen beïnvloeden. Amsterdam: Vakgroep Klinische Psychologie.
go back to reference Skinner, H.A. (1987). Self–report instruments for family assessment. In Th. Jacob (Ed.), Family interaction and psychopathology. New York: Plenum Press. Skinner, H.A. (1987). Self–report instruments for family assessment. In Th. Jacob (Ed.), Family interaction and psychopathology. New York: Plenum Press.
go back to reference Skinner, H.A., Steinhauer, P.D. & Santa–Barbara, J. (1983). The Family Assessment Measure. Canadian Journal of Community Mental Health, 2, 91–105. Skinner, H.A., Steinhauer, P.D. & Santa–Barbara, J. (1983). The Family Assessment Measure. Canadian Journal of Community Mental Health, 2, 91–105.
go back to reference Smagt, M. van der (1985). Huiselijke omstandigheden van Amsterdamse kleuters. Lisse: Swets & Zeitlinger. Smagt, M. van der (1985). Huiselijke omstandigheden van Amsterdamse kleuters. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Verhulst, F.C., Koot, J.M., Akkerhuis, G.W. & Veerman, J.W. (1990). Praktische handleiding voor de CBCL. Assen: Van Gorcum. Verhulst, F.C., Koot, J.M., Akkerhuis, G.W. & Veerman, J.W. (1990). Praktische handleiding voor de CBCL. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Vostanis, P. & Nicholls, J. (1995). The Family Environmental Scale: Comparison with the construct of Expressed Emotion. Journal of Family Therapy, 17, 299–315.CrossRef Vostanis, P. & Nicholls, J. (1995). The Family Environmental Scale: Comparison with the construct of Expressed Emotion. Journal of Family Therapy, 17, 299–315.CrossRef
go back to reference Wels, P.M.A. & Robbroeckx, L.M.H. (1991). Gezinsbelasting en hulpverlening aan gezinnen II: De constructie van de Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingsssituatie (NVOS). Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 30 , 63–79. Wels, P.M.A. & Robbroeckx, L.M.H. (1991). Gezinsbelasting en hulpverlening aan gezinnen II: De constructie van de Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingsssituatie (NVOS). Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 30 , 63–79.
go back to reference Wels, P.M.A. & Robbroeckx, L.M.H. (1993). Gezinsbelasting van ouders van residentieel opgenomen kinderen vergeleken met die van ambulant behandelde gezinnen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 32, 109–127. Wels, P.M.A. & Robbroeckx, L.M.H. (1993). Gezinsbelasting van ouders van residentieel opgenomen kinderen vergeleken met die van ambulant behandelde gezinnen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 32, 109–127.
go back to reference Wels, P.M.A. & Robbroeckx, L.M.H. (1994). Gezinsbelasting van ouders van residentieel opgenomen kinderen vergeleken met die van ambulant behandelde gezinnen II. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 33, 109–127. Wels, P.M.A. & Robbroeckx, L.M.H. (1994). Gezinsbelasting van ouders van residentieel opgenomen kinderen vergeleken met die van ambulant behandelde gezinnen II. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 33, 109–127.
go back to reference Wiers, R.W. (1994). Psychologische mechanismen van verhoogd risico op verslaving bij kinderen van alcoholisten. De Psycholoog, 29, 63–75. Wiers, R.W. (1994). Psychologische mechanismen van verhoogd risico op verslaving bij kinderen van alcoholisten. De Psycholoog, 29, 63–75.
go back to reference Wiers, R.W., Sergeant, J.A. & Gunning, W.B. (1994). Psychological mechanisms of enhanced risk of addiction: A dual pathway? Acta Pediatrica Supplement, 404, 9–13.CrossRef Wiers, R.W., Sergeant, J.A. & Gunning, W.B. (1994). Psychological mechanisms of enhanced risk of addiction: A dual pathway? Acta Pediatrica Supplement, 404, 9–13.CrossRef
go back to reference Wiers, R.W., Sergeant, J.A. & Gunning, W.B. (1996). Ouder–kind interacties en ouderlijk alcoholisme. Poster gepresenteerd op een wetenschappelijke bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Relatie– en Gezinstherapie, Amsterdam. Wiers, R.W., Sergeant, J.A. & Gunning, W.B. (1996). Ouder–kind interacties en ouderlijk alcoholisme. Poster gepresenteerd op een wetenschappelijke bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Relatie– en Gezinstherapie, Amsterdam.
go back to reference Wit, C.A.M. de, Goudena, P.P. & Prins, P.J.M. (1994). Gedragsstoornissen in ontwikkelingspsychopathologisch perspectief. Gedragstherapie, 27, 215–232. Wit, C.A.M. de, Goudena, P.P. & Prins, P.J.M. (1994). Gedragsstoornissen in ontwikkelingspsychopathologisch perspectief. Gedragstherapie, 27, 215–232.
Metagegevens
Titel
De Ouder–Kind Interactie Vragenlijst (OKIV)
Auteurs
A. Lange
R. Blonk
R. Wiers
D. Schaar van der
Publicatiedatum
01-03-1997
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/1997
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060643

Andere artikelen Uitgave 1/1997

Kind en adolescent 1/1997 Naar de uitgave