Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek 4/2018

Uitgave 4/2018

Inhoudsopgave ( 26 Artikelen )

01-07-2018 | Redactioneel | Uitgave 4/2018

Verhuizing

Maarten van de Beek

01-07-2018 | Actueel | Uitgave 4/2018

Actueel

Bohn Stafleu van Loghum

01-07-2018 | Ondersteuning | Uitgave 4/2018

Hoe creëer je een dementievriendelijke gemeenschap?

Wies Arts

01-07-2018 | Cliëntencolumn | Uitgave 4/2018

C’est le ton qui fait le traitement

Martin Brandwagt

01-07-2018 | Re-integratie | Uitgave 4/2018

Hoe kan de overgang van WW naar bijstand soepeler verlopen?

Leni Beukema, Charlotte Ellenbroek

01-07-2018 | Participatie | Uitgave 4/2018

Kunnen gemeenten en sw-bedrijven sturen op financieel resultaat?

Maarten Adelmeijer, Martin Heekelaar, Felix van Urk

01-07-2018 | Schuldhulpverlening | Uitgave 4/2018

Waarom steeds meer gemeenten schuldhulpverlening aan ondernemers aanbieden en vergoeden

Jacqueline Zuidweg

01-07-2018 | Vakkundig aan het werk | Uitgave 4/2018

Smoezen om niet te hoeven leren?

Femke Reijenga

01-07-2018 | Armoedebestrijding | Uitgave 4/2018

Is de brede aanpak van schulden wel breed genoeg?

Karen van Brunschot, Marthe Riemeijer

01-07-2018 | Signalement van het cbs | Uitgave 4/2018

Gevolgen sociaal leenstelsel voor instroom hoger onderwijs

Lonneke van den Berg, Ruben van Gaalen

01-07-2018 | Sociale zekerheid | Uitgave 4/2018

Geslaagd voor bestaanszekerheid, gezakt voor werkzekerheid

Ellie Smolenaars

01-07-2018 | Experimenten participatiewet | Uitgave 4/2018

Wat helpt: keuzevrijheid, extra begeleiding of financiële prikkels?

Hans Zuidema

01-07-2018 | Binnenhof van buitenuit | Uitgave 4/2018

Rol en positie van vertrouwenspersonen

Mark Geers

01-07-2018 | Financiën | Uitgave 4/2018

Gemeentebudgetten sociaal domein onder de loep

Irene Niessen, Aris van Veldhuisen

01-07-2018 | Schuldhulpverlening | Uitgave 4/2018

Hoe de Sociale Verzekeringsbank schulden aanpakt

Tammo van Hoorn

01-07-2018 | Jeugdwerkloosheid | Uitgave 4/2018

New deal jeugdwerkloosheid: sterker door samenwerking

Fabian Dekker

01-07-2018 | Wisselcolumn | Uitgave 4/2018

De paradox binnen het Jeugd- en Rechtsbeschermingsbeleid

Joke de Jong, Miriam Goes

01-07-2018 | Schuldhulpverlening | Uitgave 4/2018

Online platform in de maak voor vragen over schulden en om slim te verwijzen

Marleen Kruithof, Mirre Stallen, Gea Schonewille, Marion Weijers

01-07-2018 | Participatie | Uitgave 4/2018

Geen uitkeringen meer: van sociale naar participatiezekerheid

Peter Brouwer, Jos Verhoeven, Ton Wilthagen

01-07-2018 | Arbeidsmarkt in cijfers en trends | Uitgave 4/2018

Meer banen erbij, andere beroepen

Katinka van Brakel

01-07-2018 | Participatie | Uitgave 4/2018

De integratie van Syriërs heeft nog een lange weg te gaan

Jaco Dagevos, Willem Huijnk, Mieke Maliepaard, Emily Miltenburg

01-07-2018 | Burgerbetrokkenheid | Uitgave 4/2018

De toekomst van bewonersoverlegorganisaties

Tine De Moor

01-07-2018 | Column uit de beleidspraktijk | Uitgave 4/2018

Van opsluitwet naar zorgwet – en breder

Ferd Crone

01-07-2018 | Immigratiebeleid | Uitgave 4/2018

Voorkom discriminatie, uitsluiting en polarisatie

Carl H.D. Steinmetz

01-07-2018 | Uitvoeringspraktijk | Uitgave 4/2018

Worstelende professionals en onwetende cliënten

Dineke Smit

01-07-2018 | Uitspraak onder de loep | Uitgave 4/2018

Hoe beschrijf je als gemeente wat een schoon huishouden is?

Gjalt Schippers

Recente publicaties