Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Dit boek biedt specifieke opvoedstrategieën voor opvoeders van chronisch getraumatiseerde kinderen. Deze opvoedstrategieën zijn te gebruiken door ouders/pleegouders, familieleden en anderen die een kind verzorgen dat gehechtheidstrauma heeft meegemaakt. Ook kan het boek gebruikt worden door therapeuten om een behandeling te ondersteunen, waarbij EMDR en gezinstherapie wordt geïntegreerd (zoals IGT-K).

Kinderen die nare gebeurtenissen hebben meegemaakt binnen hun gehechtheidsrelaties door mishandeling, verwaarlozing, medische ingrepen of uithuisplaatsingen ervaren intense pijn, angst en wantrouwen. Deze diepe gevoelens uiten zich vaak in ‘lastig’ gedrag, agressie en/of extreme geslotenheid, zelfs nadat de thuisomgeving is veranderd door adoptie, pleeggezinplaatsing, een voogdijmaatregel of het oplossen van problemen thuis.

Integratief opvoeden geeft informatie over de invloed van gehechtheidstrauma op de hersenontwikkeling. Je krijgt vaardigheden en strategieën aangereikt die het functioneren van je kind kunnen verbeteren. Je zal leren hoe je benodigdheden om de gehechtheid te bevorderen (zoals affectie, emotionele afstemming en spel) kunt inzetten om de kloof tussen jou en je kind te overbruggen. Mindfulness en strategieën om de hersenen van je kind te kalmeren zullen je kind ondersteunen om te reflecteren op zijn eigen gedachten, gevoelens en keuzes. Hierdoor leert hij om op een effectievere manier beslissingen te gaan maken.

Het oorspronkelijke boek Integrative Parenting werd geschreven door ervaren therapeuten uit de Verenigde Staten: Debra Wesselmann, Cathy Schweitzer en Stefanie Armstrong. Integratief opvoeden is de Nederlandse editie. De vertaling en bewerking is verzorgd door Nathalie Schlattmann, klinisch psycholoog, EMDR- en TF-CBT supervisor, Mara van der Hoeven, orthopedagoog en onderzoeker, en Irma Hein, kinderpsychiater en onderzoeker. Alle drie zijn zij verbonden aan Levvel, specialisten voor jeugd en gezin, te Amsterdam.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. De invloed van het verleden op je kind

Samenvatting
Na dit hoofdstuk ben je in staat om:
1.
traumatische ervaringen in de vroege jeugd van je kind te benoemen;
 
2.
de invloed van een onveilige gehechtheidsrelatie van je kind te herkennen;
 
3.
de ingrediënten voor een veilige gehechtheid te herkennen en in te zetten;
 
4.
de beginselen toe te passen waarmee zich meer verbindingen in de hersenen van je kind kunnen ontwikkelen.
 
Debra Wesselmann, Cathy Schweitzer, Stefanie Armstrong

2. Bange kinderen, geen enge kinderen

Samenvatting
Na dit hoofdstuk ben je in staat om:
1.
de negatieve kernovertuigingen te identificeren die ten grondslag liggen aan het moeilijke gedrag van je kind. Daarnaast ben je in staat om te herkennen wanneer je kind zich buiten zijn window of tolerance bevindt (Siegel 2010);
 
2.
naar je kind te kijken door een detective- of traumabril en traumagerelateerd gedrag van je kind te herkennen;
 
3.
de triggers van het gedrag van je kind te herkennen;
 
4.
de rationale van de EMDR- en gezinsbehandeling voor je kind te begrijpen. Je leert hoe je kunt helpen bij de behandeling van je kind en waarom je betrokkenheid essentieel is.
 
Debra Wesselmann, Cathy Schweitzer, Stefanie Armstrong

3. Verbindingen creëren

Samenvatting
Na dit hoofdstuk ben je in staat om:
1.
te benoemen hoe oefening in mindfulness je kan helpen om te zorgen dat je je emoties de baas blijft. Daarmee ben je beter in staatom de reactieve hersenen van je kind te kalmeren;
 
2.
te zorgen dat je kind zich steeds meer emotioneel en fysiek verbonden met je gaat voelen, wat de ontwikkeling van de hersenen van je kind bevordert;
 
3.
fijne ervaringen van nabijheid en contact met je kind te creëren door middel van spel.
 
Debra Wesselmann, Cathy Schweitzer, Stefanie Armstrong

4. Omgaan met emotionele uitbarstingen

Samenvatting
Na dit hoofdstuk ben je in staat om:
1.
situaties te benoemen die je kind triggeren;
 
2.
situaties te benoemen die kunnen leiden tot ontregeling en/of emotionele uitbarstingen van je kind;
 
3.
negatieve gedachten of gevoelens (domino’s) te benoemen die in relatie kunnen staan met het gedrag van je kind.
 
Debra Wesselmann, Cathy Schweitzer, Stefanie Armstrong

5. Omgaan met andere vormen van lastig gedrag

Samenvatting
Na dit hoofdstuk ben je in staat om:
1.
het kleine beschadigde kind binnen in je kind te herkennen;
 
2.
op een afgestemde manier te reageren op de verontrustendste gedragingen van je kind.
 
Debra Wesselmann, Cathy Schweitzer, Stefanie Armstrong

6. Een gelukkiger ouder worden

Samenvatting
Na dit hoofdstuk ben je in staat om:
1.
je stress op een gezonde manier te verlagen;
 
2.
je eigen triggers te herkennen en op andere manieren te reageren;
 
3.
je negatieve gedachten over jezelf als opvoeder en over je kind te vervangen door positievere gedachten (in termen van de vallende domino’s: je negatieve gedachtendomino eruit halen en vervangen);
 
4.
niet meteen te reageren als je door je kind getriggerd wordt (handelingsdomino’s eruit halen) en steeds vaker te reageren met integratieve opvoedstrategieën.
 
Debra Wesselmann, Cathy Schweitzer, Stefanie Armstrong

7. Grenzen en consequenties met liefde en afstemming

Samenvatting
Na dit hoofdstuk ben je in staat om:
1.
opvoedingsreacties te vermijden die gedreven zijn door emoties die schadelijk zijn voor een veilige gehechtheid;
 
2.
te bepalen welk gedrag van je kind in de ´kleine dingen’-doos hoort en slechts een minimale reactie vereist;
 
3.
een effectief beloningssysteem te ontwikkelen om gedrag van je kind te corrigeren;
 
4.
de relatie met je kind te verbeteren door op een integratieve manier consequenties te gebruiken.
 
Debra Wesselmann, Cathy Schweitzer, Stefanie Armstrong

Nawerk

Meer informatie

Extras