Skip to main content
Top

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12. Individuele, groepssupervisie en begeleide intervisie

Auteurs : Prof. dr. G. A. M. Vanaerschot, N. J. Nicolai, E. A. H. Brunfaut

Gepubliceerd in: Supervisie als proces

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een supervisieproces kan individueel of in een groep doorlopen worden. In dit hoofdstuk worden de eigenheden en voor- en nadelen van individuele supervisie en vooral van groepssupervisie belicht. Daarnaast wordt een aantal vaardigheden besproken waarover de supervisor moet beschikken om beide vormen van supervisie te begeleiden, alsook een aantal mogelijke valkuilen waar de supervisor alert op dient te zijn. Ten slotte wordt kort ingegaan op verschillende vormen van begeleide intervisie.
Literatuur
go back to reference Balint, E. (1987). Research changes and development in Balintgroups. In A. Elder & O. Samuel (Red.), While I’m here, doctor: A study of the doctor-patient relationship. Londen: Tavistock. Balint, E. (1987). Research changes and development in Balintgroups. In A. Elder & O. Samuel (Red.), While I’m here, doctor: A study of the doctor-patient relationship. Londen: Tavistock.
go back to reference Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2014). Fundamentals of clinical supervision (5de ed.). Londen: Pearson Education. Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2014). Fundamentals of clinical supervision (5de ed.). Londen: Pearson Education.
go back to reference Broussard, A., & Verloop, I. (2011). Ziejem: Non-verbale intervisiemethoden. Amsterdam: Het Pauwerhuis. Broussard, A., & Verloop, I. (2011). Ziejem: Non-verbale intervisiemethoden. Amsterdam: Het Pauwerhuis.
go back to reference Nicolai, N. J. (2020). In levende lijve: Het lichaam in de psychotherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Nicolai, N. J. (2020). In levende lijve: Het lichaam in de psychotherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Metagegevens
Titel
Individuele, groepssupervisie en begeleide intervisie
Auteurs
Prof. dr. G. A. M. Vanaerschot
N. J. Nicolai
E. A. H. Brunfaut
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2526-9_12