Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Supervisie: een vak apart

Auteurs : Drs. P. J. Daansen, MBA, Prof. dr. G. A. M. Vanaerschot, N. J. Nicolai

Gepubliceerd in: Supervisie als proces

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Supervisie vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding van elke toekomstige ggz-hulpverlener. Supervisie heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld van een meester-gezel-model, gebaseerd op het inhoudelijke vakmanschap van de supervisor, tot een eigen professie waaraan specifieke eisen worden gesteld. De vele publicaties over supervisiemodellen, supervisietaken, supervisiemethodieken en competenties van de supervisor en het toenemende onderzoek getuigen hiervan. Deze ontwikkeling en de nieuwe visie op supervisie die hiermee samengaat, met name competentiegebaseerde supervisie, worden kort geschetst. Daarnaast worden de plaats en betekenis van supervisie gesitueerd binnen de ggz-opleidingen in Nederland en Vlaanderen. Naast de wettelijke regeling van de ggz-beroepen komen de verschillende onderdelen van de opleidingen aan de orde en wordt supervisie afgebakend van andere opleidingsonderdelen en begeleidingsvormen.
Voetnoten
1
10 juli 2016. Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds.
 
Literatuur
go back to reference Alfonsson, S., Lundgren, T., & Andersson, G. (2020). Clinical supervision in cognitive behavior therapy improves therapists’ competence: A single-case experimental pilot study. Cognitive Behavior Therapy, 49(5), 425–38. Alfonsson, S., Lundgren, T., & Andersson, G. (2020). Clinical supervision in cognitive behavior therapy improves therapists’ competence: A single-case experimental pilot study. Cognitive Behavior Therapy, 49(5), 425–38.
go back to reference Alfonsson, S., Parling, T., Spännargård, A., Andersson, G., & Lundgren, T. (2018). The effects of clinical supervision on patients in cognitive behavior therapy: A systematic review. Cognitive Behavior Therapy, 47(3), 206–28. CrossRef Alfonsson, S., Parling, T., Spännargård, A., Andersson, G., & Lundgren, T. (2018). The effects of clinical supervision on patients in cognitive behavior therapy: A systematic review. Cognitive Behavior Therapy, 47(3), 206–28. CrossRef
go back to reference Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2019). Fundamentals of clinical supervision (6 de ed.). New York: Pearson. Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2019). Fundamentals of clinical supervision (6 de ed.). New York: Pearson.
go back to reference Ellis, M. V. (2001). Harmful supervision, a cause for alarm: Commentary on Nelson & Friedlander (2001) and Gray et al. (2001). Journal of Counseling Psychology, 48, 401–6. Ellis, M. V. (2001). Harmful supervision, a cause for alarm: Commentary on Nelson & Friedlander (2001) and Gray et al. (2001). Journal of Counseling Psychology, 48, 401–6.
go back to reference Ellis, M. V., Berger, L., Hanus, A. E., & Siembor, M. (2013). Inadequate and harmful clinical supervision: Testing a revised framework and assessing occurrence. The Counselling Psychologist, 42(4), 434–72. CrossRef Ellis, M. V., Berger, L., Hanus, A. E., & Siembor, M. (2013). Inadequate and harmful clinical supervision: Testing a revised framework and assessing occurrence. The Counselling Psychologist, 42(4), 434–72. CrossRef
go back to reference Ellis, M. V., D’Iuso, N., & Ladany, N. (2008). State of the art in assessment, measurement and evaluation of clinical supervision. In A. K. Hess, K. D. Hess, & T. H. Hess (Red.), Psychotherapy supervision: Theory, research and practice (2 de ed., pag. 473–93). Hoboken, NJ: Wiley. Ellis, M. V., D’Iuso, N., & Ladany, N. (2008). State of the art in assessment, measurement and evaluation of clinical supervision. In A. K. Hess, K. D. Hess, & T. H. Hess (Red.), Psychotherapy supervision: Theory, research and practice (2 de ed., pag. 473–93). Hoboken, NJ: Wiley.
go back to reference Graste, J. (2009). De opleiding tot psychotherapeut. In S. Colijn, H. Snijders, M. Thunnissen, S. Bögels, & W. Trijsburg (Red.), Leerboek psychotherapie (pag. 907–12). Utrecht: de Tijdstroom. Graste, J. (2009). De opleiding tot psychotherapeut. In S. Colijn, H. Snijders, M. Thunnissen, S. Bögels, & W. Trijsburg (Red.), Leerboek psychotherapie (pag. 907–12). Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Kühne, F., Maas, J., Wiesenthal, S., & Weck, F. (2019). Empirical research in clinical supervision: A systematic review and suggestions for future studies. BMC Psychology, 7, 54. Kühne, F., Maas, J., Wiesenthal, S., & Weck, F. (2019). Empirical research in clinical supervision: A systematic review and suggestions for future studies. BMC Psychology, 7, 54.
go back to reference Newman, C. F., & Kaplan, D. A. (2016). Supervision essentials for cognitive-behavioral therapy. Washington DC: American Psychological Association. Newman, C. F., & Kaplan, D. A. (2016). Supervision essentials for cognitive-behavioral therapy. Washington DC: American Psychological Association.
go back to reference Weck, F., Jakob, M., Neng, J., Höfling, V., Grikscheit, F., & Bohus, M. (2016). The effects of bug-in-the-eye supervision on therapeutic alliance and therapist competence in cognitive-behavioural therapy: A randomized controlled trial. Clinical Psychology & Psychotherapy, 23, 286–96. https://​doi.​org/​10.​1002/​cpp.​1968. Weck, F., Jakob, M., Neng, J., Höfling, V., Grikscheit, F., & Bohus, M. (2016). The effects of bug-in-the-eye supervision on therapeutic alliance and therapist competence in cognitive-behavioural therapy: A randomized controlled trial. Clinical Psychology & Psychotherapy, 23, 286–96. https://​doi.​org/​10.​1002/​cpp.​1968.
Metagegevens
Titel
Supervisie: een vak apart
Auteurs
Drs. P. J. Daansen, MBA
Prof. dr. G. A. M. Vanaerschot
N. J. Nicolai
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2526-9_1