Skip to main content
Top

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Inconsistente en problematische resultaten bij persoonlijkheidsonderzoek

Auteur : Drs. W. M. Snellen

Gepubliceerd in: Persoonlijkheidsdiagnostiek in de klinische praktijk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Bij persoonlijkheidsonderzoek lukt het de diagnosticus in de alledaagse praktijk vaak niet goed om de uitkomsten tussen en binnen de verschillende methoden en technieken goed op elkaar af te stemmen. De resultaten kunnen bijvoorbeeld inconsistent zijn, elkaar tegenspreken en allerlei hybride, atypische schommelingen vertonen. Het is al lastig om deze inconsistenties te onderkennen en op waarde te schatten, laat staan er de juiste conclusies aan te verbinden. De manier waarop de verschillende uitkomsten op de diverse toegepaste methoden en technieken worden gewogen, is essentieel voor de DTP-interpretatiewerkwijze. Wat telt het meest en waarom? Meestal wijzen atypische uitslagen op complicerende persoonlijkheidseigenschappen die het klinisch beeld doorkruisen. Dit hoofdstuk presenteert een stappenplan ter ondersteuning bij het interpreteren van de diverse instrumenten. Dit hulpmiddel biedt de diagnosticus houvast voor het opstellen van hypotheses over de betekenis van inconsistente resultaten.
Voetnoten
1
Alle hier gepresenteerde casussen zijn ontleend aan de actuele klinische praktijk.
 
Metagegevens
Titel
Inconsistente en problematische resultaten bij persoonlijkheidsonderzoek
Auteur
Drs. W. M. Snellen
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1939-8_9