Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Betekenis en belang van persoonlijkheidsdiagnostiek

Auteur : Drs. W. M. Snellen

Gepubliceerd in: Persoonlijkheidsdiagnostiek in de klinische praktijk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Voor een goede behandeling is het belangrijk de persoonlijkheidskenmerken van een cliënt te bepalen. Zo kun je de klachten en symptomen inbedden in de persoonlijkheidstrekken en -structuur. Het werpt meer licht op de wijze waarop cliënten hun problemen beleven, de manier waarop zij hun frustraties relationeel hanteren en intrapsychisch reguleren. Ook kun je als je een goed beeld hebt van de persoonlijkheidskenmerken beter voorspellen hoe de cliënt zal reageren op specifieke behandelinterventies. Voor zo’n geïndividualiseerde benaderingswijze van het psychodiagnostisch materiaal is een combinatie van zelfrapportagemethoden en indirecte/impliciete meetmethoden nodig, om de draagkracht ook op diepliggender en dus minder zichtbare niveaus te kunnen bepalen. Dit hoofdstuk behandelt een interpretatiekader en bakent het gebied van de persoonlijkheidsdiagnostiek af. Een multimodelmatige benadering maakt het functioneren binnen de verschillende componenten en domeinen waaruit de psychische structuur is opgebouwd inzichtelijk. In dit hoofdstuk volgt een beschrijving hiervan.
Voetnoten
1
Waar 'hij' en 'zijn' staat kan ook steeds 'zij' en 'haar' worden gelezen. Het concept cliënt heeft betrekking op allen die hulp zoeken en nodig hebben voor psychische klachten, symptomen en gedragsstoornissen. Voor het woord cliënt kan men ook patiënt invullen.
 
2
Dit voorbeeld is ontleend aan een documentaire op de televisiezender National Geographic, waarin gedragswetenschappers de kernpersoonlijkheid proberen af te leiden van dominante leiders in de geschiedenis.
 
Metagegevens
Titel
Betekenis en belang van persoonlijkheidsdiagnostiek
Auteur
Drs. W. M. Snellen
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1939-8_1