Skip to main content
Top

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Casushoofdstuk

Auteur : Drs. W. M. Snellen

Gepubliceerd in: Persoonlijkheidsdiagnostiek in de klinische praktijk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit hoofdstuk behandelt vier boeiende en complexe casussen die een klinisch diagnosticus in de praktijk van alledag kan tegenkomen. Per casus worden de verschillende stappen in het interpretatieproces van de diagnosticus besproken. Simpele persoonlijkheidsdiagnostiek bestaat niet. Al bij afname van slechts enkele tests zijn zoveel combinaties van scores op de dimensies en schalen mogelijk dat er steeds een uniek patroon ontstaat. Uiteindelijk ontvouwt zich voor de diagnosticus een geïndividualiseerd persoonlijkheidsprofiel met een gedetailleerd en genuanceerd zicht op het psychisch en persoonlijkheidsfunctioneren van de cliënt binnen verschillende domeinen en levensgebieden. Bijna als vanzelf volgt dan voor de clinicus een mening over aard en intensiteit van de te indiceren interventies op de interface van diagnostiek en behandeling.
Voetnoten
1
Deze casussen zijn recent door de auteur gesuperviseerd in het kader van de GZ- en KP-opleiding. Zij zijn uit het dagelijks klinisch leven gegrepen. De cliënten hebben ieder expliciet hun toestemming gegeven voor een geanonimiseerde weergave van hun resultaten en de interpretatie hiervan in dit boek.
 
2
Nooit aan te bevelen. Het gaat altijd om interpretatie in het individuele geval, waardoor de scores andere betekenissen kunnen krijgen dan de handleiding beschrijft.
 
3
Naast de rapportage voor professionals, met het nodige jargon, die moeten nadenken over het behandelbeleid, kan een aparte korte cliëntversie als toevoeging nuttig zijn.
 
Metagegevens
Titel
Casushoofdstuk
Auteur
Drs. W. M. Snellen
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1939-8_10