Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Sociaal Bestek 5/2018

01-10-2018 | maatschappelijke ondersteuning

Evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg

Huisartsen over de toegang: zelfstandig wonen is een zware opgave

Auteurs: Lia van der Ham, Anna Maria Marangos

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek | Uitgave 5/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De hervormingen in de langdurige zorg per 2015 hebben gevolgen voor allerlei zorggebieden, zo ook voor huisartsenzorg. Door middel van elf interviews kregen we inzicht in ervaringen en meningen van huisartsen over de huidige toegang tot zorg en ondersteuning.
Literatuur
1.
go back to reference Het eindrapport ‘Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg’ is gratis te downloaden via www.scp.nl Het eindrapport ‘Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg’ is gratis te downloaden via www.​scp.​nl
2.
go back to reference Wijkverpleging is zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop (artikel 2.10 van het Besluit zorgverzekering). Concreet gaat het bijvoorbeeld om het toedienen van medicatie, verzorgen van wonden en hulp bij het aankleden en wassen in de thuisomgeving. Deze zorg wordt voornamelijk geleverd aan mensen met lichamelijke beperkingen en mensen met dementie. Wijkverpleging is zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop (artikel 2.10 van het Besluit zorgverzekering). Concreet gaat het bijvoorbeeld om het toedienen van medicatie, verzorgen van wonden en hulp bij het aankleden en wassen in de thuisomgeving. Deze zorg wordt voornamelijk geleverd aan mensen met lichamelijke beperkingen en mensen met dementie.
3.
go back to reference ELV is ‘verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg’ (www.verenso.nl). ELV is een kortdurende opname in een verpleeghuis of zorgcentrum en is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. ELV is ‘verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg’ (www.​verenso.​nl). ELV is een kortdurende opname in een verpleeghuis of zorgcentrum en is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven.
4.
go back to reference Afhankelijk van de geconstateerde problemen kan de huisarts de patiënt verwijzen naar een eerstelijnsverblijf Laag complex of Hoog complex (www.lhv.nl). Bij ELV Laag complex verricht de huisarts de geneeskundige behandeling, aangevuld door de specialist ouderengeneeskunde. Bij ELV Hoog complex verricht de specialist ouderengeneeskunde de totale geneeskundige behandeling. Afhankelijk van de geconstateerde problemen kan de huisarts de patiënt verwijzen naar een eerstelijnsverblijf Laag complex of Hoog complex (www.​lhv.​nl). Bij ELV Laag complex verricht de huisarts de geneeskundige behandeling, aangevuld door de specialist ouderengeneeskunde. Bij ELV Hoog complex verricht de specialist ouderengeneeskunde de totale geneeskundige behandeling.
Metagegevens
Titel
Evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg
Huisartsen over de toegang: zelfstandig wonen is een zware opgave
Auteurs
Lia van der Ham
Anna Maria Marangos
Publicatiedatum
01-10-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Sociaal Bestek / Uitgave 5/2018
Print ISSN: 0921-5344
Elektronisch ISSN: 2468-1377
DOI
https://doi.org/10.1007/s41196-018-0132-5

Andere artikelen Uitgave 5/2018

Sociaal Bestek 5/2018 Naar de uitgave

actueel

Actueel

column uit de beleidspraktijk

Spelen

redactioneel

Redactioneel