Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

12-04-2019 | Onderzoeksartikel | Uitgave 3-4/2019

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 3-4/2019

Het vertrouwen van ouders van zuigelingen, peuters en adolescenten in vaccinatie in Vlaanderen

Tijdschrift:
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg > Uitgave 3-4/2019
Auteurs:
C. Vandermeulen, M. Roelants, T. Braeckman, S. Blaizot, K. Maertens, H. Theeten, P. Van Damme, K. Hoppenbrouwers

Samenvatting

Twijfels bij de bevolking over het nut en de veiligheid van vaccinatie kunnen de vaccinatiegraad, en bijgevolg ook de groepsimmuniteit, onder druk zetten. Als onderdeel van het meest recente Vlaamse vaccinatiegraadonderzoek bij pas bevallen moeders (2016, n = 481), peuters (2014, n = 746) en adolescenten (2000, n = 1020) werd ouders gevraagd naar hun vertrouwen in vaccinatie van hun kind en/of zichzelf. Hierbij werd gebruikgemaakt van stellingen uit een vaccine hesitancy-vragenlijst die door de WHO is ontwikkeld. In de drie steekproeven blijkt dat het vertrouwen in het nut en de doeltreffendheid van vaccinatie, en in de artsen die vaccineren, zeer hoog is. Veiligheid en bijwerkingen van vaccinaties blijken echter een belangrijk aandachtspunt. Over de leeftijdsgroepen heen uit 30 tot 40% van de ouders hierover bezorgdheid. Bovendien is een belangrijke minderheid (20 tot 24%) van de ouders ervan overtuigd dat hun kinderen niet meer gevaccineerd hoeven te worden tegen infectieziekten indien deze niet meer zouden voorkomen. Hieruit blijkt dat communicatie over de veiligheid van vaccinatie en over het belang van blijvende groepsimmuniteit belangrijke aandachtspunten zijn om het vertrouwen in vaccinatie te behouden, en een optimale vaccinatiegraad te garanderen. Jeugdgezondheidszorg moet hierin, als belangrijkste actor in de vaccinatie van kinderen en jongeren, het voortouw nemen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Jeugdgezondheidszorg

Dit is een vakblad voor wie werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg of in zijn of haar praktijk veel met kinderen te maken heeft. Elke twee maanden verschijnt het blad met twintig pagina's op magazineformaat, waarin telkens vijf à zes onderwerpen in afgeronde vorm worden behandeld en ook veel informatie (actualiteiten, boekbesprekingen en nieuws over cursussen en adressen) in kort bestek wordt gegeven.

BSL Academy hbo-V Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy hbo-V Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3-4/2019

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 3-4/2019 Naar de uitgave